Japonsko: Vztahy země s EU

© Zastupitelský úřad ČR v Tokiu (Japonsko)

3.1. Zastoupení EU v zemi

Kontaktní údaje zastoupení Evropské Unie v Japonsku:

Delegation of the European Union to Japan
Europa House
4-6-28 Minami-Azabu, Minato-ku
Tokyo 106-0047, Japan
Tel. +81-3-5422-6001
Fax: +81-3-5420-5544
E-mail: delegation-japan@eeas.europa.eu
Web: http://www.euinjapan.jp/en/

Zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

EU – Japonsko

  • Japonsko je druhým největším obchodním partnerem EU v Asii (po Číně) a šestým celkově, zatímco EU je třetím nejvýznamnějším obchodním partnerem Japonska (po Číně a USA). 
  • EU a Japonsko představují společně více než jednu třetinu světového HDP.
  • Japonsko je významným investorem v zemích EU.
  • Vývoz EU do Japonska je složen převážně ze strojírenských, dopravních a chemických výrobků, dovoz z Japonska do EU představují strojírenské, dopravní, chemické a zemědělské výrobky.


Economic Partnership Agreement

Dohoda o volném obchodu s Japonskem (Economic Partnership Agreement – EPA), zahrnující rovněž investiční část, se začala vyjednávat v roce 2013 a dokončena byla v prosinci 2017 s výjimkou investiční kapitoly, kde se ukázala spornou otázka mechanismu řešení investičních sporů. Následně byla EPA v červenci 2018 oběma stranami podepsána a po procesu ratifikace vstoupila v platnost ke dni 1. února 2019. Pokud jde o otázku ochrany investic a investorů, která byla nakonec z EPA vyjmuta, jednání o tomto důležitém tématu budou i nadále pokračovat.

EPA představuje vznik zóny volného obchodu, pokrývající díky síle obou partnerů celou jednu třetinu světové ekonomiky a světového obchodu a představuje výrazné zjednodušení a zlevnění vzájemné obchodní spolupráce mezi EU a Japonskem. Jedná se o dosud nejvýznamnější a nejkomplexnější dohodu o volném obchodu, kterou EU dojednala. Uzavřením dohody byl navíc oběma stranami vyslán významný signál celému světu, že EU a Japonsko podporují volný obchod založený na pravidlech, sdílených hodnotách a ochraně nejvyšších standardů.

Vstup EPA v platnost znamená výrazné posílení vzájemné spolupráce mezi EU a Japonskem a přinese významné obchodní příležitosti – okamžitě k datu vstupu dohody v platnost je odstraněno clo na 90 % vývozů z EU do Japonska a po vypršení přechodných období u nejcitlivějších produktů bude bezcelních 97 % unijních vývozů. Nezávislé studie ukazují, že aplikace výhod obsažených v EPA by mohly přinést potenciální nárůst vývozu EU do Japonska až o 33% a japonský vývoz do EU by mohl vzrůst o 24%. Japonsko rovněž přebírá mezinárodní standardy pro motorová vozidla, textil či zdravotnické prostředky. Nové příležitosti se nabízí rovněž pro export zemědělské a potravinářské produkce, které bude možno vyvážet buď zcela bezcelně, nebo s výrazně nižší sazbou.

 

Obchod EU-JP se zbožím (v mld. EUR)
Rok EU export EU import Saldo EU
2014 53,3 54,6 – 1,3
2015 56,3 59,7 – 3,4
2016 58,4 66,9 – 8,5
2017 61,4 69,2 – 7,8
2018 64,7 70,4 – 5,7
Obchod EU-JP se službami (v mld. EUR)
Rok EU export EU import Saldo EU
2013 24,7 14,6 10,1
2014 25,1 15,3 9,8
2015 27,8 16,2 11,6
2016 31,2 17,9 13,3
2017 34,6 18,3 16,3

Zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Japonsko jako jedna z nejvyspělejších zemí světa není příjemcem rozvojové pomoci Evropské Unie.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Tokiu (Japonsko)

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem