Guyana: Mapa oborových příležitostí – perspektivní položky českého exportu

© Zastupitelský úřad ČR v Brasílii (Brazílie)

Oborové příležitosti pro český export se nacházejí v energetice, strojírenství, lesnictví, cestovním ruchu, těžebním průmyslu a zemědělství.

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Hlavní perspektivní obory:

  • strojírenství – stroje a zařízení, čerpadla
  • energetika – dodávky v rámci projektů výroby elektrické energie z vodních zdrojů, perspektivní průzkum a těžba nových ložisek ropy a plynu, výstavba větrných elektráren
  • lesnictví – dřevozpracující průmysl – 52 % státních lesů je alokováno na koncese na těžbu dřeva, možnosti v dřevozpracujícím a nábytkářském průmyslu, zejména při dovozu tropických dřev a zahradního aj. nábytku do ČR
  • cestovní ruch – investice do související infrastruktury, ubytovacích kapacit (nyní má Guyana kapacitu cca 1000 hotelových pokojů, další jsou ve výstavbě), dopravních a obchodních služeb, do řemeslné výroby suvenýrů aj.
  • těžební průmysl – průzkum a těžba nekovových surovin
  • zemědělství – modernizační programy zpracování cukru, rekonstrukce cukrovarů, rekonstrukce mlýnů na rýži, zavlažování, mořské a říční ochranné systémy, hnojiva

Zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

V Guyaně nejsou pro rok 2020 plánovány české proexportní či prezentační akce.

V zemi se nepravidelně konají veletržní a výstavní akce spíše všeobecného charakteru.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Brasílii (Brazílie) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem