Jihosúdánská republika: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

© Zastupitelský úřad ČR v Addis Abebě (Etiopie)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Obchod ČR s Jižním Súdánem (tis. USD, dle ČSÚ, údaje vykazovány od r. 2013):

 

2014

2015

 2016

2017

2018

vývoz

1 438

347

58 

352

270

dovoz

6

3

91

6

bilance

1 432

344

50 

243

264

 

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Hlavní položky českého vývozu, r. 2018 (dle ČSÚ):

Pořadí

Kód zboží

Název zboží

USD tis.

1.

870880

Systémy závěsné, části, součásti (vč. tlumičů pérování)

108

2.

701810

Perly skleněné, imitace perel, drahokamů

71

3.

870830

Brzdy, servobrzdy, části, součásti

19

4.

851761

Základní stanice

12

5.

700721

Sklo bezpečnostní vrstvené pro dopravní prostředky

12

6.

732020

Pružiny šroubové (spirálové)

10

7.

870870

Kola, části, součásti, příslušenství

10

8.

852691 Přístroje radionavigační 9

9.

851770 Části, součásti strojů na vysílání, přijímání hlasu 8

10.

732690 Výrobky ostatní ze železa, oceli 6

 

 

Celkem vývoz ČR do Jižního Súdánu 2018

270

Hlavní položky českého dovozu, r. 2018 (dle ČSÚ):

Pořadí

Kód zboží

Název zboží

USD tis.

1.

392690

Výrobky z plastůa podobných materiálů ostatní

5

 

 

Celkem dovoz ČR z Jižního Súdánu 2018

6

 

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Ve vztahu ČR s Jižním Súdánem nedochází k v oblasti služeb k žádné výměně.

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

ZÚ Addis Abeba nemá žádné informace o českých investicích ani joint-ventures v Jižním Súdánu.

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Mezi Jižním Súdánem a ČR nejsou uzavřeny ani rozjednány žádné dohody obchodně-ekonomického charakteru.

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

V rámci humanitární pomoci byl v r. 2016 MZV ČR přímo podpořen projekt Člověka v tísni „Cash for Assets – Posílení schopnosti obyvatel Jižního Súdánu odolávat následkům dlouhodobé komplexní humanitární krize a aktuální krizové situace způsobené atmosférickým jevem El Nino“. Další humanitární pomoc ve výši 3. mil. Kč byla JS poskytnuta prostřednictvím UNICEF na podporu výživy a ochrany dětí.

 

V prosinci 2018 došlo k rozhodnutí o humanitárním příspěvku organizaci UNICEF ve výši 5 mil. Kč. Projekt ve spolupráci s organizací Magna se bude zaměřovat na zdravotní péči a výživu v oblasti Duk county.

 

Přijímaná oficiální rozvojová pomoc (miliony USD, dle SB, poslední dostupný údaj je za zok 2017):

2011

2012

2013

2014

 2015

2016

2017

436,9

1 186,6

1 399,6

1 964,2

1 674 

1 590

2 183

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Addis Abebě (Etiopie) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem