Jamajka: Zahraniční obchod a investice

© Zastupitelský úřad ČR ve Washingtonu (Spojené státy americké)

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

mil. USD

2014

2015

2016

2017

2018

Vývozy

1 448

1 255

1 188

1 310

1 876

Dovozy

5 847

5 033

4 851

5 820

6 126

Saldo

-4 399

-3 779

-3 663

-4 511

-4 250

Zdroj: statinja.gov.jm

Zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Vývozy, mil. USD

2017

  1. USA

589

  1. EU 28

195

  1. Kanada

125

  1. Island

50

  1. Čína

49

Dovozy, mil. USD

2017

  1. USA

2 541

  1. EU

430

  1. Japonsko

366

  1. Čína

364

  1. Trinidad a Tobago

298

Zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Hlavním vývozním artiklem Jamajky jsou anorganické chemikálie, sloučeniny drahých kovů a izotopy. Jamajka je 5. největším vývozcem bauxitu na světě.  Poté to jsou minerální paliva, oleje, destilační produkty, nápoje, paliva. Na ostrov se nejvíce dovážejí potraviny, spotřební věci, průmyslové zboží, paliva, stroje a dopravní zařízeni, stavební materiály.

Zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Jamajka má pět zón volného obchodu: Kingston, Montego Bay, Garmex, Hayes a Cazoumar. Zóna v Cazoumar patří soukromému majiteli, v Kingstonu a Montego Bay je zóna ve vlastnictví vlády.

Zpět na začátek

2.5. Investice – přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Jamajská vláda se shoduje na tom, že zahraniční investice jsou cestou, jak zvýšit ekonomickou výkonnost a životní úroveň. Proto zavádějí několik reforem na oživení investičního klimatu v zemi. I když byrokracie a korupce v minulosti ztěžovaly investorům život, situace se zlepšuje. Právní systém je založen na britské tradici a vynucování kontraktů je poměrně silné. Soudní systém není vždy příliš rychlý. Zajištění vlastnických práv k pozemkům je někdy problematické – přestože existuje hned několik iniciativ na podporu ukončení squattingu, podle odhadů se tzv. squatting, neoprávněné používání cizích pozemků, týká asi 20 % pozemků na Jamajce.

 

Jampro, jamajská organizace na podporu zahraničních investic, se snaží přilákat investory do těchto oblastí: Logistika a infrastruktura, turismus a služby, výroba, energetika, hornictví, film (i animovaný), hudba, zemědělství a informační technologie.

Investicím do turistiky a logistiky dominují Španělsko a Čína. Do Jamajky také investují americké firmy, které chtějí těžit z mladé populace, hovořící anglicky a relativní blízkosti USA. Dále zde investuje Kanada a Velká Británie. Na Jamajku začínají přicházet v posledních letech i další investoři, což se projevuje na velmi dobrých výsledcích jamajské burzy. Byrokracie však na ostrově dále přetrvává a neúměrně vysoká zůstává rovněž kriminalita. Z evropských zemí jsou zde usazeny zejména britské, belgické, španělské, německé a francouzské firmy. Největším investorem se stala na Jamajce v posledních letech Čína, která za to získává jak ekonomické výhody, tak politický vliv. 

 

Čína v posledních letech intenzivně prohlubuje hospodářské a diplomatické působení v Karibiku. Dochází zde k realizaci významných infrastrukturních a průmyslových projektů financovaných čínskými investory, kteří za jejich investice dostávají štědré výhody v podobě daňových zvýhodnění či bezplatných pronájmů pozemků. Vlády obou zemí přistupují k čínským investicím velmi vstřícně, kritice jsou vystaveny spíše u menší části obyvatelstva vyjadřující spíše environmentální nežli geopolitické obavy z čínského působení v jejich zemi. Nejvíce přímých zahraničních investic na Jamajku proudí právě z Číny. Jedním z největších projektů v poslední době byla bezesporu výstavba dálnice 2000 Sever-Jih spojující Kingston s Ocho Rios, kterou provedla čínská státem vlastněná společnost China Highway Engineering Company (CHEC). Za investici, která se vyšplhala do výše přibližně 700 miliónů dolarů, může CHEC po dobu 50 let nejen vybírat mýtné, ale zejména získala pozemky v okolí dálnice, které po jejím vybudování významně stouply na ceně. Další významný projekt pod taktovkou CHEC, který měl vést k vybudování strategického nákladního přístavu na Kozím ostrově, nakonec na základě rozhodnutí jamajské vlády ztroskotal. Není však vyloučeno, že přístav bude vybudován v jiné lokalitě, která nebude vzbuzovat tolik environmentálních kontroverzí. Další čínská společnost Jiuqan Iron and Steel Company (JISCO) pak plánuje investovat více než 3 miliardy dolarů do výstavby průmyslového parku v St. Elizabeth, ve kterém již provozuje velkou rafinerii na výrobu aluminy (výrobek z oxidu hlinitého). 11. dubna 2019 podepsala Jamajka memorandum o porozumění s Čínou o spolupráci v rámci tzv. nové hedvábné stezky (Belt and Road Initiative).

Zpět na začátek

2.6. Investice – podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Jamajka nemá žádný zvláštní zákon na podporu zahraničních investic. Země je investicím otevřená, hlavní agenturou na lákání zahraničních investorů a podporu obchodu je Jampro (www.jamaicatradeandinvest.org). Při investování do Jamajky se zahraniční investoři často chrání doložkou, která jako soud poslední instance určuje Judicial Committee of the Privy Council ve Velké Británii, který funguje jako odvolací soud poslední instance pro Jamajku.

 

Jamajská vláda se shoduje na tom, že zahraniční investice jsou cestou, jak zvýšit ekonomickou výkonnost a životní úroveň. Proto zavádějí několik reforem na oživení investičního klimatu v zemi. I když byrokracie a korupce v minulosti ztěžovaly investorům život, situace se zlepšuje. Právní systém je založen na britské tradici a vynucování kontraktů je poměrně silné. Soudní systém není vždy příliš rychlý. Jampro, jamajská organizace na podporu zahraničních investic, se snaží přilákat investory do těchto oblastí: Logistika a infrastruktura, turismus a služby, výroba, energetika, hornictví, film (i animovaný), hudba, zemědělství a informační technologie. 

 

 

Jamajka je pro

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR ve Washingtonu (Spojené státy americké) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem