Jordánsko: Mapa oborových příležitostí – perspektivní položky českého exportu

© Zastupitelský úřad ČR v Ammánu (Jordánsko)

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Energetika

Požadavky na dodávky klasických a solárních energetických zařízení jsou trvale aktuální. Webové stránky jordánského ministerstva pro energetiku a minerální zdroje (www.memr.gov.jo) publikují jednorázové tendry související s energetikou a  plánované projekty dlouhodobé realizace, např. projekt výstavby malých vodních elektráren na trase přivaděče odsolené vody z Rudého moře do Mrtvého moře.

K dispozici na stránkých MEMR je „Akční plán ke zvýšení energetické účinnosti na období 2017 – 2020“, jehož cílem je zajistit spolehlivé zdroje energie při nejnižších možných nákladech, zvýšit energetickou účinnost v průmyslové výrobě a obecně prosazovat úspornost ve spotřebě energie. Název dokumentu je „National Energy Efficiency Action Plan 2017 – 2020 (NEEAP)“. Plán specifikuje opatření ke zvýšení celkové energetické účinnosti do roku 2020 o 20 %. Vyšší úspornosti se má dosáhnout zejména následujícími opatřeními, která jsou exportními příležitostmi pro české firmy: nahrazení žárovek úspornými žárovkami LED v rezidenčních oblastech, opatřit střechy stávajících budov tepelnou izolací, nové rezidenční objekty stavět s účinnou tepelnou izolací, nahradit neónová svítidla ve veřejných budovách zářivkami s nízkou spotřebou, nahradit elektrické pohonné jednotky v rozvodech vody jednotkami s úsporným provozem, aj.

Konkrétní příležitosti:

 • 9026  Přístroje měření kontroly průtoku tlaku aj., turbíny, generátory, čerpadla, řídící systémy pro energetický průmysl

Solární energetika

S rozvojem oblasti solární energetiky chce Jordánsko docílit energetického mixu, v jehož rámci bude narůstat podíl solární energetiky. Národní program využívání energie z obnovitelných zdrojů předpokládá její nárůst na 10 % celkových zdojů (s kapacitou 600 MW solárního výkonu). Pozitivním předpokladem je průměrný svit 320 slunečných dnů v roce. Pro daný záměr již byla vytvořena legislativní a institucionální struktura. Investice do solární energetiky probíhají i na soukromé bázi mimo tendry státu.

Konkrétní příležitosti:

 • 8541 Fotovoltaické panely

Další zdroje

Jordánsko usiluje o získání dodávek zemního plynu těženého mezinárodními společnostmi v pobřežním šelfu Izraele. K tomuto účelu má zájem o technologie přepravy plynu, potrubí a s tím spojený strojírenský sortiment.

Jordánsko má velké zásoby tzv. břidlicové ropy „Oil Shale“, podle průzkumů z roku 2018 je v tomto směru Jordánsko na 5. místě na světě. Tento zdroj je náročný na primární zpracování a energetické využití: jedná se o tekutý zdroj rozpuštěný v břidlicovém podloží. Jednou z možností jeho využití je rozdrcení břidlice na prach a speciální spalování prachu s obsahem paliva (retorting).

 • 9026  Přístroje měření kontroly průtoku, potrubí, turbíny, generátory, čerpadla, řídící systémy pro energetický průmysl

 Obranný průmysl

Jordánsko plní v regionu úlohu stabilizující země a z tohoto hlediska buduje svůj zbrojní potenciál. Země má stálý zájem o zbrojní techniku, materiály pro výzbroj armády a skýtá prostor pro české výrobky obranného průmyslu.

Vývoz speciálního materiálu do Jordánska v sobě nese potenciál rozšíření příležitostí, jelikož je empiricky odpozorováno, že ze zahraničí dodaná výzbroj a výstroj, kterou používá jordánská armáda, se stává předmětem zájmu armád v sousedních arabských zemích. Jelikož Jordánsko vykazuje zájem o výrobky i technologie z oblasti výzbroje a výstroje armády, má speciál v česko-jordánské relaci zvláštní postavení. Zájem je o software na kodifikaci vojenského materiálu podle standardů NATO a sofistikované služby k poskytování výcviku. Zajímavý potenciál přináší pokračování úspěšné spolupráce při vývoji speciálního vozidla jordánské armády. Obecně je v tomto oboru potřebná trvalá akviziční činnost českých dodavatelů obranného materiálu.

Konkrétní příležitosti:

 • 9302 Revolvery pistole ne jiné střelné zbraně
 • 9303 Zbraně střelné
 • 9304 Zbraně ostatní ne zbraně sečné bodné
 • 9305 Části příslušenství zbraní revolverů pistolí
 • 8706 Chassis nákladních motor. vozidel, aj.

Zdravotnictví

Sektor poskytování lékařské péče, resp. zdravotních služeb, přináší Jordánsku příjem 8,7 % HDP. Jedná se o největší podíl v rámci zemí oblasti a dokládá rozsah zdravotní turistiky, kterou Jordánsko přitahuje především ze sousedních zemí a pro niž disponuje příslušnou infrastrukturou. Přetrvávají tak příležitosti nejen pro léčiva, ale především pro zdravotnickou techniku.

Konkrétní příležitosti:

 • 7017 – Sklo pro účely zdravot. farmaceunt. laboratorní
 • 3006 – Výrobky farmaceutické
 • 9018 – Nástroje lékařské, chirurgické, zubolékařské aj.
 • 9402 – Nábytek lékař, chirurg,zubolék, zvěrolék, části
 • 3001 – Žlázy aj. k organoterapeutickým účelům, výtažky
 • 3003 – Léky neodměřené ne krev anti-sera, vata aj.
 • 3005 – Vata, gáza, obinadla ap. zboží

Automobilový průmysl

Obměna vozidel je relativně rychlá. Na trhu je vidět málo ojetých vozidel. U osobních motorových vozidel byla zaznamenána zvyšující se poptávka.

 • HS 8703 –  Motorová vozidla na přepravu osob
 • HS 8507 – Akumulátory elektrické včetně separátorů
 • HS 8512 – Přístroje elektrické osvětlovací aj. stěrače ap
 • HS 8708 – Části, součásti vozidel motor osob. aj.

Železniční a kolejová doprava

Jordánsko má ambiciózní plány na propojení saúdskoarabské železniční sítě přes své území s železniční infrastrukturou u Středozemního moře. Podrobnosti lze získat na Ministerstvu dopravy. Byla získána poptávka na 500 ks plošinových nákladních vagónů pro železniční společnost v Aqabě. Čína je připravena poskytnout Jordánsku půjčku pro modernizaci železničního sektoru ve výši 2,7 mld. USD, existuje možnost subdodávek.

 • HS 7302 – Materiál pro stavbu tratí železnic, tramvají
 • HS 8606 – Nákladní železniční vagóny plošinové

Vodohospodářský a odpadní průmysl

Potenciální oblastí pro uplatnění exportu českých firem jsou zařízení pro vodohospodářské účely (čističky odpadních vod, zavlažovací systémy, čerpadla, trubky, pryžové hadice).

 • 3835 – Odpadní průmysl, komunální odpad, úpravny odpadních vod
 • 8421 – Odstředivky, přístroje k filtrování, čištění

Sklářský a keramický průmysl

V provincii Maán se nacházejí velká ložiska suroviny potřebné ke sklářskému průmyslu. Vedení governorátu má zájem vybudovat v lokalitě sklárnu na výrobu tabulového skla, která by dodávala sklo pro stavební účely.

 • HS 7003 – Sklárna na tabule z litého nebo válc. skla

Stavební průmysl

V Jordánsku existuje řada místních i zahraničních firem, které působí ve stavebnictví. Většina firem je registrována v Jordánské komoře stavebních dodavatelů (JCCA), která má 2 400 členů. Velvyslanectví ČR má s vedením komory kontakt. Místní stavební firmy mají zájem o technologie výroby tvárnic a zpracování stavebního odpadu na nové stavební prvky.

 • HS 6810 – Prefabrikované stavební dílce z cementu/betonu

Kovozpracovatelský průmysl

Jordánsko pokrývá z větší části vlastní potřebu malého průmyslu na regionální úrovni. K tomu potřebuje dodávky materiálů či nářadí pro kovoobráběcí průmysl. Souvisejícím výrobkem je elektrotechnický materiál.

 • HS 7213 – Tyče, pruty z železa, oceli válcované za tepla
 • HS 8413 – Čerpadla i se zař. měřícím, zdviže na kapaliny

Aktuální sektorové příležitosti pro Jordánsko

Aktuální je výstavba sklárny na tabulové sklo a dodávka 500 ks plošinových vagónů pro železnici v Aqabě. Kontakt pro dodavatele je k dispozici viz:
(viz BusinessInfo.cz, www.businessinfo.cz/mop)

V roce 2021 a dalších letech budou aktuální dodávky pro výstavbu železnic.

Zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Od 26. února 2019 do 08. března 2020 realizovalo velvyslanectví ČR v Jordánsku celkem šest (6) podnikatelských fór v Ammánu:

V roce 2019 se uskutečnila podnikatelská fóra (PROPEDy):

 • oficiální návštěva ministryně průmyslu ČR Marty Novákové, která vedla jednání „1. Smíšené ekonomické komise ČR – Jordánsko“ a podnikatelské fórum českých a jordánských podnikatelů ve dnech 24. – 26. 02. 2019

 

 • pracovní návštěva ministra zdravotnictví ČR Adama Vojtěcha, který se zúčastnil projektu „Medical Workshop“ českých dodavatelů zdravotnických zařízení ve dnech 08. – 11. 04. 2019

 

 • projekt „Solar Energy“ za účasti několika českých dodavatelů zařízení solární energie ve dnech 23. – 26. 09. 2019

 

 • projekt „Medical Tourism“ zaměřený na cestovní medicínu a rozvoj turistiky mezi oběma zeměmi ve dnech 20. – 23. 10. 2019.

V roce 2020 se do uzávěrky STI uskutečnila podnikatelská fóra:

 • podnikatelská mise v rámci projeku „Geology“ zaměřený na spolupráci v oblasti těžby a zpracování minerálů ve dnech 10. – 11. 02. 2020 (PROPED)
 • projekt „Jednání delegace Obchodní komory Česko-Jordánské“ s podnikatelským fórem dne 08. 03. 2020

Na rok 2020 se dále připravuje PROPED v oblasti „Železniční dopravy“ plánovaný v říjnu 2020.

Přehled veletrhů a výstav pro rok 2020 je uveden na webových stránkách Velvyslanectví Ammán.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Ammánu (Jordánsko) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem