Kanada: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

© Zastupitelský úřad ČR v Ottawě (Kanada)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Vzájemná obchodní výměna ČR – Kanada za posledních 5 let (mld. Kč)
 

2015

2016

2017

2018

2019

Vývoz z ČR

6,42

6,1

7,12

7,78

7,74

Dovoz do ČR

4,03

4,9

6,14

8,47

9,17

Obrat

10,45

11,01

13,26

16,25

16,91

Bilance

+2,39

+1,2

+0,98

-0,69

-1,4

Zdroj: Český statistický úřad

Kanada patří k tradičním obchodním partnerům ČR. V roce 2019 byla 46. největší vývozním partnerem a 43. největší dovozní zemí pro ČR.     

Vzájemná obchodní výměna ČR – Kanada za posledních 5 let (mil. USD)
 

2015

2016

2017

2018

2019

Vývoz z ČR

260,7

250,0

306,6

358,6

337,3

Dovoz do ČR

163,8

200,9

263,8

390,8

400,5

Obrat

424,5

450,9

570,4

749,3

737,8

Bilance

+96,9

+49,1

+42,8

-32,2

-63,1

Zdroj: Český statistický úřad

Vzájemná obchodní výměna ČR – Kanada za posledních 5 let (mil. CAD)
 

2015

2016

2017

2018

2019

Kanadský dovoz z ČR

 583,3

542,2

625,7

772,5

818,7

Kanadský vývoz do ČR

 192,0

173,5

193,7

277,6

310,1

Obrat

 775,3

715,8

819,4

1050,1

1128,8

Bilance

 +391,3

+368,7

+431,9

-494,9

-508,6

Zdroj: Statistics Canada

Pozn: Rozdíly mezi českou a kanadskou statistikou jsou způsobeny především metodou vykazování vývozu podle první země určení, zatímco u dovozu podle země původu (zkreslení na obou stranách z důvodu velkého množství reexportů u takto geograficky vzdálených obchodních partnerů).

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Hlavní položky českého vývozu do Kanady v roce 2019

Komodita

vývoz (mil. CAD)

Kolejnice ze železa a oceli (HS 7302)

57,7

Telefonní a ost. přístroje pro vysílání, přijímání hlasu, obrazů aj. dat (HS 8517)

28,0

Syntetická guma (HS 4002)

27,1

Feroslitiny (HS 7202)

27,0

Nové pneumatiky z pryže (HS 4011)

26,4

Součásti motorových vozidel (HS 8708)

26,2

Ost. zvedací, manipulační, nakládací nebo vykládací zařízení (HS 8428)

20,4

Samohybné buldozery, stroje na vyrovnávání terénu (HS 8429)

20,2

Spínače a další součásti el. obvodů (HS 8536)

19,6

Odstředivky, stroje a přístroje k filtrování nebo čištění kapalin a plynů (HS 8421)

19,5

Zdroj: Statistics Canada

Hlavní položky českého dovozu z Kanady v roce 2019

Komodita

Hodnota (mil. CAD)

Vrtulníky (HS 8802)

92,2

Letecké katapulty, simulátory (HS 8805)

25,8

Kosmetické přípravky nebo líčidla a přípravky pro péči o pokožku (HS 3304)

23,1

Telefonní a ost. přístroje pro vysílání, přijímání hlasu, obrazů aj. dat (HS 8517)

21,0

Auta os., aj., vozidla motorová pro přepravu osob (HS 8703)

14,7

Výživa pro psy a kočky (HS 2309)

7,7

Hřídele, převody a jejich součásti (HS 8483)

3,8

Přístroje vysílací pro rozhlas (HS 8525)

3,7

Měřicí nebo kontrolní přístroje, projektory na kontrolu profil (HS 9031)

3,6

Přístroje pro fyzikální nebo chemické rozbory (HS 9027)

3,4

Zdroj: Statistics Canada

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Obchod se službami mezi ČR a Kanadou v roce 2019 (mil. Kč)

Služba

Kredit

Debet

Saldo

Cestovní ruch

1238,9

1081,1 157,8

Doprava

1164,2

410,8 753,4

Soukromé cesty

1054,7

900,4 154,3

Ostatní podnikatelské služby

312,4

537,2 -224,8

Technické služby související s obchodem

124,5

187,7 -63,2

Pracovní cesty

184,2

180,7 3,5

Telekomunikační služby

214

84,8 129,7

Odborné a poradenské služby v oblasti řízení

177,3

236,8 -59,5

Výzkum a vývoj

10,6

112,7 -102,1

Opravy a údržba

3,4

30,2 -26,8

Poplatky za využívání duševního vlastnictví 

12,1

28,3 -16,2

Zdroj: Česká národní banka

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

 V Kanadě je investiční aktivita českých firem poměrně nízká. Je to způsobeno především následujícími důvody:

 • Nedostatečná kapitálová síla českých firem;
 • Geografická vzdálenost;
 • Vyšší cenová úroveň v Kanadě;
 • Vstup na trh USA, odkud pobočky některých českých firem řídí činnost i v Kanadě;
 • Častá preference místních zastoupení a partnerů před vlastní pobočkou.

Přesto Kanada nabízí velmi zajímavé a atraktivní příležitosti, což potvrzují rostoucí investice především do technologického sektoru, ale nejen do něj, a to jak ze Spojených států, tak z dalších evropských zemí.

Českou investici do výroby představuje společnost Precision Record Pressing, společný joint-venture české společnosti GZ Media, a. s. Loděnice a kanadského partnera Isotope Music. Společnost, která sídlí ve městě Burlingtion v provincii Ontario, je zaměřená na výrobu gramofonových vinylových desek. V Albertě a Ontariu působí pobočka české inženýrské firmy Control System. V Albertě je založena také pobočka společnosti Lama Energy Group, podnikající v oblasti energetiky. Mezi další společnosti působící v Kanadě se řadí společnost Keboola, poskytující IT a datové služby z Vancouveru, joint venture Brens North America, se sídlem v Torontu, Ontariu, který se zaměřuje na smart materiály v oblasti infrastruktury a dopravy nebo dceřinná společnost české společnosti mcePharma sídlící v Britské Kolumbii, která vyvíjí a vyrábí inovativní doplňky stravy a kosmetiku. V Britské Kolumbii (Whistler) také sídlí partnerská společnost české firmy Berndorf Bäderbau, předního světového výrobce ocelových bazénů, Stainless Steel Pool & Spa.

V roce 2019 byla v Torontu otevřena pobočka společnosti Linet, výrobce zdravotnických lůžek), v Albertě dceřinná společnosti české společnosti AgroEcoPower, zaměřená na zemědělské technologie, a v roce 2020 byla s pobočkami v Torontu a Halifaxu založena společnosti Principal North America.

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

V oblasti ekonomické spolupráce jsou v platnosti následující smluvní dokumenty (datum vstupu v platnost):

 • Dohoda mezi ČR a Kanadou o spolupráci při mírovém využívání jaderné energie (22. 2. 1995)
 • Smlouva mezi ČR a Kanadou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu (28. 5. 2002)
 • Dohoda mezi ČR a Kanadou o podpoře a ochraně investic (22. 1. 2012)
 • V rámci EU využívá ČR výhody Komplexní hospodářské a obchodní dohody (CETA), která je nyní ve svém přeběžném provádění/platnosti (21. 9. 2017).

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Poskytování zahraniční rozvojové pomoci je důležitou součástí kanadské zahraniční politiky. Zákon Official Development Assistance Accountability Act z roku 2008 upravuje poskytování rozvojové pomoci federálními institucemi. Zákon vyžaduje, aby pomoc přispívala ke snižování chudoby, zlepšení vyhlídek chudých lidí a brala v úvahu respekt k mezinárodním standardům lidských práv. Agendu rozvojové pomoci zajišťuje Ministerstvo zahraničních věcí (Global Affairs Canada). Snahou je lépe zajistit podporu kanadských zájmů v zahraničí. 

Kanada rozšířila počet prioritních zemí pro bilaterální rozvojovou pomoc z 25 na 41:

 • Afrika – Benin, Burkina Faso, Etiopie, Ghana, Kongo, Mali, Mozambik, Senegal, Jižní Súdán, Tanzánie, Keňa, Maroko, Nigerie, Jižní Afrika, Egypt
 • Asie – Afghánistán, Bangladéš, Barma, Indonésie, Mongolsko, Filipíny, Vietnam, Růstový regionální program pro Kanadsko-asijský obchod a investice, Srí Lanka
 • Blízký Východ – Jordánsko, Západní břeh a Gaza, Irák, Libanon, Pákistán, Sýrie
 • Latinská Amerika – Haiti, Honduras, Karibiský regionální program, Kolumbie, Peru, Meziamerický regionální program, Bolívie, Kuba
 • Střední Amerika – Guatemala, Nikaragua
 • Východní Evropa – Ukrajina

Většina priorit a programů kanadské vlády, jak na domácí, tak na mezinárodní úrovni, byly definovány s cílem dosáhnout Cíle udržitelného rozvoje.

Mezi prioritní témata zahraniční pomoci patří:

 • Rovnost žen a mužů a posílení postavení žen a dívek
 • Lidská důstojnost, pokrývající humanitární činnost, zdraví, výživu a vzdělávání
 • Zemědělství, ekologické technologie a obnovitelná energie
 • Opatření v oblasti životního prostředí a klimatu
 • Demokracie a lidská práva
 • Mír a bezpečnost

Ve fiskálním roce 2018-19 (poslední dostupné údaje) poskytla Kanada ze všech vládních úrovní (federální, provinční-teritoriální a municipální) zahraniční rozvojovou pomoc (bilaterální a multilaterální) v hodnotě 6,394 mld. CAD. Největší poskytovatelé zahraniční pomoci:

 • Global Affairs Canada: 4,647 mld. CAD
 • Department of Finance: 796,7 mil. CAD
 • Immigration, Regugees and Citizenship Canada: 389,8 mil. CAD
 • International Development Research Centre: 156,0 mil. CAD
 • Environment and Climate Change Canada: 19,8 mil CAD
 • Royal Canadian Mounted Police: 15,1 mil. CAD

Zahraniční pomoc byla ve fiskálním roce 2018-19 teritoriálně rozdělena následovně:

 • Afrika – 2,5 mld. CAD
 • Asie – 1,4 mld. CAD
 • Latinská Amerika – 888 mil. CAD
 • Blízký Východ – 617 mil. CAD
 • východní Evropa – 170 mil. CAD

10 největších příjemců kanadské zahraniční pomoci:

 • Sýrie – 131 mil. CAD
 • Libanon – 57 mil. CAD
 • Jemen – 55 mil. CAD
 • Kongo – 47 mil. CAD
 • Irak – 44 mil. CAD
 • Jížní Súdán – 43 mil. CAD
 • Bangladéš – 39 mil. CAD
 • Jordánsko – 36 mil. CAD
 • Etiopie – 24 mil. CAD
 • Somálsko – 23 mil. CAD

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno Zastupitelským úřadem ČR v Ottawě a Torontu (Kanada) ke dni 13. května 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem