Guyana: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

© Zastupitelský úřad ČR v Brasílii (Brazílie)

Guyana je jednou z nejchudších zemí Amerik. Oficiální aktuální statistická data nejsou mnohdy dostupná a o jejich věrohodnosti lze v některých případech pochybovat.

Nachází se na severním pobřeží Jižní Ameriky, sousedními zeměmi jsou Venezuela, Surinam a Brazílie. Pod názvem Britská Guyana byla země do roku 1966 zámořskou kolonií Velké Británie. V roce 1970 se stala republikou, dodnes však zůstala součástí Commonwealthu. Guyana je jedinou zemí Jižní Ameriky, ve které je úředním jazykem angličtina, většina obyvatel v běžné denní komunikaci ovšem používá guyanskou kreolštinu.

Podle 2019 Economic Freedom Index je Guyana na 113. místě na světě pokud jde o svobodu obchodu.

V roce 2019 byla Guyana na 184. místě v pořadí příjemců českého exportu a na 147. místě jakožto vývozce do ČR.

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

Název státu:

 • Kooperativní republika Guyana
 • Co-Operative Republic of Guyana

Složení vlády:

Název státu:

Kooperativní republika Guyana

Co-Operative Republic of Guyana

 

Dne 2. 3. 2020 se v Guyaně konaly všeobecné volby. Oficiální výsledky přepočítání volebních hlasů byly na webových stránkách Guyanské volební komise (GECOM) zveřejněny dne 24. srpna 2020. Výsledky voleb tak lze na základě tohoto i dalších prověřovaných zdrojů považovat za konečné.

 

Prezidentem byl zvolen Mohamed Irfaan Ali. Premiérem se stal Mark Phillips.

 

Ministrem zahraničních věcí a mezinárodní spolupráce byl jmenován Hugh Hilton Todd, který až do začátku srpna působil ve funkci zástupce děkana Fakulty podnikání a obchodních inovací Guyanské Univerzity.

 

Guyana – Složení vlády ke dni 27. 8. 2020:

 

Mark Phillips – předseda vlády a první viceprezident

Gail Teixeira (ová) – Ministryně pro parlamentní a vládní záležitosti

Hugh Hilton Todd – ministr zahraničních věcí a mezinárodní spolupráce

Robeson Benn – ministr vnitra

Charles Shiva Ramson – Ministr kultury, mládeže a sportu

Oneidge Walrond (ová) – Ministryně turistiky, průmyslu a obchodu

Collin David Croal – Ministr pro záležitosti bydlení a vodní zdroje

Vindhya Vasini Persaud – Ministr pro lidské zdroje a sociální pojištění

Joseph Linden FitzCalrence Hamilton – Ministr práce

Nigel Deonarine Dharamlall – Ministr pro územní rozvoj a místní správní záležitosti

Sonia Savitri Parag (ová) – Ministryně pro státní službu   

Bishop Juan Anthony Edghhill – ministr veřejných služeb

Pryia Devi Manickchand (ová) – ministryně školství

Zulfikar Mustapha – ministr zemědělství

Frank Stanislaus Anthony – ministr zdravotnictví

Pauline Rose Ann Sukhai (ová) – ministryně pro záležitosti původního obyvatelstva

Mohabdir Anil Nandlal – generální prokurátor a ministr spravedlnosti

Vikram Outar Bharat – ministr přírodních zdrojů

 

Zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

Demografické údaje:

Počet obyvatel: 783 000 (2019, OSN)

Roční přírůstek: 0,62 % (2018)

Městské osídlení: 30 % (2018)

Drtivá většina guyanské populace žije v úrodném údolí kolem atlantského pobřeží a v úzkém pásu podél východní hranice země, zatímco celá západní část pokrytá pralesem (přes 2/3 celkové rozlohy země) zůstává prakticky neobydlená.

Národnostní složení:

40 % indického původu

30 % afrického původu

20 % míšenci

10 % domorodé obyvatelstvo (indiáni)

0,5 % Evropané

0,2 % Číňané

Náboženské složení:

25 % hinduisté

23 % protestanti (letniční hnutí)

21 % ostatní křesťané

7 % římští-katolíci

7 % muslimové

5,5 % adventisté sedmého dne

Zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

 

2015

2016

2017

2018

2019

nominální HDP (mld. USD)

3,1

3,437

3,6

3,9

4,9

HDP/obyv. (USD)

3757

4458

 4784

3871

4979

meziroční růst HDP

3,2

4,0

 4,1

1,3

4,4

inflace

-0,3

0,2

 2,1

1,3

2,1

nezaměstnanost

20

11,3

 11,5

12,4

12,2

Zdroj: IMF World Economic Outlook, Bureau of Statistics, MMF.

Nejsou k dispozici věrohodné statistiky o zaměstnanosti, nicméně zahraniční ekonomičtí analytici se shodují v názoru, že nezaměstnanost s podzaměstnaností dosahuje cca 37 %. Údaje uváděné v předchozí tabulce jsou údaji z oficiálních pramenů.
Guyana je statisticky jednou z nejchudších zemí Ameriky.

Základem ekonomiky je těžba nerostného bohatství a zemědělství a export jejich produktů. Zejména těžba zlata, bauxitu, ropy a plynu přilákala v minulých letech značný objem přímých zahraničních investic, nejvíce z USA, Kanady, Austrálie + dále též z Číny, kde ovšem jde z nemalé části o šedou a černou ekonomiku. Nicméně zahraniční investice do sektoru těžby jsou hlavním příslibem růstu HDP. V zemědělství jsou hlavními produkty a exportními artikly rýže, tropická dřeva, třtinový cukr a rum, ryby a krevety. Velmi cenný je původní prales, z 90% nedotčený a pokrývající 80% území země, a to z hlediska ekologického (mj. zásoby pitné vody) i cestovního ruchu. Příjmy z exportu v posledních letech dramaticky poklesly v důsledku pádu světových cen surovin. Země má zcela minimální zpracovatelský průmysl. 

Důsledky propadu cen zejména kovů a ropy způsobily zastavení některých projektů zahraničních investorů. Pokles příjmů z exportu zhoršuje pozici vlády v plnění programu vnitřní sociální politiky i splácení zahraničních dluhů. Paradoxně, pokud vláda bude důsledně pokračovat v opatřeních proti praní peněz a pašování drog, v krátkodobém výhledu to může spíše způsobit přechodné zhoršování ekonomických ukazatelů země a přechodné obtíže na lokální úrovni, než začne pozitivně působit nastartování reforem. Vláda bude také usilovat o návrat finančních zdrojů, které byly načerno vyvezeny ze země, což však bude asi dosti svízelný úkol. 

Zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet – příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

 

2015

2016

2017

2018

2019

příjmy

161 710

174 803

 194 700

201 859

NA

výdaje

146 377

172 196

 240 300

237 184

NA

saldo

15 333

2 607

 – 33 400

    – 34 325

NA

Zdroj: Bureau of Statistics, End of Year Outcome – Ministry of Finance Guyana
údaje jsou v mil. GYD

Zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

 

2015

2016

2017

2018

2019

běžný účet

-181,5

12,4

-291,7

-449,1

– 124,0

kapitálový účet

71,4

-13,2

228

NA

NA

finanční účet

22,4

-4,4

-4,3

NA

NA

devizové rezervy

635,2

596,7

515,8

531,9

573

zahraniční zadluženost

1143

1167

1240

2 300

1 265

Zdroj: Bank of Guyana, Economic Intelligence Unit

Zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Centrální bankou v zemi je Bank of Guyana, která určuje monetární politiku a má regulační a kontrolní pravomoc v rámci bankovního systému.

Licencovanými bankami jsou:

 • Bank of BARODA (Guyana) Inc.
 • Citizens Bank Guyana Inc.
 • Demerara Bank Ltd.
 • Guyana Bank for Trade and Industry Ltd.,
 • Bank of New Scotia
 • Republic Bank (Guyana) Ltd.,

Regionální centrální bankou je Eastern Carribbean Central Bank (ECCB), která má sídlo v Georgetownu a provádí emisní politiku, bankovní dohled na centrální banky a jednotnou měnovou politiku pro členské země CARICOMu.

Licencovanými pojišťovnami jsou:

 • ASSURIA GENERAL & LIFE (GY) INC.
 • CARICOM GENERAL INSURANCE COMPANY INC.
 • DEMERARA MUTUAL LIFE ASSURANCE SOCIETY & FIRE AND GENERAL INSURANCE LTD.
 • DIAMOND FIRE & GENERAL INSURANCE INC.
 • FRANDEC & COMPANY INC
 • GCIS INCORPORTED
 • HAND IN HAND MUTUAL FIRE & LIFE INSURANCE COMPANIES LTD.
 • NORTH AMERICAN LIFE, FIRE & GENERAL INSURANCE COMPANIES LTD.
 • GUYANA AND TRINIDAD MUTUAL FIRE & LIFE INSURANCE COMPANIES LTD.
 • MASSY UNITED INSURANCE LIMITED
 • THE NEW INDIA ASSURANCE COMPANY (TRINIDAD & TOBAGO) LTD.

Zpět na začátek

1.7. Daňový systém

Daňový systém v zemi je předmětem politického boje a jako takový doznává neustálých změn. V r. 2007 byla zavedena DPH, která nahradila šest dosavadních daní (spotřební daň, nákupní daň, daň ze služeb apod.). Její sazba byla v roce 2019 stanovena na 14%. (V době aktualizace této STI v květnu 2020 je nadále DPH 14 %.) Stávající daňový systém dále zahrnuje daň z příjmu, daň z nemovitosti, kapitálovou daň aj. Aktuální informace lze získat na stránkách Guyana Revenue Authority.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Brasílii (Brazílie) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem