Honduras: Zahraniční obchod a investice

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

 

2014

2015

2016

2017

2018

Vývoz

4 065,3

3 921,3

3 857,3

4 564,2

4 285,1

Dovoz

9 298,3

9 424,3

8 898,2

9 684,4

10 495,2

Bilance

13 363,6

13 345,6

12 755,5

14 248,6

14 780,3

Obrat

-5 233,0

-5 503,0

-5 040,9

-5 120,2

-6 210,1

Zdroj: Banco Central de Honduras, údaje v mil. USD

Zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Vývoz

Nejdůležitějším vývozním trhem v roce 2018 byly USA (1 543,5 mil. USD). Do zemí Evropy Honduras vyvezl zboží v hodnotě 1 292 mil. USD a do zemí Střední Ameriky v hodnotě 879,4 mil. USD. Dalšími důležitými trhy byly Mexiko (76,1 mil. USD), Tchaj-wan (60,1 mil. USD), Panama (44,4 mil. USD), Kanada (37,7 mil. USD), Jižní Korea (35,8 mil. USD), Kolumbie (34,8 mil. USD) nebo Čína (32,7 mil. USD).

Dovoz

Nejdůležitějším partnerem v roce 2018 byly USA – 4 430,2 mil. USD, což představuje celých 42,2 % veškerého honduraského dovozu. Ze středoamerického regionu Honduras dovezl zboží v hodnotě 1 912,1 mil. USD, z Mexika v hodnotě 700,1 mil. USD, z Panamy v hodnotě 429,7 mil. USD a z Kolumbie v hodnotě 153,9 mil. USD. Z Evropy Honduras dovezl zboží v celkové hodnotě 611,4 mil. USD.

Postavení k EU

Honduras je 94. obchodním partnerem EU. V roce 2018 se z Hondurasu do zemí EU dovezlo zboží v hodnotě 1,148 mld. EUR (zejména káva, palmový olej a krevety) a vyvezly se produkty v hodnotě 480 mil. EUR (zejména stroje pro textilní průmysl). V roce 2017 to bylo 1,265 mld. EUR v případě dovozů a 437 mil. EUR u vývozů. Zatímco evropské dovozy z Hondurasu mírně klesly, evropský vývoz do Hondurasu mírně stoupl.

Zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Nejdůležitější vývozní položky v roce 2018 byly banány, káva, krevety, zelenina, melouny, palmový olej, mýdlo, plasty a výrobky z nich a tkaniny.

Nejdůležitější dovozní položky v roce 2018 byly paliva, lékařské chirurgické nástroje a léky, mobilní telefony, automobily a jejich díly a příslušenství, výrobky ze železa a oceli, stroje na výrobu textilu, na praní, bělení a barvení i samotné textilie.

Zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Zóny volného obchodu existují v Hondurasu ve formě tzv. ZEDE (Zona de Empleo y Desarrollo Económico).

 

Zpět na začátek

2.5. Investice – přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Zlepšení podnikatelského klimatu a platnost Dohody o volném obchodu s USA (DR-CAFTA) umožnilo Hondurasu v uplynulých letech získat značnou část přímých zahraničních investic směřujících do regionu a výrazně překonat výši PZI dosaženou v minulosti.

Přímé zahraniční investice v Hondurasu v roce 2018 dosáhly hodnoty 1,145 mld. USD, což oproti předchozímu roku znamenalo pokles o 3,6 %. Nejvíce se investovalo do zpracovatelského průmyslu (32 %), sektoru služeb – zejména finančních (31 %), dopravy, skladování a telekomunikací (16,4 %), obchodu, pohostinství a hoteliérství (9,8 %) a dalších sektorů (10,8 %).

Nejvíce investic pocházelo z USA, Kanady a Mexika (441,2 mil. USD), Latinské Ameriky a Karibiku (350,8 mil. USD), Evropy (188,3 mil. USD), Střední Ameriky (179,2 mil. USD) a Asie a Oceánie (66,3 mil. USD).

 

2014

2015

2016

2017

2018

PZI (mil. USD)

1 144,1

1 203,5

1 002,1

1 185,7

1 145,5

Zdroj: Banco Central de Honduras

Zpět na začátek

2.6. Investice – podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Honduraská vláda podporuje zahraniční investice ve svém programu s tím, že zahraniční investice mají být vloženy především do infrastruktury, dopravy, energetiky a financí. Konkrétní podmínky upravuje honduraský zákon o zahraničních investicích.

Zpět na začátek

Zastupitelský úřad

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem