Japonsko: Vztahy země s EU

© Zastupitelský úřad ČR v Tokiu (Japonsko)

3.1. Zastoupení EU v zemi

Kontaktní údaje zastoupení Evropské Unie v Japonsku:

Delegation of the European Union to Japan
Europa House
4-6-28 Minami-Azabu, Minato-ku
Tokyo 106-0047, Japan
Tel. +81-3-5422-6001
Fax: +81-3-5420-5544
E-mail: delegation-japan@eeas.europa.eu
Web: http://www.euinjapan.jp/en/

Zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

EU – Japonsko

  • Japonsko je druhým největším obchodním partnerem EU v Asii (po Číně) a šestým celkově, zatímco EU je třetím nejvýznamnějším obchodním partnerem Japonska (po Číně a USA). 
  • EU a Japonsko představují společně více než jednu třetinu světového HDP.
  • Japonsko je významným investorem v zemích EU.
  • Vývoz EU do Japonska je složen převážně ze strojírenských, dopravních a chemických výrobků, dovoz z Japonska do EU představují strojírenské, dopravní, chemické a zemědělské výrobky.

Economic Partnership Agreement

Dohoda o volném obchodu s Japonskem (Economic Partnership Agreement – EPA), zahrnující rovněž investiční část, se začala vyjednávat v roce 2013 a dokončena byla v prosinci 2017 s výjimkou investiční kapitoly, kde se ukázala spornou otázka mechanismu řešení investičních sporů. Následně byla EPA v červenci 2018 oběma stranami podepsána a po procesu ratifikace vstoupila v platnost ke dni 1. února 2019. Otázka ochrany investic a investorů, která byla nakonec z EPA vyjmuta, je předmětem dalších jednání.

EPA představuje vznik zóny volného obchodu, která pokrývá třetinu světové ekonomiky a více než pětinu světového obchodu. Zároveň představuje výrazné zjednodušení a zlevnění vzájemné obchodní spolupráce mezi EU a Japonskem. Okamžitě k datu vstupu dohody v platnost je odstraněno clo na 90 % vývozů z EU do Japonska a po vypršení přechodných období u nejcitlivějších produktů bude bezcelních 97 % unijních vývozů. Nezávislé studie ukazují, že aplikace výhod obsažených v EPA by mohly přinést potenciální nárůst vývozu EU do Japonska až o 33% a japonský vývoz do EU by mohl vzrůst o 24%. Uzavřením dohody byl navíc oběma stranami vyslán významný signál celému světu, že EU a Japonsko podporují volný obchod založený na pravidlech, sdílených hodnotách a ochraně nejvyšších standardů.

Vstup EPA v platnost s sebou přináší významné obchodní příležitosti pro české firmy, zejména v oblasti potravinářského a zemědělského exportu (např. odstranění cel u sladu, výrobků z kakaa, tabákových výrobků, vína a lihovin, navýšení dovozní kvóty na mléčné výrobky, ochrana zeměpisných označení původu nebo odstranění některých netarifních překážek obchodu jako jsou certifikace nebo uznávání potravinářských aditiv), další příležitosti se ale nabízí také v textilním průmyslu, sklářském průmyslu, v chemickém a farmaceutickém průmyslu nebo v exportu zdravotnických zařízení.

Základní přehled nejdůležitějších informací o EPA je k dispozici na stránkách Evropské komise – DG TRADE.

Obchod EU-JP se zbožím (v mld. EUR)

Rok

EU export

EU import

Saldo EU

2015

56,3

59,7

– 3,4

2016

58,4

66,9

– 8,5

2017

61,4

69,2

– 7,8

2018

64,7

70,4

– 5,7

2019 (pouze EU27)

61,1

62,8

– 1,7

Obchod EU-JP se službami (v mld. EUR)

Rok

EU export

EU import

Saldo EU

2014

25,1

15,3

9,8

2015

27,8

16,2

11,6

2016

31,2

17,9

13,3

2017

34,6

18,3

16,3

2018 (pouze EU27)

27,9

14,6

13,3

Zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Japonsko jako jedna z nejvyspělejších zemí světa není příjemcem rozvojové pomoci Evropské Unie.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Tokiu (Japonsko) ke dni 1. 5. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem