Jihosúdánská republika: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

© Zastupitelský úřad ČR v Addis Abebě (Etiopie)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Obchod ČR s Jižním Súdánem (tis. USD, dle ČSÚ, ):

 

2015

 2016

2017

2018

2019

vývoz

347

58 

352

270

180

dovoz

3

91

6

35

bilance

344

50 

243

264

145

 

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Hlavní položky českého vývozu, r. 2019 (dle ČSÚ, SITC5):

Pořadí

Kód zboží

Název zboží

USD tis.

1.

66593

Skleněné korálky, napodobeniny perel a drahokamů

83

2.

7523

Ostatní zařízení k automatickému zpracování dat

45

3.

26901

Oděvy, cestovní plédy, pokrývky, prádlo pro domácnost

18

4.

79295

Ostatní díly letounů, nebo vrtulníků

14

5.

76412

Ostatní přístroje pro vysílání, přijímání hlasu, dat

12

6.

6253

Nové pneumatiky pro letadla

6

7.

77318

Kabely z optických vláken

1

8.

89846 Ppolovodičová média pro záznam 0

 

 

Celkem vývoz ČR do Jižního Súdánu 2019

180

Hlavní položky českého dovozu, r. 2019 (dle ČSÚ, SITC5):

Pořadí

Kód zboží

Název zboží

USD tis.

1.

89399

Ostatní předměty z plastů

13

2.

87465

Ostatní regulační a ovládací přístroje a zařízení

11

3.

59899

Ostatní chemické výrobky a přípravky

4

4.

8942

Tříkolky a pod. kočárky pro panenky, panenky, hračkystatní modely, puzzle

1

 

 

Celkem dovoz ČR z Jižního Súdánu 2019

35

 

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Ve vztahu ČR s Jižním Súdánem nedochází k v oblasti služeb k žádné výměně.

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

ZÚ Addis Abeba nemá žádné informace o českých investicích ani joint-ventures v Jižním Súdánu.

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Mezi Jižním Súdánem a ČR nejsou uzavřeny ani rozjednány žádné dohody obchodně-ekonomického charakteru.

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

V rámci humanitární pomoci byl v r. 2016 MZV ČR přímo podpořen projekt Člověka v tísni „Cash for Assets – Posílení schopnosti obyvatel Jižního Súdánu odolávat následkům dlouhodobé komplexní humanitární krize a aktuální krizové situace způsobené atmosférickým jevem El Nino“. Další humanitární pomoc ve výši 3. mil. Kč byla JS poskytnuta prostřednictvím UNICEF na podporu výživy a ochrany dětí.

V prosinci 2018 došlo k rozhodnutí o humanitárním příspěvku organizaci UNICEF ve výši 5 mil. Kč. Projekt ve spolupráci s organizací Magna se bude zaměřovat na zdravotní péči a výživu v oblasti Duk county.
V roce 2019 MZV ČR podpořilo projekt na poskytnutí zdravotní péče obětem konfliktu a vnitřně vysídleným osobám v regionálním státě Jonglei. Projekt opět uskutečňuje agentura UNICEF ve spolupáci s organizací Magna.

 

Přijímaná oficiální rozvojová pomoc (miliony USD, dle SB, poslední dostupný údaj je za zok 2018): https://data.worldbank.org/indicator/DT.ODA.ALLD.CD?locations=SS

2011

2012

2013

2014

 2015

2016

2017

2018

436,9

1 186,6

1 399,6

1 964,2

1 674 

1 590

2 183

1 577

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Addis Abebě (Etiopie) ke dni 15. 5. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem