Kamerun: Mapa oborových příležitostí – perspektivní položky českého exportu

© Zastupitelský úřad ČR v Abuji (Nigérie)

 

 

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Kupní kupní síla většiny obyvatel nízká, zákazník se orientuje více na cenu než kvalitu. Přes Kamerun vedou zásobovací cesty do severního Konga, pevninské Rovníkové Guineje, Gabonu, Středoafrické republiky i Čadu – vývozce by se měl orientovat na celou oblast CEMACu. Na druhé straně je podíl domácí výroby nízký, téměř všechno zboží se dováží. Prostor pro uplatnění českého zboží na trhu přes stále silný francouzský vliv a rychle rostoucí čínskou a.j. konkurenci nicméně existuje.

K nejperspektivnějším položkám pro vývoz a investice patří zejména ty výrobky/oblasti, které vyhovují strategii „Stratégie pour la croissance et l’emploi“ a „Vision Cameroun 2035“. Patří k nim v současné době zejména potravinářské komodity a technologická zařízení pro potravinářský průmysl (vybavení pekáren, mlýnů, linky nazpracování ovoce a zeleniny, výrobu nápojů, minipivovary, technologie na zpracování ryb, mrazící provozy apod …). Značný zájem by mohl být také o traktory a ostatní zemědělské stroje pro soukromé farmáře, dodávky hnojiv a chemikálií proti škůdcům.

Nejperspektivnějšími odvětvími jsou stále ropný a těžební sektor a sektor zpracování vytěženého dřeva.

Očekává se rozvoj těžby železné rudy, bauxitu, manganu atd. Využití těchto zásob bude potřebovat dodávky těžebních technologií a dopravních prostředků (včetně ojetých). Kamerun investuje do rozvoje infrastruktury – perspektivní jsou z tohoto hlediska stavební stroje, vybavení letišť, obytných budov, nemocnic, zařízení pro vodní elektrárny, malé vodní elektrárny, ale i obnovitelné zdroje elektrické energie (solární…), které je možné zapojit off-grid. Kamerun má velké zásoby využitelné dřevní hmoty.

Vláda omezuje vývoz nezpracovaného dřeva a kulatiny, naskýtá se prostor pro firmy, které budou schopny dodat zařízení/investovat do velkokapacitních pil a linek na zpracování dřeva. Velký potenciál má turistický průmysl. Kamerun nabízí perspektivně dobrý trh také například pro česká malá dopravní letadla, dále stále se rozvíjející trh pro telekomunikační zařízení a služby. Další perspektivní položky pro český export: automobily (i ojeté), textil (včetně brokátu), léky a zdravotnické přístroje, veterinární léčiva, výrobky sklářského průmyslu.

Země potřebuje investice v podstatě do všech sektorů ekonomiky.

Perspektivními oblastmi pro investice jsou:

 • geologický průzkum a využití nových ložisek surovin
 • výroba stavebních materiálů
 • výroba hnojiv a pesticidů
 • zpracování ropy
 • energetika (včetně netradičních zdrojů energie)
 • těžba a zpracování dřeva
 • zpracování zemědělských produktů
 • zemědělství (včetně pěstování technických plodin)
 • výroba mouky a těstovin
 • výroba nápojů (včetně minipivovarů)
 • zásobování vodou
 • služby (telekomunikace, bankovnictví)
 • hotelový průmysl a turistika.

Zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

V Kamerunu se každý rok v prosinci koná jediný mezinárodní veletrh, a to v Yaoundé – Tsinga (International Trade Fair).

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Abuji (Nigérie) ke dni 13.5.2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem