Kamerun: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

© Zastupitelský úřad ČR v Abuji (Nigérie)

ČR je vnímána jako tradiční partner i spřátelená země, která nevyužívá možností.
S Kamerunem máme dlouhodobě negativní obchodní bilanci, zejména díky dovozům tropického ovoce. Hlavní překážky ještě širší vzájemné ekonomické a obchodní spolupráce vidíme v nezájmu českých soukromých podniků o tuto zemi, neznalosti teritoria a způsobů podnikání v něm, vzdálenosti od ČR, stále ještě nízké znalosti francouzského jazyka a určité opatrnosti nebo neochotě se dlouhodobě angažovat v neznámém (a pro mnohé rizikovém) teritoriu. Kamerunská republika je hodnocen agenturou OECD v té nejhorší kategorii co do pojistitelnosti exportních úvěrů, takže domácí české banky jsou velmi opatrné. České firmy narazí na silnou konkurenci francouzských, italských, španělských, čínských, libanonských, nově i tureckých nebo marockých společností.

Česká republika vnímá Kamerun jako zemi s velkým potenciálem pro rozvoj investičních a obchodních vztahů. Jako jedná z mála afrických zemí má Kamerun s Českou republikou negativní obchodní bilanci a po Nigérii je největším obchodním partnerem v subsaharské oblasti. V roce 2017 vzrostl český vývoz do Kamerunu významně o 77% a obchodní výměna se stále drží na africké poměry na relativně vysoké úrovni.

Vzhledem k přetrvávajícím bezpečnostním rizikům v subsaharském regionu považuje Česká republika za jednu z klíčových oblastí rozvoj spolupráce v oblasti obrany a bezpečnosti, zemědělství, energetiky. Česká republika má vzhledem k dlouholeté tradici v tomto směru rozhodně co nabídnout a jsme přesvědčeni, že jsme schopni potřebám kamerunské strany vyhovět v řadě aspektů.
V současné době je finalizována mezivládní Dohoda o zamezení dvojího zdanění. Po posledních formálních úpravách jsme připraveni k jejímu podpisu.

Kromě spolupráce v oblasti obchodu již několik let probíhá spolupráce v oblasti ochrany životního prostředí. ZOO Praha realizuje v rámci biosférické rezervace Dja svůj úspěšný projekt Toulavý autobus. Díky tomuto projektu můžeme přiblížit kamerunským dětem poklady jejich přírody a naučit se je chránit.

V roce 2017 byly českou vládou realizovány 2 projekty na podporu ekonomické diplomacie (PROPED): 1) Incomingová mise zástupců zemědělského sektoru z Kamerunu do ČR v gesci Ministerstva zemědělství ČR (březen 2017) a 2) Podnikatelská mise vedená MZV ČR do Kamerunu (prosinec 2017) zaměřená na obranný a energetický průmysl. Cílem těchto projektů je vzájemné seznámení sektorových podniků a podnikatelů a navázání bilaterální B2B nebo G2B spolupráce.
V prosinci 2018 byla v rámci projektu na podporu ekonomické diplomacie (PROPED) realizována oborová zemědělská podnikatelská mise vedená zástupci Ministerstva zemědělství ČR do Kamerunu. Cílem projektu bylo kromě politických jednání na ministerstvu zemědělství představit vytipovaným kamerunským podnikatelům v oblasti agrofood a agrobusiness možnosti vzájemné spolupráce. Byly navázány první kontakty.

V roce 2019 byl českou vládou realizován PROPED – Podnikatelská mise vedena státním tajemníkem MZV (listopad 2019) zaměřený na oblast obrany a bezpečnosti, energetiky a zdravotnictví. Cílem těchto projektů je vzájemné seznámení sektorových podniků a podnikatelů a navázání bilaterální B2B nebo G2B spolupráce. Na rok 2020 je plánován další PROPED – Incomingová mise zástupců MO Kamerunu do ČR.

 

V obchodních vztazích s Kamerunem pomáhá českému exportu přítomnost honorárního konzula České republiky v Douale.

Honorární konzulkou je paní Věra Yabéko
40, Rue Dominique Savio, Bonapriso, B.P.1511 Douala
République du Cameroun
Tel: +2377-9926690, +2377-3430718, +2377-3429586
fax: 002377-3431217
E-mail: yabekovera@yahoo.fr

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

 tis. USD

2015

2016

2017

2018

2019

vývoz

4 399

7 563

10 251

4 859

3247

dovoz

21 742

14 169

15 121

19 246

23819

obrat

26 141

21 732

25 372

24 105

27066

saldo

-17 343

-6 606

-4871

-14 386

-20527

 

Česká republika vnímá Kamerun jako zemi s velkým potenciálem pro rozvoj investičních a obchodních vztahů. Jako jedná z mála afrických zemí má Kamerun s Českou republikou negativní obchodní bilanci a po Nigérii je největším obchodním partnerem v subsaharské oblasti. V roce 2017 vzrostl český vývoz do Kamerunu o 77% a  roce 2018 vzrostl naopak dovoz o cca 20 %. V roce 2019 je obchodní výměna opět negativní a dovoz narostl o 80% oproti 2018. 

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

V roce 2018 se do Kamerunu vyvezlo zboží za 107,2 mln Kč, dovezlo za 412,6 mln Kč. Hlavními vývozními artikly byly cihly, tvárnice, obnošené oděvy, mechanické stavy, ropné živice, nápravy, podvojné soli, nápravy. Dovážely se banány, káva, přírodní kaučuk a tropické dřevo různého druhu. V roce 2019 se dovezly hlavně banány, káva, technický kaučuk a tropické dřevo. Vyvážely se pušky, nápravy, obnošené oděvy, procesorové jednotky a číslicové ovládací panely.

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

ZÚ neeviduje v žádnou výměnu oblasti služeb.

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

V Kamerunu doposud existovala jediná česká investice: Brněnská společnost Brookside, s r.o., postavila v severokamerunské metropoli Maroua provozovnu na čerpání a stáčení minerální vody. Závod byl v provozu od druhé poloviny roku 2002 a nabízel minerální vodu značky Minerah i do sousedního Čadu.

Provozovna přestala vyrábět v roce 2005 a počátkem roku 2009 byla převezena do Nigérie. Firma ale v Kamerunu dále působí v zábavním průmyslu.

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Mezi oběma zeměmi byly podepsány následující smlouvy:

  • Dohoda o hospodářské a technické spolupráci mezi ČSSR a Federativní republikou Kamerun (Paříž dne 13.6.1963) (neuveřejněna ve sbírce zákonů)
  • Dohoda o kulturní spolupráci mezi ČSSR a Federativní republikou Kamerun (Paříž dne 20. 4. 1964). (č. 168/1964 Sb.)

Od vstupu ČR do EU jsou vztahy upravovány společnou politikou EU – platnost obchodní dohody mezi vládou ČSSR a vládou Sjednocené kamerunské republiky, podepsaná v Yaoundé dne 25. června 1981, byla ukončena ke dni vstupu ČR do EU.

Mezi ČR a Kamerunem nejsou v současné době uzavřeny v ekonomické oblasti žádné platné dohody. V roce 2014, 2016 a 2017 proběhla jednání o dohodě o zabránění dvojímu zdanění, nyní se dojednává termín podpisu.

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Z ČR nebyla v posledních dvou letech poskytnuta Kamerunu žádná zahraniční pomoc.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Abuji (Nigérie) ke dni 13.5.2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem