Island: Mapa oborových příležitostí – perspektivní položky českého exportu

© Zastupitelský úřad ČR v Oslo (Norsko)

Bankovní krize v roce 2008 dopadla tvrdě na celou islandskou ekonomiku. Islandská koruna přestala být volně obchodovatelnou, nastala rece­se a prudce vzrostla nezaměstnanost. Díky zahraničním půjčkám a soustavě striktních fiskálních a měnových opatření se Islandu podařilo zvrátit nega­tivní vývoj a zahájit rekonvalescenci. HDP roku 2017 vykázalo růst o 5,5% a míra inflace roku 2017 dosahovala hodnoty 1,8 %.  Po osmi letech růstu HDP došlo na Islandu v r. 2019 k výraznému zpomalení výkonnosti národného hospodářství. Důvodem byly především horší turistická sezóna a snižující se ceny hliníkových výrobků ve světě. Nízká hodnota národní měny v kombinaci s rostoucí cenou práce vytváří předpoklady pro rychlejší tempo růstu inflace v nadcházejícím období.

Během letošního roku plánuje vláda dále investovat do výstavby dopravní infrastruktury a nové národní nemocnice v Reykjavíku. Prostřednictvím speciálně zřízeného fondu hodlá také podpořit začínající podnikatele a  start-upy. Inspirací pro zřízení inovačního fondu Kria byl pro islandskou vládu izraelský projekt Yozma, pomocí kterého se Izraeli daří již od 90. let úspěšně posilovat podnikatelské prostředí v zemi. Z islandského státního rozpočtu by měl fond Kria obdržet na poč. r. 2020 zhruba 2,5 mld. ISK. Tyto prostředky budou moci být využity v nadcházejících třech letech na realizaci konkrétních projektů zacílených na aplikaci inovací v již existujících či vznikajících islandských firmách.

 

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Islandský trh je počtem obyvatel velmi malý, nicméně představuje solidní kupní sílu. Motorová vozidla tradičně dominují žebříčku českého zboží vyváženého na Island. V posledních letech se rychle zvyšuje zájem o elektromobily a vozidla s hybridním pohonem. Důvodem je především stoupající spotřební daň, která výrazně zdražuje ceny pohonných hmot, a rovněž zvyšující se uhlíková daň. Pro české podniky jsou perspektivní možnosti uplatnění v oblasti dopravního strojírenství (vedle osobních automobilů též vozidla k hromadné přepravě osob nebo nákladu), energetiky, obalové techniky a při kompletacích staveb budov a lodí.

Současný boom stavebních projektů na Islandu (např. rozšiřování mezinárodnícho letiště v Keflavíku, rozvoj dopravní infrastruktury v Reykjavíku a okolí, výstavba dálnice Sundabraut či rozšíření tunelu Hvalfjordur) dává příležitost českým firmám zapojovat se do tendrů na dodávky stavebních komponentů (ze dřeva, oceli, plastů, keramiky a umělého kamene), technického a sanitárního vybavení bytových jednotek (vany, rozvaděče, kotle, radiátory), krycích plachet na stavby a dalších technických textilií, jakož i stavební mechanizace. Českým podnikatelům se nabízí také možnost výrobní a obchodní spolupráce se zavedenými islandskými obchodními partnery v odvětvích zpracovatelského průmyslu, pokud se svými relativně nižšími mzdovými náklady jsou schopni dodat výrobek v požadované kvalitě a dohodnutém termínu.

V důsledku velkého množství geotermální energie a tekoucí povrchové vody je Island schopen pokrýt veškerou domácí poptávku po elektrické energii z těchto zdrojů. S produkcí zhruba 55.000 kWh na osobu je Island touto optikou největším producentem elektrické energie na světě. Využití potenciálu geotermální a vodní energie je v současné době odhadováno na zhruba jednu třetinu. Existuje proto velký prostor k dalšímu rozvoji produkce elektrické energie z domácích ekologických zdrojů. Značný potenciál k rozvoji skýtá rovněž větrná energie, k níž se v posledních letech čím dál tím více upíná pozornost vlády. Čistá elektrická energie by do budoucna měla Islandu napomoci s plněním mezinárodních klimatických závazků a zároveň postupně omezovat závislost na dovozu z ropy produkovaných pohonných hmot. Relativně novým fenoménem je budování datových center, která k provozu využívají stále ještě cenově dostupné elektrické energie.

 • Automobilový průmysl
  HS 8703 – Osobní automobily aj. motorová vozidla pro přepravu osob
  HS 8704 – Motorová vozidla pro přepravu nákladu
  HS 8708 – Části, součásti motorových vozidel čísel 8701 až 8705
  HS 8716 – Přívěsy a návěsy; ostatní vozidla bez mechanického pohonu; jejich části
  HS 4011 – Nové pneumatiky z kaučuku
 • Stavební průmysl
  HS 3917 – Trubky, potrubí a hadice a jejich příslušenství z plastů
  HS 3920 – Ostatní desky, listy, fólie aj. z plastů, nelehčené a nevyztužené ap. ani jinak nekomb.
  HS 3922 – Koupací vany, sprchy, odpady (výlevky), umyvadla, bidety ap. výrobky, z plastů
  HS 3925 – Stavební výrobky z plastů, jinde neuved.
  HS 4408 – Listy na dýhování, překližky, ap., rozřezané, krájené nebo loupané ap., ‹ 6 mm
  HS 4418 – Výrobky stavebního truhlářství a tesařství, ap. dřeva
  HS 6907 – Keramické dlaždice a obkládačky, obkládačky pro krby nebo stěny; mozaikové ap. výrobky
  HS 6910 – Keramické výlevky, koupací vany, umyvadla, bidety ap. zařízení
  HS 7610 – Hliníkové konstrukce, desky, tyče, profily, trubky ap.
  HS 8302 – Úchytky, kování ap. výrobky z obecných kovů k nábytku, dveřím, schodištím apod.
  HS 8481 – Kohouty, ventily ap. zařízení pro potrubí, kotle, vany aj.
  HS 9406 – Montované stavby
 • Energetický průmysl

  HS 8501 – elektrické motory a generátory (kromě generátorových soustrojí)
  HS 8504 – elektrické transformátory, statické měniče (například usměrňovače) a induktory
  HS 8410 – Vodní turbíny, vodní kola a jejich regulátory

 • Zemědělský a potravinářský průmysl
  HS 1107 – Slad i pražený
  HS 1210 – Chmelové šištice, čerstvé, sušené ap.; lupulin
  HS 2203 – Pivo ze sladu
  HS 2309 – Přípravky používané k výživě zvířat
  HS 3926 – Ostatní výrobky z plastů a výrobky z ostatních materiálů čísel 3901 až 3914
  HS 4804 – Nenatíraný, papír, kartón a lepenka kraft aj., ne k popisování, ne k hygienickým účelům
  HS 4821 – Štítky nálepky papírové kartonové lepenkové
  HS 6305 – Pytle pytlíky k balení zboží

Zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

 • Mid-Atlantic Tradeshow – veletrh obchodu a cestovního ruchu (Evropa a Severní Amerika), každoročně na přelomu ledna a únoru v Reykjavíku
 • Food and Fun Festival – přehlídka gastronomie, každoročně začátkem března v Reykjavíku
 • DesignMarch – výstava designu, každoročně v březnu v Reykjavíku
 • Icelandic Fisheries Exhibition & Awards – mezinárodní veletrh rybolovného průmyslu v Kópavoguru, příští termín konání září 2020

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Oslo (Norsko) ke dni 15. 5. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem