Kambodža: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

© Zastupitelský úřad ČR v Phnompenhu (Kambodža)

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

Název státu

 • Česky: Kambodžské království
 • Anglicky: The Kingdom of Cambodia
 • Khmérsky: Preahreacheanachakr Kampuchea

Hlava státu (král): Norodom Sihamoni

Složení vlády

Předseda vlády Hun Sen
Členové vlády  
Stálý místopředseda vlády a ministr odpovědný za Radu ministrů Bin Chhin
Místopředseda vlády a ministr vnitra Sar Kheng
Místopředseda vlády a ministr národní obrany Tea Banh
Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí a mezinárodní spolupráce Prak Sokhonn
Místopředseda vlády a ministr hospodářství a financí              Aun Pornmoniroth
Místopředseda vlády a ministr územního rozvoje, urbanizace a stavebnictví Chea Sophara
Místopředsedkyně vlády a ministryně vztahů mezi Národním shromážděním a Senátem Men Sam An (žena)
Ministr zemědělství, lesnictví a rybolovu         Veng Sakhon
Ministr pro rozvoj venkova      Ouk Rabun
Ministr obchodu Pan Sorasak
Ministr těžebního průmyslu a energetiky Suy Sem
Ministr plánování         Chhay Than
Ministr školství, mládeže a sportu Hang Chuon Naron
Ministr sociálních věcí, veteránů a rehabilitace mládeže Vong Sauth
Ministr životního prostředí Say Sam Al
Ministr vodních zdrojů a meteorologie Lim Kean Hor
Ministr informací Khieu Kanharith
Ministr spravedlnosti  Ang Vong Vathana
Ministr pošty a telekomunikací Tram Iv Tek
Ministr zdravotnictví Mam Bunheng
Ministr veřejných prací a dopravy Sun Chanthol
Ministryně kultury Phoeung Sackona (žena)
Ministr cestovního ruchu Thong Khon
Ministr kultu a náboženství    Him Chhem
Ministryně pro záležitosti žen Ing Kanthaphavi (žena)
Ministr práce a odborného vzdělání Ith Sam Heng
Ministr veřejných funkcí Pich Bun Thin
Státní tajemník civilního letectví Mao Havannall

 

Zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

 • Počet obyvatel (2018 odhad): 16 449 519
 • Hustota: 86 obyv./km2
 • Přírůstek obyvatelstva (odhad 2017): 1,52 %
 • Městská populace (odhad 2017): 21,2 %

Demografické složení obyvatelstva podle věku (odhad 2018)

 • 0-14 let: 30,76 %
 • 15-24 let: 17,84 %
 • 25-54 let: 41,09 %
 • 55-64 let: 5,94 %
 • 65 let a více: 4,37 %

Národnostní složení (odhad 2013)

Z etnického hlediska je Kambodža národnostně jednolitý stát.

 • Khmerové: 97,6 %
 • Čamové: 1,2 %
 • Číňané: 0,1 %
 • Vietnamci: 0,1 %
 • Ostatní: 0,9 %

Náboženská skladba (odhad 2008)

 • Buddhisté: 96,9 %
 • Muslimové: 1,9 %
 • Křesťané: 0,4 %
 • Ostatní: 0,8 %

Zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Růst reálného HDP

7,4 %

7,1 %

7 %

7 %

7,3 % 

7,3 %

Nominální HDP v mil. USD

15 229

16 796

18 078

19 843

22 189

n/a

HDP per capita

1 042

1 138

1 215

1 300

1 390

1 500

Inflace (roční průměr, v %)

3 %

3,9 %

 1,2 %

2,8 %

2,9 % 

2,5 %

Nezaměstnanost (v %)*  ‹0,5 %

‹0,5 %

‹0,5 %

‹0,5 % 

‹0,5 % 

‹0,5 %

Zdroj: Ministerstvo hospodářství a financí Kambodže, ADB a Světová banka
* Podle ILO je tento údaj naprosto nespolehlivý, protože velká část obyvatel pracuje v šedé ekonomice

Očekávaný ekonomický vývoj

Podle odhadů vzrostla ekonomika v roce 2018 o cca 7,3 %, tedy mírně nad průměrným 7% tempem růstu, který domácí ekonomika vykazuje během poslední dekády. Některé odhady dokonce uvádějí až 7,5% růst. Děje se tak i díky významné rozvojové asistenci, kterou země v posledních dvou dekádách přijímá od západních zemí, nicméně novou klíčovou opěrnou základnou generující tak významné přírustky se nyní stávají stavební a textilní průmysl. Nejistota spojená s parlamentními volbami v červenci 2018 se ve výsledcích neprojevila a pozitivní vyhlídky na rok 2019 svědčí o tom, že trh politická rizika nezohledňoval. Střednědobý výhled tak zůstává optimistický, přestože stejně jako v předcházejících letech vyzývaly mezinárodní instituce a ratingové společnosti k prohloubení reforem, větším investicím do infrastruktury a vzdělávání. V Globálním žebříčku konkurenceschopnosti 2018-2019 se Kambodža propadla o jednu příčku a umístila se na 110. pozici ze 140 hodnocených zemí. Téma možné obchodní války mezi Čínou a USA vyvolávalo v roce 2018 protichůdná očekávání.  Část poukazovala na nepřipravenost hospodářství reagovat v případě recese, jiní předpokládali, že uvalení amerických cel na čínské zboží přitáhne více výroby do zemí jako je právě Kambodža. Meziroční propad růstu HDP o více než 6 % v letech 2008-2009 přesto napovídá, že nová recese by opět mohla zasáhnout Kambodžu nepřipravenou. Na spotřebitelské důvěře postavené dominantní sektory – výroba oděvů a výstavba nemovitostí zatím nemají v místním prostředí alternativu, která by je dokázala rychle nahradit. Sektor textilu kromě toho využívá výhod preferenčního režimu EBA (Everything But Arms) v přístupu na trh EU. Odejmutí preferencí, jenž je v současné době zvažováno, by také mohlo vést ke snížení výkonosti kambodžského hospodářství.

Na rok 2019 je predikován 7,1% růst, tedy o něco více, než se odhadovalo na začátku roku 2018, avšak méně než hospodářství vykázalo za celý loňský rok. Největšího tempa má dosáhnout stavebnictví a textilní odvětví (10 %). Služby porostou o 7 % a zemědělství jen o 1,8 %. V případě zemědělství se stávající snahy vlády zaměřovaly především na co největší maximalizaci výnosů při pěstování klíčových exportních plodin (hlavně rýže), ale kýžených závazků se zatím nepodařilo dosáhnout. Navíc hrozí riziko omezení vývozu do EU po zavedení ochranných opatření na dovoz této komodity. Tato opatření zavedla Evropská komise v lednu 2019 kvůli ochraně tržních zájmů některých členských států. Větší diverzifikace odvětví, důraz na nové plodiny a hlavně jejich zpracování mohou být v příštích letech odpovědí na to, jak kambodžské zemědělství modernizovat a vyhnout se těmto rizikům.

V roce 2020 se očekává další mírné zpomalení tempa růstu HDP na 6,8 %. Hlavním obavám a rizikům bude nadále vévodit nízká odolnost vůči externím vlivům. Těmi by mohla být globální recese spojená s nízkou diverzifikací výroby, ale také rizikový bankovní sektor kvůli vysokým úrokovým sazbám, nadměrnému zadlužování domácností, realitní bublině a vývoji běžného účtu platební bilance. Brzdou všech ekonomických aktivit je nadále nedostatečná veřejná infrastruktura, vysoká míra korupce (161. místo ze 180 na žebříčku Transparency International v roce 2018) a také vysoká cena za elektřinu, kterou se navzdory novým elektrárenským projektům zatím nedaří příliš snižovat. V dubnu 2019 v důsledku sucha navíc celou zemi postihla vlna výpadků elektřiny, která v posledních letech nejvíce poukázala na výzvy, jímž země v energetické bezpečnosti a závislosti na dodávkách elektřiny z okolních zemí doposud čelí.

Poslední den roku 2015 Kambodža spolu s ostatními členy ASEAN vstoupila do Ekonomického společenství ASEAN (ASEAN Economic Community – AEC).Vzhledem k tomu, že vznik AEC je spíše formálním krokem, bezprostřední dopad na kambodžský zahraniční obchod nelze očekávat.

Zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet – příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

 

2014

2015

2016

2017

2018

Domácí příjmy v % k HDP

17

18

17,9

18,1

n/a

Celkové běžné příjmy v % k HDP 16,8

17,8

17,7

18,1

18,8

Celkové výdaje % k HDP

21,6

20,9

22,8

23,1

24,6

Běžné výdaje % k HDP

12,7

13

14,7

14,8

n/a

-mzdové

5,8

6,5

7,4

7,8

n/a

-nemzdové

6,9

6,5

7,3

7

n/a

Kapitálové výdaje % k HDP

8,8

7,8

8

8,4

n/a

Celkový deficit % k HDP

-4,5 

-2,9 

-4,9 

-4,8

-5,1

Zdroj: Ministerstvo hospodářství a financí Kambodže

Zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

  2013 2014 2015  2016 2017 2018
Bilance běžného účtu (v mld. KHR)

-1 983

-1 640

-1 693

-1 776

-1 904

n/a

Bilance běžného účtu (v % HDP) -13 -9,8 -9,3 -8,8  -8,6 n/a
Směnný kurz KHR/USD (konec roku)

3 995

4 063

4 050

3 991

4 030 4 028
Příjmy (v % HDP) 18,5 19,8 18,8 19,8  19,5 n/a
Výdaje (v % HDP) 20,7

21

20,4

22,7

 

 23,2 n/a
Zahraničnízadluženost (v mil. USD)  

5 269

5 610

6 457

7 267

 

8 216

n/a

Zahraniční zadluženost (v % HDP)   31,6

31,8

30,8

31,9

 

32,8

n/a

 Národní banka Kambodže

Zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Banky

Kambodžský bankovní sektor zažívá v posledním období výrazný růst díky rozšiřování nabízených bankovních služeb, expanzi bank do provincií a pokrokem v zotavování se ze špatných úvěrů. Dle výroční zprávy Kambodžské národní banky (National Bank of Cambodia – NBC) za rok 2017 působilo v zemi 39 komerčních, 15 specializovaných bank, 63 institucí zabývajících se mikro-platbami a 313 venkovských úvěrových operátorů. Celková aktiva komerčních bank mikrofinančních institucí se v roce 2017 zvýšila o 20,2 % a dosáhla 33,7 mld. USD.

Čistý zisk kambodžského bankovního sektoru výrazně roste od roku 2009, kdy se vzpamatoval z globální finanční krize. Celková bankovní aktiva vzrostla třikrát a průměrný roční růst čistého zisku dosahuje 35,6 %. Hlavním tahounem tohoto růstu je především trh s realitami a hypotéky. Tento růst není dlouhodobě udržitelný a v nadcházejících letech lze očekávat jeho snížení pod 20 %. Analytici již delší dobu upozorňují, že by měl být zpřísněn regulatorní rámec pro poskytování hypoték, aby se bankovní sektor mohl připravit na případnou realitní bublinu. Mezi další tahouny řadí NBC i makroekonomickou a politickou stabilitu země v posledních letech.

Dominantní postavení si udržuje Acleda Bank, největší kambodžská banka dle objemu aktiv, jejíž podíl na trhu dosahuje cca 1/5. Bohatá síť poboček Acleda Bank poskytuje nejen bankovní služby, ale v odlehlých oblastech Kambodže je pro mnohé zahraniční cestující neznalé khmérštiny díky označení a adrese v angličtině jediným orientačním bodem. Dalšími třemi největšími bankami byly Canadia Bank, Cambodian Public Bank (Campu) a ANZ Royal Bank.

V posledních letech rovněž výrazně rosta obliba mikrofinančních institucí, které se převážně specializují na drobné půjčky malým podnikatelům a domácnostem, což souvisí se stále pomalejším budováním bankovní sítě v zemi a také menší dostupností bankovních služeb (včetně elektronických) oproti vyspělým zemím.

Přestože důvěra v bankovní systém Kambodže vzrostla, její hospodářství je nadále výrazně dolarizované. Národní měna, khmerský riel (KHR), nezískala příliš veřejné podpory a většina Kambodžanů v každodenním životě i v podnikání používá americký dolar. Vysoká dolarizace je často označována za jednu ze slabostí kambodžského hospodářství, protože může být vážnou překážkou v případě, že bude stát potřebovat uplatnit měnovou politiku. K důvodům, které navzdory stabilizovanému hospodářství během více než 15 let brání většímu uplatnění domácí měny, patří nedůvěra lidí v riel pramenící z období vlády Rudých Khmerů a nevýhodné úrokové sazby půjček v místní měně.  

Aktualizovaný seznam všech komerčních bank a dalších institucí nabízejících finanční služby lze nalézt na webu Kambodžské národní banky.

Pojišťovny

Ve Strategii rozvoje finančního sektoru 2011-20 kambodžská vláda označila pojišťovnictví za pilíř kambodžské hospodářské stability, a pojišťovny jsou proto vnímány jako významné finanční instituce.

Přestože se pojišťovnictví stále nachází v raném stadiu rozvoje, od přijetí Zákona o pojišťovnictví v roce 2000 dosáhl průměrný roční růst sektoru cca 17 %. V současnosti je na kambodžském trhu 14 pojišťovacích společností a 1 zajišťovna, 7 z nich poskytuje všeobecné pojištění a 6 životní pojištění. Vzhledem k nedostatečnému povědomí velké části kambodžského obyvatelstva o přínosech nabízených pojišťovacích produktů se mnohé zahraniční pojišťovny (Prudential, Manulife) nyní soustředí na vzdělávací a informační kampaně pro širokou veřejnost. Zvláště v oblasti životního pojištění je Kambodža se svou mladou populací a rostoucím HDP slibným trhem. V současnosti je zde dle odhadů 1 mil. pojistitelných osob a tento počet by mohl vzrůst během následujících 5 let o dalších 0,5 mil. Potenciál skýtá také havarijní pojištění vozidel, které je v Kambodži zatím povinné pouze pro služební vozidla.

Další užitečné informace a seznam institucí nabízejících pojišťovací služby lze nalézt na webu Sdružení pojišťoven Kambodže (Insurance Association of Cambodia).

Zpět na začátek

1.7. Daňový systém

Kambodža má ve srovnání se sousedními zeměmi mírnější daňový režim. Dříve existovaly tři režimy daňového zákona: reálný, zjednodušený a odhadovaný. Nicméně kvůli neefektivnosti a nepraktičnosti takovéhoto rozdělení zákon z roku 2016 zrušil odhadovaný a zjednodušený režim. Zůstal pouze reálný režim.

Firmy podléhají následujícím daním:

A) Roční daně

Na konci každého roku daňový poplatník uhradí buď daň ze zisku, nebo minimální daň podle toho, která je vyšší.

1) Daň ze zisku

Standardní daň ze zisku je ve výši 20 %. Zvláštní sazba je určena pro těžební průmysl a pojišťovnictví. Vztahuje se na celosvětový zisk rezidentního daňového poplatníka.

Typ firmy

Sazba

Právnické osoby (všeobecné podnikání) 20 %
Podíl na zpracování ropy nebo zemního plynu a těžba nerostných surovin 30 %
Pojišťovny 5 % hrubého pojistného

Odečitatelné náklady

Všeobecně platí, že veškeré náklady na provoz firmy jsou odečitatelnými náklady, s výjimkou „nákladů spojených s abnormálním řízením, nákladů poskytujících zisk třetí straně, nákladů na osobní potřeby a extravagantních výdajů“.

Neodečitatelné náklady:

 • náklady spojené se zábavou a rekreací;
 • osobní a životní náklady;
 • penále a pokuty;
 • dary, granty a dotace;
 • zálohy na daň ze zisku, minimální daň a daň ze zisku;
 • srážková daň a daň z příjmu hrazená firmou; 
 • přímé či nepřímé ztráty z prodeje nebo směny majetku mezi spřízněnými stranami;
 • náklady nesouvisející s provozem firmy.

Snížení daně

Snížení daně je založeno na následující metodice:

 

Způsob výpočtu

Sazba

Nehmotný majetek    
Mající specifickou životnost Rovnoměrný 10 %
Bez specifické životnosti Rovnoměrný 10 %
Hmotný majetek    
Skupina 1: Budovy a stavby včetně základů Rovnoměrný 5 %
Skupina 2: Výpočetní technika, softwarová a datová zařízení Klesající zůstatek 50 %
Skupina 3: Dopravní prostředky, kancelářský nábytek a zařízení Klesající zůstatek 25 %
Skupina 4: Všechen ostatní hmotný majetek Klesající zůstatek 20 %

2) Minimální daň

Minimální daň je stanovena na 1 % z ročního obratu včetně všech daní kromě DPH. Měsíční záloha na daň ze zisku obvykle pokryje minimální daň, proto v případě platby minimální daně místo daně ze zisku obvykle není nutné hradit žádné doplatky.

B) Měsíční daně

1) Záloha na daň ze zisku

 • Záloha na daň ze zisku je stanovena na 1 % z měsíčního obratu včetně všech daní kromě DPH.  

2) Srážková daň

Každý rezidentní daňový poplatník podnikající v Kambodži má povinnost uhradit srážkovou daň z plateb rezidentním i nerezidentním poplatníkům daně. Tato daň je poukazována Daňovému úřadu (General Department of Taxation). Následující platby podléhají srážkové dani:

Druh platby

Sazba

Platby rezidentů rezidentům:
Poskytnutí služeb (kromě plateb daňovým poplatníkům, které jsou založeny platnou fakturou s DPH) 15 %
Úroky (kromě bank a spořitelen) 15 %
Autorský honorář 15 %
Pronájem 10 %
Platby úroků z termínovaných vkladů od místních bank obyvatelům 6 %
Platby úroků ze spořících vkladů od místních bank obyvatelům 4 %
Platby rezidentů nerezidentům:
Úroky 14 %
Autorský honorář, pronájem a další příjem související s užitím majetku 14 %
Správní a technické poplatky 14 %
Dividendy 14 %

Srážková daň se nevztahuje na platby související s prodejem zboží.

3) Daň z příjmu

Mzdy rezidentních daňových poplatníků a mzdové příjmy ze zahraničí podléhají progresivní sazbě od 0 % do 20 %, zatímco nerezidentní daňoví poplatníci podléhají sazbě 20 % z příjmu v Kambodži. Za rezidentního daňového poplatníka se považuje osoba, která má místo pobytu v Kambodži nebo se zdržuje na území Kambodže nejméně 182 dní během 12 měsíců.

Měsíční mzdové srážky se od 1. ledna 2017 stanoví takto:

Měsíční mzda

Riely (KHR)

USD (přibližně)

Sazba

0 – 1 000 000 0 – 250 0 %
1 000 000 – 1 500 000 250 – 375 5 %
1 500 001 – 8 500 000 375 – 2 125 10 %
8 500 001 – 12 500 000 2 125 – 3 125 15 %
nad 12 500 001 nad 3 125 20 %

Kurz: 1 USD = 4 000 KHR

Mimoplatové zaměstnanecké výhody (např. služební vozidlo, zvýhodněné půjčky, ubytování atd.) jsou daněny ve výši 20 %.

4) Daň z přidané hodnoty (DPH)

Byla zavedena v roce 1999 a má jednotnou sazbu pro zboží a služby ve výši 10 %. Od DPH je osvobozeno zboží na vývoz a následující služby a zboží:

 • veřejné poštovní služby;
 • služby nemocnic a klinik a zboží určené k poskytování lékařských a zubařských služeb;
 • dopravní služby poskytované státním veřejným dopravním systémem;
 • pojišťovací služby;
 • primární finanční služby;
 • dovoz zboží pro osobní spotřebu, které je osvobozeno od dovozních cel;
 • nevýdělečné činnosti pro veřejné blaho, které byly uznány Ministerstvem hospodářství a financí.

Kambodžský systém DPH odpovídá obecně užívanému systému DPH, kdy plátce DPH odvede daň pouze z rozdílu ceny mezi vstupy a výstupy, tedy z toho, o kolik se cena zboží u něho zvýší.

DPH uhrazené v rámci následujících výdajů nemůže být zahrnuto jako DPH na vstupu:

 • výdaje za zábavu;
 • výroba a dovoz určitých ropných produktů;
 • prodej a dovoz osobních motorových vozidel;
 • volání z mobilních telefonů.

C) Další zvláštní daně

1) Patentová daň

Firmy jsou povinny hradit patentovou daň při své první registraci a následně každý rok ve výši 1 140 000 KHR (přibližně 285 USD). Daň je hrazena v místě, kde firmy vykonávají svoji činnost.

2) Zvláštní daň na určité zboží a služby (spotřební daň)

Zvláštní daň je uvalena na některé místní a dovážené výrobky a služby. Sazba se pohybuje v rozmezí 3 % až 45 % a týká se nealkoholických nápojů, alkoholických výrobků, cigaret, piva a dalších služeb, jako je zábavní průmysl, domácí a mezinárodní letenky a telefonní služby.

3) Ubytovací daň

Ubytovací daň se vztahuje na ubytovací služby hotelů.  Je vypočítávána ve výši 2 % z platby za ubytování včetně všech poplatků a daní, kromě ubytovací daně a DPH.

4) Spotřební daň

Je stanovena na 3 % z prodejní ceny alkoholických nápojů a cigaret, jak v Kambodži vyrobených či dovezených, na každém stupni spotřebního řetězce. Daňový základ zahrnuje veškeré daně, kromě daně samotné a DPH.

5) Daň z převodu a kolkovné

Povinnost uhradit daň z převodu se vztahuje na převod movitého majetku, dopravních prostředků a podílů. Kolkovné se vztahuje na smlouvy na dodávku zboží a služeb pro státní instituce a určité právní dokumenty týkající se založení, sloučení a zrušení společnosti. Sazby jsou následující:

Druh činnosti Sazba
Převod vlastnictví nebo práva vlastnit nemovitý majetek a nemovitý vklad do kapitálu 4 % z hodnoty nemovitosti
Převod vlastnictví nebo práva vlastnit dopravní prostředek 4 % z hodnoty dopr. prostředku
Převod části nebo celého podílu společnosti 0,1 % z hodnoty převáděného podílu
Registrace smlouvy na dodávku zboží a služeb vládě 0,1 % z hodnoty smlouvy
Registrace právních dokumentů, jako je potvrzení o zápisu do obchodního rejstříku, potvrzení o fúzi, potvrzení o likvidaci společnosti 1 000 000 KHR (přibližně 250 USD)

6) Daň z nemovitosti

Sazba daně z nemovitosti je stanovena na 0,1 % z hodnoty nemovitosti přesahující hodnotu
1 mld. KHR (přibližně 25 000 USD). Hodnotu nemovitosti určuje Výbor pro ohodnocení nemovitostí. Musí být vyplněno daňové prohlášení a daň uhrazena nejpozději k 30. září. 

7) Daň z nevyužívané půdy

Týká se půdy, na které nedochází k výstavbě či je výstavba zastavena a byla jako taková označena Výborem pro ohodnocení nevyužívané půdy. Sazba daně je stanovena na 2% z tržní ceny. Musí být vyplněno daňové prohlášení a daň uhrazena nejpozději k 30. září. 

8) Dodatková daň z výplaty dividend

Týká se rozdělení zisku, který nebyl zdaněn plnou sazbou ve výši 20%. Zisk firem, které mají výjimku z úhrady daně ze zisku, nepodléhají dani z výplaty dividend do doby, než jsou zadržené výnosy vyplaceny, případně během nebo po skončení daňových prázdnin.

Zdroj: DFDL 

Další informace o daňovém systému v Kambodži – BNG Legal.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Phnompenhu (Kambodža) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem