Guinea-Bissau: Vztahy země s EU

© Zastupitelský úřad ČR v Akkře (Ghana)

Hlavními oblastmi podpory EU pro Guinea Bissau jsou: předcházení konfliktům, podpora vody, energie a všeobecné rozpočtové podpory pro makroekonomickou stabilitu.
EU poskytla Guinea Bissau 102,8 milionu EUR v rámci 10. Evropského rozvojového fondu (2008-2013). Cílem je:

 • posílit státní struktury
 • zlepšit správu
 • předcházet konfliktům a podporovat národní usmíření
 • rozšířit využívání hydroelektrické a solární energie a zajistit její distribuci v městských oblastech
 • podporovat makroekonomickou stabilitu.

Pomoc EU do Guineje-Bissau se nyní realizuje v rámci 11. Evropského rozvojového fondu (ERF) 2014–2020.

Dodatečná pomoc pomůže představovat také Dohoda o hospodářském partnerství (EPA) se západní Afrikou.
Všechny projekty EU v Guineji-Bissau se zaměřují na obecné otázky, jako je rovnost pohlaví, ochrana dětí, životní prostředí a podpora nestátních subjektů (NSA).

3.1. Zastoupení EU v zemi

Delegation of the EU to Guinea-Bissau

(Delegação da União Europeia junto da República da Guiné-Bissau)
Bairro da Penha
CP 359 Apartado – 1122 Bissau Codex
Guiné-Bissau
Tel: (+ 245) 96.697.66.49
Tel: (+ 245) 697.66.49
Email: delegation-guinee-bissau@eeas.europa.eu
Web: https://eeas.europa.eu/delegations/guinea-bissau/area/contacts_en

Zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Vztahy mezi Evropskou unií a Guineou-Bissau jsou založeny na dohodě o partnerství EU s africkými, karibskými a tichomořskými zeměmi – Dohodou z Cotonou. Hlavními oblastmi podpory EU pro Guinea Bissau jsou: předcházení konfliktům, podpora vody, energie a všeobecné rozpočtové podpory pro makroekonomickou stabilitu. EU, jako nejvýznamnější partner Guineje-Bissau zřídila v rámci 11. Evropského rozvojového fondu (ERF) pomoc na období 2014-2020.

V následující tabulce uvádíme přehled zahraničního obchodu EU a Guinea Bissau za posledních 5 let.

Import Export
2014 3 160
2015 2 117
2016 7 127
2017 3 149
2018 4 136

všechny údaje jsou v mil. EUR
Zdroj: EU delegation in Guinea Bissau

Import ze zemí EU v roce 2018 činil 75% z celkového objemu exportu. Mezi nejvýznamnější země EU, z kterých Guine-Bissau importuje, patří:

 • Portugalsko
 • Nizozemsko
 • Francie
 • Španělsko
 • Itálie

Export z Guinea Bissau do zemí EU v roce 2018 činil 0,9% celkového objemu exportu. Mezi nejvýznamnější země, kam Guinea Bissau exportuje, patří:

 • Portugalsko
 • Nizozemsko

Více zde.

Zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Hlavními oblastmi podpory EU Guineji Bissau jsou: předcházení konfliktům, podpora vody, energie a všeobecného rozpočtu na makroekonomickou stabilitu.
V rámci 10. Evropského rozvojového fondu (2008–2013) vyčlenila EU Guineji Bissau 102,8 milionu EUR. Cílem bylo :

 •  posílit státní struktury,
 • zlepšit správu,
 • předcházet konfliktům a podporovat národní usmíření,
 • rozšířit využívání vodní a solární energie a zajistit její distribuci v městských oblastech;
 • podporu makroekonomické stability.

Pomoc EU do Guineje-Bissau se v současnosti realizuje prostřednictvím 11. Evropského rozvojového fondu (ERF) 2014–2020.

Přehled nejdůležitějších rozvojových a podpůrných fondů, poskytnutých Guinea Bissau od EU za poslední období:

Podpora ze strany EU sekretariátu hromadného stravování (SUN):

 • Doba trvání: prosinec 2012 – prosinec 2016
 • Celková cena: 5 mil. €

Podpora zavádění a koordinace portugalsky mluvících afrických zemí (PALOP) a spolupráce Timor-Leste:

 • Doba trvání: říjen 2015 – říjen 2018
 • Celková cena: 1,3 mil. €

Projekt Posílení technických a funkčních dovedností Nejvyšších kontrolních institucí, národních parlamentů a občanské společnosti pro kontrolu veřejných financí v PALOP a Timor-Leste:

 • Doba trvání: prosinec 2013 – listopad 2016
 • Celková cena: 6,4 mil. €

Západoafrické informační a koordinační středisko:

 • Doba trvání: září 2014 – září 2019
 • Celková cena: 30 mil. €

Podpora boje proti obchodování s drogami a jiným nadnárodním trestným činům v Guineji Bissau (EUTRANSCRIM Guinea-Bissau):

 • Doba trvání: únor 2015 – srpen 2016
 • Celková cena: 620 tis. €

Monitorování výživy a podpory obživy pro zranitelné obyvatelstvo v Guineji-Bissau:

 • Doba trvání: únor 2014 – únor 2017
 • Celková cena: 5 mil. €

Další projekty na webu EU delegace v Guinea-Bissau.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Akkře (Ghana) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem