Írán: Vztahy země s EU

3.1. Zastoupení EU v zemi

V Íránu je rezidentně zastoupena většina zemí EU (kromě Estonska, Litvy, Lotyšska, Lucemburska a Malty) včetně Velvyslanectví ČR v Teheránu. V hlavním městě však dlouhodobě nepůsobí Delegace EU.

Zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

EXPORT EU – Írán  (mil. EUR)

Země

leden – prosinec 2016

leden – prosinec 2017

leden – prosinec 2018

leden – prosinec 2019**

Německo

2 600,201

2 958,524

2 709,396

 N/A

Itálie

1 541,742

1 734,697

1 687,609

 N/A 

Francie

722,384

1 500,881

895,637

 N/A

Nizozemsko

712,402

1 080,584

734,833

 N/A

Belgie

481,592

597,453

453,534

 N/A 

Španělsko

364,293

440,277

585,457

 N/A

Litva

15,742

3,270

5,360

 N/A

Rakousko

281,735

302,169

268,771

 N/A

Švédsko

236,705

440,277

327,111

 N/A

Dánsko

254,873

67,709

255,277

 N/A

Rumunsko

337,794

436,091

238,861

 N/A

Lotyšsko

3,290

3,270

6,425

 N/A

Bulharsko

68,283

52,974

39,008

 N/A

Irsko

69,583

143,218

104,222

 N/A

Polsko

80,812

122,063

66,330

 N/A

Maďarsko

29,883

46,227

29,397

 N/A

Slovinsko

53,523

65,409

67,079

 N/A

ČR

54,19

67,709

59,003

 26,487

Finsko

76,364

115,879

136,508

 N/A

Řecko

31,605

32,768

28,877

 N/A

Slovensko

21,096

17,828

8,599

 N/A

Chorvatsko

3,982

5,592

6,473

 N/A

Portugalsko

18,036

61,074

22,108

 N/A

Kypr

6,054

11,393

5,009

 N/A

Estonsko

12,888

5,355

3,579

 N/A

Malta

1,023

0,748

0,108

 N/A

Lucembursko

3,525

5,971

6,436

 N/A

EU 27

8 255,06*

10 823,458*

8 920,724*

 4 406,000

 * údaj ještě za EU 28 včetně Velké Británie

 * * individuální data za rok 2019 dosud nebyla Eurostatem zveřejněna

 

IMPORT EU – Írán  (mil. EUR)

Země

leden – prosinec 2016 

leden – prosinec 2017 

leden – prosinec 2018 

leden – prosinec 2019**

Německo

288,418

378,849

404,632

 N/A

Itálie

1 049,849

3 368,099

2 925,440

 N/A

Francie

1 370,062

2 294,283

1 530,232

 N/A

Nizozemsko

501,016

749,121

267,086

 N/A

Belgie

164,595

137,384

129,312

 N/A

Španělsko

877,062

1 526,563

2 025,245

 N/A

Litva

4,173

3,987

3,425

 N/A

Rakousko

96,611

115,853.

454,191

 N/A

Švédsko

12,126

12,655

15,646

 N/A

Dánsko

7,218

9,939

9,297

 N/A

Velká Británie

54,943

29,173

34,476

 N/A

Rumunsko

103,551

45,955

39,926

 N/A

Lotyšsko

0,137

0,357

0,215

 N/A

Bulharsko

25,128

54,005

32,784

 N/A

Irsko

0,334

1,920

1,833

 N/A

Polsko

114,389

72,118

133,769

 N/A

Maďarsko

44,899

2,439

131,078

 N/A

Slovinsko

1,938

5,458

11,947

 N/A

ČR

8,852

14,656

16,137

 9,607

Finsko

0,432

0,454

0,784

 N/A

Řecko

748,285

1 264,144

404,632

 N/A

Slovensko

9,766

7,891

9,793

 N/A

Chorvatsko

0,538

52,954

60,386

 N/A

Portugalsko

33,972

3,511

4,336

 N/A

Kypr

0,625

0,445

0,372

 N/A

Estonsko

0,011

0,054

0,126

 N/A

Malta

0,317

0,171.

0,252

 N/A

Lucembursko

0,662

0,086

0,143

 N/A

EU 28

5 513,447*

10 141,538*

9 472,725*

 680,000

Zdroj: Eurostat, ČSÚ

 * údaj ještě za EU 28 včetně Velké Británie

 * * individuální data za rok 2019 dosud nebyla Eurostatem zveřejněna

Import z Íránu do EU zaznamenal v roce 2019 meziroční pokles o závratných 92,8 %. Za hlavní příčinu lze označit americké ekonomické sankce vůči Íránu a přerušení dodávek íránské ropy.

Export z EU do Íránu rovněž citelně klesl a to o 49,4 %.

 

Zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Írán nepatří mezi tradiční příjemce rozvojové pomoci EU.

Zpět na začátek

Zastupitelský úřad

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem