Guyana: Zahraniční obchod a investice

© Zastupitelský úřad ČR v Brasílii (Brazílie)

Guyana vyváží zejména primární produkty – zlato, rýži, cukr a bauxit. Největší dovozní položkou jsou paliva a maziva. Hlavním trhem je Kanada, hlavním dodavatelem Trinidad a Tobago.

Podle 2019 Economic Freedom Index je Guyana na 113. místě na světě pokud jde o svobodu obchodu.

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

 

2015

2016

2017 

2018

2019

vývoz

1 151

1441

 1438

1 552

1 527

dovoz

1 492

1448

 1626

1 828

2 350

saldo

-340

-7

 -188

-276

– 823

Zdroj: Bureau of Statistics, State Planning Secretariat, údaje jsou v mil. USD

Zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

V souvislosti s pandemií COVID-19 nejsou zatím k dispozici data za rok 2019.

 

Hlavní vývozní teritoria v roce 2018

Podíl v %

Kanada

28,5

USA

14,5

Trinidad a Tobago

11,6

Velká Británie

7,7

 

Hlavní dovozní teritoria v roce 2018

Podíl v %

Trinidad a Tobago

36,0

USA

32,5

Čína

10,9

Surinam

5,9

Zdroj: Bureau of Statistics of Guyana, Economic Intelligence Unit

Zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Hlavní exportní položky v r. 2018:

zlato (770,2 milionu USD), rýže (184,7 milionu USD), bauxit (124,2 milionu USD), cukr (27,3 milionu USD), korýši, melasa, rum, dřevo, ryby, diamanty

Hlavní importní položky v r. 2018:

spotřební zboží (479,8 milionu USD), polotovary (497,6 milionu USD), paliva a maziva (496,0 milionu USD), léky- včetně veterinárních, železné a ocelové výrobky, spotřební zboží, stroje a strojní zařízení, potraviny, motory, telekomunikační zařízení, hnojiva

Zdroj: EIU

Zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

V Guyaně nejsou v současnosti žádné zóny volného obchodu. Vláda podporuje zřízení nových průmyslových zástaveb pro rozvoj průmyslu. V současnosti jsou v provozu dvě průmyslové zástavby (Industrial Estates), a to Coldingen Industrial Estate na východním břehu Demerary otevřená v r. 1997 a Eccles Industrial Estate otevřená v r. 2000 v Lethemu, New Amsterdamu a Belvedere. Vláda nyní pracuje na rozšíření center v Lethemu a Belvedere.

Guyana a Brazílie zahájily přípravné rozhovory s čínským partnerem na stavbu rychlostní silnice, která by spojovala obě teritoria a přispěla k posílení obchodní spolupráce obou zemí.

Zpět na začátek

2.5. Investice – přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Podle nejčerstvějších dostupných informací ke dni aktualizace (15. 5. 2020) se přímé zahraniční investice do Guyany v roce 2018 zvýšily a dosáhly 495 milionů USD ve srovnání s 212 miliony USD v roce 2017. Kromě oživeného zájmu o důlní sektor směřovaly investice do komunikací, dopravy a zemědělství.

V oblasti důlní směřují investice zejména do sektoru energetiky, těžby bauxitu a zlata. Největším zahraničním investorem v Guyaně je Kanada, investuje hlavně do těžby a zpracování dřeva a bauxitu a do průzkumu nových ložisek minerálů, a dále USA, které investují do telekomunikací, průmyslové výroby a turistiky.

V posledních letech zaznamenává zvýšený zájem energetický sektor (zejména hydroenergetika) a těžební činnost. Z velkých investorů stojí za zmínku čínská společnost China Railway First Group, která financovala kontroverzní projekt hydroelektrárny Amaila Falls částkou přes 750 mil. USD. Kanadská společnost Guyana Goldfields Inc., zabývající se těžbou zlata, má v následujících měsících naplánovány investice ve výši 120 mil. USD.

V současné době je velkým příslibem, od roku 2015 probíhající, průzkum guyanského pobřeží započatý americkou společností ExxonMobil. Podle oficiální zprávy bylo při průzkumech pobřeží objeveno množství ropy odpovídající 1,75 mld. barelů. Zahájení těžby by do budoucna mohlo generovat příjmy v řádech miliard dolarů a potenciálně přetvořit sociální, politické i ekonomické prostředí. Vláda zahájila práce na přípravě právního rámce pro budoucí těžěbní činnost a související průmyslová odvětví. Současné prognózy hovoří o započetí těžby v oblasti nejpozději do roku 2020. Jedním ze souvisejících připravovaných projektů je vytvoření komplexního centra služeb pro ropná pole na ostrově Crab, v ústí řeky Berbice (ve vzdálenosti cca 100 km od Georgetownu) v hodnotě 500 mil. USD. Atraktivita této oblasti rychle stoupá a o těžební práva projevily zájem i další nadnárodní společnosti (CGX Energy, Repsol aj.).

Zpět na začátek

2.6. Investice – podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Trh je otevřený pro přímé zahraniční investice, nejsou v platnosti žádná omezení a zahraniční investor má zaručeno právo rovného zacházení jako národní investor. Investiční klima je pro investice příznivé.

Guyanská vláda hledá zahraniční investory zejména do průmyslu bauxitu. Na těžbu minerálů se vztahuje licenční režim s dolovacími poplatky a fiskálním systémem, který zaručuje investorům atraktivní podmínky pro průzkum a produkční projekty. Nicméně zahraniční investoři nemohou samostatně vlastnit malé nebo středně velké těžební lokality (až do 1200 akrů) bez guyanského partnera. Dolovací poplatky stanovené na těžbu zlata a drahých kovů, diamantů a vzácných kamenů ve velkém rozsahu činí 5 % z produkce nebo brutto výnosů, daň 35 %, amortizace 20 %, není žádné clo ani spotřební daň na zařízení, materiál a užívané náhradní díly při průzkumu a těžbě, jen zadržovací daň 6,25 % z dividend, v platnosti tzv. stabilizační doložka zaručující úvodní podmínky na 15 let nebo životnost ložiska. Dolovací poplatky na bauxit a ostatní minerály (vyjma písek a kámen) činí 1,5 % z produkce nebo brutto výnosů, ostatní podmínky jsou stejné jako u zlata. Dolovací poplatky na těžbu středního a malého rozsahu činí 5 % z brutto výnosů při těžbě zlata a 3 % z brutto výnosů při těžbě diamantů, daň z příjmu 2 % z brutto příjmů.

Pro zahraniční investice je dále zajímavý sektor informačních a komunikačních technologií a sektor energetiky, zejména na bázi ropy, plynu a výroby vodní energie. Dalšími atraktivními sektory pro zahraniční investice jsou doprava, dřevozpracovatelský průmysl a zemědělství.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Brasílii (Brazílie) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem