Jihoafrická republika: Vztahy země s EU

© Zastupitelský úřad ČR v Pretorii (Jihoafrická republika)

Vztahy mezi EU a JAR jsou korektní. Obě strany mají uzavřenu smlouvu o strategickém partnerství a vedou spolu pravidelný politický dialog. Vzájemné obchodní vztahy od roku 2016 zastřešuje Dohoda o ekonomické spolupráci (EPA) mezi Evropskou unií a Jihoafrickým rozvojovým společenstvím (SADC). Obchod s členskými zeměmi EU činí více než čtvrtinu veškerého mezinárodního obchodu JAR. Z EU také pochází asi 45 % přímých zahraničních investic plynoucích do JAR (před BREXITem tato hodnota převyšovala 75 %). EU a její členské státy jsou hlavními donory poskytující až 70 % rozvojových fondů přicházejících do JAR.

3.1. Zastoupení EU v zemi

Delegace Evropské Unie v PretoriiDelegation of the European Union to South Africa

Fyzická adresa: 1 Greenpark Estates, 27 George Storrar Drive Groenkloof, Pretoria 0181, South Africa
Poštovní adresa: PO Box 945 Groenkloof, Pretoria 0027, South Africa
Tel: +27 12 452-5200
Fax: +27 12 460-9923
E-mail: Delegation-S-Africa@eeas.europa.eu
Web: https://eeas.europa.eu/delegations/south-africa_en

Zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Obchodní vztahy mezi EU a JAR upravuje Dohoda o ekonomickém partnerství (Economic Partnership Agreement, tzv. EU – SADC EPA), jež vstoupila v platnost v říjnu 2016. Vedle JAR smlouva řeší taktéž obchodní vztahy s Botswanou, Lesothem, Mosambikem, Namibií a Královstvím Eswatini. EU – SADC EPA mimo jiné zahrnuje ochranu geografických označení původu zboží, a to včetně těch jihoafrických (např. čaj rooibos). Ze strany EU bylo liberalizováno 98,1 % tarifů. Celní sazby a požadavky na dokumentaci pro jednotlivé typy zboží lze konzultovat na stránkách EU Trade Helpdesk a v tzv. Market Access Database Evropské komise.

Zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Rozvojová spolupráce mezi EU a JAR je součástí Dohody o rozvojové a obchodní spolupráci mezi EU a JAR (tzv. TDCA), přičemž financování rozvojové spolupráce patří pod tzv. Development Co-operation Instrument. JAR je s výhradami smluvní stranou tzv. Dohody z Cotonou uzavřené mezi EU a jejími členskými státy a zeměmi Afriky, Karibiku a Pacifiku. JAR se netýkají ustanovení Dohody z Cotonou o ekonomické a obchodní spolupráci (pokrývá je dohoda TDCA), ale může se účastnit jednání společných institucí a jihoafrické firmy se rovněž mohou podílet na dodávkách financovaných z Evropského rozvojového fondu EU (tzv. fond EDF) ve třetích zemích Afriky, Karibiku a Pacifiku. Na webových stránkách Delegace EU v Pretorii jsou uvedeny priority vypisovaných rozvojových projektů (dle tzv. Country Strategy Paper a Multi-annual Indicative Programme), jejichž cílem je: 

  • podpora udržitelného hospodářského růstu, a to především z hlediska pozitivního dopadu na chudé
  • zlepšení poskytování základních služeb státu chudým občanům
  • podpora tzv. dobrého vládnutí (good governance)
  • tvorba pracovních míst
  • vzdělávání, výcvik a inovace
  • podpora kapacit a pro-rozvojového charakteru veřejné správy

Jedním ze zajímavých programů pro JAR a celý jihoafrický region, který kombinuje oficiální rozvojové financování s dalšími zdroji za účelem realizace infrastrukturních projektů, je Infrastructure Investment Programme for South Africa (tzv. IIPSA). V JAR působí Evropská investiční banka (EIB), která je garantem řady projektů. Tendry na projekty vnější spolupráce EU, do kterých se mohou zapojovat i české subjekty, jsou zveřejňovány na webových stránkách Evropské komise EuropeAid. Více o rozvojových fondech a nástrojích EU taktéž na stránkách businessinfo.cz.

Zpět na začátek

Zpracováno a zaktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Pretorii (jihoafrická republika) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem