Guyana: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

© Zastupitelský úřad ČR v Brasílii (Brazílie)

Guyana je jednou z nejchudších zemí Amerik. Oficiální aktuální statistická data nejsou mnohdy dostupná a o jejich věrohodnosti lze v některých případech pochybovat.

Nachází se na severním pobřeží Jižní Ameriky, sousedními zeměmi jsou Venezuela, Surinam a Brazílie. Pod názvem Britská Guyana byla země do roku 1966 zámořskou kolonií Velké Británie. V roce 1970 se stala republikou, dodnes však zůstala součástí Commonwealthu. Guyana je jedinou zemí Jižní Ameriky, ve které je úředním jazykem angličtina, většina obyvatel v běžné denní komunikaci ovšem používá guyanskou kreolštinu.

Podle 2019 Economic Freedom Index je Guyana na 113. místě na světě pokud jde o svobodu obchodu na 23. místě v regionu.

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

Název státu:

 • Kooperativní republika Guyana
 • Co-Operative Republic of Guyana

Složení vlády:

Vládní koalice APNU/AFC (A Partnership for National Unity / Alliance for Change) v čele s prezidentem a brigádním generálem ve výslužbě Davidem Grangerem se ujala vlády po volbách v roce 2015. Vláda se v uplynulých letech snažila dokázat, že s ní po více než čtvrtstoletí přišla změna, a prosazovat nejdůležitější strukturální reformy, obnovit důvěru zahraničních investorů, zavést daňové reformy, vybudovat adekvátní sociální systém, vytvořit nová pracovní místa, zamezit rostoucí nezaměstnanosti, vybudovat dopravní infrastrukturu mimo hlavní město a nastavit pevné mechanismy k ochraně životního prostředí, ohroženého zejména těžebním průmyslem.

David Arthur Granger – prezident republiky, po všeobecných volbách dne 11. 5. 2015, dne 16. 5. 2015 složil přísahu a dne 26. 5. 2015 byl oficiálně slavnostně uveden do funkce.

Složení vlády ke dni 15. května 2019:

 • Moses Veerasammy Nagamootoo – předseda vlády a první viceprezident
 • Carl Barington Greenidge – 2. viceprezident a ministr zahraničních věcí
 • Khemraj Ramjattan – 3. viceprezident a ministr veřejné bezpečnosti
 • Sydney Allicock – 4. viceprezident a ministr pro záležitosti původních obyvatel
 • Joseph Harmon – státní tajemník
 • Winston Jordan – ministr financí
 • Rupert Roopnaraine – ministr veřejných služeb
 • Nicolette Henry – ministryně školství
 • Noel Holder – ministr zemědělství
 • David Patterson – ministr veřejné infrastruktury
 • Volda Lawrence – ministryně zdravotnictví
 • Amna Ally – ministryně sociální ochrany
 • Ronald Azam Bulkan – ministr pro záležitosti komunit
 • Catherine Hughes – ministryně telekomunikací
 • Dominic Gaskin – ministr obchodu a cestovního ruchu
 • Basil Williams – generální prokurátor a ministr spravedlnosti
 • Raphael Trotman – ministr přírodních zdrojů
 • George Norton – ministr sociální koheze
 • Winston Felix – ministr pro občanské záležitosti

Zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

Demografické údaje:

Počet obyvatel: 0,8 milionu (2018)

Roční přírůstek: 0,62 % (2018)

Městské osídlení: 30 % (2018)

Drtivá většina guyanské populace žije v úrodném údolí kolem atlantského pobřeží a v úzkém pásu podél východní hranice země, zatímco celá západní část pokrytá pralesem (přes 2/3 celkové rozlohy země) zůstává prakticky neobydlená.

Národnostní složení:

40 % indického původu

30 % afrického původu

20 % míšenci

10 % domorodé obyvatelstvo (indiáni)

0,5 % Evropané

0,2 % Číňané

Náboženské složení:

25 % hinduisté

23 % protestanti (letniční hnutí)

21 % ostatní křesťané

7 % římští-katolíci

7 % muslimové

5,5 % adventisté sedmého dne

Zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

 

2014

2015

2016

2017

2018

nominální HDP (mld. USD)

2,99

3,1

3,437

3,6

3,9

HDP/obyv. (USD)

3820

3757

4458

 4784

3871

meziroční růst HDP

3,8

3,2

4,0

 4,1

1,3

inflace

1,0

-0,3

0,2

 2,1

1,3

nezaměstnanost

22

20

11,3

 11,5

12,4

Zdroj: IMF World Economic Outlook, Bureau of Statistics, MMF.

Nejsou k dispozici věrohodné statistiky o zaměstnanosti, nicméně zahraniční ekonomičtí analytici se shodují v názoru, že nezaměstnanost s podzaměstnaností dosahuje cca 37 %. Údaje uváděné v předchozí tabulce jsou údaji z oficiálních pramenů.
Guyana je statisticky jednou z nejchudších zemí Ameriky.

Základem ekonomiky je těžba nerostného bohatství a zemědělství a export jejich produktů. Zejména těžba zlata, bauxitu, ropy a plynu přilákala v minulých letech značný objem přímých zahraničních investic, nejvíce z USA, Kanady, Austrálie + dále též z Číny, kde ovšem jde z nemalé části o šedou a černou ekonomiku. Nicméně zahraniční investice do sektoru těžby jsou hlavním příslibem růstu HDP. V zemědělství jsou hlavními produkty a exportními artikly rýže, tropická dřeva, třtinový cukr a rum, ryby a krevety. Velmi cenný je původní prales, z 90% nedotčený a pokrývající 80% území země, a to z hlediska ekologického (mj. zásoby pitné vody) i cestovního ruchu. Příjmy z exportu v posledních letech dramaticky poklesly v důsledku pádu světových cen surovin. Země má zcela minimální zpracovatelský průmysl. 

Důsledky propadu cen zejména kovů a ropy způsobily zastavení některých projektů zahraničních investorů. Pokles příjmů z exportu zhoršuje pozici vlády v plnění programu vnitřní sociální politiky i splácení zahraničních dluhů. Paradoxně, pokud vláda bude důsledně pokračovat v opatřeních proti praní peněz a pašování drog, v krátkodobém výhledu to může spíše způsobit přechodné zhoršování ekonomických ukazatelů země a přechodné obtíže na lokální úrovni, než začne pozitivně působit nastartování reforem. Vláda bude také usilovat o návrat finančních zdrojů, které byly načerno vyvezeny ze země, což však bude asi dosti svízelný úkol. 

Zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet – příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

 

2014

2015

2016

2017

2018

příjmy

145 725

161 710

174 803

 194 700

201 859

výdaje

132 233

146 377

172 196

 240 300

237 184

saldo

13 493

15 333

2 607

 – 33 400

    – 34 325

Zdroj: Bureau of Statistics, End of Year Outcome 2017 – Ministry of Finance Guyana
údaje jsou v mil. GYD

Zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

 

2014

2015

2016

2017

2018

běžný účet

-385,2

-181,5

12,4

-291,7

-449,1

kapitálový účet

210,1

71,4

-13,2

228

NA

finanční účet

-57,8

22,4

-4,4

-4,3

NA

devizové rezervy

711,9

635,2

596,7

515,8

531,9

zahraniční zadluženost

1216

1143

1167

1240

2 300

Zdroj: Bank of Guyana, Economic Intelligence Unit

Zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Centrální bankou v zemi je Bank of Guyana, která určuje monetární politiku a má regulační a kontrolní pravomoc v rámci bankovního systému.

Licencovanými bankami jsou:

 • Bank of BARODA (Guyana) Inc.
 • Citizens Bank Guyana Inc.
 • Demerara Bank Ltd.
 • Guyana Bank for Trade and Industry Ltd.,
 • Bank of New Scotia
 • Republic Bank (Guyana) Ltd.,

Regionální centrální bankou je Eastern Carribbean Central Bank (ECCB), která má sídlo v Georgetownu a provádí emisní politiku, bankovní dohled na centrální banky a jednotnou měnovou politiku pro členské země CARICOMu.

Licencovanými pojišťovnami jsou:

 • ASSURIA GENERAL & LIFE (GY) INC.
 • CARICOM GENERAL INSURANCE COMPANY INC.
 • DEMERARA MUTUAL LIFE ASSURANCE SOCIETY & FIRE AND GENERAL INSURANCE LTD.
 • DIAMOND FIRE & GENERAL INSURANCE INC.
 • FRANDEC & COMPANY INC
 • GCIS INCORPORTED
 • HAND IN HAND MUTUAL FIRE & LIFE INSURANCE COMPANIES LTD.
 • NORTH AMERICAN LIFE, FIRE & GENERAL INSURANCE COMPANIES LTD.
 • GUYANA AND TRINIDAD MUTUAL FIRE & LIFE INSURANCE COMPANIES LTD.
 • MASSY UNITED INSURANCE LIMITED
 • THE NEW INDIA ASSURANCE COMPANY (TRINIDAD & TOBAGO) LTD.

Zpět na začátek

1.7. Daňový systém

Daňový systém v zemi je předmětem politického boje a jako takový doznává neustálých změn. V r. 2007 byla zavedena DPH, která nahradila šest dosavadních daní (spotřební daň, nákupní daň, daň ze služeb apod.). Její sazba byla v roce 2017 stanovena na 16%. Stávající daňový systém dále zahrnuje daň z příjmu, daň z nemovitosti, kapitálovou daň aj. Aktuiální informace lze získat na stránkách Guyana Revenue Authority.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Brasílii (Brazílie) ke dni

Souhrnná teritoriální informace