Japonsko: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

© Zastupitelský úřad ČR v Tokiu (Japonsko)

Adresy internetových stránek, na nichž jsou k dispozici statistické údaje o zahraničním obchodu:

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

   Vývoz Dovoz Obrat Saldo
poř. Index poř. Index poř. Index
2014 21 151 739 20. 123,8 51 494 085 16. 99,1 72 645 824 19. 105,2 -30 342 346
2015 21 272 732 20. 100,1 56 327 402 16. 106,6 77 600 134 19. 104,7 -35 054 670
2016 22 768 493 21. 107,0 60 757 205 15. 107,9 83 525 698 20. 107,6 -37 988 712
2017 18 096 997 28. 79,5 67 124 547 15. 110,5 85 221 544 20. 102,0 -49 027 549
2018 19 845 113 26. 109,7 68 169 483 14. 101,6 88 014 596 19. 103,3 – 48 324 370

Zdroj: ČSÚ (databáze zahraničního obchodu ČR)

Japonsko je podle aktuálního obratu 19. nejdůležitějším zahraničně-obchodním partnerem ČR (26. nejdůležitějším vývozním a 14. nejdůležitějším dovozním  partnerem). Pro Japonsko je dle objemu exportu Česká republika na 38. místě, podle objemu dovozu na 56. místě. Obchodní bilance ČR s Japonskem je dlouhodobě pasivní. Mimo Evropu je Japonsko 4. nejvýznamnějším obchodním partnerem ČR a 2. nejvýznamnějším exportním trhem v Asii. Na českém vývozu do Japonska se nejvíce podílejí stroje a dopravní prostředky (čerpadla, motory, díly a příslušenství motorových vozidel, navigační přístroje), významným artiklem je průmyslové spotřební zboží (hračky, optické přístroje) a odpadní drahé kovy. Tradiční a rostoucí položkou jsou potraviny a nápoje a také krmivo pro domácí zvířata. Japonsko také patří k největším odběratelům Žateckého chmele, který se dováží z ČR přes sto let. V dovozu z Japonska jsou největší dovozní skupinou stroje a dopravní prostředky (kancelářské stroje, elektrická a telekomunikační zařízení, silniční vozidla a jejich části, stroje užívané v průmyslu) a dále průmyslové spotřební zboží (specializované přístroje). Významnými položkami jsou také kovové výrobky a výrobky z pryže. Vysoká hodnota japonských dovozů a relativně vysoký deficit vzájemného obchodu jsou zejména důsledkem japonských investičních aktivit v ČR. Japonské firmy pro své nové podniky v ČR často dováží japonské technologie, resp. existující japonské podniky v ČR uplatňují při výrobě vysoký podíl japonských komponentů. Vysoké dovozy japonských subdodávek však většinou nezatěžují naši celkovou obchodní bilanci, protože převážná část finálních japonských výrobků vyráběných v ČR je určena k následnému exportu.

Japonsko je zároveň dlouhodobě na jednom z předních míst v přílivu investic s vysokou přidanou hodnotou do ČR (2. největší zahraniční investor, pokud jde o celkovou hodnotu projektů zprostředkovaných agenturou CzechInvest v letech 1993 – 2018). Kumulovaná hodnota japonských investic dosáhla ke konci roku 2018 hodnoty 3,8 mld. USD. Celkem 260 japonských firem v současné době zaměstnává v ČR přes 50 tisíc zaměstnanců a počet japonských výrobních firem na území ČR je čtvrtý nejvyšší ze všech zemí EU. Z uvedeného celkového počtu se 109 japonských společností v ČR zabývá výrobou a 11 firem výzkumem a vývojem. Největší japonskou investicí v ČR je společný projekt automobilek Toyota Motor Corporation a Peugeot Citroën. Kolínský závod TPCA na výrobu osobních automobilů, který byl oficiálně otevřen v r. 2005, je výší investice přes 1 mld. EUR jedním z největších investičních projektů ve střední Evropě a ČR přináší kromě cca 3 000 přímých pracovních míst i dalších cca 7 000 pracovních míst v návazných službách a u subdodavatelů. Mezi další významné japonské investice patří společnosti Panasonic, Daikin, Denso, Toyoda Gosei, Hitachi, Mitsubishi Electric, JTEKT, KYB, Olympus či Shimano mající v ČR výrobu, dále také například Yamazaki Mazak, Rigaku nebo Konica Minolta, které v ČR umístily svá R&D zařízení. Firma Asahi Group Holdings provedla v r. 2017 akvizici Plzeňského Prazdroje a dalších středo- a východoevropských značek (maďarský pivovar Dreher, rumunský Ursus, polská Kompania Piwowarska a slovenský Topvar) od společnosti SABMiller za celkem 7,3 miliardy eur (197,3 miliardy korun). Tato transakce je pro pivovar Asahi největší akvizicí v jeho dosavadní historii.

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Komoditní struktura vývozu z ČR do Japonska
Hlavní položky vývozu z ČR do Japonska v roce 2018

tis. Kč                        

Perly drahokamy drahé kovy výrobky bižuterie 4 435 964
Reaktory kotle přístroje nástroje mechanické 3 754 807
Přístroje el. záznamu reprodukce zvuku TV obrazu 2 206 008
Vozidla motorová traktory kola aj vozidla 1 709 120
Přístroje optické foto kinem lékař chirurg ap 1 481 023
Železo a ocel 997 011
Zbytky odpad v potravinářském průmyslu krmivo 802 547
Dřevo uhlí dřevěné výrobky dřevěné 540 866
Výrobky chemické sloučeniny kovů zemin prvků 370 751
Výrobky chemické organické 369 565
Komoditní struktura dovozu z Japonska do ČR
Hlavní položky dovozu do ČR z Japonska v roce 2018

 tis. Kč                        

Reaktory kotle přístroje nástroje mechanické

19 792 677

Přístroje el. záznamu reprodukce zvuku TV obrazu

17 287 733

Vozidla motorová traktory kola aj vozidla

11 270 542

Přístroje optické foto kinem lékař chirurg ap

5 615 487

Plasty a výrobky z nich

2 358 421

Výrobky ze železa nebo oceli

1 928 131

Kaučuk a výrobky z něj

1 558 914

Železo a ocel

1 041 333

Nástroje náčiní výrobky nožířské z kovu obec

751 731

Výrobky chemické různé

724 746

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Služby (v mil. Kč)
  2014 2015 2016 2017 2018
Druh služeb příjmy výdaje příjmy výdaje příjmy výdaje příjmy výdaje příjmy výdaje
Doprava 766,3  2 002,5 812,4 2 151,8 794,4 2 322,7  713,0 2 513,6 797,8 2 585,2
Cestovní ruch 2 654,7 7,1 1 705,1 7,0 1 583,7 6,5 1 655,0 6,6 1 639,5 6,6
Technické a poradenské podnik. služby 135,9 4 584,5 149,1 3 356,0  154,4 2 132,2 258,1 2 052,1 333,2 2 009,8
Pojišťovací služby 37,8 88,2 35,8 98,3 42,7 105,9 39,5 118,7 50,3 111,5
Autorské a jiné odměny a licenční poplatky 63,6 3 521,8 117,0 3 698,0 91,0 2 371,0 97,0 2 329,1 96,5 2 221,8
Telekomu- nikační a informační služby 185,6  57,3 94,3 69,5 108,0 85,2 41,5 286,8 99,5 167,8
CELKEM 3 876,6 10 305,9 2 964,5 9 412,4 2 811,5 7 093,8 2 962,8 7 370,8 3 133,3 7 194,7

Zdroj: Česká národní banka

Struktura exportu a importu služeb

Ze souhrnné statistiky je zřejmé, že obchod se službami je charakteristický svou značnou proměnlivostí. Tradičně největší položkou, která přispívá k příjmové části bilance služeb ČR, je cestovní ruch. Tato položka je rovněž velmi proměnlivá, ale pravidelně tvoří valnou většinu celkových příjmů. Druhou velkou položkou je doprava, následují technické a poradenské služby, autorské a licenční poplatky a telekomunikační služby. Drtivá většina služeb je nabízena nebo poptávána na území ČR, jen malá část na území Japonska.
ZÚ Tokio v minulých letech zaznamenával poptávky z oblasti služeb jen zřídka. Nejčastěji jsou poptávky orientované na vývoj nových technologií, zejména z oblasti ochrany životního prostředí, zpracování odpadů, alternativní energie, realitní služby, apod. Poptávající firmy někdy nabízejí i spoluúčast na dokončení vývoje výrobků (např. v oblasti softwaru).

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

České firmy působící v Japonsku:

Nejvíce zastoupeným oborem z hlediska zřizování poboček českých firem v Japonsku je bezkonkurenčně oblast informačních technologií. K firmám, majícím zde své přímé zastoupení, patří:

 • Avast
 • Moravia IT
 • Flowmon Networks
 • BellaDati
 • Zoner Software
 • INSTAR ITS
 • LOGIS
 • Memsource
 • YSoft

Dále mají v Japonsku své přímé zastoupení například firmy z oblasti nanotechnologií (Elmarco), potravinářství (Ravy) nebo výroby šperků (Moshna).

Český vývoz do Japonska

K významným českým exportérům do Japonska patří firmy (firma – činnost):

 • Tchecomalt Group – slad
 • Bohemia Hop – chmel
 • Obchodní sladovny Prostějov – slad
 • Nová Huť Export – stavební a instalatérský materiál
 • Nikom – ferovanad, sypké stavební hmoty, žáruvzdorné materiály
 • IVAX – farmaceutické látky
 • Šmeralovy závody Brno – tvářecí stroje
 • ČKD Blansko – hydroenergetika
 • Moser – sklo
 • Preciosa – sklo
 • Jablonex – bižuterie
 • ŽĎAS – tvářecí stroje
 • TON – sedací nábytek
 • Linet – vybavení nemocnic
 • ELMARCO – stroje na výrobu nanovláken
 • Mavel – turbíny pro malé vodní elektrárny
 • Cink – turbíny pro malé vodní elektrárny

Vývoz českého zboží do Japonska je přitom často zajišťován japonskými dovozními firmami:

 • Meiwa Sales – české sklo
 • Mitsubishi Corporation – chmel a slad
 • E.A.T. Japan Ltd. – chmel a slad
 • Kanematsu KGK Corporation – obráběcí stroje
 • Japan Small Hydro – turbíny pro malé vodní elektrárny
 • Asahi Breweries – pivo Plzeňský Prazdroj
 • Ikon Europubs – pivo Budějovický Budvar
 • Pštros – piva a vína od lokálních českých producentů
 • Union Liquors Co. – Becherovka
 • P&M – skleněné pilníky, pivo, víno

Český dovoz z Japonska

Hlavními dovozci zboží z Japonska jsou obchodní pobočky významných japonských výrobců registrované v ČR (firma – činnost):

 • Bridgestone CR – pneumatiky
 • Canon CZ – kopírky
 • Honda Česká republika – automobily
 • JVC Czech – spotřební elektronika
 • Konica Minolta Photo Imaging Czech – technika na zpracování fotomateriálu
 • Konica Minolta Business Solutions Czech – faxy, kopírky a fototechnika
 • Olympus – fototechnika
 • C&S – lékařské přístroje a fototechnika
 • Panasonic CR – kancelářská technika
 • Sony Czech – elektronika
 • Toyota Motor Czech – automobily

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Výměnou nót mezi velvyslanectvím Japonska v Praze (nóta ze dne 25. 3. 1994) a Ministerstvem zahraničních věcí ČR (nóta č.j. 88.048/94-MPO ze dne 21. 4. 1994) byla oběma stranami formálně potvrzena sukcese České republiky do smluv, které byly uzavřeny mezi Japonskem a bývalým Československem a měly účinnost ke dni jeho zániku.

Ekonomické vztahy mezi ČR a Japonskem se realizují na základě následujících smluv:

   •     Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Japonskem o zamezení dvojího zdanění v oblasti daní z příjmu, Praha, 11.10.1977, vyhl. č. 46/1979 Sb..

   •     Smlouva mezi Českou republikou a Japonskem o sociálním zabezpečení. Smlouva byla podepsána v Praze dne 21. února 2008 a vstoupila v platnost dne 1. června 2009. Aktualizována 1. 2. 2017.

   •     Dohoda mezi ČR a Japonskem o prodeji 40 milionů tun emisních jednotek, podepsáno v Praze dne 30. března 2009 (ČR využila získané prostředky v rámci programu Zelená úsporám). Následně v letech 2009–2012 na základě Dohod mezi vládou ČR a společností Mitsui & Co. japonská strana nakoupila dalších 50 miliónů tun emisních jednotek (Assigned Amount Unit – AAU).

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Japonsko je vyspělou zemí a není tudíž příjemcem rozvojové spolupráce z ČR. Obě země příležitostně spolupracují na některých rozvojových projektech ve třetích zemích, jako tomu bylo například v Gruzii.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Tokiu (Japonsko)

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem