Island: Mapa oborových příležitostí – perspektivní položky českého exportu

© Zastupitelský úřad ČR v Oslo (Norsko)

Bankovní krize v roce 2008 dopadla tvrdě na celou islandskou ekonomiku. Islandská koruna přestala být volně obchodovatelnou, nastala rece­se a prudce vzrostla nezaměstnanost. Díky zahraničním půjčkám a soustavě striktních fiskálních a měnových opatření se Islandu podařilo zvrátit nega­tivní vývoj a zahájit rekonvalescenci. HDP roku 2017 vykázalo růst o 5,5% a míra inflace roku 2017 dosahovala hodnoty 1,8 %.  Během roku 2018 tempo růstu HDP zvolnilo a očekává se, že v průběhu roku 2019 může v důsledku prohlubujících se potíží islandského leteckého sektoru dojít ke měnší kontrakci hospodářství. Koncem roku
2015 stát  splatil  všechny zahraniční záchranné úvěry a od února 2018 je ISK znovu volně směnitelná. V závěru roku 2018 došlo k propadu hodnoty ISK na nejnižší úroveň za poslední dva roky. Nízká hodnota národní měny v kombinaci s rostoucí cenou práce vytváří předpoklady pro rychlejší tempo růstu inflace v nadcházejícím období. Tomu odpovídá rovněž navýšení základní úrokové míry o čtvrt procentního bodu na 4,5% ze strany Islandské centrální banky v závěru r. 2018.

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Islandský trh je počtem obyvatel velmi malý, nicméně představuje solidní kupní sílu. Motorová vozidla tradičně dominují žebříčku českého zboží vyváženého na Island. V posledních letech se rychle zvyšuje zájem o elektromobily a vozidla s hybridním pohonem. Důvodem je především stoupající spotřební daň, která výrazně zdražuje ceny pohonných hmot, a rovněž zvyšující se uhlíková daň. Pro české podniky jsou perspektivní možnosti uplatnění v oblasti dopravního strojírenství (vedle osobních automobilů též vozidla k hromadné přepravě osob nebo nákladu), energetiky, obalové techniky a při kompletacích staveb budov a lodí.

Současný boom stavebních projektů na Islandu dává příležitost českým firmám zapojovat se do tendrů na dodávky stavebních komponentů (ze dřeva, oceli, plastů, keramiky a umělého kamene), technického a sanitárního vybavení bytových jednotek (vany, rozvaděče, kotle, radiátory), krycích plachet na stavby a dalších technických textilií, jakož i stavební mechanizace. V příštích letech by navíc mělo dojít k opětovnému zrychlení výstavby ubytovacích zařízení pro turisty. Počet nových hotelových pokojů by měl do r. 2022 vzrůst o 2.000. Vláda ve státním rozpočtu na r. 2019 počítá rovněž s navýšením finanční alokace na výstavbu nové nemocnice v Reykjavíku, nových bytů a infrastruktury. Českým podnikatelům se nabízí také možnost výrobní a obchodní spolupráce se zavedenými islandskými obchodními partnery v odvětvích zpracovatelského průmyslu, pokud se svými relativně nižšími mzdovými náklady jsou schopni dodat výrobek v požadované kvalitě a dohodnutém termínu.

V důsledku velkého množství geotermální energie a tekoucí povrchové vody je Island schopen pokrýt veškerou domácí poptávku po elektrické energii z těchto zdrojů. S produkcí zhruba 55.000 kWh na osobu je Island touto optikou největším producentem elektrické energie na světě. Využití potenciálu geotermální a vodní energie je v současné době odhadováno na zhruba jednu třetinu. Existuje proto velký prostor k dalšímu rozvoji produkce elektrické energie z domácích ekologických zdrojů. Značný potenciál k rozvoji skýtá rovněž větrná energie, k níž se v posledních letech čím dál tím více upíná pozornost vlády. Čistá elektrická energie by do budoucna měla Islandu napomoci s plněním mezinárodních klimatických závazků a zároveň postupně omezovat závislost na dovozu z ropy produkovaných pohonných hmot.

 • Automobilový průmysl
  HS 8703 – Osobní automobily aj. motorová vozidla pro přepravu osob
  HS 8704 – Motorová vozidla pro přepravu nákladu
  HS 8708 – Části, součásti motorových vozidel čísel 8701 až 8705
  HS 8716 – Přívěsy a návěsy; ostatní vozidla bez mechanického pohonu; jejich části
  HS 4011 – Nové pneumatiky z kaučuku
 • Stavební průmysl
  HS 3917 – Trubky, potrubí a hadice a jejich příslušenství z plastů
  HS 3920 – Ostatní desky, listy, fólie aj. z plastů, nelehčené a nevyztužené ap. ani jinak nekomb.
  HS 3922 – Koupací vany, sprchy, odpady (výlevky), umyvadla, bidety ap. výrobky, z plastů
  HS 3925 – Stavební výrobky z plastů, jinde neuved.
  HS 4408 – Listy na dýhování, překližky, ap., rozřezané, krájené nebo loupané ap., ‹ 6 mm
  HS 4418 – Výrobky stavebního truhlářství a tesařství, ap. dřeva
  HS 6907 – Keramické dlaždice a obkládačky, obkládačky pro krby nebo stěny; mozaikové ap. výrobky
  HS 6910 – Keramické výlevky, koupací vany, umyvadla, bidety ap. zařízení
  HS 7610 – Hliníkové konstrukce, desky, tyče, profily, trubky ap.
  HS 8302 – Úchytky, kování ap. výrobky z obecných kovů k nábytku, dveřím, schodištím apod.
  HS 8481 – Kohouty, ventily ap. zařízení pro potrubí, kotle, vany aj.
  HS 9406 – Montované stavby
 • Energetický průmysl

  HS 8501 – elektrické motory a generátory (kromě generátorových soustrojí)

  HS 8504 – elektrické transformátory, statické měniče (například usměrňovače) a induktory

  HS 8410 – Vodní turbíny, vodní kola a jejich regulátory

 • Zemědělský a potravinářský průmysl
  HS 1704 – Cukrovinky (včetně bílé čokolády), neobsahující kakao
  HS 1806 – Čokoláda a ost. potravinové přípravky obsahující kakao
  HS 1905 – Pekařské zboží, jemné nebo trvanlivé pečivo, též obsahující kakao
  HS 1107 – Slad i pražený
  HS 1210 – Chmelové šištice, čerstvé, sušené ap.; lupulin
  HS 2203 – Pivo ze sladu
  HS 2309 – Přípravky používané k výživě zvířat
  HS 3926 – Ostatní výrobky z plastů a výrobky z ostatních materiálů čísel 3901 až 3914
  HS 4415 – Bedny, krabice, laťové bedny, bubny ap. dřevěné obaly
  HS 4804 – Nenatíraný, papír, kartón a lepenka kraft aj., ne k popisování, ne k hygienickým účelům
  HS 4821 – Štítky nálepky papírové kartonové lepenkové
  HS 6305 – Pytle pytlíky k balení zboží

Zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Oslo (Norsko) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem