Hříště – sportoviště – tělocvična – Ověřený provoz

Značka je důvěryhodnou informací pro všechny osoby a subjekty, které přicházejí do styku s provozovaným zařízením, jež je nositelem této značky, že toto provozované zařízení má a udržuje si vysokou míru bezpečného a kvalitního provozu.Odvětví / profesní oblast:
 
Správce značky:

Kabinet pro standardizaci, o.p.s

Kontaktní osoba:


Kritéria pro udělení:

Podmínkou přidělení licence k držení a užívání značky je správná montáž herních a sportovních prvků, značka zvyšuje kredit výrobce, že nejen dodává na trh bezpečný výrobek ve smyslu platné legislativy, ale že byla i provedena řádná montáž před uvedením do provozu/užívání. Podstatou pro udělení licence k držení Značky Vlastníkem Značky je ověřená a posléze průběžně ověřovaná kvalita a bezpečnost provozu.

Doba platnosti:

na dobu neurčitou (platí v případě pravidelného ověřování)

Více informací:

www.overenehriste.cz