Indonésie: Vztahy země s EU

© Zastupitelský úřad ČR v Jakartě (Indonésie)

Vztahy Indonésie a EU nejnověji upravuje vzájemná Dohoda o partnerství a spolupráci, která se dotýká řady oblastí včetně obchodu, životního prostředí, energetiky, vzdělání, vědy a techniky, migrace a boje proti terorismu. Podepsána byla v listopadu 2009 a v platnost vstoupila 1. 5. 2014.

 

V letech 2010–2011 dospěla tzv. Vision Group EU – Indonesia k dopodručení dojednat Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA), a v roce 2014 byla jednání o CEPA aktivně zahájena. V roce 2018 se uskutečnila další kola expertních jednání  o CEPA. Tato smlouva se do budoucna stane právním rámcem pro obchodní vztahy podnikatelů z EU a jejích členských států s Indonésií a bude komplexně pokrývat zejména oblasti jako cla a tarify, ochranu investic a další. 

V květnu 2011 byla podepsána dobrovolná dohoda mezi EU a Indonésii o kontrole kácení a následném prodeji dřeva z tropických pralesů: FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade) Voluntary Partnersip Agreement. Indonésie se stala první zemí v Asii, která podobnou dohodu s EU podepsala. Dohoda vstoupila v platnost v roce 2013, společně se začátkem platnosti legislativy FLEGT. Součástí dohody je balík finančních prostředků ve výši 30 mil. EUR v rámci rozvojové pomoci EU.

V současné době se jako v určitém směru iritant mezi EU a Indonésií zakotvilo téma dovozu palmového oleje. Indonésie je největším světovým producentem této komodity a EU je druhým největším trhem. Současná interní jednání v rámci EU týkající se výhledového zrušení dotací na využití palmového oleje v oblasti biopaliv cítí Indonésie jako potenciálně ohrožující její zájmy a reaguje někdy až poměrně emotivním a vyhroceným lobbyingem.

3.1. Zastoupení EU v zemi

Delegation of the European Union to Indonesia, Brunei Darussalam and ASEAN

Menara Astra, 38th floor 

Menara Atra. 38 th floor Jl Jend Sudirman 5-6, Jakarta 10220 Indonesia
Tel: + 62 21 2554 6200
Fax: + 62 21 2554 6201
E- mail: delegation-indonesia@eeas.europa.eu
Úřední hodiny: Po–čt, 08:00–16:30 v pá 08:00–15:00
Tel. čísla oddělení:

 

  • Sekretariát vedoucího Delegace +62 21 2554 6202
  • Sekretariát zástupce vedoucícho +62 21 2554 6203
  • Kancelář zmocněnce pro ASEAN +62 21 2554 6216
  • Politická sekce +62 21 2554 6213
  • Tiskový a informační odbor +62 21 2554 6216
  • Obchodní sekce +62 21 2554 6218
  • Sekce rozvojové spolupráce +62 21 2554 6241/ 48/ 67
  • Finance & smlouvy +62 21 2554 6241/ 48/ 67
  • Administrativní sekce +62 21 2554 6222 GMT: +7

 

Zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Vzájemná obchodní výměna mezi EU a Indonésií dosáhla v roce 2019 objemu 23,8 mld. eur., což je  pokles oproti loňskému výsledku 26,3 mld. eur. V roce 2019 dosáhl export zboží do Indonésie  ze zemí EU 9,4 mld. Euro, což je již třetím rokem  pokles, nicméně mírný (0,3 mld. EUR) oproti loňským meziročním 4 %. Indonésie vyvezla do EU zboží v hodnotě 14,4 mld. Euro, což znamená  pokles oproti  16,6 mld. Euro v minulém roce.

V roce 2018 tak EU představovala čtvrtého nejvýznamnějšího obchodního partnera Indonésie, zatímco Indonésie se z pohledu EU zařadila na 30. místo.

V posledních dvou letech intenzivně probíhají expertní kola jednání dohody CEPA (Comprehensive Economic Partnership Agreement) mezi EU a Indonésií, která poskytne nový rámec obchodní interakce. Odhaduje se, že uzavření CEPA by umožnilo navýšení indonéských vývozů do EU až o 1.1 mld. USD a rovněž umožnilo větší příliv evropských investic do Indonésie. Naopak neuzavření dohody může vést i ke ztrátě již existujících preferenčních výhod a znamenat až 20% propad ve vzájemné obchodní výměně a přinést Indonésii ztrátu ve výši 4 mld. USD kvůli kompetitivním znevýhodnění Indonésie v důsledku skutečnosti, že sousední země regionu obdobnou dohodu již s EU ezavřely anebo o ní jednají.

Zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Za poslední dekádu získala Indonésie celkem zhruba 500 mil. euro z bilaterální rozvojové pomoci EU, které byly distribuovány v rámci programového cyklu na roky 2007-2013. S ohledem na dosažený rozvoj již země nebyla zařazena do programového cyklu na další období.

Země nadále využívá prostředky z tematických a regionálních programů spolupráce ve formátu EU-ASEAN.

Přehled o rozvojové spolupráci EU-Indonésie sumarizující aktivity EU a členských států podává každoročně publikovaná Modrá kniha (Blue Book).

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Jakartě (Indonésie) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem