Honduras: Zahraniční obchod a investice

@Zastupitelský úřad v Mexiku (Mexiko)

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

 

2015

2016

2017

2018

2019

Vývoz

3 921,3

3 857,3

4 564,2

4 285,1

8 539

Dovoz

9 424,3

8 898,2

9 684,4

10 495,2

12 076

Bilance

13 345,6

12 755,5

14 248,6

14 780,3

20 615

Obrat

-5 503,0

-5 040,9

-5 120,2

-6 210,1

-3 537

údaje v mil. USD

Zdroj: Banco Central de Honduras, The Economist Itelligence Unit

Zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Vývoz
V roce 2019 vzrostl vývoz v Hondurasu o 6,95% oproti předchozímu roku. Zahraniční tržby představují 35,82% jeho HDP, což odpovídá 56. místu z 191 zemí v žebříčku exportu vzhledem k HDP. Honduras s vývozem v hodnotě 7 775,4 milionu EUR zaujímá 92. pozici v žebříčku zemí podle objemu jejich vývozu.
Dovoz
Dovoz v roce 2019 činil 10 692,5 milionu EUR. Honduras je na 98. místě ve světovém žebříčku. V roce 20919 došlo k schodku obchodní bilance, protože i přes nárůst vývozu byl nižší než dovoz.

Zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Nejdůležitější vývozní položky v roce 2019 bylo pletené a háčkované oblečení, banány, káva, krevety, elektrické stroje a zařízení, zelenina, melouny, palmový olej, ryby a mořské plody, ořechy, mýdlo, plasty a výrobky z nich.

Nejdůležitější dovozní položky v roce 2019 byly paliva, lékařské chirurgické nástroje a léky, přístroje pro záznam a reprodukci zvuku, televize, mobilní telefony, automobily a jejich díly a příslušenství, výrobky ze železa a oceli, stroje na výrobu textilu, na praní, bělení a barvení i samotné textilie, farmaceutické produkty.

Zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Zóny volného obchodu existují v Hondurasu ve formě tzv. ZEDE (Zona de Empleo y Desarrollo Económico).

 

Zpět na začátek

2.5. Investice – přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Zlepšení podnikatelského klimatu a platnost Dohody o volném obchodu s USA (DR-CAFTA) umožnilo Hondurasu v uplynulých letech získat značnou část přímých zahraničních investic směřujících do regionu a výrazně překonat výši PZI dosaženou v minulosti.

Přímé zahraniční investice v Hondurasu v roce 2018 dosáhly hodnoty 1,145 mld. USD, což oproti předchozímu roku znamenalo pokles o 3,6 %. Nejvíce se investovalo do zpracovatelského průmyslu (32 %), sektoru služeb – zejména finančních (31 %), dopravy, skladování a telekomunikací (16,4 %), obchodu, pohostinství a hoteliérství (9,8 %) a dalších sektorů (10,8 %).

Nejvíce investic pocházelo z USA, Kanady a Mexika (441,2 mil. USD), Latinské Ameriky a Karibiku (350,8 mil. USD), Evropy (188,3 mil. USD), Střední Ameriky (179,2 mil. USD) a Asie a Oceánie (66,3 mil. USD).

 

2014

2015

2016

2017

2018

PZI (mil. USD)

1 144,1

1 203,5

1 002,1

1 185,7

1 145,5

Zdroj: Banco Central de Honduras

Zpět na začátek

2.6. Investice – podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Honduraská vláda podporuje zahraniční investice ve svém programu s tím, že zahraniční investice mají být vloženy především do infrastruktury, dopravy, energetiky a financí. Konkrétní podmínky upravuje honduraský zákon o zahraničních investicích.

Honduras se řadí na 133. místo ze 190 ekonomik ve zprávě Světové banky 2020 Doing Business, což je pokles o 12 bodů ve srovnání s předchozím rokem. Investice do Hondurasu čelí různým výzvám, včetně vysoké míry násilí, nejistoty, slabých veřejných institucí, vysoké úrovně korupce, byrokracie a nedostatečně rozvinuté infrastruktury. Země však má určitá aktiva, která přitahují zahraniční investory, včetně slušné úrovně produktivity, decentralizace, privatizace mnoha odvětví a zřízení mezinárodních zón volného obchodu. Vládní politiky byly přátelské vůči zahraničním soukromým investicím, kterým se obecně přiznávají stejná práva jako domácí investice. Vláda vsadila na mladé a dvojjazyčné obyvatelstvo spolu s cestovním ruchem, zemědělstvím a textilem, aby podpořila své FDI.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Mexiku (Mexiko) ke dni 11. 5. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem