Jihoafrická republika: Vztahy země s EU

© Zastupitelský úřad ČR v Pretorii (Jihoafrická republika)

Vztahy mezi Evropskou unií a JAR jsou oboustranně korektní. Obě strany mají uzavřenu smlouvu o strategickém partnerství a vedou spolu pravidelný politický dialog. Vzájemné obchodní vztahy od roku 2016 zastřešuje Dohoda o ekonomické spolupráci mezi Evropskou unií a Jihoafrickým rozvojovým společenstvím (SADC). Obchod s členskými zeměmi EU činí více než čtvrtinu veškerého mezinárodního obchodu JAR. Z EU také pochází až 50 % přímých zahraničních investic plynoucích do JAR (před brexitem tato hodnota převyšovala 75 %). EU a její členské státy jsou hlavními donory, jež poskytují až 70 % rozvojových fondů přicházejících do Jižní Afriky.

 

3.1. Zastoupení EU v zemi

Delegace Evropské unie v Pretorii – Delegation of the European Union to South Africa

Fyzická adresa: 1 Greenpark Estates, 27 George Storrar Drive Groenkloof, Pretoria 0181, South Africa
Poštovní adresa: PO Box 945 Groenkloof, Pretoria 0027, South Africa
Tel: +27 12 452-5200, Fax: +27 12 460-9923
E-mail: Delegation-S-Africa@eeas.europa.eu
Web: https://eeas.europa.eu/delegations/south-africa_en

 
 

Zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Obchodní vztahy mezi Evropskou unií a Jižní Afrikou upravuje vzájemná dohoda o ekonomickém partnerství (Economic Partnership Agreement, tzv. EU-SADC EPA). Smlouva vstoupila v platnost v říjnu 2016 a vedle JAR řeší taktéž obchodní vztahy s Botswanou, Lesothem, Mosambikem, Namibií a Svazijskem. Smlouva EU-SADC EPA mimo jiné zahrnuje ochranu geografických označení původu zboží, a to včetně těch jihoafrických (např. čaj rooibos). Ze strany EU bylo liberalizováno 98,1 % tarifů na jihoafrické produkty. Konkrétní celní sazby a požadavky na dokumentaci pro jednotlivé typy zboží lze konzultovat na webových stránkách Evropské komise EU Trade Helpdesk a Market Access Database.

 

Zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Priority rozvojové spolupráce mezi Evropskou unií a Jihoafrickou republikou definuje Dohoda o rozvojové a obchodní spolupráci mezi EU a JAR (tzv. TDCA), přičemž financování rozvojové spolupráce patří pod tzv. Development Cooperation Instrument. JAR je s výhradami smluvní stranou tzv. Dohody z Cotonou uzavřené mezi EU a jejími členskými státy a zeměmi Afriky, Karibiku a Pacifiku. Jižní Afriky se netýkají ustanovení Dohody z Cotonou o ekonomické a obchodní spolupráci (pokrývá je dohoda TDCA), ale může se účastnit jednání společných institucí a jihoafrické firmy se rovněž mohou podílet na dodávkách financovaných z Evropského rozvojového fondu EU (tzv. fond EDF) ve třetích zemích Afriky, Karibiku a Pacifiku. Na webových stránkách Delegace Evropské unie v Pretorii jsou uvedeny priority vypisovaných rozvojových projektů (dle tzv. Country Strategy Paper a Multi-annual Indicative Programme), jejichž cílem je: 

  • podpora udržitelného hospodářského růstu, a to především z hlediska pozitivního dopadu na chudé vrstvy
  • zlepšení poskytování základních služeb státu chudým občanům
  • podpora tzv. dobrého vládnutí (good governance)
  • tvorba pracovních míst
  • vzdělávání, výcvik a inovace
  • podpora kapacit a pro-rozvojového charakteru veřejné správy

Jedním ze zajímavých programů pro JAR a celý jihoafrický region, který kombinuje oficiální rozvojové financování s dalšími zdroji za účelem realizace infrastrukturních projektů, je tzv. Infrastructure Investment Programme for South Africa. V JAR působí Evropská investiční banka (EIB), která je garantem řady projektů. Tendry na projekty vnější spolupráce EU, do kterých se mohou zapojovat i české subjekty, jsou zveřejňovány na webových stránkách Evropské komise EuropeAid. Více o rozvojových fondech a nástrojích EU taktéž na stránkách businessinfo.cz.

 

Zpět na začátek

Zpracováno a zaktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Pretorii (jihoafrická republika) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem