Guyana: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

© Zastupitelský úřad ČR v Brasílii (Brazílie)

Vzájemná obchodní výměna mezi ČR a Guyanou je dlouhodobě velice nízká.

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

 

2014

2015

2016

2017

2018

vývoz

69

84

222

 278

458

dovoz

178

121

712

 342

205

obrat

247

205

934

 620

663

saldo

-109

-37

-490

 -63

253

Zdroj: ČSÚ

Podle konečných údajů ČSÚ za rok 2018 byla Guyana v roce 2018 až na 170. místě v příjmu našeho exportu a na 166. místě jako exportér do ČR.

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

10 nejvýznamnějších položek exportu ČR

Kód zboží

Název zboží

Kód země

Název země

Netto (kg)

Stat. hodnota USD(tis.)

842951

Nakladače lopatové čelní

GY

Guyana

10 040

100

841931

Stroje sušicí pro sušení výrobků zemědělských

GY

Guyana

14 750

100

930330

Pušky,karabiny sportovní,lovecké ap ostatní

GY

Guyana

279

55

930200

Revolvery,pistole(ne na pero,slepé náboje ap)

GY

Guyana

191

46

880390

Části ost.letadel,i bezmotor,lodí kosmických

GY

Guyana

7

31

940290

Nábytek lékař,chirurg,zubolék,zvěrolék,části

GY

Guyana

440

28

820239

Ostatní ruční pily, včetně částí a součástí

GY

Guyana

1 047

22

271320

Živice petrolejová

GY

Guyana

59 650

18

392490

Potřeby hygienické,toaletní ost.z plastů

GY

Guyana

1 680

16

903033

Přístroje měřicí (napětí ap) ost,bez registr.zařízení

GY

Guyana

50

16

Zdroj: ČSÚ

10 nejvýznamnějších položek importu ČR

Kód zboží

Název zboží

Kód země

Název země

Netto (kg)

Stat. hodnota USD(tis.)

220840

Rum a jiné destiláty z kvaš.produktů cukrové třtiny

GY

Guyana

5 162

115

010620

Plazi (včetně hadů a želv)

GY

Guyana

65

22

220890

Nápoje lihové ost,ethylalkohol nedenat.do 80%

GY

Guyana

1 603

17

853190

Části přístrojů elektrických signalizačních

GY

Guyana

23

9

880330

Části,součásti ostatní letounů,vrtulníků

GY

Guyana

48

4

010619

Domácí králíci

GY

Guyana

130

3

852692

Přístroje radiové pro dálkové řízení

GY

Guyana

3

1

847130

Zař.pro autom.zprac.dat přenosná,‹10kg,obs.min.CPU+kláv+displej

GY

Guyana

2

1

848110

Ventily redukční

GY

Guyana

14

1

851770

Části,součásti přístrojů na vysílání,přijímání hlasu,dat

GY

Guyana

2

0

Zdroj: ČSÚ

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Vzájemná výměna služeb je minimální. Existují omezené možnosti pro obchod se službami v oblasti cestovního ruchu a dopravy.

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

V teritoriu Guyany nejsou evidovány žádné české investice ani joint-ventures.

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Vzájemné obchodní a ekonomické vztahy mezi ČR a Guyanou nejsou smluvně upraveny.

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

V roce 2015 poskytla Česká republika Guyaně rozvojovou pomoc (ODA) ve výši 26 960 USD.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Brasílii (Brazílie) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem