Jamajka: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

© Zastupitelský úřad ČR ve Washingtonu (Spojené státy americké)

6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Na jamajském trhu, který je co do velikosti značně omezený, se pohybují především agenti a distributoři, kteří dodávají přímo do jednotlivých obchodů a prodejen. Obchodní řetězec je tedy krátký, většinou jen s jedním zprostředkovatelem mezi zahraničním dodavatelem a finálním prodejcem. Při jednání s potenciálními obchodními partnery je proto potřeba se ujistit, že s nimi mají vybudované a funkční vztahy.

Na Jamajce je vyšší zločinnost než třeba u nás a to se promítá i do obchodních vztahů. České firmy by měly zdůrazňovat svoji serióznost a dlouhou dobu fungování, aby se místní zástupce při začátku podnikání cítil komfortně a bezpečně. Je časté, že chce dodavatele navštívit u něj doma, aby se osobně přesvědčil o fungování firmy a její poctivosti.

Nejlepší reputaci na trhu mají americké produkty a zboží. To je dáno především kulturními aspiracemi mnoha Jamajčanů, kteří Spojené státy obdivují a také početnou jamajskou komunitou, která zásobuje svoje příbuzné a blízké americkými výrobky. Zároveň je to také dáno geografickou blízkostí obou trhů. Evropské a hlavně japonské zboží se občas bere jako levnější alternativa k dovozům z USA. Při vyjednávání o ceně je vhodné vzít jako referenční bod cenu stejného amerického zboží a při argumentaci o ceně srovnat svoje zboží s tímto produktem (stejná kvalita za nižší cenu, vyšší cena za vyšší kvalitu apod.).

Zpět na začátek

6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

Podle různých mezinárodních srovnání je celní zatížení dovozů na Jamajce mezi těmi vyššími, při srovnání s jinými zeměmi světa (podobně jako třeba Nigérie nebo Indie). V posledních letech se objevily iniciativy zavést elektronický obchodní systém (Jamaica electronic Trade System), momentálně však webové stránky již nefungují, tudíž není jasné, zda se tato iniciativa naplnila. O dovoz zboží se stará Jamaica Customs Agency: https://www.jacustoms.gov.jm/.

Informace o dováženém zboží se deklaruje na formuláři C 86 – http://bit.ly/2nqrWNg Pověření k zastupování jinou právnickou osobou se potvrzuje na formuláři C 73: http://bit.ly/2nW5JKH

Protože Jamajka se prezentuje jako země vhodná pro operace, spojené s dočasným dovozem do zóny volného obchodu, zhodnocením v zóně a následným vývozem, je dobré znát informace o formalitách s tímto spojených. Hodnota dočasného dovozu a hodnoty přidané na Jamajce se předkládá na formuláři C84 nebo C 85 (podle zvolené metody výpočtu těchto hodnot): http://bit.ly/2nquBX9 a http://bit.ly/2olNAa8

Zpět na začátek

6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Podnikatel se musí rozhodnout, jestli si založí “business” nebo “company”. První forma se nejčastěji volí při samostatném podnikání jednotlivce nebo skupiny jednotlivců, ta druhá se nejvíce podobá českému s.r.o. nebo a.s. s neveřejně obchodovanými akciemi.  Business se zřizuje podle Business Names Act, company se zakládá podle Companies Act.

Firmy zakládající podnikání na Jamajce se musí registrovat na Office of Companies Registrar, která potom poskytne všechny oficiální dokumenty, jako např. Potvrzení o zapsání do rejstříku.

Při zakládání ‘Company’ se vyplňuje formulář BRF1 „Super form“, který pro nové přihlášky nahrazuje BN1 a BN2. Je nutné doložit potvrzení o místu bydliště (na Jamajce), třeba potvrzením o vlastnictví domu nebo předložením nájemní smlouvy.

Založení ‘Business’ trvá déle a je potřeba učinit více kroků. Vyplňuje se formulář 1A nebo 1B, posledním slovem v názvu firmy musí být ‘Ltd.’ (limited, zhruba odpovídající našemu s.r.o.). Adresa firmy musí být na Jamajce. Formulář 1A je potřeba nechat potvrdit na Stamp Duty and Transfer Tax Department. Tento požadavek již už není povinný, vzhledem k tomu že tato služba je nyní poskytována Companies Office of Jamaica. Při splnění těchto podmínek je vydán do 4 pracovních dnů Certificate of Incorporation, který je potvrzením o legálním statutu firmy.

Celá procedura stojí cca 24 tis. JMD v legálních poplatcích, při využití právníka se náklady samozřejmě zvyšují.

K podnikání na Jamajce je potřeba získat několik čísel, které firmu identifikují v obchodním a úředním styku: TRN, Taxpayer Registration Number (vydává Collector of Taxes), NIS, National Insurance Scheme a GCT, General Consumption Tax. U některých firem může být vyžadován TCC, Tax Compliance Certificate jako důkaz, že všechny platby probíhají v pořádku.

Podle různých srovnání patří Jamajka mezi země, kde je založení firmy relativně jednoduché a rychlé. Jednotlivé, výše uvedené, kroky se většinou vyřizují v řádu několika dní. Vláda Jamajky také podporuje činnost Jamaica Business Development Corporation, www.jbdc.net, která se nabízí, že začínajícím podnikatelům pomůže v začátcích jejich podnikání na ostrově.

Zpět na začátek

6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Malá velikost vnitřního trhu a nepříliš velká kupní síla obyvatel dělají z Jamajky nepříliš zajímavý trh pro vytváření vlastní originální reklamy, např. pro TV kanály. Ty navíc často operují na hranici legálnosti, a proto nenabízejí příliš atraktivní podmínky pro velké zahraniční zadavatele reklamy. Velká část zahraničních firem proto na Jamajce využívá TV reklamy pro jiné trhy, např. pro USA nebo jiné země Karibiku.

S ohledem na výše uvedené nejsou ceny za reklamu a propagaci na Jamajce příliš vysoké. Místní reklamní agentury se většinou omezují na tiskoviny a billboardy. Využití direct marketingu se však dostává do popředí, a to především direct mailing and telephone marketing. Network marketing byl v poslední době taktéž úspěšný. Sociální sítě začínají být populární.

Jamajčané nejčastěji navštěvují zahraniční veletrhy a výstavy, protože na nich mohou navštívit i firmy, které ještě na ostrově nejsou a porovnat jejich zboží s tím co se jim nabízí. V roce 2018 se konal veletrh Expo Jamaica, zaměřený na jamajské produkty a služby. V roce 2019 se bude ve dnech 29. – 31. 1. konat 2019 Carribean Travel Marketplace.

Zpět na začátek

6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Jamajka je členem Světové organizace duševního vlastnictví, měla by se tedy řídit všemi dohodami a usneseními, na kterých se shodli a podepsali je členové WIPO. Laxní přístup k vynucování práv majitelů duševního vlastnictví ale vede k tomu, že Spojené státy, ve svém přehledu Special 301 zařadily ostrov na seznam Watch List mezi země, které mají dlouhodobé potíže a kde autority nedostatečně bojují s porušováním autorských práv. V roce 2018 zůstává Jamajka stále na seznamu. USA stále naléhá na Jamajku, aby poskytla adekvátní a efektivní ochranu patentů a aktualizovala Patent and Designs Act, který je už několik let přezkoumáván. S USA má Jamajka podepsánu dohodu o vynucování práv duševního vlastnictví.

Na Jamajce funguje vládní agentura Jamaica Intellectual Property Office (www.jipo.gov.jm). Ta slouží podnikatelům jako místo pro registraci a ochranu jejich práv.

Specifikem Jamajky a dalších karibských států je velké množství nelegálního obsahu ve vysílání kabelových televizí. V dubnu 2015 vláda označila za nelegální obsah na 98 TV stanicích a přikázala je do srpna 2015 zavřít nebo uvést do pořádku. I přes počáteční úspěch v podobě uzavření několika desítek TV kanálů se implementace tohoto nařízení zadrhla a postupuje velmi pomalu. Na Jamajce se tak stále vysílá velké množství obsahu TV vysílání nelegálně.

Zpět na začátek

6.6. Trh veřejných zakázek

Jamajka v roce 2015 schválila nový Public Procurement Act, který měl nahradit National Contracts Commission novou Public Procurement Commission s rozšířenými pravomocemi. Stále není jisté, jestli se nový zákon dočkal nějaké praktické realizace, webové informace ministerstva financí, které za něj zodpovídá, nedávají jasnou informaci. U většiny tendrových řízení musí zájemce o předložení nabídky předložit platný Tax Compliance Certificate.

Vyhlášené tendry se publikují na webové stránce: www.procurement.gov.jm

Protože je Jamajka malá země, účastní se většiny veřejných tendrů stejné stavební, IT a jiné domácí firmy. Pro zahraničního dodavatel je velice obtížné vyhrát tendr bez místního zavedeného a známého zástupce, který pro nakupující organizaci představuje záruku kvality a dodání zboží a služeb v očekávané kvalitě.

Zpět na začátek

6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební morálka

Jamajský právní systém je založen na systému přejatém z Velké Británie a je tedy právem zvykovým. Čtyř úrovňový soudní systém má jako nejvyšší autoritu Odvolací soud (Court of Appeal). Nejvyšší soud (Supreme Court) projednává také obchodní případy, drobnější kauzy s menší finanční hodnotou se projednávají u místních soudů, zvaných Resident Magistrate Court. Případy velké hodnoty nebo určitého významného dopadu na fungování země se mohou dostat až k Soudní komisi Soukromé rady Spojeného království (Judicial Commitee of the Privy Council). V letech 2014-15 byla zahájena iniciativa s touto možností skoncovat a všechny případy řešit pouze na území Jamajky. Strana práce, která je proti této myšlence, ale zatím blokuje případnou změnu této dlouholeté praxe.

Investiční případy se mohou projednávat u CCJ, Carribean Court of Justice, který je místem pro tyto případy, pocházejících ze zemí dohody CARICOM (Antigua a Barbuda, Barbados, Bahamy, Belize, Dominika, Grenada, Guyana, Haiti, Jamajka, Montserrat, Saint Kitts a Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent a Grenadiny, Surinam, Trinidad a Tobago). CCJ sídlí v Trinidadu a Tobagu.

V urovnání sporů včetně těch obchodních se od roku 1994 angažuje DRF, Dispute Resolution Foundation. Jde o soukromou organizaci, která se prostřednictvím mediace snaží zlepšit vymahatelnost a rychlost projednávání sporů. Nabízí služby i v oblasti arbitráže. Ač jsou jamajské soudy obecně považovány za spravedlivé, bývají někdy pomalé, velké obchodní případy se mohou projednávat i déle než deset let. Za těchto podmínek může být dohoda na arbitrážním řešení případných sporů vhodným způsobem, který stojí za to zakomponovat do obchodní nebo investiční smlouvy mezi českými a jamajskými partnery.

Jamajku má státní exportní pojišťovna EGAP v souladu s Konsenzem OECD umístěnou ve skupině 6, tedy považuje zemi za pojistitelnou, nicméně stále velmi rizikovou (stejně jako třeba Guyanu). Zločinnost a korupce jsou největšími riziky místního trhu, s nimiž se musejí zahraniční firmy a investoři vypořádat.

Zpět na začátek

6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba

Jamajčané mají pověst nekonfrontačně zaměřených lidí, kteří se vyjadřují přímo a nezajímají se o přílišné detaily. Většinou se nebojí přijímat nové věci a novinky. Nemají rádi tlak na uzavření dohody. Raději uzavírají dohody pomaleji a nenuceně. Na první jednání by se měl Evropan obléct formálně, mít na sobě vhodný oblek nebo kostým, při dalších jednáních je možné formálnost potlačit, vždy ale s ohledem na oděv partnera. Je důležité být profesionální a taktní. S postupem času a s rostoucí vzájemnou důvěrou se zvyšuje počet drobných fyzických kontaktů mezi obchodními partnery. Smlouvání a vyjednávání je běžné. Přesnost je důležitá, avšak není neobvyklé, že samotní Jamajčané chodí pozdě.

Rozvětvené rodiny mají přednost před obchodními partnery, cizinec musí vždy počítat s preferencí rodinných nebo náboženských událostí před obchody (Jamajka má největší počet kostelů na 1.000 obyvatel na světě). Největší zastoupení mají anglikáni, baptisté a metodisté.

Oficiálním jazykem je angličtina, je však možné se setkat i s anglickým nářečím Patois. Na rozdíl od jiných anglicky hovořících zemí není běžné partnery hned oslovovat křestním jménem, raději zpočátku používejte “Mr. XY” nebo “Ms. XY”. Statut je pro obyvatele ostrova velice důležitý, často se vedoucí pracovníci v hovoru jiných označují jako ‘bossman’ nebo ‘bosswoman’.  

Svátní svátky v roce 2019:

  • Nový rok, 1.1.
  • Popeleční středa, 6.3.
  • Velký pátek, 19.4.
  • Velikoniční pondělí, 22.4.
  • Den práce, 23.5.
  • Den emancipace, 1.8.
  • Den nezávislosti, 6.8.
  • Den národních hrdinů, 21.10.
  • Vánoce, 25.12.
  • Boxing Day, 26.12.

 

Jamajka má uzákoněnou 40-hodinovou pracovní dobu, kde sobota a neděle nejsou brány za automatické dny pracovního klidu a při práci v těchto dnech tedy zaměstnancům nenáleží právo na příplatek za práci o víkendu. Podle různých zdrojů se často pracovní doba nedodržuje, hlavně v hotelech má být běžnou praxí nařízení práce přes čas bez vyplácení příplatků.

Zpět na začátek

6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

Občané ČR nepotřebují do 30 dnů strávených na Jamajce cestovní vízum.

Jamajka má jednu z největších měr kriminality na světě, každý návštěvník by měl tedy přistupovat k cestování a pohybu s mírou opatrnosti. V turistických rezortech je bezpečně, při pohybu po městě se doporučuje nenosit viditelné cenné předměty, vyhýbat se cestování v přeplněných autobusech veřejné dopravy. Nedoporučují se večerní procházky po pláži. Cizinci by se měli mít na pozoru před pouličními prodejci marihuany a jiných látek, kteří jsou při odmítnutí koupě někdy agresivní. Ženy by se neměly pohybovat samostatně, případy napadení nebo znásilnění nejsou výjimečné.

Mezi oblasti, kam se nedoporučuje chodit, jsou v Kingstonu Cassava Piece, Tivoli Gardens, Trench Town, Arnett Gardens a Mountain View, v Montego Bay Norwood, Clavers Street, Hart Street, Rose Heights, Canterbury and Flankers, dále Negril a Ocho Rios.

Zpět na začátek

6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Každý cizinec, který chce pracovat na Jamajce, musí být držitelem platného víza. Ještě před vstupem do země by měl obdržet pracovní povolení (‘work permit’), které vydává jamajské Ministerstvo práce a sociálních věcí. Dohled nad dodržováním pracovních předpisů ze strany cizinců má PICA, Passport, Immigration and Citizenship Agency.

Cizinci by měli mít pracovní povolení neustále u sebe a na vyzvání je předložit policii nebo jiným orgánům, které o jeho předložení požádají. Pokud cizinec povolení u sebe nemá, měl by se do tří dnů dostavit na úřad, který od něj povolení vyžadoval, a předložit platné povolení.

Zpět na začátek

6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Zdravotní systém na Jamajce poskytuje o hodně nižší standard než evropské zdravotnictví. I když v každé části ostrova je nějaká nemocnice, plnou šíři zdravotní péče dokáží poskytnout jen nemocnice Bustamante Hospital for Children a University Hospital West Indies, obě v Kingstonu.

Důrazně se doporučuje mít uzavřené mezinárodní cestovní pojištění. I v tom případě ale soukromé kliniky, které bývají lépe dostupné a vybavené než státní zařízení, často vyžadují platbu v hotovosti předem.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR ve Washingtonu (Spojené státy americké) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem