Hongkong (Čína): Kontakty

© Zastupitelský úřad ČR v Hongkongu (Čína)

7.1. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu

Consulate General of the Czech Republic
1204-5 Great Eagle Centre
23 Harbour Road, Wanchai
Hong Kong
tel.: +852/ 2802 2212
fax: +852/ 2802 2911
e-mail: hongkong@embassy.mzv.cz 
web: www.mfa.cz/hongkong

teritoriální působnost: Hongkong a Macao
generální konzul: Jan Juchelka

Zpět na začátek

7.2. Kontakty na teritoriální odbory na MZV ČR a na MPO ČR, zastoupení ostatních českých institucí v teritoriu (CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism, Česká centra)

V roce 2013 zahájila svou činnost v Hongkongu zahraniční kancelář ČCCR CzechTourism. Kancelář ukončila svoji činnost v lednu 2020.

Ostatní české instituce v Hongkongu zastoupeny nejsou. V rámci ČLR mají svá zastoupení v Pekingu – CzechTrade, CzechTourism, v Šanghaji – CzechTrade, Czech Invest, CzechTourism a v Chengdu CzechTrade. Od roku 2016 je otevřena kancelář CzechTrade i v Guangzhou; její činnost bude ukončena v červnu 2020.

Zpět na začátek

7.3. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

  • Tísňové volání 999 – policie, hasiči, ambulance a lékařská pomoc
  • Užitečné informace – www.mzv.cz/hongkong
  • Časový posun + 7 SEČ, + 6 SELČ
  • Mezinárodní tel. kód: +852

Zpět na začátek

7.4. Internetové informační zdroje

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Hongkongu (Čína) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem