Irák: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

© Zastupitelský úřad ČR v Bagdádu (Irák)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

 

vývoz

dovoz

obrat

saldo

2015

128 804

808

129 611

127 996

2016

127 335

394

127 730

126 941

2017

61 473

97

61 570

61 376

2018

48 250

80

48 330

48 170

2019

55 753

421

56 174

55 332

Zdroj: Český statistický úřad, hodnoty uvedeny v tis. USD

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Kód HS

Název zboží

USD (tis.)

% vývozu

Komoditní struktura vývozu z ČR do Iráku 1–12/2019 (10 nejvýznamnějších položek)

8406

Turbíny na páru vodní nebo jinou

9 600

17,2

8703

Osobní automobily aj. motor. vozidla pro přepravu osob vč. os.dodávk. automobilů

4 891

8,8

9619

Hygienické vložky, dětské pleny aj. hygienické výrobky

4 119

7,4

8429

Buldozery srovnávače rypadla aj. s pohonem

2 918

5,2

8537

Tabule, panely ovládací stoly, pulty, skříně aj. – rozvod/ ovlád. el. proudu

2 842

5,1

9304

Zbraně ostatní ne zbraně sečné bodné

2 789

5,0

8411

Motory proudové, pohony turbovrtulové a ostatní plynové turbíny

2 678

4,8

8402

Generátory pro výrobu páry vodní a jiné

2 543

4,6

8408

Motory pístové vznětové s vnitřním spalováním

2 498

4,5

7308

Konstrukce části desky tyče aj z železa oceli

1 611

2,9

Zdroj: Český statistický úřad, hodnoty uvedeny v tis. USD

Kód HS

Název zboží

USD (tis.)

% vývozu

Komoditní struktura dovozu do ČR z Iráku 1–12/2019 (10 nejvýznamnějších položek)

8503

Části motorů elektr. generátorů soustrojí apod.

385

91,4

2815

Hydroxid sodný draselný peroxidy sodíku drasl

11

2,6

8529

Části a součásti vhodné pro použití s přístroji 8525 až 8528 (vysílací, zázn. zvuku, TV kamery

6

1,4

8504

El.  transformátory, statické měniče (např. usměrňovače) a induktory

5

1,2

8481

Kohouty ventily aj pro potrubí kotle vany aj

4

1,1

8803

Části/součásti výrobků položky 8801 & 8802 (balony, ost. letadla)

3

0,7

8537

Tabule, panely, ovlád. stoly, pulty, skříně a jiné základny, pro el. ovládání nebo rozvod elektrického proudu

3

0,7

9033

Části jn strojů optických měřicích lékař ap

1

0,3

8517

Telefon. přístroje, vč. telef. pro celulární sítě nebo jiné bezdrátové sítě; ostatní přístroje

1

0,3

6214

Přehozy šátky šály mantily závoje ap výrobky

1

0,3

Zdroj: Český statistický úřad, hodnoty uvedeny v tis. USD

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Výměna v oblasti služeb je minimální.

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

V současné době nebyly registrovány české investice v teritoriu.

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

V současné době jsou v relaci s Irákem v platnosti následující bilaterální smlouvy:

  • Dohoda o hospodářské a technické spolupráci mezi ČSSR a Iráckou republikou (Bagdád, 9. 3. 1972)
  • Protokol o změně Dohody o hospodářské a technické spolupráci mezi ČSSR a Iráckou republikou (Praha, 18. 12. 1973)
  • Dlouhodobá obchodní a platební dohoda mezi ČSSR a Iráckou republikou (Praha, 18. 12. 1973)
  • Protokol k Dohodě o hospodářské a technické spolupráci mezi ČSSR a Iráckou republikou z 9. 3. 1972 ve znění dopisů vyměněných 18. 1. 1975 a 9. 7. 1975 (Bagdád, 9. 7. 1975)
  • Druhý protokol o změně Dohody o hospodářské a technické spolupráci mezi vládou ČSSR a vládou Irácké republiky (Bagdád, 31. 5. 1977)
  • Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou Irácké republiky o dodávkách zvláštních materiálů v letech 1986–1990 (podepsaná 16. 7. 1985)
  • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Irácké republiky o hospodářské spolupráci a podpoře obchodu (Praha, 11. 10. 2012).

Pokračují jednání o dosažení podpisu Dohody o zabránění dvojímu zdanění, Dohody o vzájemné ochraně a podpoře investic a Letecké dohoda.

Na resortní úrovni byla podepsána ministry průmyslu a obchodu ČR memoranda o porozumění (MoU) v oblasti obchodu (ministr obchodu Babakir, květen 2011) a průmyslu (ministr průmyslu Karbooli, leden 2012).

Dne 1. 7. 2019 bylo podepsáno Memorandum o porozumění (MoU) mezi ministerstvy zemědělství obou zemí. Kromě sektoru vodního hospodářství zahrnuje např. spolupráci v chovu hospodářských zvířat, dále součinnost v oblasti veterinární a fytosanitární, jakož i ve vzdělávání odborníků.

Ve dnech 24. a 25. 9. 2019 se v Bagdádu konalo 3. zasedání smíšeného česko-iráckého výboru pro hospodářskou spolupráci. Na závěr byl vedoucími delegací (Eduard Muřický, N-MPO a Talib Abdullah Baeish, úřadující náměstek ministerstva dopravy) podepsán společný protokol, vytyčující další spolupráci.

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Projekty rozvojové a transformační spolupráce a humanitární pomoci v Iráku v letech 2006–2018 (v tis. Kč)
RokObsah projektuRealizátorČerpaný rozpočet
2006Podpora transformace společnosti a občanských aktivitČlověk v tísni6 522
2007Studium oboru Chemie – konzervování – restaurováníMasarykova univerzita135
 Studium managementuUniverzita Hradec Králové870
Podpora transformace – občanské iniciativy a místní samosprávyČlověk v tísni3 329
Školení personálu státní správy – boj proti choleřeZÚ Bagdád / Geotest311
Školení personálu letiště ErbílLetiště Praha41
Humanitární pomoc – Dům pro sirotky / Iraq Situation ProgrammeUNHCR3 000
Rekonstrukce dětské nemocnice, BagdádCharitable Society for Caring and Rehabilitation2 200
2008Aid for TradeCREA Hydro and Energy500
 Dějiny IrákuZÚ Bagdád40
 Rekonstrukce dětské nemocnice, BagdádCharitable Society for Caring and Rehabilitation2 200
 Humanitární pomoc iráckým uprchlíkům v TureckuUNHCR2 500
2009Podpora transformace – občanské iniciativy a místní samosprávyČlověk v tísni3 486
 Podpora občanské společnosti – neziskové nevládní organizaceZÚ Bagdád86
2010Podpora rozvoje občanské společnostiČlověk v tísni3 300
 Školení diplomatůMZV160
 Podpora vzdělávání uprchlíkůMZV100
2011Školení pracovníků jeslí a mateřských škol, BagdádWidows Centre / ZÚ Bagdád195
 Vybavení IT místnosti knihovny komunitního centra, KurdistánCatholic Diocese Amadia189
 Podpora rozvoje občanské společnostiČlověk v tísni3 300
2012Stavba vodní nádrže v uprchlickém táboře Domiz, KurdistánČlověk v tísni140
 Humanitární pomoc – uprchlický tábor Camp New IraqUNHCR3 000
 2014Humanitární pomoc – IrákUNICEF3 000
2015MLP – Malá truhlářská dílnaThe Chaldean Archdiocese of Erbil484
2015Humanitární potravinová pomoc pro obyvatele zasažené ozbrojenými konflikty v IrákuČeský červený kříž2 500
2015Irák: zajištění humanitární pomoci obětem konfliktu a vnitřně vysídlenému obyvatelstvuCharita2 500
2015Podpora vnitřně vysídlených osob v severním IrákuDiakonie2 500
2015Finanční podpora výstavby části tábora Ashti nazvaného „Malá Praha“ pro vnitřně vysídlené Iráčany a uprchlíky ze Sýrie u města Sulaimania (projekt MV ČR)UNHCR20 000
2016Medical Point SinjárShingala Azad455
2016Podpora přístupu ke vzdělání a psychosociální podpoře pro děti postižené konfliktem v provincii Ninive na severu IrákuČlověk v tísni2 500
2016Irák: zajištění přístupu k základním životním potřebám vnitřně vysídleným osobám v guvernorátu BagdádCharita ČR2 500
2016Finanční podpora výstavby části tábora Kawergoskh u Erbílu pro uprchlíky ze Sýrie (projekt MV ČR)UNHCR25 000
2017Mobilní dětská klinika – SindžárNGO Shingala Azad486 300
2018Pekárna pro (jezídskou) obec ChánikeShingala Azad – Organization for Development Social474 422,66

Zdroj: MZV ČR

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Bagdádu (Irák) ke dni 12. 5. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem