Indonésie: Zahraniční obchod a investice

© Zastupitelský úřad ČR v Jakartě (Indonésie)

.

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

Popis

2015

 2016

2017

2018

2019

Vývoz (mil. USD)

150 282,3

144 433,5

168 810,7

180 215,0

167,497.0

Ropa a zemní plyn

18 552,0

13 087,0 

15 732,3

17 404,8

12,504.7

Neropné produkty

131 730,3

131 346,5 

153 072,4

162 810,2

154,992.2

Dovoz (mil. USD)

142 694,8

135 650,7 

156 925,2

188 711,2

170,727.4

Ropa a zemní plyn

24 613,2

18 724,8 

24 316

29 868,4

21,884.4

Neropné produkty

118 081,6

116 925,9 

132 609,2

158 842,8

148,843.0

Celkem zahraniční obchod

292 977,1

280 084,2

325 735,9

368 926,3

338,224.4

Ropa a zemní plyn

43 165,2

31 811,8 

40 054,3

47 273,2

34,389.2

Neropné produkty

249 811,9

248 272,4 

285 681,6

321 653,0

303,835.2

Saldo

7 587,5

8 782,8 

11 855,5

– 8 496,2

-3,230.4

Ropa a zemní plyn

-6 061,2

-5 637,8

– 8 577,7

– 12 463,6

-9,379.7

Neropné produkty

13 648,7

14 420,6

20 463,2

3 967,4

6,149.3

Zdroj: BPS, Ministerstvo obchodu Indonésie

Zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

V roce 2019 dosáhl export zboží do Indonésie  ze zemí EU 9,4 mld. Euro, což je již třetím rokem  pokles, nicméně mírný (0,3 mld. EUR) oproti loňským meziročním 4 %. Indonésie vyvezla do EU zboží v hodnotě 14,4 mld. Euro, což znamená  pokles oproti  16,6 mld. Euro v minulém roce.

Posílení obchodní výměny by mělo přinést komplexní dohoda CEPA (Comprehensive Economic Partnership Agreement), o níž proběhla v roce 2019  dvě kola jednání. Z ČS EU jsou nejdůležitějšími obchodními partnery Indonésie tradičně Velká Británie a Nizozemsko.

Významným exportním artiklem Indonésie je palmový olej a země pokrývá 54 % dovozu palmového oleje do EU. Indonésie proto velmi senzitivně reaguje na diskuzi uvnitř EU o omezení subvencí pro využívání palmového oleje v sektoru biopaliv.

Největšími obchodními partnery z pohledu indonéského exportu jsou tradičně Japonsko, USA, Čína, Singapur. Většina nerostných surovin (uhlí, přírodní kaučuk a měděná ruda) směřuje do největších ekonomik, tedy USA, Japonska a Číny.

Zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Z komoditního pohledu má nejvyšší podíl na indonéském exportu ropa a zemní plyn, následují uhlí a palmový olej. Důležitá je skutečnost, že i když tradiční exportní komodity jako ropa, zemní plyn, uhlí a palmový olej mají nadále významný podíl na celkovém objemu, postupně roste podíl sofistikovanějšího průmyslového a spotřebního zboží a výrobků z kaučuku. Indonéské statistiky ovšem zařazují do kategorie průmyslového zboží i ocel, surové železo a polosurové výrobky z barevných kovů, které mají jen velmi malou přidanou hodnotu. Podstatný podíl na exportu průmyslového zboží mají rovněž i „tradiční asijské komodity“: výrobky textilního a oděvního průmyslu, obuv, dřevěné výrobky a papír. Indonéským devizovým příjmům nejvíce přispívá vývoz elektroniky, který představuje zhruba pětinu zpracovatelského vývozu. EU představuje největší exportní trh pro indonéské elektronické výrobky. Import je primárně tažen dovozem meziproduktů a polotovarů, dovozem kapitálového zboží a spotřebou privátního sektoru.

Vývoz neropných produktů (v mil. USD)

 

HS

Komodita

2015

 2016

2017

2018

2019

Podíl (%) 2019/18

1.

15

Tuky, oleje, vosky

18 648,0

18 231,0 

22 956,6

20 346,2 17,613.5 -13.44

2.

27

Minerální paliva a oleje

15 946,0

14 769,0

21 128,5

24 606,9

22,223.2

-9.70

3.

85

Elektrická zařízení

8 562,0

8 148,0

8 466,7

8 854,0

8,540.5

-3.55

4.

40

Guma a gumové vý

5 902,0

5 663,0

7 743,1

6 381,3

6,022.8

-5.60

5.

87

Dopravní prostředky vyjma vlaků

5 418,0

5 867,0

6 835,4

7 552,0

8,160.5

8.06

6.

71

Perly, drahé kameny a kovy, šperky

5 463,0

6 368,0

5 608

5 865,9

6,619.8

18.14

7.

84

Stroje

5 215,0

5 890,

5 873,4

5 604,7

5,431.9

-7,41

8.

64

Obuv

4 507,0

4 639,0

4 911,8

5 113,3

4,409.8

-13.70

9.

44

Dřevo

4 000,0

3 864,0 

4 004,3

4 494,9

3,838.2

-13.44

10.

38

Různé chemické p

2 572,0

3 272,0

3 894,8

4 4351

4,063.9

-17.48

Zdroj: Badan Pusat Statistik, Ministerstvo obchodu Indonésie

Dovozy neropných produktů (v mil. USD)

 

HS

Komodita

2015

2016

2017

2018

2019

Podíl (%) 2019/18

1.

84

Stroje

22 376,0

21 070,0

21 725,2

27 197,4

26,786.7

-1.51

2.

85

Elektrická zařízení

15 518,0

15 430,0

17 121,0

21 447,6

19,767.5

-7.83

3.

39

Plasty a plastové výrobky

6 920,0

7 045,0

7 025,0

9 210,6

8,734.5

-5.17

4.

72

Železo a ocel

6 316,0

6 180,0

7 021,0

10 246,7

10,392.0

1.42

5.

29

Organické chemikálie

5 727,0

4 808,0

5 021,1

6 925,8

5,818.0

-16.00

6.

87

Dopravní prostředky mimo vlaků

5 343,0

5 298,0

6 012,3

8 068,7

7,161.2

-11.25

7.

73

Výrobky z oceli a železa

3 716,0

2 931,0

2 321,0

3 887,6

3,601.7

-7.35

8.

10

Obilniny

3 156,0

3 191,0

2 656,0

3 795,0

3,237.3

-14.70

9.

23

Potravinářský odpad a krmiva

2 734,0

2 479,0

2 954,0

3 057,4

2,649.4

-13.34

10.

52

Bavlna

2 011,0

2 096,0

2 435,0

2 396,8

1,974.6

-17.61

Zdroj: Badan Pusat Statistik, Ministerstvo obchodu Indonésie

Zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Indonésie má 7 bezcelních zón a 40 průmyslových zón. Nejznámější bezcelní zónou je Batam Industrial Development Authority, která se nachází v těsné blízkosti Singapuru a zahrnuje ostrovy Batam, Rempang a Galam. Další významnou bezcelní zónou je komplex jakartského přístavu Jakarta Tanjung Priok. Firmy z bezcelních zón musí exportovat minimálně 2/3 své produkce. V posledním období se objevují plány na otevření dalších obdobných zón v rámci jednotlivých provincií a v gesci místní správy, např. provincie Aceh na severu Sumatry, která může nabídnout výhodnou pozici vůči námořním trasám a sousedním kontinentálním zemím JV Asie.

Kromě bezcelních zón, které mají standardní zvýhodnění typu bezcelní dovoz strojového parku, materiálu a náhradních dílů, daňové prázdniny apod., mohou exportně orientované firmy požádat o zařazení do kategorie EPTE (exportně orientovaná výrobní firma). EPTE se mohou nacházet i v průmyslových zónách. Největší koncentrace průmyslových zón je na ostrově Jáva. Stejně jako firmy umístěné v bezcelních zónách tak firmy typu EPTE mohou umisťovat maximálně 25 % své produkce v Indonésii.

Zpět na začátek

2.5. Investice – přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Investice

2015

2016

2017

2018

2019

Domácí – DDI

14,4

17,35

21,04

32,8

25,76

Zahraniční – FDI

29,3

29,0

32,34

29,3

28,2

Celkem

43,7

46,35

53,38 62,1 53,59

Údaje v mld. UDS Zdroj: BKPM Indonesie

Objem přímých zahraničních investic v roce 2017 v meziročním srovnání vzrostl o 8,5% tedy méně než by predikovaly ambiciózní odhady. U největších z deseti největších (zemí původu) investorů z celkových 140 států, které eviduje indonéská strana, přitom došlo spíše k poklesu. Naopak nad očekávání vzrostly o 21,3% investice domácí.

FDI (USD mil.) – 5 nejdůležitějších investorů

 

 2016

2017

2018

2019

Singapur

9 178,7

 

8 441,6

9 200

6 510

Japonsko

5 400,9

4 996,2

4 900

4 311

Čína

2 665,3

 

3 361,2

2 400

4 745

Hong Kong

2 248,3

 

2 116,5

2 000

2 891

Malajsie

1 115,6

 

1 213,6

1 800

 1 358

Zdroj: BKPM

Z teritoriálního pohledu je Singapur tradičně největším zahraničním investorem v Indonésii. Evropská unie v souhrnu investic ze členských států figuruje na pomyslné třetí příčce s hodnotou 3 167,3 mil. USD.  Z jednotlivých členských států EU jsou  největšími investory Nizozemsko a Velká Británie.

Oborová struktura přímých zahraničních investic – největší investice jdou tradičně do těžebního průmyslu, následuje doprava, skladování a telekomunikace, strojírenský a elektronický průmysl, chemický a farmaceutický průmysl, potravinářství, dopravní prostředky, elektřina, plyn a dodávky vody, zemědělské plodiny a rostlinná výrova, obchod a opravy, reality a průmyslové komplexy.

Zpět na začátek

2.6. Investice – podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Indonéskáou ekonomiku je nutno nadále vnímat jako poměrně uzavřenou a to přes úsilí vlády v posledních letech tento tuto situaci změnit. V posledním období vláda přijala 16. reformních balíčků, které liberalizují tržní prostředí a otevírají přístup zahraničnímu kapitálu. Došlo k opakovanému zúžení tzv. negativního investičního seznamu, byly provedeny kroky urychlující vstupní procesy zahraničních firem a přijaty určité formy investičních pobídek. Přes zjavný posun země v rámci indexu EODB (Ease of Doing Business) reflektující formální legislativně-administrativní změny, přetrvává řada faktických překážek z nichž řada souvisí s místní í a realitou.

Negativní investiční seznam – je výčtem jednotlivých oborů s uvedením poměru domácího a zahraničního kapitálu. Detailní přehled. Z pohledu českých investorů se jedná zejména o omezení vlastnického podílu např. ve firmách aktivních v oblasti energetiky, v distribučních firmách, v cestovním ruchu, a v celé řadě dalších odvětví.

Podle hodnocení WTO je Indonésie země se středně vysokými celními sazbami. Běžná celní sazba je 5–30 %. Vyšším clem jsou zatíženy pouze některé výrobky jako motorová vozidla (25–80 %) nebo

alkohol. Další snižování celních sazeb souvisí s Preferenčním celním režimem členských zemí AFTA, na základě kterého členské země včetně Indonésie snižují cla od r. 2003 až na maximální úroveň 5 %.

Běžnými dovozními dokumenty jsou: pro-forma faktura, doklad o původu zboží, doklad o pojištění, faktura, nákladní list, zvláštní certifikáty (např. Halal) a celní deklarace.

Podle hodnocení WTO je Indonésie třetím nejvíce protekcionistickým trhem na světě po Argentině a Rusku. Pro potenciální české exportéry mezi nejzásadnější obchodně-ekonomické překážky patří následující:

Restrikce v dovozu alkoholických nápojů – Indonésie uplatňuje na dovozy alkoholických nápojů relativně vysoké clo, jehož výše závisí na obsahu alkoholu v jednotlivých nápojích. Po připočtení dalších daní představuje celkové zatížení alkoholických nápojů až 230 %. Počet subjektů disponujících dovozní licencí na alkoholické nápoje, je velmi omezený. Proces dovozu alkoholických nápojů je netransparentní a v přímém rozporu s pravidly WTO – konkrétně s Články II a VIII GATT.

Restrikce dovozu mléčných výrobků – kromě v Indonésii tradičních Halal certifikací a požadavku na ostatní dovozní povolení platná i pro jiné druhy zboží, je při dovozu mléka a mléčných výrobků požadovaná rovněž certifikace země původu a příslušného výrobního podniku. Získání těchto certifikací je jak časově, tak finančně náročné, protože krom jiného vyžaduje návštěvu indonéského expertního

týmu v jednotlivých zemích a podnicích. Kromě poplatků za certifikaci jsou potencionální exportéři rovněž nuceni uhradit náklady na cestu a pobyt indonéských expertních týmů.

Restrikce dovozu textilu – Indonésie uplatňuje specifický režim pro dovozy výrobků textilního a oděvního průmyslu, kdy dovoz mohou realizovat pouze výrobci disponující patřičnou licencí, tzv.

„Producer – Importers“. Dovozní opatření se týkají 89 výrobků. Indonésie se zavázala bariéru dále jednostranně redukovat a požádala EK o identifikaci prioritních výrobků. EU požaduje vynětí následujících položek HS: 5408, 5512, 5602, 5903, 5911, 6005, 6006, 6203, 6204, 6306 a 6307.

Pneumatiky – mandatorní standardy a certifikace – Indonésie do dnešního dne nepřijala standardizační dohodu UN-ECE 1958. Dovozům pneumatik z EU brání místní standardy a certifikace, které jsou v rozporu s mezinárodně platnými standardy UN-ECE WP29.

Omezení dovozu cukru – Indonésie byla ještě před několika lety největším producentem cukru na světě, ovšem dnes se řadí k největším světových dovozcům. Momentální domácí roční produkce cukru je cca 2 mil. tun a roční dovoz cca 1 mil. tun. Tímto opatřením vláda zavádí státní monopol na dovoz cukru do země. Dovozy můžou realizovat pouze státní podniky zahraničního obchodu.

Registrace potravin, kosmetiky a léčiv určených k prodeji na místním trhu – lhůty pro obdržení registrace od národního úřadu (BPOM) jsou neúměrně dlouhé. Opatření lze jednoznačně označit jako ochranu místního trhu před „nežádoucími“ dovozy ze zahraničí.

Požadavek na použití speciálních forem balení při přepravě zboží – Indonésie zatím neuznala nejnovější celosvětovou normu pro použití palet IPPC (ISPM 15). Důvod je na indonéské straně velice prozaický – výrazné použití lidské síly při nakládce a vykládce.

Přijetí zákona o garanci HALAL produktů – zákon platný od 25. 10. 2014 stanovuje, že do roku 2019 musí být všechny produkty, s nimiž se bude v Indonésii obchodovat, označeny jako halal, jinak musí být procleny a označeny jako non-halal výrobky.

Značení potravin – Etiketa (štítek) na potravině má za cíl poskytnout spotřebiteli jasné a pravdivé informace o každém baleném výrobku. Obsahuje: zemi původu, bezpečnost potraviny, kvalitu, nutriční hodnotu a jiné důležité informace. Pro dovozce potravin, je nutné přiložit štítek k potravinám během vstupu na území Indonéské republiky.Štítky musí být napsány v indonéském jazyce a musí obsahovat:

  • Název produktu
  • Seznam použitých přísad a ingrediencí
  • Obsah či váhu
  • Jméno, název a adresu výrobce a dovozce
  • Označení, že se jedná o halal výrobek (pokud je to výrobek tohoto typu)
  • Datum a výrobní kód
  • Datum, měsíc a rok exspirace
  • Distribuční licenční číslo dané potraviny
  • Původ potraviny

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Jakartě (Indonésie) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem