Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území ČR

Na základě přijetí zákona č. 427/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a usnesení vlády č. 224 ze dne 22. 3. 2010 ke Koncepci integrace cizinců byl Ministerstvem průmyslu a obchodu na úseku živnostenského podnikání aktualizován projekt v oblasti integrace cizinců „Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky“ podle stavu k 1. 1. 2011.



Na základě přijetí zákona č. 427/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (dále jen „novela zákona o pobytu cizinců“) a usnesení vlády č. 224 ze dne 22. 3. 2010 ke Koncepci integrace cizinců byl Ministerstvem průmyslu a obchodu na úseku živnostenského podnikání aktualizován projekt v oblasti integrace cizinců „Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky“ podle stavu k 1. 1. 2011.

Využití projektu se předpokládá zejména pro informaci a bližší orientaci cizince na úseku živnostenského podnikání. Aktuální informace ohledně novely zákona o pobytu cizinců jsou k dispozici na webových stránkách Ministerstva vnitra www.mvcr.cz/cizinci.

Projekt je přeložen do jazyka anglického a jazyků dalších cílových skupin podnikatelů (ruského, ukrajinského, vietnamského a německého).

Využití projektu se předpokládá zejména pro informaci a bližší orientaci cizince na úseku živnostenského podnikání.

Projekt ke stažení v jednotlivých jazycích

Starší verze informačního materiálu přeložená do cizích jazyků