Irsko: Zahraniční obchod a investice

© Zastupitelský úřad ČR v Dublinu (Irsko)

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

Irsko je typicky exportně orientovaná země, zejména v důsledku investic velkého počtu nadnárodních firem, jejichž produkce je zaměřena hlavně na vývoz. Irská bilance obchodní výměny se zahraničím je dlouhodobě výrazně aktivní. Irské podniky vlastněné zahraničními firmami se podílejí cca 85 % na irském vývozu.

Nejdůležitějšími irskými obchodními partnery jsou USA a Velká Británie (vč. Severního Irska).

V roce 2018 zaznamenalo Irsko další růst zahraničního obchodu, přebytek se oproti roku 2017 navýšil o 23,85 % na 499 331 mil. EUR. Vývoz činil 140 678 mil. EUR a dovoz 91 347 mil. EUR .

 

Vývoz a dovoz (v mil. €)

 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2019

Vývoz

93 507

89 182

92 616

112 407

119 292

122 785

140 678

Dovoz

55 061

54 772

60 866

70 111

74 131

82 956

91 347

Saldo

38 446

34 409

31 750

42 296

45 162

39 829

49 331

Zdroj: Central Statistics Office

Zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Teritoriální struktura dovozu a vývozu v období 2014-2018 (v mil. €) (vybrané země)

Země

Vývoz

Dovoz

2014

2015

2016

2017

2018

2014

2015

2016

2017

2018

Rakousko

360

419

364

365

416

217

263

263 284 317

Belgie

11 805

14 574

14 691

13 341

18 406

1 133

1 277

1 371

1 392

1 632

Bulharsko

69

97

80

84

105

33

70

39

24

47

Chorvatsko

29

33

37

37

47

5

18

27

10

12

Kypr

19

40

33

26

23

2

3

3

4

22

Česká Republika

481

411

369

413

571

398

512

398

439

725

Dánsko

594

602

611

647

730

419

439

503

426

507

Estonsko

18

25

43

21

21

42

42

16

12

19

Finsko

317

302

252

326

290

140

168

152

163

152

Francie

4 952

4 812

5 007

5 315

5 350

6 498

7 272

8 700

9 617

11 363

Německo

6 081

7 424

7 838

10 030

10 552

4 619

5 827

6 695

6 842

10 571

Velká Británie

12 137

13 754

13 314

14 454

14 085

16 461

16 746

15 549

17 303

18 306

Řecko

274

295

272

239

535

35

46

46

62

67

Maďarsko

247

321

294

298

340

124

112

145

163

353

Itálie

2 113

2 543

2 393

2 605

3 638

950

1 178

1 419

1 586

1 573

Lotyšsko

55

58

59

63

85

29

35

41

47

48

Litva

37

36

35

23

31

68

86

76

74

106

Lucembursko

81

66

65

120

185

39

39

28

31

62

Malta

24

38

43

32

123

8

14

12

9

10

Nizozemí

4 143

4 879

5 908

5 919

7 628

2 654

2 622

2 604

2 412

2 948

Severní Irsko

1 605

1 731

1 641

1 961

2 012

1 104

1 084

1 046

1 268

1 477

Polsko

963

1 192

1 383

1 316

1 157

441

536

567

620

676

Portugalsko

354

404

417

457

442

166

205

245

251

202

Rumunsko

360

346

277

313

388

101

111

123

101

93

Slovensko

58

75

78

58

78

46

69

74

49

59

Slovinsko

37

46

94

84

84

35

23

36

30

27

Španělsko

2 788

3 753

2 949

2 592

2 564

876

960

1 131

1 307

1 441

Švédsko

902

873

784

472

922

509

472

447

497

665

EU nespecifik.

33

77

319

721

175

289

483

299

257

602

Celkem EU

50 936

59 221

59 651

62 690

70 984

37 442

40 491

42 056

45 281

54 083

  z toho EU-zóna                 

33 480

39 786

40 544

41 703

50 452

17 490

19 909

22 911

24 174

30 620

Austrálie

712

925

1 476

889

835

81

101

142

99

106

Brazílie

256

241

228

182

293

535

468

282

222

245

Kanada

722

891

936

1 091

1 351

373

434

512

604

256

Čína

2 231

2 282

3 712

5 070

5 473

3 498

4 407

4 230

4 513

5 361

Indie

399

541

296

353

327

444

504

543

683

560

Japonsko

1 771

3 888

2 887

2 364

4 033

1 763

1 821

1 228

1 207

1 440

Malajsie

217

241

215

195

208

230

279

305

472

427

Mexiko

1 216

1 394

1 358

1 428

1 416

313

363

349

268

351

Norsko

320

300

255

395

349

938

1 205

1 128

 1 131

987

Rusko

722

369

364

497

521

226

160

190

310

557

Saudská Arábie

748

999

820

705

546

12

25

20

8

18

Singapur

561

607

593

685

700

350

421

394

309

445

Jižní Afrika

278

270

229

243

276

92

94

93

102

113

Jižní Korea

466

518

930

637

591

483

559

889

974

857

Švýcarsko

5 255

6 095

6 318

6 212

6 480

1 253

1 354

1 434

602

724

Tchaj-wan

146

170

217

165

319

245

368

347

297

375

Thajsko

168

219

206

530

150

406

572

448

386

438

Turecko

628

576

516

530

565

436

496

495

571

611

USA

20 762

26 233

30 204

33 197

39 120

8 870

9 806

11 467

15 629

15 759

Ostatní

3 979

4 984

5 093

3 938

3 963

2 411

2 361

2 108

2 404

2 402

Neznámé

122

45

409

407

2 334

464

735

944

817

3 790

Celkem mimo EU

41 680 

52 564 

57 256 

59 449 

69 851

23 423 

27 716 

30 261 

31 608 36 092

Celkem

92 916

111 038

116 916

122 139

140 835

60 865

70 111

69 604

76 889

90 175

Zdroj: Central Statistics Office

Zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

V posledních letech výrazně rostl především export služeb, na čemž se podílí v Irsku hojně sídlící IT sektor. Z tradičních odvětví se daří exportovat potraviny a nápoje. Největšími exportéry jsou však stále firmy chemického a farmaceutického průmyslu a výrobci dopravních prostředků a strojů a průmyslového spotřebního zboží.

Komoditní struktura vývozu (SITC) (v mil. EUR)

Třídy klasifikace SITC

2014

2015

2016

2017

2018

(0) Potraviny a živá zvířata

9 350

9 891

10 073

11 368

11 105

(1) Nápoje a tabák

1 147

1 288

1 330

1 359

1 436

(2) Surové materiály, nepoživatelné, s výjimkou paliv

1 795

1 771

1 531

1 808

1 929

(3) Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály

847

779

661

990

1 201

(4) Živočišné a rostlinné oleje, tuky a vosky

62

57

78

93

64

(5) Chemikálie a příbuzné výrobky jinde neuvedené

51 569

64 438

66 440

67 819

86 100

(6) Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu

1 871

2 105

2 137

2 268

2 360

(7) Stroje a dopravní prostředky

12 100

16 438

19 008

20 950

19 809

(8) Průmyslové spotřební zboží

12 628

14 289

14 658

14 832

15 711

(9) Komodity a předměty obchodu jinde nezatříděné

607

556

336

389

465

Komoditní struktura dovozu (SITC) (v mil. €)

Třídy klasifikace SITC

2014

2015

2016

2017

2018

(0) Potraviny a živá zvířata

6 189

6 688

6 658

7 168

7 754

(1) Nápoje a tabák

837

877

906

906

897

(2) Surové materiály, nepoživatelné, s výjimkou paliv

727

850

822

899

933

(3) Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály

6 477

5 116

3 743

4 680

5 990

(4) Živočišné a rostlinné oleje, tuky a vosky

217

243

245

261

259

(5) Chemikálie a příbuzné výrobky jinde neuvedené

11 443

13 954

14 964

17 475

19 820

(6) Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu

4 232

4 715

4 787

5 045

5 374

(7) Stroje a dopravní prostředky

22 288

26 047

27 323

31 889

38 242

(8) Průmyslové spotřební zboží

6 898

8 162

8 221

8 282

8 647

(9) Komodity a předměty obchodu jinde nezatříděné

401

394

429

433

495

Zdroj: Central Statistics Office

Zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

V Irsku jsou dvě volné celní zóny – na mezinárodním letišti Shannon u města Limerick na západním pobřeží a v Ringaskiddy u přístavu Cork (Free Port Zone) na jižním pobřeží ostrova. Dovoz do těchto zón je bez cla. Převážná většina zboží z těchto zón je určena na vývoz.

 

Dodávky na irský trh podléhají celnímu řízení stejně jako dovozy ze zahraničí. Zvláštní ekonomickou zónou svého druhu je International Financial Services Centre (IFSC, www.ifsc.ie) v Dublinu, kde za zvýhodněných daňových podmínek působí pobočky desítek zahraničních finančních společností. Informace o podmínkách investic v IFSC lze získat od Industrial Development Agency (www.ida.ie).

Zpět na začátek

2.5. Investice – přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Irská ekonomika je značně závislá na ekonomice britské a je podporována přílivem zahraničních investic, zejména z USA. Doposud si více než 1000 zahraničních společností vybralo Irsko jako základnu pro investici. Jedná se především o sektor IT, farmaceutický průmysl, medicínské technologie, finanční a mezinárodní služby a drobné strojírenství. Z nejvýznamnějších společností jmenujme alespoň Google, Intel, Adobe, Facebook, Microsoft, HP, Apple, Amazon, Palm atd.

Podle nejaktuálnějších informací (listopad 2017) kumulované zahraniční investice v Irsku dosáhly v roce 2016 výše 800 mld. EUR (v r. 2015 816 mld. EUR). Většina investic pochází z USA a Evropy. Kumulované irské investice v zahraničí dosáhly v roce 2015 výše 799 mld. EUR (v r. 2015 836 mld. EUR). Největší změny nastaly v Lucembursku (-27 mld. EUR), US (-13 mld. EUR), Švýcarsku (-12 mld. EUR) a strední americe (+15 mld. EUR).

 

Údaje za rok 2018 zatím nejsou k dispozici.

 

Podrobné a aktualizované informace o investicích lze nalézt na stránkách Industrial Development Agency www.ida.ie nebo www.cso.ie.

Zpět na začátek

2.6. Investice – podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Podmínky pro vstup zahraničního kapitálu do země jsou příznivé. Irsko je neutrální stát ve strategicky bezpečné oblasti a má stabilní demokratický režim – hlavní politické strany a střídající se vlády zahraniční investice podporují. Irská ekonomika je jedna z nejliberálnějších na světě, pracovní síla a služby jsou na vysoké úrovni. Modernizaci infrastruktury je věnována velká pozornost a prostředky. Zahraniční investoři mohou získat řadu daňových úlev a grantů, zejména prostřednictvím státní agentury IDA (www.ida.ie), což je obdoba naší agentury CzechInvest. V souvislosti s dřívější ekonomickou krizí (po r. 2009) a částečným odlivem zahraničních investic se irská vláda neustále snaží vytvořit co nejlepší podmínky k udržení stávajících a přilákání nových investorů. Jedním z klíčových lákadel pro zahraniční investory je nízká daň ze zisku (corporation tax) ve výši 12,5 %.

Přiznání různých výhod závisí zejména na předmětu činnosti, počtu vytvořených nových pracovních míst (obzvláště pro pracovníky s vyšší kvalifikací), objemu výroby a vývozu, rozsahu využití místních subdodávek a přístupu k ochraně životního prostředí. Preferovanými obory jsou elektronický, chemický a farmaceutický průmysl, výroba kvalitního spotřebního zboží, finanční a mezinárodní služby, výzkum a vývoj.

Podobně jako v jiných zemích je možnost podnikání v některých případech v Irsku ztížena a vyžaduje zvláštní povolení, především v oblasti využití přírodního bohatství. V řadě oborů působí státní či polostátní organizace s monopolním nebo dominantním postavením na trhu  tzv. „state-sponsored bodies“. Patří k nim zejména:

 • Aer Rianta (správa mezinárodních letišť)
 • An Post (poštovní služby)
 • Arramara Teo (sběr a zpracování mořských řas)
 • Bord Gáis Éireann (těžba a distribuce zemního plynu)
 • Bord na Móna (těžba a zpracování rašeliny)
 • Córas Iompair Éireann (železnice a veřejná autobusová doprava)
 • Coillte Teoranta (správa státních lesů)
 • Commissioners of Irish Lights (správa námořních cest)
 • Electricity Supply Board (výroba a rozvod elektrické energie)
 • Horse Racing Ireland (koňské dostihy)
 • Irish Aviation Authority (řízení leteckého provozu)
 • Irish Greyhound Board (chrtí dostihy)
 • Irish National Petroleum Corporation (dovoz a zpracování ropy)
 • Irish National Stud (chov ušlechtilých koní)
 • Local Government Computer Services Board (zásobování místní správy výpočetní technikou)
 • National Lottery (státní loterie)
 • Prize Bond Company (loterie ministerstva financí)
 • Radio Telefís Éireann (rozhlasové a televizní vysílání)
 • Voluntary Health Insurance Board (zdravotní pojištění)

Hlavní pobídky pro investory představují daňové úlevy a různé finanční příspěvky. Nejvýznamnější opatření v daňové oblasti jsou následující:

 • jednotná nízká sazba 12,5 % daně z příjmu. Pozn: Na výši této daně si Irsko velmi zakládá a nehodlá ji zvyšovat; zvýšená sazba odpisů až 100 % v prvním roce pro firmy působící ve vybraných oblastech;
 • daňové úlevy pro holdingy;
 • daňové úlevy na výdaje na výzkum a vývoj;
 • celonárodní mzdové dohody vlády a zaměstnavatelů s odbory zaručující očekávaný vývoj mzdových nákladů.

K nejvýznamnějším finančním příspěvkům patří:

 • příspěvky na pořízení základních prostředků (capital grants)
 • dotace k nájmu prostor (rent subsidies)
 • prémie za významné zvýšení stálé zaměstnanosti (employment grants)
 • příspěvky na vyškolení pracovníků (training grants)
 • příspěvky na vývoj nového produktu (cash grants on product development)

S ohledem na časté změny v této oblasti doporučujeme sledovat uvedenou webovou stránku www.ida.ie.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Dublinu (Irsko) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem