Guinea: Zahraniční obchod a investice

© Zastupitelský úřad ČR v Dakaru (Senegal)

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

 

2014

2015

2016

2017

2018

Vývoz

2,34

1,89

2,53

4,61

4,1

Dovoz

-4,40

-4,48

-7,10

-5,84

-5,84

Saldo

-2,06

-2,59

-4,57

-1,23

-1,68

Údaje jsou mld. USD
Zdroj: Světová banka

Zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

  • Vývoz z Guineje: Spojené Arabské Emiráty (2,3 mld. USD), Čína (1,9 mld. USD), Indie (0,4 mld. USD) , Španělsko, Irsko.
  • Dovoz do Guineje: Čína (1.3 mld. USD), Indie (0,4 mld. USD), Nizozemsko (0,3 mld. USD), Belgie a Lucembursko, Spojené Arabské Emiráty.

(dle OEC, duben 2018)

Zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

  • Nejdůležitějšími vývozními artikly jsou: zlato (49 %), hliníková ruda (44 %), ropný plyn (1,7 %), oxid hlinitý (1,2 %), ryby (0,7 %).
  • Dovážejí se: nerostné suroviny, zemědělské a průmyslové stroje, léky, rýže, tabák, textil a obuv.

(dle OEC, duben 2018)

Zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

V roce 2017 bylo prezidentským dekretem rozhodnuto o zřízení speciální ekonomické zóny v Boké. Oblast v okolí města Boké je bohatá na nerostné suroviny.

Zpět na začátek

2.5. Investice – přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

V drtivé většině jde o investice velkých mezinárodních korporací do těžebního průmyslu. 

Global Alumina, BHP Billiton, Dubai Aluminium, Abu Dhabi Mubadala Development, Alcoa, Rio Tinto-Alcan, Anglo-Gold Ashanti, Hyperdynamics, China Sonangol/Duyuan International Development, China International Water and Electric Corp., ad.

Zpět na začátek

2.6. Investice – podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Zákon o investicích zakotvuje právo zahraničních subjektů podnikat na území Guineje „v souladu se zákony země“. Podniky mohou být ze 100 % vlastněny cizím kapitálem. Speciální zákony upravují podnikání v telekomunikacích a hornictví. Zvýhodněné podmínky mají investice mimo hlavní město. Řadu výhod mají rovněž malé a střední podniky a firmy vyrábějící na export. 

Zpět na začátek

Zpracováno zastupitelským úřadem ČR v Dakaru (Senegal) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem