Guinea: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

 

© Zastupitelský úřad ČR v Dakaru (Senegal)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

2015

2016

2017

2018

2019

Vývoz ČR do Guineje

1 798

2 156

1 433

2 510

977

Dovoz do ČR z Guineje 

384

54

138

62

85

Bilance 

1 414

2 102

1 295

2 448

912

Údaje v tis. USD
Zdroj: Český statistický úřad

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Vývoz ČR do Guineje v roce 2019 podle skupin zboží dle mezinárodní klasifikace

Kód zboží

Název zboží

Stat. hodnota USD(tis.)

85

Kamery, TV

365

84

Reaktory, kotle, mechanické přístroje

252

52

Bavlna

181
63 Textilní výrobky 60
27 Paliva, oleje

45

96

Výrobky různé

30

04 Výrobky jedlé živočišného původu 14
83 Výrokby z kovu 12
39

Výrobky z plastu

10

94

Nábytek, svítidla, montované stavby

5

Zdroj: Český statistický úřad

Dovoz ČR z Guineje v roce 2019 podle skupin zboží dle mezinárodní klasifikace

Kód zboží

Název zboží

Stat. hodnota USD(tis.)08

08

Ovoce, ořechy

55

01

Živá zvížata

6

85

Kamery, TV

6

06 Žívé rostliny a květinářské výrobky

6

15

Tuky, oleje, vosky

4

07

Zelenina, rostliny

2

20 Přípravky ze zeleniny, ovoce, ořechů 2
84 Reaktory, kotle, mechanické přístroje 2
11 Slad, škroby 2

Zdroj: Český statistický úřad

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

N/A

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

ZÚ Dakar nemá informace o investicích českých firem v Guineji.

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

  • Dohoda o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Guinejskou republikou z roku 1959
  • Dohoda o leteckých službách mezi Československou socialistickou republikou a Guinejskou republikou z roku 1961
  • Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Guinejské republiky o vědeckotechnické spolupráci z roku 1960

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

ČR poskytla Guineji v minulosti řadu studijních stipendií (např. v lékařství, zemědělství, vodohospodářství).

Na mezinárodní úrovni se ČR účastní činnosti Guinejské konfigurace Komise pro budování míru (Guinea Configuration of the Peace Building Commission, od ledna 2012).

V červnu 2012 poskytlo MZV ČR Guineji – prostřednictvím NGO Lékaři bez hranic (Médecins sans frontières) – humanitární pomoc ve výši 2 mil. CZK pro děti a kojící a těhotné ženy (Integrated Maternal and Child Health Project in Guinea). V 2012 byla za finanční pomoci ČR vybudována první hmotná/IT knihovna Lékařské fakulty Conakerské university, guinejskému Ministerstvu zdravotnictví byl poskytnut prášek na úpravu (sterilizaci) vody pro potřeby zdravotnických zařízení.

V zemi také působí české neziskové orgamizace Centrum Dialog, Prokontakt a Wontanara, které se zaměřují na adopci dětí na dálku.

Zpět na začátek

Zpracováno zastupitelským úřadem ČR v Dakaru (Senegal) ke dni

Souhrnná teritoriální informace
• Teritorium: Guinea