Jordánsko: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

© Zastupitelský úřad ČR v Ammánu (Jordánsko)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

 

Rok 

Vývoz

 

 

Dovoz

 

   Obrat

 

CZK tis.

USD mil.

Index

CZK tis

USD mil.

CZK tis.

poř.

2014

698 732

  33,7

100,7

17 949

  0,86

716 681

 97.

2015

858 963

  34,9

122,0

23 849

  0,96

882 815

 99.

2016

1 410 613

  57,7

164,2

14 358

  0,78

1 424 971

 88.

2017

1 372 383

  58,7

146,2

23 642 

  1,02

1 396 024

 90.

2018

 

1 130 164

  51,2

144,3

53 255

  2,46

1 183 419

 93.

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Mezi hlavní vývozní komodity ČR v roce  2018 patřila motorová vozidla, reaktory, kotle, mechanická zařízení (cca 53 %), papír a lepenka, dále přístroje k reprodukci zvuku, zbraně, různé výrobky, přípravky z obilí, mléka aj. viz níže. Z Jordánska se dovážely oděvy (cca 70 %), chemické výrobky, silice,  
plasty, tabák, aj.

Hlavní vývozní položky při exportu zboží z ČR do Jordánska, r. 2018

  Kód zboží

Název zboží

Kód země

Název země

Netto (kg)

Stat. hodnota USD(tis.)

87

Vozidla motorová traktory kola aj vozidla

JO

Jordánsko

2 694 397

17 934

84

Reaktory kotle přístroje nástroje mechanické

JO

Jordánsko

313 077

9 709

48

Papír karton lepenka a výrobky

JO

Jordánsko

5 652 076

4 970

85

Přístr el záznamu reprodukce zvuku TV obrazu

JO

Jordánsko

171 409

3 557

93

Zbraně střelivo části součásti příslušenství

JO

Jordánsko

314 499

3 258

96

Výrobky různé

JO

Jordánsko

242 910

1 295

94

Nábytek lůžkoviny svítidla stavby montované

JO

Jordánsko

54 421

1 290

19

Přípravky z obilí mouky škroby mléka pečivo

JO

Jordánsko

376 713

1 185

90

Přístroje optické foto kinem lékař chirurg ap

JO

Jordánsko

12 649

1 161

73

Výrobky ze železa nebo oceli

JO

Jordánsko

806 061

1 154

40

Kaučuk a výrobky z něj

JO

Jordánsko

270 865

751

atd.

aj.

JO

Jordánsko

…..

….

Celkem součet:

12 298 046

51 588

 

Hlavní dovozní položky z Jordánska do ČR, r. 2018

Kód zboží

Název zboží

Kód země

Název země

Netto (kg)

Stat. hodnota USD(tis.)

61

Oděvy doplňky oděvní pletené háčkované

JO

Jordánsko

39 767

1 846

33

Silice rezinoidy přípravky kosmetické toal ap

JO

Jordánsko

39 000

123

62

Oděvy doplňky oděvní jiné než pletené háčkov

JO

Jordánsko

2 007

120

84

Reaktory kotle přístroje nástroje mechanické

JO

Jordánsko

3 038

66

39

Plasty a výrobky z nich

JO

Jordánsko

8 151

63

24

Tabák náhražky tabákové vyrobené

JO

Jordánsko

4 770

61

70

Sklo a výrobky skleněné

JO

Jordánsko

2 984

49

34

Mýdlo přípravky prací mazací lešticí aj vosk

JO

Jordánsko

2 640

27

atd

aj.

JO

Jordánsko

Součet:

112 660

2 457

 

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Plánuje se projekt k rozvoji turistických služeb.

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

  • Muner Jerwan – zástupce Crystal Bohemia
  • Abu Shakra – české sklo a porcelán
  • Petra Travel and Tourism – generální agent ČSA, lázeňská turistika do ČR
  • Science & Development Co. – firma Linet (sofistikovaná nemocniční lůžka)
  • MEAT – významný importér českého kraftového papíru
  • Nuqul Automotive – dovozce automobilů Škoda
  • TATRA Jordan, dovozce nákladních automobilů
  • ČZ Uherský Brod
  • MMS, Annas Abdeen zástupce ČZ UB a Sellier Bellot, cz

  České subjekty v Jordánsku v uplynulých letech investovaly málo (např. solární panely), přestože Jordánsko má o české investice zájem.

  Jordánsko vystaví pro významné zahraniční investory speciální osobní průkaz, jako oficiální doklad zaručující ochranu dle mezinárodních norem.

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

  • Dohoda o kulturní a vědecké spolupráci mezi vládou ČSSR  a vládou Jordánského hášimovského království z roku 1978.
  • Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou Jordánského hášimovského království o spolupráci ve zdravotnictví a lékařských vědách z roku 1986.
  • Dohoda mezi vládou ČR a vládou Jordánského hášimovského království o leteckých službách z roku 1998.
  • Dohoda mezi ČR a Jordánskem o ochraně a podpoře investic z roku 1997 byla renegociována, Protokol byl podepsán počátkem dubna 2009.
  • Smlouva o zamezení dvojímu zdanění mezi Českou republikou a Jordánským hášimovským královstvím (Agreement for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income) byla podepsána v Ammánu dne 10. 4. 2006. Ratifikace na jordánské straně byla provedena rozhodnutím Rady ministrů č. 1338, které bylo zveřejněno v „Official Gazete“ č. 4767 ze dne 2. 7. 2006. V platnost Smlouva vstoupila po výměně notifikací o ukončení obou národních ratifikačních procesů dne 7. 11. 2007.
  • Dohoda o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi MMR ČR a Ministerstvem cestovního ruchu a památek Jordánska podepsána v březnu 2008.
  • Dohoda o vzájemné spolupráci mezi Ministerstvy obrany ČR a Jordánska z března 2009.
  • Memorandum o spolupráci mezi Hospodářskou komorou ČR a Hospodářskou komorou Jordánska z března 2008.
  • Memorandum o spolupráci mezi Ministerstvy zemědělství ČR a Jordánska z dubna 2009.
  • Koncem roku 2013 skončila platnost Prováděcího programu spolupráce v oblasti školství, vědy, mládeže a sportu mezi vládami ČR a Jordánska.
  • Dne 8. 3. 2010 bylo podepsáno memorandum o spolupráci mezi Ministerstvem obrany ČR a jordánskou Národní komisí pro odminování a rehabilitaci, které umožnilo vyslání české odminovací mise do Jordánska na konci dubna 2010.
  • Meziresortní Memorandum o porozumění v energetické oblasti mezi ČR (Ministerstvo průmyslu a obchodu) a Jordánským hášimovským královstvím (Ministerstvo energetiky a nerostných zdrojů) bylo podepsáno dne 10. února 2015.
  • Memorandum o spolupráci mezi Svazem průmyslu a dopravy ČR a Hospodářskou komorou Jordánska z února 2015.
  • Dohoda mezi vládami České republiky  a Jordánského hášimovského království o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických pasů byla podepsána dne 10. 04. 2016, platná od 28. 10. 2016.
  • Dvoustranná vládní Dohoda o ekonomické spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Jordánského hášimovského království, podepsaná 25. 04. 2017 v Praze, platná od 01. 10. 2017.
  • Bilaterální „Dohoda o spolupráci při mírovém využití jaderné energie“, podepsaná 21. 08. 2017 v Praze.
  • Protokol k „ Smíšené komisi k dohodě o ekonomické spolupráci“ ze dne 25. 02. 2019.

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Podle údajů zveřejněných jordánským ministerstvem plánování a mezinárodní spolupráce (www.mopic.gov.jo) z března 2019 dosáhla celková zahraniční pomoc získaná od různých dárců a mezinárodních finančních institucí Jordánskem za rok 2018 sumy 3,3 miliardy USD. Hodnota darů na podporu uprchlíků včetně humanitární pomoci činila 653,7 milionů dolarů. V předchozím roce 2017 činila částka 3,63 miliardy USD, v roce 2016 s 3,15 miliard USD. Spojené státy jsou vedle Japonska, EU a zemí Zálivu nejštědřejším poskytovatelem zahraniční pomoci.

Jordánsko je tradičním příjemcem masivní rozvojové pomoci. Dle některých statistik je v přepočtu přijaté zahraniční pomoci v poměru k HDP na prvním místě světového žebříčku, v přepočtu na obyvatele na místě druhém za Izraelem. Donorské země svojí velkorysou pomocí oceňují stabilizační úlohu, kterou Jordánsko sehrává v blízkovýchodním regionu, zároveň pozitivně oceňují liberalizaci ekonomiky a zahraničního obchodu. 

Díky štědrosti řady donorů může kabinet udržovat rozpočtové deficity ve výši stanovené dohodami s MMF. Bez těchto dodatečných zdrojů by nemohl realizovat sociálně-ekonomické reformy a infrastrukturní projekty.

Zahraniční rozvojová spolupráce ČR a Jordánska je vzhledem k situaci v regionu orientována potřebami Jordánska v humanitární oblasti při zvládání sociálních následků syrské uprchlické vlny. V tomto ohledu poskytuje ČR vzhledem ke svým možnostem každoročně respektovanou část pomoci. Za rok 2018 se jednalo cca o 54 miliónů Kč přímé pomoci a 50 miliónů ve formě lékařské pomoci syrským uprchlíkům na území Jordánska.

Rozvojová pomoc poskytována Jordánskem jiným zemím je zcela minimální a omezuje se z historických důvodů převážně na Palestinská autonomní území.

 

 

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Ammánu (Jordánsko) ke dni

Souhrnná teritoriální informace