Írán: Mapa oborových příležitostí – perspektivní položky českého exportu

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Íránský trh má vzhledem k dobré reputaci českých firem a českých výrobků značný potenciál a slibné perspektivy spolupráce. V minulosti české subjekty čelily z íránské strany politicky motivovaným restrikcím.

Řada českých firem z nejrůznějších důvodů (zahraniční vlastník, kompletace dodávek apod.) rozhodla exportovat do Íránu prostřednictvím třetí země. Tento nepřímý český export do Íránu je v současnosti odhadem 3 násobný oproti přímému českému vývozu do tohoto teritoria. 

Hlavní oblasti ekonomicko-obchodní a výrobní spolupráce, na které by se měly podnikatelské subjekty z ČR zaměřit, jsou:

 • všeobecné a těžké strojírenství;
 • průmysl (automobilový, textilní, dřevařský, celulózy a papírenství, cementářský, keramický; zdravotnický, sklářský, elektrotechnický, energetický, chemický, farmaceutický), možnost dovozu zařízení / vybavení pro kosmetické salony;
 • letecká doprava včetně sektoru ultra lehkých letadel;
 • obráběcí stroje (taktéž stroje a zařízení pro gumárenský průmysl a výrobu plastů), čerpadla a zavlažovací technika, elektromotory, ložiska, stavebnictví, zemědělství (potravinářství, nápoje, konzervárenský průmysl, oblast chovatelství zemědělských zvířat, rybářské technologie a akvakultura);
 • nákupy a prodej chemických (organických a anorganických) surovin, farmaceutika a léčiva;
 • kooperační vazby s ocelářským a metalurgickým průmyslem;
 • dopravní infrastruktura (cesty, mosty, železnice, přístavy, letiště);
 • kooperace s místním železničním průmyslem při výrobě a opravách železničních vagónů, vozů metra, signálních systémů a dalšího vybavení železničních tratí;
 • inženýrské stavby (úprava pitné vody, čističky odpadních vod, ekologické stavby apod.); dodávky pro výstavbu v průmyslovém i civilním sektoru (převodovky pro cementárny, kompresory apod.)
 • geologické práce a těžební průmysl (železných a neželezných rud, černé uhlí).

Zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Iran Oil Show (1.-5. května 2019) – mezinárodní petrochemický veletrh. Možná samostatná prezentace českých firem prostřednictvím CzechTrade

 

Iran Rail Expo 2019 (8.-11.června 2019) – Možná samostatná účast českých firem na veletrhu kolejových vozidel

 

Iran Health 2019 (8.-11.června 2019) – Možná samostatná účast českých firem na veletrhu zdravotní a dentální techniky.

 

Kulatý stůl (červen, Praha). Každoroční prezentace OEÚ na téma Írán pořádaném HK ČR.  

 

Minex 2019 (říjen 2019) – možná samostatná účast českých firem na veletrhu důlního zařízení

 

IInEx 2019 (říjen 2019) – Mezinárodní strojírenský veletrh ve spolupráci ZÚ, MPO (možná každoroční oficiální účast) a CzechTrade

 

 

 

Realizace Projektů na podporu ekonomické diplomacie

 • Podpora realizace II. Smíšené komise mezi MPO ČR a MF Íránu

Ve dnech 13. – 15. května 2019 navštívil Teherán náměstek ministra průmyslu a obchodu Eduard Muřický. Pan náměstek byl doprovázen delegací složenou ze skupiny expertů z jeho úřadu, zástupců MZV ČR, MF ČR, ČSOB, ČSIOK a firmy INCO engineering s.r.o. V rámci návštěvy proběhlo jednání pracovních skupin MPO ČR a MF Íránu ohledně realizace II. Smíšené komise a v Centrální bance IRN i jednání o vyrovnání IRN dluhu vůči ČR. Delegace vedená náměstkem Muřickým dále absolvovala jednání na Teheránské obchodní, průmyslové, hutní a zemědělské komoře (TCCIMA), Íránské obchodní, průmyslové, hutní a zemědělské komoře (ICCIMA), Iran Trade Promotion Organization (ITPO), IMIDRO (Iran Mines & Mining Industries Development & Renovation Organization), National Iranian Cooper Industries Company (NICICO) a IDRO (Industrial Development & Renovation Organization).

Zpět na začátek

Zastupitelský úřad

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem