Jordánsko: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

© Zastupitelský úřad ČR v Ammánu (Jordánsko)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Za rok 2019 bylo ve vzájemné relaci dosaženo historicky nejvyššího objemu vývozu a dovozu. Český vývoz do Jordánska dosáhl 115,9 miliónu USD a dovoz z Jordánska do ČR se zvýšil na 2,9 miliónu USD.

Rok 

Vývoz

 

 

Dovoz

 

   Obrat

 

CZK tis.

USD mil.

Index

CZK tis

USD mil.

CZK tis.

poř.

2015

858 963

  34,9

122,0

23 849

  0,96

882 815

 99.

2016

1 410 613

  57,7

164,2

14 358

  0,78

1 424 971

 88.

2017

1 372 383

  58,7

146,2

23 642 

  1,02

1 396 024

 90.

2018

1 130 164

  51,2

144,3

53 255

  2,46

1 183 419

 93.

2019

2 653 618

115,9

124,2

67 455

  2, 94

2 271 073

 88.

 

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Mezi hlavní vývozní komodity ČR v roce 2019 patřila motorová vozidla (cca 65 %), reaktory, zbraně, přístroje k reprodukci zvuku, nábytek, chemikálie, optika, plasty, papír, aj. Z Jordánska se do České republiky dovážely oděvy (cca 70 %), součásti vozidel, silice, tabák, minerály, aj.

 

Hlavní vývozní položky při vývozu zboží z ČR do Jordánska, r. 2019

  Kód zboží

Název zboží

Kód země

Název země

Netto (kg)

Stat. hodnota USD(tis.)

87

Vozidla motorová traktory kola aj vozidla

JO

Jordánsko

8 484 071

83 267

84

Reaktory kotle přístroje nástroje mechanické

JO

Jordánsko

369 829

9 195

93

Zbraně střelivo části součásti příslušenství

JO

Jordánsko

157 817

6 560

85

Přístr el záznamu reprodukce zvuku TV obrazu

JO

Jordánsko

222 531

6 172

94

Nábytek lůžkoviny svítidla stavby montované

JO

Jordánsko

97 838

1 765

32

Výtažky taniny barvy pigmenty laky tmely apod

JO

Jordánsko

361 996

876

96

Výrobky různé

JO

Jordánsko

123 210

835

90

Přístroje optické foto kinem lékař chirurg ap

JO

Jordánsko

9 573

662

69

Výrobky keramické

JO

Jordánsko

126 276

557

39

Plasty a výrobky z nich

JO

Jordánsko

86 437

540

 

 

Hlavní dovozní položky při dovozu z Jordánska do ČR, r. 2019

 

Kód zboží

Název zboží

Kód země

Název země

Netto (kg)

Stat. hodnota USD(tis.)

61

Oděvy doplňky oděvní pletené háčkované

JO

Jordánsko

63 686

2 144

62

Oděvy doplňky oděvní jiné než pletené háčkov

JO

Jordánsko

7 852

142

87

Vozidla motorová traktory kola aj vozidla

JO

Jordánsko

14 003

138

33

Silice rezinoidy přípravky kosmetické toal ap

JO

Jordánsko

26 740

91

24

Tabák náhražky tabákové vyrobené

JO

Jordánsko

7 106

65

84

Reaktory kotle přístroje nástroje mechanické

JO

Jordánsko

827

60

25

Sůl síra zeminy a kameny sádra vápno cement

JO

Jordánsko

176 750

54

64

Obuv kamaše apod výrobky části těchto výrobků

JO

Jordánsko

811

53

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Plánuje se projekt k rozvoji turistických služeb.

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

 • Muner Jerwan – zástupce Crystal Bohemia
 • Abu Shakra – české sklo a porcelán
 • Petra Travel and Tourism – generální agent ČSA, lázeňská turistika do ČR
 • Science & Development Co. – firma Linet (sofistikovaná nemocniční lůžka)
 • MEAT – významný importér českého kraftového papíru
 • Nuqul Automotive – dovozce automobilů Škoda
 • TATRA Jordan, dovozce nákladních automobilů
 • Agile Europe, kancelář k dovozu solárních panelů
 • MMS, Annas Abdeen zástupce ČZ UB cz a Sellier Bellot cz

České subjekty v Jordánsku v uplynulých letech investovaly málo (např. solární panely), přestože Jordánsko má o české investice zájem.

Jordánsko vystaví pro významné zahraniční investory speciální osobní průkaz, jako oficiální doklad zaručující ochranu dle mezinárodních norem.

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

 • Dohoda o kulturní a vědecké spolupráci mezi vládou ČSSR  a vládou Jordánského hášimovského království z roku 1978.
 • Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou Jordánského hášimovského království o spolupráci ve zdravotnictví a lékařských vědách z roku 1986.
 • Dohoda mezi vládou ČR a vládou Jordánského hášimovského království o leteckých službách z roku 1998.
 • Dohoda mezi ČR a Jordánskem o ochraně a podpoře investic z roku 1997 byla renegociována, Protokol byl podepsán počátkem dubna 2009.
 • Smlouva o zamezení dvojímu zdanění mezi Českou republikou a Jordánským hášimovským královstvím (Agreement for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income) byla podepsána v Ammánu dne 10. 4. 2006. V platnost Smlouva vstoupila po výměně notifikací o ukončení obou národních ratifikačních procesů dne 7. 11. 2007.
 • Dohoda o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi MMR ČR a Ministerstvem cestovního ruchu a památek Jordánska podepsána v březnu 2008.
 • Dohoda o vzájemné spolupráci mezi Ministerstvy obrany ČR a Jordánska z března 2009.
 • Memorandum o spolupráci mezi Hospodářskou komorou ČR a Hospodářskou komorou Jordánska z března 2008.
 • Memorandum o spolupráci mezi Ministerstvy zemědělství ČR a Jordánska z dubna 2009.
 • Koncem roku 2013 skončila platnost Prováděcího programu spolupráce v oblasti školství, vědy, mládeže a sportu mezi vládami ČR a Jordánska.
 • Dne 8. 3. 2010 bylo podepsáno memorandum o spolupráci mezi Ministerstvem obrany ČR a jordánskou Národní komisí pro odminování a rehabilitaci, které umožnilo vyslání české odminovací mise do Jordánska na konci dubna 2010.
 • Meziresortní Memorandum o porozumění v energetické oblasti mezi ČR (Ministerstvo průmyslu a obchodu) a Jordánským královstvím (Ministerstvo energetiky a nerostných zdrojů) podepsáno 10. února 2015.
 • Memorandum o spolupráci mezi Svazem průmyslu a dopravy ČR a Hospodářskou komorou Jordánska z února 2015.
 • Dohoda mezi vládami České republiky  a Jordánského hášimovského království o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických pasů byla podepsána dne 10. 04. 2016, platná od 28. 10. 2016.
 • Dvoustranná vládní Dohoda o ekonomické spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Jordánského hášimovského království, podepsaná 25. 04. 2017 v Praze, platná od 01. 10. 2017.
 • Bilaterální „Dohoda o spolupráci při mírovém využití jaderné energie“, podepsaná 21. 08. 2017 v Praze.
 • Protokol k „ Smíšené komisi k dohodě o ekonomické spolupráci“ ze dne 25. 02. 2019.

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Podle údajů zveřejněných agenturou AID a Ministerstvem plánování a mezinárodní spolupráce (www.mopic.gov.jo) v prosinci 2019, celková zahraniční pomoc od různých dárců a mezinárodních finančních institucí do Jordánska vzrostla v roce 2019 na 4,0 miliardy USD. Z celkové částky jsou 2,1 mld. USD zvýhodněné půjčky a 1,9 mld. USD jsou granty.

Pro srovnání v roce 2018 dosáhla hodnota částky 3,3 miliardy USD. Další informace viz (http://www.jrp.gov. jo/ files / 2019/213.f).

Zahraniční partneři i Česká republika sledují situaci v regionu a podporují Jordánsko rozvojovou pomocí zaměřenou na jordánské humanitární potřeby při současném řešení sociálních důsledků syrské uprchlické vlny. Níže uvádíme údaje o získané zahraniční pomoci určené pro humanitární oblast, které poskytlo Ministerstvo plánování v prosinci 2019 (viz www.mopic.gov.jo a http://jrp.gov.jo-jrp Financial Update (Year 2019).

 

Zdroj/rok                   Fond podpory          Projekty JORISS       Další projekty 

 

EU/2019                    14,43 mil. EUR          11,21 mil. EUR         1,38 mil. EUR

 

(JORISS: Jordan Response Information System for the Syria Crisis)

 

Individuální finanční příspěvky ZRS podle donorů za rok 2019 dosahovaly níže uvedené částky (USD): Německo 55,8 miliónů, Kanada 2,3 miliónů, Švédsko 76,4 miliónů, Norsko 41,4 miliónů, Nizozemsko 36,1 miliónů, Dánsko 34,6 miliónů, Spojené království 31,7 miliónů, Švýcarsko 16,4 miliónů.    

Jordánsko je tradičním příjemcem masivní rozvojové pomoci. Dárcovské země velkorysou pomocí oceňují stabilizační roli Jordánska na Blízkém východě a v podmínkch regionu BV i liberalizaci ekonomiky a zahraničního obchodu.

Jen díky velkorysým dárcům může kabinet realizovat s MMF dohodnuté programy a opatření. Bez těchto zdrojů by nebyly realizovány sociálně-ekonomické reformy a projekty v oblasti infrastruktury.

Zahraniční rozvojová spolupráce ČR a Jordánska je orientována potřebami Jordánska v humanitární oblasti při zvládání sociálních následků syrské uprchlické vlny. Česká republika v rámci rozvojové pomoci realizovala v roce 2019 dva Malé lokální projekty, a to vybudování nového dětského centra v uprchlickém táboře Zaatari a vybudování komunitního centra s keramickou pecí v Zarqa. Dále byly realizovány tři programy „Pomoc na místě“:

1) podpora zdravotní péče a speciálního vzdělávání pro syrské děti v Jordánsku

2) podpora drobného podnikání syrských uprchlíků v Jordánsku

3) podpora vzdělávání syrských dětí

V rámci programu lékařské pomoci „MEDEVAC“ přijelo v roce 2019 do Jordánska celkem 8 lékařských týmů.

Celková hodnota výše uvedené pomoci České republiky do Jordánska v roce  2019 dosáhla výše 1,6 miliónu EUR.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Ammánu (Jordánsko) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem