Irák: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

© Zastupitelský úřad ČR v Bagdádu (Irák)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

 

vývoz

dovoz

obrat

saldo

2015

128 804

808

129 611

127 996

2016

127 335

394

127 730

126 941

2017

61 473

97

61 570

61 376

2018

48 250

80

48 330

48 170

2019

55 753

421

56 174

55 332

Zdroj: Český statistický úřad, hodnoty uvedeny v tis. USD

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Kód HS

Název zboží

USD (tis.)

% vývozu

Komoditní struktura vývozu z ČR do Iráku 1–12/2019 (10 nejvýznamnějších položek)

8406

Turbíny na páru vodní nebo jinou

9 600

17,2

8703

Osobní automobily aj. motor. vozidla pro přepravu osob vč. os.dodávk. automobilů

4 891

8,8

9619

Hygienické vložky, dětské pleny aj. hygienické výrobky

4 119

7,4

8429

Buldozery srovnávače rypadla aj. s pohonem

2 918

5,2

8537

Tabule, panely ovládací stoly, pulty, skříně aj. – rozvod/ ovlád. el. proudu

2 842

5,1

9304

Zbraně ostatní ne zbraně sečné bodné

2 789

5,0

8411

Motory proudové, pohony turbovrtulové a ostatní plynové turbíny

2 678

4,8

8402

Generátory pro výrobu páry vodní a jiné

2 543

4,6

8408

Motory pístové vznětové s vnitřním spalováním

2 498

4,5

7308

Konstrukce části desky tyče aj z železa oceli

1 611

2,9

Zdroj: Český statistický úřad, hodnoty uvedeny v tis. USD

Kód HS

Název zboží

USD (tis.)

% vývozu

Komoditní struktura dovozu do ČR z Iráku 1–12/2019 (10 nejvýznamnějších položek)

8503

Části motorů elektr. generátorů soustrojí apod.

385

91,4

2815

Hydroxid sodný draselný peroxidy sodíku drasl

11

2,6

8529

Části a součásti vhodné pro použití s přístroji 8525 až 8528 (vysílací, zázn. zvuku, TV kamery

6

1,4

8504

El.  transformátory, statické měniče (např. usměrňovače) a induktory

5

1,2

8481

Kohouty ventily aj pro potrubí kotle vany aj

4

1,1

8803

Části/součásti výrobků položky 8801 & 8802 (balony, ost. letadla)

3

0,7

8537

Tabule, panely, ovlád. stoly, pulty, skříně a jiné základny, pro el. ovládání nebo rozvod elektrického proudu

3

0,7

9033

Části jn strojů optických měřicích lékař ap

1

0,3

8517

Telefon. přístroje, vč. telef. pro celulární sítě nebo jiné bezdrátové sítě; ostatní přístroje

1

0,3

6214

Přehozy šátky šály mantily závoje ap výrobky

1

0,3

Zdroj: Český statistický úřad, hodnoty uvedeny v tis. USD

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Výměna v oblasti služeb je minimální.

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

V současné době nebyly registrovány české investice v teritoriu.

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

V současné době jsou v relaci s Irákem v platnosti následující bilaterální smlouvy:

  • Dohoda o hospodářské a technické spolupráci mezi ČSSR a Iráckou republikou (Bagdád, 9. 3. 1972)
  • Protokol o změně Dohody o hospodářské a technické spolupráci mezi ČSSR a Iráckou republikou (Praha, 18. 12. 1973)
  • Dlouhodobá obchodní a platební dohoda mezi ČSSR a Iráckou republikou (Praha, 18. 12. 1973)
  • Protokol k Dohodě o hospodářské a technické spolupráci mezi ČSSR a Iráckou republikou z 9. 3. 1972 ve znění dopisů vyměněných 18. 1. 1975 a 9. 7. 1975 (Bagdád, 9. 7. 1975)
  • Druhý protokol o změně Dohody o hospodářské a technické spolupráci mezi vládou ČSSR a vládou Irácké republiky (Bagdád, 31. 5. 1977)
  • Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou Irácké republiky o dodávkách zvláštních materiálů v letech 1986–1990 (podepsaná 16. 7. 1985)
  • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Irácké republiky o hospodářské spolupráci a podpoře obchodu (Praha, 11. 10. 2012).

Pokračují jednání o dosažení podpisu Dohody o zabránění dvojímu zdanění, Dohody o vzájemné ochraně a podpoře investic a Letecké dohoda.

Na resortní úrovni byla podepsána ministry průmyslu a obchodu ČR memoranda o porozumění (MoU) v oblasti obchodu (ministr obchodu Babakir, květen 2011) a průmyslu (ministr průmyslu Karbooli, leden 2012).

Dne 1. 7. 2019 bylo podepsáno Memorandum o porozumění (MoU) mezi ministerstvy zemědělství obou zemí. Kromě sektoru vodního hospodářství zahrnuje např. spolupráci v chovu hospodářských zvířat, dále součinnost v oblasti veterinární a fytosanitární, jakož i ve vzdělávání odborníků.

Ve dnech 24. a 25. 9. 2019 se v Bagdádu konalo 3. zasedání smíšeného česko-iráckého výboru pro hospodářskou spolupráci. Na závěr byl vedoucími delegací (Eduard Muřický, N-MPO a Talib Abdullah Baeish, úřadující náměstek ministerstva dopravy) podepsán společný protokol, vytyčující další spolupráci.

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Projekty rozvojové a transformační spolupráce a humanitární pomoci v Iráku v letech 2006–2018 (v tis. Kč)
Rok Obsah projektu Realizátor Čerpaný rozpočet
2006 Podpora transformace společnosti a občanských aktivit Člověk v tísni 6 522
2007 Studium oboru Chemie – konzervování – restaurování Masarykova univerzita 135
  Studium managementu Univerzita Hradec Králové 870
Podpora transformace – občanské iniciativy a místní samosprávy Člověk v tísni 3 329
Školení personálu státní správy – boj proti choleře ZÚ Bagdád / Geotest 311
Školení personálu letiště Erbíl Letiště Praha 41
Humanitární pomoc – Dům pro sirotky / Iraq Situation Programme UNHCR 3 000
Rekonstrukce dětské nemocnice, Bagdád Charitable Society for Caring and Rehabilitation 2 200
2008 Aid for Trade CREA Hydro and Energy 500
  Dějiny Iráku ZÚ Bagdád 40
  Rekonstrukce dětské nemocnice, Bagdád Charitable Society for Caring and Rehabilitation 2 200
  Humanitární pomoc iráckým uprchlíkům v Turecku UNHCR 2 500
2009 Podpora transformace – občanské iniciativy a místní samosprávy Člověk v tísni 3 486
  Podpora občanské společnosti – neziskové nevládní organizace ZÚ Bagdád 86
2010 Podpora rozvoje občanské společnosti Člověk v tísni 3 300
  Školení diplomatů MZV 160
  Podpora vzdělávání uprchlíků MZV 100
2011 Školení pracovníků jeslí a mateřských škol, Bagdád Widows Centre / ZÚ Bagdád 195
  Vybavení IT místnosti knihovny komunitního centra, Kurdistán Catholic Diocese Amadia 189
  Podpora rozvoje občanské společnosti Člověk v tísni 3 300
2012 Stavba vodní nádrže v uprchlickém táboře Domiz, Kurdistán Člověk v tísni 140
  Humanitární pomoc – uprchlický tábor Camp New Iraq UNHCR 3 000
 2014 Humanitární pomoc – Irák UNICEF 3 000
2015 MLP – Malá truhlářská dílna The Chaldean Archdiocese of Erbil 484
2015 Humanitární potravinová pomoc pro obyvatele zasažené ozbrojenými konflikty v Iráku Český červený kříž 2 500
2015 Irák: zajištění humanitární pomoci obětem konfliktu a vnitřně vysídlenému obyvatelstvu Charita 2 500
2015 Podpora vnitřně vysídlených osob v severním Iráku Diakonie 2 500
2015 Finanční podpora výstavby části tábora Ashti nazvaného „Malá Praha“ pro vnitřně vysídlené Iráčany a uprchlíky ze Sýrie u města Sulaimania (projekt MV ČR) UNHCR 20 000
2016 Medical Point Sinjár Shingala Azad 455
2016 Podpora přístupu ke vzdělání a psychosociální podpoře pro děti postižené konfliktem v provincii Ninive na severu Iráku Člověk v tísni 2 500
2016 Irák: zajištění přístupu k základním životním potřebám vnitřně vysídleným osobám v guvernorátu Bagdád Charita ČR 2 500
2016 Finanční podpora výstavby části tábora Kawergoskh u Erbílu pro uprchlíky ze Sýrie (projekt MV ČR) UNHCR 25 000
2017 Mobilní dětská klinika – Sindžár NGO Shingala Azad 486 300
2018 Pekárna pro (jezídskou) obec Chánike Shingala Azad – Organization for Development Social 474 422,66

Zdroj: MZV ČR

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Bagdádu (Irák) ke dni 12. 5. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem