Kambodža: Mapa oborových příležitostí – perspektivní položky českého exportu

© Zastupitelský úřad ČR v Phnompenhu (Kambodža)

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Perspektivní je především oblast zemědělství a návazných zpracovatelských odvětví včetně potravinářství, vodohospodářství a ochrana životního prostředí či zdravotnictví. Další příležitosti pak nabízí těžební sektor a obranný a bezpečnostní průmysl. Rozmach cestovního ruchu v zemi v posledních letech by mohl přinést příležitosti ve zlepšování infrastruktury civilního letectví.

Obecně se nacházejí příležitosti pro české exportéry v Kambodži tam, kde mohou pomoci s rozvojem infrastruktury a nabídnout zkušenosti a know-how, včetně možností tréninku a školení odborných specialistů.

Potenciální příležitosti pro české firmy se nabízejí především v těchto odvětvích a sektorech:

 • technologie v oblasti životního prostředí (čistírny odpadních vod, spalovny odpadků);
 • zdravotnická infrastruktura a vybavení nemocnic;
 • balicí stroje a zařízení pro zpracování potravin a zemědělských produktů;
 • zemědělská technika a technologie;
 • modernizace infrastruktury civilního letectví a železničního průmyslu;
 • obranný a bezpečnostní průmysl;
 • minipivovary;
 • zařízení pro energetiku, těžební průmysl a geologický průzkum;
 • čerpadla a zavlažovací zařízení;
 • farmaceutické výrobky;
 • telekomunikační a informační technologie;
 • stavební průmysl – stavební stroje a technika.

Kambodža je ve srovnání se svými sousedy relativně malým trhem, a může být proto zajímavým doplňkem pro české firmy působící ve Vietnamu či Thajsku. Ač dle posledního hodnocení Světové banky o podmínkách podnikání (Doing Business 2018) se Kambodža umístila na 135. místě ze 190. hodnocených ekonomik, mnozí místní podnikatelé považují zdejší podmínky k podnikání za jednodušší než v lépe hodnoceném sousedním Thajsku (26.) či Vietnamu (68.). Výhodou 15 milionového kambodžského trhu je např. snazší přístup k nejvyšším vládním představitelům a poměrně rozšířená znalost anglického jazyka. Přetrvávajícími výzvami jsou korupce, nedostatečná vymahatelnost práva, byrokratické procesy, vysoké ceny elektřiny a nedostatek kvalifikovaného personálu.

Kromě přetrhání obchodních vazeb díky dlouhodobé nepřítomnosti na kambodžském trhu mohou být rizikem z pohledu českých firem nedostatek detailních informací o současném podnikatelském prostředí, vyšší náklady na dopravu ve srovnání s dopravou zboží z Asie nebo absence stálé přítomnosti na místním trhu.

Aktuální sektorové příležitosti pro Kambodžu

Civilní letecký průmysl: Kambodža nyní zaznamenává nárůst leteckého provozu a země plánuje rozšíření stávajících leteckých uzlů.  Kromě již stávajících v Phnompenhu a Siem  Reapu se  jako  nové mezinárodní letiště profiluje  Sihanoukville v Thajském zálivu. Toto letiště prošlo v roce 2018 renovací s cílem zvýšit jeho kapacitu na  500 tis.  cestujících ročně. Vzhledem k nárůstu počtu turistů v tomto regionu kambodžská vláda vyzývá k dalším investicím do rozšíření kapacit letiště. V plánu je také vybudování nového letiště v Phnompenhu. Vláda tento projekt schválila na konci roku 2017, se zahájením projektu se počítá v roce 2019.

Důlní, těžební a ropný průmysl: Kambodža je plně závislá na dovozech fosilních paliv a převážné většiny surovin. Země přitom disponuje vlastními zásobami uhlí, ropy, zemního plynu a nerostných zdrojů (měď, zlato, železná ruda, zinek, olovo, cín, bauxit, safír, rubín, kaolin ad.). Sektor těžebního průmyslu je zatím málo rozvinutý, důvodem jsou chybějící studie proveditelnosti, které by zmapovaly množství zdrojů i efektivnost těžby. Rozjíždí se však nové projekty zaměřené na prospekci a následnou těžbu ropy a zemního plynu v pobřežních vodách Thajského zálivu. Investory také lákají nerostné suroviny ve vnitrozemí. V letošním roce plánuje indická společnost Mesco Gold po fázi úspěšné explorace zahájit těžbu zlata v provincii Ratanakiri. Půjde o první důl na hlubinnou těžbu v zemi. Další vznikající projekty se zaměřují na vápence a štěrkopísky s využitím ve stavebním průmyslu. Potenciální příležitosti se nabízejí v dodávkách technologií a zařízení pro průzkum a těžbu. Celkově se zájmy zahraničních firem zatím soustředí spíše na malé projekty, kde jsou schopny obstát i české firmy s nabídkou zařízení, služeb a geologického průzkumu.

Energetický průmysl: Sektor kambodžské energetiky v posledních letech prochází obdobím velkého rozvoje. Země potřebuje dokončit páteřní přenosovou elektroenergetickou soustavu a také elektrifikovat své provincie, zejména venkov. Klíčovým termínem je rok 2020,kdy mají  mít  všechny kambodžské obce přístup k elektřině. O deset let později má  být  alespoň 70 % populace napojeno na hlavní rozvodnou síť. Díky novým projektům vodních a uhelných elektráren Kambodža postupně omezuje svoji závislost na dovozech elektřiny. Elektroenergetická soustava je ale celkově velmi fragmentovaná, řada venkovských oblastí čeká na připojení k národní přenosové síti.  V rámci regionu je zde druhé nejnižší pokrytí elektřinou hned po Myanmaru. Domácí energetický sektor nabízí příležitosti u menších energetických projektů a dodávek technologií do venkovských oblastí, kde bude dokončována elektrifikace ve 20. a 30. letech. Jde zejména o obnovitelné zdroje – malé vodní elektrárny, zařízení na zpracování biomasy, produkci bioplynu ad. Časté výpadky proudu mohou být předpokladem pro dodávky záložních generátorů (a spojených technologií), které jsou všude v zemi běžně využívány. Klíčová je spolupráce s investory velkých infrastrukturních projektů a případné subdodávky.

Obranný průmysl: Česko by se mohlo zapojit do oprav a modernizace již vysloužilé techniky a letadel, z nichž část v minulosti samo poskytlo. Perspektivní je rovněž výměna zkušeností, trénink personálu nebo pomoc s odminováním a odstraněním explozivních pozůstatků předchozích konfliktů. Příležitostí jsou také dodávky radarových systému, ručních zbraní a střeliva.

Vodohospodářský a odpadní průmysl: S výjimkou Phnompenhu jsou v současnosti pouze dvě pětiny městského obyvatelstva napojeny na rozvody pitné vody. Pouze desetině z nich jsou dostupné systémy kanalizace a čištění odpadních vod. Do roku 2022 plánuje Evropská investiční banka, Asijská rozvojová banka, kambodžská vláda a další partneři vybudovat ve velkých kambodžských městech nové projekty. Předpokládá se výstavba nových úpraven vody v Phnompenhu, Battambangu a Kampong Chamu, nových čistíren odpadních vod v Battambangu a rozšíření stávajícího sanitačního zařízení v Sihanoukville. Tendry, kterých se mohou účastnit i české firmy, jsou postupně vypisovány od roku 2018.

Zemědělský a potravinářský průmysl: Navzdory silnému růstu textilního a oděvního průmyslu je Kambodža stále ekonomikou, kde necelá polovina obyvatel pracuje v zemědělství. Dosavadní růst sektoru byl z významné části postaven na výhodách preferenčního režimu, který přinášel zemi výhody v exportu některých zemědělských plodin a potravin na vyspělé trhy. Nedostatečná technologická infrastruktura a nízká produktivita v dalším zpracování zemědělské produkce jsou však bariérou pro zvyšování konkurenceschopnosti v tomto odvětví. S cílem jejího zvýšení, doplnění hodnotových/výrobních řetězců a posílení potravinové bezpečnosti existuje poptávka po výstavbě zpracovatelských kapacit a transferu technologií a expertízy. Možnosti jsou také v oblasti dodávek hnojiv, pesticidů a zemědělské a obalové techniky. V Phnompenhu a turistických lokalitách postupně vznikají nové mikro/minipivovary a roste po nich poptávka.

Plasty a gumárenský průmysl: Jedním z potenciálních odvětví pro budoucí ekonomický rozvoj Kambodže je gumárenský průmysl. Země patří mezi významné producenty kaučuku. Celková plocha, na které se kaučuk pěstuje, přesahuje 400 tis. ha. Díky tomu se Kambodža řadí na 20. místo v pěstování této komodity. Nízká úroveň zpracovatelského průmyslu, nedostatečná mechanizace a chybějící závody však Kambodži brání v dalším využívání kaučuku v návazných odvětvích. Příležitostí je výstavba zpracovatelských závodů (gumárenské podniky, pneumatikárny ad.) a subdodávky podružných technologií.

Další oborové příležitosti pro všechny země naleznete v Mapě oborových příležitostí na portálu BusinessInfo.cz (www.businessinfo.cz/mop).

Zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

V Phnompenhu se každoročně pořádá několik významnějších veletrhů. Je nutno podotknout, že účast zahraničních vystavovatelů a rozsah veletrhů neodpovídá obvyklým měřítkům jiných východoasijských veletrhů. Přesto je účast na veletrhu při vážném zájmu o proniknutí na kambodžský trh potřebná.

Veletrhy v Kambodži v roce 2019

Kdy

Co

Sektor

Perioda

Kde

06. – 08. 06. 2019

Cambodia Architect & Decor Expo

architektonické služby, řemesla a dekorace

 1x ročně

Phnompenh, Diamond Island Convention and Exhibition Centre

22. – 25. 08. 2019

CIMIF

strojírensko-technologický veletrh

 1x za 2 roky

Phnompenh, Diamond Island Convention and Exhibition Centre

17. – 18. 09. 2019

Cambodia Phar-Med Expo

zdravotnická technika a vybavení, farmaceutický průmysl

1x ročně

Phnompenh, Diamond Island Convention and Exhibition Centre

18. – 20. 09. 2019

CamBuild

stavebnictví

1x ročně

Phnompenh, Diamond Island Convention and Exhibition Centre

18. – 20. 09. 2019

CamSecurity & Fire

bezpečnostní technologie, požární ochrana 1x ročně

Phnompenh, Diamond Island Convention and Exhibition Centre

18. – 20. 09. 2019

Cambodia Property Expo

nemovitosti, trh s realitami 1x ročně

Phnompenh, Diamond Island Convention and Exhibition Centre

18. – 20. 09. 2019

CamEnergy

energetika 1x ročně

Phnompenh, Diamond Island Convention and Exhibition Centre

18. – 20. 09. 2019

CamWater

vodohospodářství a úprava vody 1x ročně

Phnompenh, Diamond Island Convention and Exhibition Centre

18. – 20. 09. 2019

Civar (Cambodia international ventilation, air conditioning and refrigeration exhibition & conference)

klimatizace a chladírenské technologie 1x ročně 

Phnompenh, Diamond Island Convention and Exhibition Centre

19. – 21. 09. 2019

FoodTech

potravinářství a zpracovatelsky půmysl, obalová technika 1x ročně

Phnompenh, Diamond Island Convention and Exhibition Centre

 

Průběžně aktualizovaný a doplňovaný seznam veletrhů a výstav lze nalézt také zde.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Phnompenhu (Kambodža) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem