Jordánsko: Vztahy země s EU

© Zastupitelský úřad ČR v Ammánu (Jordánsko)

3.1. Zastoupení EU v zemi

 Delegation of the European Union to The Hashemite Kingdom of Jordan
Princess Basma St., North Abdoun  
P.O. Box 852099  
Amman 11185, Jordan  
Tel: 00 962 (0) 646 07 000

Fax +962-6-460-7001  , Website:  
http://www.deljor.ec.europa.eu  

http://eeas.europa.eu/delegations/jordan

Zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Podrobnosti o obchodní výměně mezi EU a Jordánskem jsou uvedeny na straně 18. Evropská unie soustředěně podporuje Jordánsko při využívání stávajících mechanismů financování Evropské investiční banky (EIB) a Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD).

V listopadu 2018 otevřela svoji pobočku v Ammánu EIB. K poskytnutí úvěrů stanovuje EIB podmínky: projekt musí splňovat normy EU, být v souladu s plánem rozvoje příslušné země, být technicky správný a finančně reálný. EIB též sleduje případnou insolvenci zákazníka. Maximální financování poskytuje EIB do 50 % finančního objemu projektu.

Úvěrovací aktivity EIB preferují projekty z oblasti energetiky, vodního hospodářství a mikrofinancování. V Jordánsku EIB financuje průmyslové a infrastrukturální projekty (větrné elektrárny), činnosti v poradentství a MSP.

Jordánsko publikovalo svoji vizi 2025, ve které se zavazuje vytvořit podmínky pro udržitelný rozvoj obchodu a zbožovou diverzitu. EU podporuje tento plán s tím, že Jordánsko by se mělo stát  atraktivní destinací pro EU investory. EU očekává v příštích letech umírněný růst jordánské ekonomiky, tj. přibližně 2% růst.

EU bude nadále podporovat stabilitu a růst v Jordánsku finančními podporami a uvedenou dohodou „Compact EU – Jordan“. Předmětem dohody jsou zejména obory energetika a obnovitelné zdroje, průmysl ICT, farmaceutický průmysl, zdravotnictví a turistika. EU oceňuje stabilizační roli Jordánska v nejbouřlivějším regionu světa  a stanovila pro Jordánsko dvě priority ekonomické diplomacie:  zlepšení investičního klimatu a podporu obchodu mezi EU a Jordánskem. 

Zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Dne 28. února 2019 se konala londýnská donorská konference na podporu syrských uprchlíků, na níž EU na příští dva roky slíbila Jordánsku celkem 1,6 miliardy EUR. Na konferenci potvrdilo mezinárodní společenství svůj závazek vůči Jordánsku, na podporu celého regionu a udržitelný hospodářský růst. Kromě toho společné úsilí EU a dalších partnerů o poskytnutí fiskální podpory Jordánsku po konferenci v Londýně v únoru 2019 pokrylo velkou část mezery ve financování země na roky 2019–2020. Dosažení cílů programu MMF a neustálá podpora mezinárodního společenství jsou důležité pro zachování makroekonomické stability, vzhledem k omezeným zdrojům Jordánska.

Podle 3. bruselské konference „Podpora budoucnosti Sýrie a regionu“, která se konala v březnu 2019 (konference Brusel III) a zprávy o vztazích mezi EU a Jordánskem v rámci evropské politiky sousedství pokračuje plná mezinárodní podpora Jordánska, jako hostitelské země pro syrské uprchlíky. EU znovu potvrdila svůj předchozí závazek ve výši 560 EUR vůči Sýrii, Jordánsku a Libanonu na rok 2019 a zavázala se, že do konce roku 2020 přijme další kroky. EU je odhodlána zachovat úroveň bilaterální podpory Jordánsku v reakci na krizi v Sýrii, zejména prostřednictvím podpory v rámci Konference o londýnské iniciativě z února 2019 (zdroj: Brusel, 15.10.2019 SWD (2019).

Pro období 2017–2020 se dvoustranná pomoc EU Jordánsku v rámci evropského nástroje sousedství s orientačním přiděleným 335,5 miliónu EUR – 410,1 miliónu EUR zaměřuje na tři následující prioritní odvětví:

  • Posílení jordánského sociálního a hospodářského rozvoje,
  • Posílení právního státu,
  • Modernizace správy hranic a prevence násilného extremismu.

Jordánsko je způsobilé v rámci plánu vnějších investic EU k mobilizování dalších grantů a větších investice. Byl potvrzen souhlas přístupu k půjčkám v hodnotě 850 miliónů EUR v odvětvích energetiky, vody a hygieny, dopravy a rozvoje malých podniků. Granty EU slouží k podpoře průmyslu, zvýšení zaměstnanosti a absorbování politických a ekonomických rizik. Na rok 2020 je schváleno dalších 360 miliónů EUR grantů.

EU spolupracuje s dalšími dárci a partnery na podpoře jordánské ekonomiky a programu reforem. V roce 2019 vedla EU dvě mise na vysoké úrovni do Jordánska. Jordánsko jednalo s Evropskou investiční bankou, Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj, Mezinárodním měnovým fondem, skupinou Světové banky a francouzskými, německými a britskými institucemi, aby se potvrdila mezinárodní podpora země a určení strukturálních reforem a investic. EU navíc poskytuje doplňkovou podporu pro rozvoj kapacit a občanskou společnost (https: //ec.europa.eu).

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Ammánu (Jordánsko) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem