Jordánsko: Vztahy země s EU

© Zastupitelský úřad ČR v Ammánu (Jordánsko)

3.1. Zastoupení EU v zemi

Delegation of the European Union to The Hashemite Kingdom of Jordan
  Princess Basma St., North Abdoun  
  P.O. Box 852099  
  Amman 11185, Jordan  
  Tel: 00 962 (0) 646 07 000  
  Fax +962-6-460-7001  
  Website:   http://www.deljor.ec.europa.eu,    http://eeas.europa.eu/delegations/jordan

Zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Podrobnosti o obchodní výměně mezi EU a Jordánskem jsou uvedeny na straně 18. Evropská unie soustředěně podporuje Jordánsko při využívání stávajících mechanismů financování Evropské investiční banky (EIB) a Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD).

V listopadu 2018 otevřela svoji pobočku v Ammánu EIB. K poskytnutí úvěrů stanovuje EIB podmínky: projekt musí splňovat normy EU, být v souladu s plánem rozvoje příslušné země, být technicky správný a finančně reálný. EIB též sleduje případnou insolvenci zákazníka. Maximální financování poskytuje EIB do 50 % finančního objemu projektu.

Úvěrovací aktivity EIB preferují projekty z oblasti energetiky, vodního hospodářství a mikrofinancování. V Jordánsku chce EIB financovat infrastrukturální projekty, průmyslové projekty (např. větrné elektrárny), činnosti v poradentství a MSP.

Jordánsko publikovalo svoji vizi 2025, ve které se zavazuje vytvořit podmínky pro udržitelný rozvoj obchodu a zbožovou diverzitu. EU podporuje tento plán s tím, že Jordánsko by se mělo stát  atraktivní destinací pro pro EU investory. EU očekává v příštích letech umírněný růst jordánské ekonomiky, tj. přibližně 2% růst.

EU bude nadále podporovat stabilitu a růst v Jordánsku finančními podporami a uvedenou dohodou „Compact EU – Jordan“. Předmětem dohody jsou zejména obory energetika a obnovitelné zdroje, průmysl ICT, farmaceutický průmysl, zdravotnictví a turistika. EU oceňuje stabilizační roli Jordánska v nejbouřlivějším regionu světa  a stanovila pro Jordánsko dvě priority ekonomické diplomacie:  zlepšení investičního klimatu a podporu obchodu mezi EU a Jordánskem.  

  

Zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Jordánsko má trvalou podporu ze strany  EU, která podporuje jeho úsilí o reakci na syrskou krizi a zejména oceňuje poskytnutí útočiště syrským uprchlíkům. EU je hlavním dárcem v mezinárodní reakci na syrskou krizi, přičemž EU a členskými státy celkově poskytnutá částka pro humanitární a rozvojovou pomoc od roku 2011 přesahuje 10 miliard EUR.

Dne 28. 02. 2019 se uskutečnila londýnská konference, na které EU přislíbila Jordánsku sumu 1,6 mld. EUR s čerpáním v příštích dvou letech. Jmenovaná konference přinesla Jordánsku dohody o poskytnutí nových půjček a financování také od dalších mezinárodních institucí a států: 1,9 mld. USD od Světové banky, 1 mld. EUR od Francouzské rozvojové agentury, 870 miliónů EUR od EIB, 460 miliónů EUR od SRN.

Dle podkladů DEU Ammán z března 2019 byly během roku 2018 poskytnuty od EU do Jordánska následující prostředky: 12 mil. EUR na projekty obnovitelné energetiky, 11,7 mil. EUR na školení zaměstanců a sociální inkluzi, 10 mil. EUR na strategii likvidace pevných odpadů a 5,6 mil. EUR na podporu zavedení národního rámce mikrofinancování pro podniky. Paralelně byl v roce 2018 přijat EU závazek na podporu zavedení právního státu v Jordánsku splatný do r. 2020 ve výši 40,0 mil. EUR.

Tyto závazky jsou zakotveny v širším rámci partnerství, které odsouhlasily EU a Jordánsko. V roce 2018 byly na pomoc uprchlíkům a zranitelným komunitám poskytnuty další prostředky dle následujícího rozpisu:

  • humanitární pomoc ve výši 306 milionů EUR
  • 380 milionů EUR na podporu finanční stability Jordánska
  • 38 milionů EUR na posílení bezpečnosti
  • 370 milionů EUR pro pomoc ve vzdělávání (včetně 141 milionů EUR z Regionálního svěřeneckého fondu EU na podporu odolnosti vůči krizi (Madad)

Kromě toho EU poskytuje Jordánsku pravidelně dalších 100 milionů EUR ročně, většinou prostřednictvím rozpočtové podpory ve formě grantové pomoci Jordánsku.

EU poskytuje Jordánsku uvedené prostředky k pokrytí svých závazků z Londýnské konference v únoru 2016, orientovaných na makro-finanční pomoc a úvěry pro sektory školství, vodního hospodářství, energetiky a zpracování odpadů.

Finanční alokace v rámci evropského nástroje sousedství pro období 2014-2020 byla stanovena mezi 587 mil. € a 693 mil. € v závislosti na pokroku dosaženém při demokratických a sociálně ekonomických reformách v Jordánsku. V této oblasti se podpora zaměřuje na tři hlavní oblasti:

  • posílení právního státu k vyšší odpovědnosti a spravedlnosti při poskytování veřejných služeb;
  • zvýšení zaměstnanosti a rozvoje soukromého sektoru;
  • budování obnovitelných zdrojů energie a zvýšení energetické účinnosti.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Ammánu (Jordánsko) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem