Kamerun: Vztahy země s EU

© Zastupitelský úřad ČR v Abuji (Nigérie)

EU patří k nejvýznamnějším donorům zahraniční rozvojové pomoci i významným obchodním partnerům Kamerunu. V lednu 2009 podepsal Kamerun s Evropskou komisí jako jediná země středoafrického regionu prozatímní EPA (IEPA). Současně probíhají jednání o podpisu této dohody na regionální úrovni.

Dle Evropské komise jsou obtížná jednání o vývozních a regionálních clech, doplňkových subvencích a ochranných opatření. V roce 2010 podepsal Kamerun s EU dohodu o označování a sledování vyváženého dřeva.

3.1. Zastoupení EU v zemi

Délégation de l’Union européenne au Cameroun
1068, rue Onamblélé Nkou, Quartier Nlongkak, BP 847 Yaoundé
Tel: (+237) 22 20 13 87 / 22 21 00 28 / 99 41 66 65
Fax: (+237) 22 20 21 49 / 22 21 40 27
E-mail: delegation-cameroun@eeas.europa.eu
Web: http://eeas.europa.eu/delegations/cameroon/index_fr.htm

Zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Země EU v roce 2018 dovezly z Kamerunu zboží za 1915 mil. Euro, vyvezly zboží za 1475 mil. Euro.

V roce 2019 dovezly země EU zboží z Kamerunu za 2108 milionů EUR a zboží vyvážely za 1387 milionů EUR.

  • Obchod EU a Kamerunu
  • MADB
  • Obchodní vztahy EU a Kamerunu

Zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

EU patří k největším donorům v Kamerunu. 10. EDF (2008 – 2013) alokoval 239 mil. Euro (obálka A)

a 6,9 mil. Euro (obálka B). V rámci 11. EDF (2014-2020) bude poskytnuta pomoc ve výši 282 mil. Euro na zlepšení podnikatelského a obchodního prostředí, rozvoj venkova (zejména podpora zemědělství) a podporu místní samosprávy.

Další informace:

  • Přehled projektů
  • Seznam projektů
  • Delegace EU v Kamerunu

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Abuji (Nigérie) ke dni 13.5.2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem