Irák: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

© Zastupitelský úřad ČR v Bagdádu (Irák)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

V tisících USD

  

rok

  

  

vývoz 

  

  

dovoz

  

  

bilance

  

  

obrat

  

2012

126 213

9

126 204 

126 222

2013

103 421

50

103 371 

103 471

2014

66 327

327

66 000

66 654

2015

128 804

808

127 996

129 611

2016

127 335

394

126 941

127 730

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

3 nejvýznamnější položky českého dovozu v roce 2016
Kód zboží Název zboží Stat. hodnota USD(tis.)
9619 Hygienické vložky

320

0804 Datle, fíky

31

8528 Monitory, projektory

13

10 nejvýznamnějších položek českého vývozu v roce 2016
  Kód zboží Název zboží Stat. hodnota USD(tis.)
 1 2402 Doutníky doutníčky cigarety z tabáku náhražek

48283

 2 8716
Přívěsy návěsy vozidla

23924

 3 9304 Zbraně

11031

 4 4804 Papír

5882

 5 7308 Konstrukce

3153

 6 9619 Hygienické vložky

3009

 7 8481 Kohouty ventily potrubí

2759

 8 8536 Zařízení elektrické

2462

 9 9405 Svítidla reklamy ukazatele

2331

 10 8537 Rozvaděče

1812

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Výměna v oblasti služeb je minimální.

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

V současné době nebyly registrovány české investice v teritoriu.

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

V současné době jsou v relaci s Irákem v platnosti následující bilaterální smlouvy:

  • Dohoda o hospodářské a technické spolupráci mezi ČSSR a Iráckou republikou (Bagdád, 9.3.1972)
  • Protokol o změně Dohody o hospodářské a technické spolupráci mezi ČSSR a Iráckou republikou (Praha, 18.12.1973)
  • Dlouhodobá obchodní a platební dohoda mezi ČSSR a Iráckou republikou (Praha, 18.12.1973)
  • Protokol k Dohodě o hospodářské a technické spolupráci mezi ČSSR a Iráckou republikou z 9.3.1972 ve znění dopisů vyměněných 18.1.1975 a 9.7.1975 (Bagdád, 9.7.1975)
  • Druhý protokol o změně Dohody o hospodářské a technické spolupráci mezi vládou ČSSR a vládou Irácké republiky (Bagdád, 31.5.1977)
  • Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou Irácké republiky o dodávkách zvláštních materiálů v letech 1986–1990 (podepsaná 16.7.1985)
  • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Irácké republiky o hospodářské spolupráci a podpoře obchodu (Praha, 11.10.2012).

Pokračují jednání o textu Dohody o zabránění dvojímu zdanění a Dohody o vzájemné ochraně a podpoře investic, ve stadiu jednání je též text resortní Dohody o spolupráci v oblasti zdravotnictví.

Na resortní úrovni byla podepsána ministry průmyslu a obchodu ČR memoranda o porozumění (MoU) v oblasti obchodu (ministr obchodu Babakir, květen 2011) a průmyslu (ministr průmyslu Karbooli, leden 2012). 

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Projekty rozvojové a transformační spolupráce a humanitární pomoci v Iráku v letech 2006-2016 (v tis. Kč)
Rok Obsah projektu Realizátor Čerpaný

rozpočet

2006 Podpora transformace společnosti a občanských aktivit Člověk v tísni 6 522
2007 Studium oboru Chemie – konzervování – restaurování Masarykova universita 135
  Studium managementu Universita Hradec Králové 870
Podpora transformace – občanské iniciativy a místní samosprávy Člověk v tísni 3 329
Školení personálu státní správy – boj proti choleře ZÚ Bagdád / Geotest 311
Školení personálu letiště Erbíl Letiště Praha 41
Humanitární pomoc – Dům pro sirotky / Iraq Situation Programme UNHCR 3 000
Rekonstrukce dětské nemocnice, Bagdád Charitable Society for Caring and Rehabilitation 2 200
2008 Aid for Trade CREA Hydro and Energy 500
  Dějiny Iráku ZÚ Bagdád 40
  Rekonstrukce dětské nemocnice, Bagdád Charitable Society for Caring and Rehabilitation 2 200
  Humanitární pomoc iráckým uprchlíkům v Turecku UNHCR 2 500
2009 Podpora transformace – občanské iniciativy a místní samosprávy Člověk v tísni 3 486
  Podpora občanské společnosti – neziskové nevládní organizace ZÚ Bagdád 86
2010 Podpora rozvoje občanské společnosti Člověk v tísni 3 300
  Školení diplomatů MZV 160
  Podpora vzdělávání uprchlíků MZV 100
2011 Školení pracovníků jeslí a mateřských škol, Bagdád Widows Centre / ZÚ Bagdád 195
  Vybavení IT místnosti knihovny komunitního centra, Kurdistán Catholic Diocese Amadia 189
  Podpora rozvoje občanské společnosti Člověk v tísni 3 300
2012 Stavba vodní nádrže v uprchlickém táboře Domiz, Kurdistán Člověk v tísni 140
  Humanitární pomoc – uprchlický tábor Camp New Iraq UNHCR 3 000
 2014  Humanitární pomoc – Irák  UNICEF  3000
2015 MLP – Malá truhlářská dílna The Chaldean Archdiocese of Erbil 484
2015 Humanitární potravinová pomoc pro obyvatele zasažené ozbrojenými konflikty v Iráku Český červený kříž 2500
2015 Irák: zajištění humanitární pomoci obětem konfliktu a vnitřně vysídlenému obyvatelstvu Charita 2500
2015 Podpora vnitřně vysídlených osob v severním Iráku Diakonie 2500
2015 Finanční podpora výstavby části tábora Ashti nazvaného „Malá Praha“ pro vnitřně vysídlené Iráčany a uprchlíky ze Sýrie u města Sulaimania (projekt MV ČR) UNHCR 20000
2016 Medical Point Sinjár Shingala Azad 455
2016 Podpora přístupu ke vzdělání a psychosociální podpoře pro děti postižené konfliktem v provincii Ninive na severu Iráku Člověk v tísni 2500
2016 Irák: zajištění přístupu k základním životním potřebám vnitřně vysídleným osobám v guvernorátu Bagdád Charita ČR 2500
2016 Finanční podpora výstavby části tábora Kawergoskh u Erbílu pro uprchlíky ze Sýrie (projekt MV ČR) UNHCR 25000

Zdroj: MZV ČR

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Bagdádu (Irák) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem