Kambodža: Zahraniční obchod a investice

© Zastupitelský úřad ČR v Phnompenhu (Kambodža)

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

 

2013

2014

2015

2016 

2017

2018

Vývoz

6 530

7 408

8 453

9 233

10 112

10 472

Dovoz

9  744

10 616

11 879

12 649

13 717

16 562

Obrat

16 274

18 024

20 332

21 882

23 829

27 034

Saldo  

-3 214

-3 208

-3 426

-3 416

-3 605

– 6 090

Údaje jsou v mil. USD
Zdroj: Ministerstvo hospodářství a financí Kambodže (2013-2017), EU DG Trade (2018)

 

Zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Hlavními obchodními partnery Kambodže byly v roce 2018 Čína, EU, Singapur, Thajsko a USA. Celkový objem obchodu země vzrostl za posledních 10 let více než 7x z 886 mil. EUR v roce 2008 na 6,1 mld. EUR v roce 2018. Obchodní bilance je výrazně deficitní. Od roku 2016 se nicméně tempo růstu kambodžského vývozu do EU snižuje, a to v důsledku klesající výkonosti kambodžského textilního průmyslu. Nedochází tedy již k tak výrazným propadům obchodní bilance jako tomu bylo v minulosti. Za růstem vzájemného obchodu stojí především systém všeobecných celních preferencí EU (GSP) a režim „Everything But Arms“ (EBA), ale také specializace země jako nízkonákladové destinace pro výrobu textilu a obuvi.

 

Teritoriální struktura celkového obchodu Kambodže (v mil. EUR)
 

2016

2017

% 2018 %
Svět

20 779

100 

23 756

100 27 034 100
Čína

4 662

22,4

5 522

23,2 6 436 23,8
EU 4 112

19,8

4 532

19,1 4 674 17,3
Thajsko

2 104

10,1

2 115

8,9 2 567 9,5
USA

2 096

7,2

2 212

9,3 2 559 9,5
Vietnam

1 486

5,9

1 657

7,0 1 293 4,8
Japonsko

1 225

3,2

1 244

5,2 1 420 5,3
Hong Kong

660

3,1

689

2,2 786 2,9
Kanada

636

2,7

695

2,9 761 2,8
Singapur

567

2,6

1 828

7.7 2 685 9,9
Teritoriální struktura vývozu (v mil. EUR)
 

2016

2017

% 2018 %
Svět

9 125

100 

9 511

100 10 472 100
EU

3 627

39,7

3 803

40 4 037 38,5
USA 1 940

21,3

2 042

21,5 2 381 22,7
Japonsko

747

8,2

727

7,6 892 8,5
Kanada

592

6,5

640

6,7 681 6,5
Čína

550

6,0

658

6,9 824 7,9
Thajsko

379

4,2

350

3,7 309 3,0
Vietnam

207

2,3

223

2,3 140 1,3
Hong Kong

193

2,1

183

1,9 198 1,9
Jižní Korea

148

1,6 

159

1,7 181 1,7
Teritoriální struktura dovozu (v mil. EUR)
 

2016

2017

% 2018 %
Svět

11 654

100 

14 245

100 16 562 100
Čína

4 111

35,3

4 864

34,1 5 611 33,9
Thajsko 1 726

14,8

1 765

12,4 2 257 13,6
Vietnam

1279

11,0

1 434

10,1 1 152 7,0
Singapur

510

4,4

1 817

12,8 2 681 16,2
EU

485

4,2

728

5,1 637 3,8
Tchaj-wan

478

4,1

471

3,3 564 3,4
Japonsko

477

4,1

517

3,6 528 3,2
Hong Kong

467

4,0

506

3,6 587 3,5
Jižní Korea

369

3,4

390

2,7 387 2,3

Zdroj: EU DG Trade

Zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Hlavní vývozní položky

Mezi nejdůležitější vývozní komodity patří oděvy (70 % celkového vývozu), obuv, dopravní prostředky (především jízdní kola), přírodní kaučuk a zemědělské produkty (kukuřice, sojové boby, pepř a různé druhy ořechů).

Hlavní dovozní položky

Dovoz zahrnuje především látky pro oděvní průmysl, dopravní prostředky, velkoobchodní přízi, cigarety, elektrické komunikační vybavení a farmaceutické výrobky.

Zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Kambodža schválila status zvláštních ekonomických zón (Special Economic Zone – SEZ) v roce 2005 a v roce 2006 začaly fungovat první z nich. Jejich hlavním smyslem je zvýšit konkurenceschopnost Kambodže a přilákat zahraniční investory prostřednictvím následujících investičních pobídek:

 • snížená daň ze zisku ve výši 9 % (běžná daň ze zisku činí 20 %);
 • daňové prázdniny až po dobu 9 let;
 • bezcelní dovoz stavebního materiálu, výrobních prostředků, zařízení, surovin a náhradních dílů;
 • nulová sazba DPH;
 • oproštění od exportní daně (pokud existuje v daném případě);
 • povolení k zaměstnání zahraničního managementu, technického personálu;
 • volná repatriace zisků, nulová daň z dividendy;
 • dlouhodobý pronájem pozemků (až na 99 let);
 • „one-stop service“ pro vývoz a dovoz.

K aktuálnímu datu funguje v Kambodži 39 SEZ pod správou Rady kambodžských zvláštních ekonomických zón, jejíž činnost zaštiťuje Rada pro rozvoj Kambodže (Council for the Development of Cambodia – CDC). Podle zprávy CDC na konci roku 2013 dosáhl celkový objem investic do 172 investičních projektů v SEZ 1,65 mld. USD, které vytvořily 105 000 nových pracovních míst. K největším investorům patřily Čína, Korejská republika a Japonsko. K nejvýznamnějším SEZ patří Phnom Penh, vzdálena cca 10 km od letiště PhnomPenh, Sihanoukville v blízkosti námořního přístavu Sihanoukville a Manhattan Svay Rieng nedaleko hranic s Vietnamem.

Zpět na začátek

2.5. Investice – přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Investice za posledních 5 let dle kategorie 
 

2012

2012

2014

2015

2016

Přímé zahraniční investice (čistý příliv – % HDP)

10,2 %

8,7 %

10,3 %

9,4 %

11,4 %

Přímé zahraniční investice (čistý příliv – mil. USD)

1 441

1 345

1 730

1 701

2 287

Přímé zahraniční investice (čistý odliv – % HDP)

0,2

0,3

0,2

0,3

0,6

Přímé zahraniční investice (čistý odliv – mil. USD)

36,2

46,3

31,9

47,5

121,3

Zdroj: Světová banka

Investice za posledních 5 let dle sektoru (v mil. USD)
 

2012

2013

2014

2015 

2016

Zemědělství, rybolov a lesnictví

556,6

1 128,8

264,7

482,6

478,3

Průmysl

1 489,7

1 106,7

2835,6

919,3

1 186,3

Infrastraktura

227,8

2 620,8

353,5

3 129,8

544,3

Cestovní ruch

691,5

106,0

479,6

111,9

1 400,8

Celkem 2 965,6 4 962,3 3 933,4 4 643,6 3 609,7

Zdroj: Rada pro rozvoj Kambodže (Council for the Development of Cambodia – CDC) 

Teritoriální struktura tuzemských investic
2012 2013 2014 2015 2016
Země % Země % Země % Země % Země %
Kambodža 42.08 Kambodža 66.80 Kambodža 64.00 Kambodža 69.28 Čína 29.92
Čína 20.69 Čína 15.68 Čína 24.44 Čína 18.62 Kambodža 27.55
Korea 9.89 Vietnam 06.10 Malajsie 2.18 Velká Británie 3.0 Japonsko 22.78
Japonsko 9.15 Thajsko 4.37 Japonsko 1.72 Singapur 2.18 Thajsko 4.61
Malajsie 06.4 Korea 1.76 Korea 1.66 Vietnam 1.92 Korea 4.59
Thajsko 4.53 Japonsko 1.59 Vietnam 1.26 Malajsie 1.61 USA 3.38
Vietnam 2.89 Malajsie 01.4 Velká Británie 1.13 Japonsko 1.28 Singapur 03.3
Singapur 2.59 Singapur 01.3 Singapur 0.89 Thajsko 1.18 Vietnam 2.45
Velká Británie 0.51 Velká Británie 0.43 Thajsko 0.88 Korea 0.21 Korea 0.21
USA 0.42 Francie 0.27 Austrálie 0.51 Kanada 0.19 Indie 0.55
Ostatní 1.21 Ostatní 0.93 Ostatní 1.33 Ostatní 0.53 Ostatní 0.54

Zdroj: Rada pro rozvoj Kambodže (Council for the Development of Cambodia – CDC) 

Podle informace Rady pro rozvoj Kambodže výše přímých zahraničních investic vzrostla o 24 % z 2,9 mld. USD v roce 2012 na 3,6 mld. USD v roce 2016. Mezi zahraničními investory byli nejvíce aktivní čínští investoři. Asijské investice tvoří 90 % všech investic. Evropské investice jsou stále poměrně omezené.

Zpět na začátek

2.6. Investice – podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Vláda prosazuje svoji investiční politiku prostřednictvím Rady pro rozvoj Kambodže, která je nejvyšším rozhodčím orgánem pro definování investiční strategie státu i pro schvalování jednotlivých investičních záměrů (týká se soukromých i veřejných investic).

Pouze v následujících případech musí CDC žádat radu ministrů o schválení projektu:

 • investiční záměr nad 50 mil. USD;
 • politicky citlivá témata;
 • využívání přírodních a minerálních zdrojů;
 • projekty s případným negativním dopadem na životní prostředí;
 • projekty dlouhodobé (strategické);
 • projekty typu BOT (Build-Owned-Transfer), BOOT (Build-Owned-Operate-Transfer), BOO (Build-Owned-Operate) nebo BLT (Build-Lease-Transfer).

V souladu se zákonem o investicích (Law on Investment, 2004) vláda schválila investiční pobídky, které se týkají těchto oblastí: vyspělé technologie (Hi-Tech), tvorba nových pracovních příležitostí, exportně orientovaná výroba, agroprůmysl a zpracovatelský průmysl, infrastruktura a energetika, hospodářský rozvoj venkova, ochrana životního prostředí, investice ve zvláštních ekonomických zónách (SEZ). Vláda garantuje, že investice realizované v souladu s přijatým zákonem o investicích jsou posuzovány bez diskriminace, nebudou znárodněny, nebude prováděna kontrola cen. Vláda zaručuje transfer prostředků do zahraničí – při platbách za dovozy a poskytnuté dluhy, transfer zisku i investovaného kapitálu a platů zahraničních zaměstnanců. Investiční pobídky pro projekty v SEZ viz kapitola 2.4.

Podrobné informace o podmínkách investování a investičních pobídkách lze nalézt na stránkách CDC.

Investiční priority vlády v nejbližším období

Investiční prioritou pro kambodžskou vládu zůstává i nadále obnova a výstavba infrastruktury. Téměř všechny investiční projekty v infrastruktuře jsou financovány ze zdrojů mezinárodní rozvojové pomoci, ze zdrojů Asijské rozvojové banky (ADB) nebo na bázi BOT. Kromě výstavby silniční sítě nabízí CDC zahraničním investorům investice na bázi BOT do výstavby letišť, námořních a říčních přístavů, úpraven vody a vodovodů, elektrického vedení a vodních elektráren. Mezi další odvětví, jejichž rozvoj kambodžská vláda podporuje, patří rozvoj turistiky a zpracovatelského průmyslu.

V březnu 2015 kambodžská vláda schválila novou Strategii průmyslového rozvoje na období 2015-2025. Čtyřmi hlavními pilíři této strategie jsou: přilákání přímých zahraničních investic k oživení průmyslového rozvoje v domácím soukromém sektoru, modernizace malých a středních podniků a jejich napojení na mezinárodní, regulatorní rámec za účelem posílení konkurenceschopnosti a strategie rozvoje lidských zdrojů a zlepšení infrastruktury a služeb.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Phnompenhu (Kambodža) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem