Írán: Vztahy země s EU

3.1. Zastoupení EU v zemi

V Íránu je rezidentně zastoupena většina zemí EU (kromě Estonska, Litvy, Lotyšska, Lucemburska a Malty). V Teheránu však není Delegace EU.

Zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

EXPORT EU – Írán  (mil. EUR)

Země

leden – prosinec 2015

leden – prosinec 2016

leden – prosinec 2017

leden – prosinec 2018

Německo

2 067,02

2 600,201

2 958,524

2 709,396

Itálie

1 210,52

1 541,742

1 734,697

1 687,609

Francie

562,50

722,384

1 500,881

895,637

Nizozemsko

467,76

712,402

1 080,584

734,833

Belgie

399,76

481,592

597,453

453,534

Španělsko

233,28

364,293

440,277

585,457

Litva

44,62

15,742

3,270

5,360

Rakousko

287,67

281,735

302,169

268,771

Švédsko

272,24

236,705

440,277

327,111

Dánsko

164,65

254,873

67,709

255,277

Velká Británie

122,89

171,455

257,330

187,700

Rumunsko

182,82

337,794

436,091

238,861

Lotyšsko

5,02

3,290

3,270

6,425

Bulharsko

125,13

68,283

52,974

39,008

Irsko

76,40

69,583

143,218

104,222

Polsko

45,07

80,812

122,063

66,330

Maďarsko

27,62

29,883

46,227

29,397

Slovinsko

29,78

53,523

65,409

67,079

ČR

34,07

54,19

67,709

59,003

Finsko

40,22

76,364

115,879

136,508

Řecko

23,59

31,605

32,768

28,877

Slovensko

18,48

21,096

17,828

8,599

Chorvatsko

3,29

3,982

5,592

6,473

Portugalsko

19,48

18,036

61,074

22,108

Kypr

4,30

6,054

11,393

5,009

Estonsko

14,19

12,888

5,355

3,579

Malta

0,18

1,023

0,748

0,108

Lucembursko

1,27

3,525

5,971

6,436

EU 28

6 483,82

8 255,06

10 823,458

8 920,724

 

IMPORT EU – Írán  (mil.EUR)

Země

leden – prosinec 2015 

leden – prosinec 2016 

leden – prosinec 2017 

leden – prosinec 2018 

Německo

315,05

288,418

378,849

404,632

Itálie

468,43

1 049,849

3 368,099

2 925,440

Francie

30,69

1 370,062

2 294,283

1 530,232

Nizozemsko

32,39

501,016

749,121

267,086

Belgie

69,44

164,595

137,384

129,312

Španělsko

151,15

877,062

1 526,563

2 025,245

Litva

3,41

4,173

3,987

3,425

Rakousko

12,68

96,611

115,853.

454,191

Švédsko

9,46

12,126

12,655

15,646

Dánsko

5,70

7,218

9,939

9,297

Velká Británie

32,39

54,943

29,173

34,476

Rumunsko

10,65

103,551

45,955

39,926

Lotyšsko

0,31

0,137

0,357

0,215

Bulharsko

14,37

25,128

54,005

32,784

Irsko

0,46

0,334

1,920

1,833

Polsko

15,18

114,389

72,118

133,769

Maďarsko

4,32

44,899

2,439

131,078

Slovinsko

1,10

1,938

5,458

11,947

ČR

12,236

2,976

3,656

4,435

Finsko

0,25

0,432

0,454

0,784

Řecko

12,54

748,285

1 264,144

404,632

Slovensko

6,55

9,766

7,891

9,793

Chorvatsko

0,66

0,538

52,954

60,386

Portugalsko

26,83

33,972

3,511

4,336

Kypr

0,58

0,625

0,445

0,372

Estonsko

0,08

0,011

0,054

0,126

Malta

0,29

0,317

0,171.

0,252

Lucembursko

0,13

0,662

0,086

0,143

EU 28

1 237,32

5 513,447

10 141,538

9 472,725

Zdroj: Eurostat

Import do EU z Íránu zaznamenal v loňském roce pokles o cca 6,59%, hlavní dovozní položkou byla především ropa.

 

Export z EU do Íránu rovněž klesl o 17,58% oproti roku 2017.

 

Zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Zpět na začátek

Zastupitelský úřad

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem