Kanada: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

© Zastupitelský úřad ČR v Ottawě (Kanada)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Vzájemná obchodní výměna ČR – Kanada za posledních 5 let (mld. Kč)
 

2014

2015

2016

2017

2018

Vývoz z ČR

5,34

6,42

6,1

7,12

7,78

Dovoz do ČR

3,67

4,03

4,9

6,14

8,47

Obrat

9,01

10,45

11,01

13,26

16,25

Bilance

+1,67

+2,39

+1,2

+0,98

-0,69

Zdroj: Český statistický úřad

Kanada patří k tradičním obchodním partnerům ČR. V roce 2018 byla 45. největší obchodní partner a 44. největší vývozní trh pro ČR.     

Vzájemná obchodní výměna ČR – Kanada za posledních 5 let (mil. USD)
 

2014

2015

2016

2017

2018

Vývoz z ČR

257,3

260,7

250,0

306,6

358,6

Dovoz do ČR

176,7

163,8

200,9

263,8

390,8

Obrat

434,0

424,5

450,9

570,4

749,3

Bilance

+80,6

+96,9

+49,1

+42,8

-32,2

Zdroj: Český statistický úřad

Vzájemná obchodní výměna ČR – Kanada za posledních 5 let (mil. CAD)
 

2014

2015

2016

2017

2018

Kanadský dovoz z ČR

583,9

 583,3542,2625,7772,5
Kanadský vývoz do ČR

129,3

 192,0173,5193,7277,6
Obrat

628,3

 775,3715,8819,41050,1
Bilance

+369,7

 +391,3+368,7+431,9-494,9

Zdroj: Statistics Canada

Pozn: Rozdíly mezi českou a kanadskou statistikou jsou způsobeny především metodou vykazování vývozu podle první země určení, zatímco u dovozu podle země původu (zkreslení na obou stranách z důvodu velkého množství reexportů u takto geograficky vzdálených obchodních partnerů).

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Hlavní položky českého vývozu do Kanady v roce 2018

Komodita

vývoz (mil. CAD)

Kolejnice ze železa a oceli (HS 7302)

48,3

Feroslitiny (HS 7202)

33,7

Součásti motorových vozidel (HS 8708)

24,6

Samohybné buldozery, stroje na vyrovnávání terénu (HS 8429)

24,1

Zařízení pro automatizované zpracování dat a jejich jednotky, magn. nebo optické snímače (HS 8471)

21,1

Ost. zvedací, manipulační, nakládací nebo vykládací zařízení (HS 8428)

20,2

Syntetická guma (HS 4002)

19,6

Spínače a další součásti el. obvodů (HS 8536) 

19,3

Odstředivky, stroje a přístroje k filtrování nebo čištění kapalin a plynů (HS 8421)

17,8

Nové pneumatiky z pryže (HS 4011)   

16,9

Zdroj: Statistics Canada

Hlavní položky českého dovozu z Kanady v roce 2018

Komodita

Hodnota (mil. CAD)

Vrtulníky (HS 8802)

88,3

Uhlí černé brikety bulety ap.  z uhlí černého (HS 2701)

26,9

Auta os., aj., vozidla motorová pro přepravu osob

13,5

Kosmetické přípravky nebo líčidla a přípravky pro péči o pokožku (HS 3304)

12,3

Měřicí nebo kontrolní přístroje, projektory na kontrolu profil (HS 9031)

9,7

Telefonní a ost. přístroje pro vysílání, přijímání hlasu, obrazů aj. dat (HS 8517)

9,5

Stroje a mechanická zařízení s vlastní individuální funkcí, jinde neuvedené (HS 8479)

6,5

Výživa pro psy a kočky (HS 2309)

5,5

Hřídele, převody a jejich součásti (8483)

4,9

Rámy, základny, formovací modely pro formy aj. (HS 8480)

4,2

Zdroj: Statistics Canada

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Obchod se službami mezi ČR a Kanadou v roce 2018 (mil. Kč)

Služba

Kredit

Debet

Saldo

Cestovní ruch

1244,6

1022,5+222,1
Doprava

817,3

342,9+474,4
Soukromé cesty

1036,4

857,0+179,3
Ostatní podnikatelské služby

530,2

271,7+258,5
Technické služby související s obchodem

327,6

49,2+278,4
Pracovní cesty

208,2

165,5+42,7
Telekomunikační služby

146,4

92,3+54,1
Odborné a poradenské služby v oblasti řízení

197,7

198,7-1,0
Výzkum a vývoj

4,9

23,8-18,9
Opravy a údržba

4,6

47,4-42,8
Poplatky za využívání duševního vlastnictví

5,4

43,2-37,7

Zdroj: Česká národní banka

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

 V Kanadě je investiční aktivita českých firem minimální. Je to způsobeno především následujícími důvody:

 • Nedostatečná kapitálová síla českých firem
 • Geografická vzdálenost
 • Vyšší cenová úroveň v Kanadě
 • Vstup na trh USA, odkud pobočky některých českých firem řídí činnost i v Kanadě.

Podle dostupných informací ZÚ Ottawa v Kanadě působí  mj. pobočka české inženýrské firmy Control System International, a. s. Praha (www.controlsystem.ca). Další českou investici představuje společnost Precision Record Pressing, Inc. (www.precisionpressing.com), společný joint-venture české společnosti GZ Media, a. s. Loděnice a kanadského partnera Isotope Music, Inc. (www.isotopemusic.com). Společnost, která sídlí ve městě Burlingtion v provincii Ontario, je zaměřená na výrobu gramofonových vinylových desek. Kromě toho byla v Kanadě zřízena pobočka české společnosti KitGen, pod názvem KitGen Canada Inc., sídlící ve městě Markham v provincii Ontario (www.kitgen.ca) a joint venture Brens North America, se sídlem v Torontu, Ontariu (www.brens-na.com), který se zaměřuje na smart materiály v oblasti infrastruktury a dopravy.

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

V oblasti ekonomické spolupráce jsou v platnosti následující smluvní dokumenty (datum vstupu v platnost):

 • Dohoda mezi ČR a Kanadou o spolupráci při mírovém využívání jaderné energie (22. 2. 1995)
 • Smlouva mezi ČR a Kanadou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu (28. 5. 2002)
 • Dohoda mezi ČR a Kanadou o podpoře a ochraně investic (22. 1. 2012)
 • V rámci EU využívá ČR výhody Komplexní hospodářské a obchodní dohody (CETA), která je nyní ve svém přeběžném provádění/platnosti (21. 9. 2017).

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Poskytování zahraniční rozvojové pomoci je důležitou součástí kanadské zahraniční politiky. Zákon Official Development Assistance Accountability Act z roku 2008 upravuje poskytování rozvojové pomoci federálními institucemi. Zákon vyžaduje, aby pomoc přispívala ke snižování chudoby, zlepšení vyhlídek chudých lidí a brala v úvahu respekt k mezinárodním standardům lidských práv. Agendu rozvojové pomoci zajišťuje Ministerstvo zahraničních věcí, obchodu a rozvoje (Global Affairs Canada). Snahou je lépe zajistit podporu kanadských zájmů v zahraničí. 

Kanada rozšířila počet prioritních zemí pro bilaterální rozvojovou pomoc z 25 na 41:

 • Afrika – Benin, Burkina Faso, Etiopie, Ghana, Kongo, Mali, Mozambik, Senegal, Jižní Súdán, Tanzánie, Keňa, Maroko, Nigerie, Jižní Afrika, Egypt
 • Asie – Afghánistán, Bangladéš, Barma, Indonésie, Mongolsko, Filipíny, Vietnam, Růstový regionální program pro Kanadsko-asijský obchod a investice, Srí Lanka
 • Blízký Východ – Jordánsko, Západní břeh a Gaza, Irák, Libanon, Pákistán, Sýrie
 • Latinská Amerika – Haiti, Honduras, Karibiský regionální program, Kolumbie, Peru, Meziamerický regionální program, Bolívie, Kuba
 • Střední Amerika – Guatemala, Nikaragua
 • Východní Evropa – Ukrajina

Mezi prioritní témata zahraniční pomoci patří:

 • Rovnost žen a mužů a posílení postavení žen a dívek
 • Lidská důstojnost, pokrývající humanitární činnost, zdraví, výživu a vzdělávání
 • Zemědělství, ekologické technologie a obnovitelná energie
 • Opatření v oblasti životního prostředí a klimatu
 • Demokracie a lidská práva
 • Mír a bezpečnost

Ve fiskálním roce 2017-18 (poslední dostupné údaje) poskytla Kanada ze všech vládních úrovní (federální, provinční-teritoriální a municipální) zahraniční rozvojovou pomoc (bilaterální a multilaterální) v hodnotě 6,098 mld. CAD. Největší poskytovatelé zahraniční pomoci:

 • Global Affairs Canada: 4,405 mld. CAD
 • Department of Finance: 544,0 mil. CAD
 • International Development Research Centre: 148,7 mil. CAD
 • Environment and Climate Change Canada: 20,7 mil CAD
 • Royal Canadian Mounted Police: 19,3 mil. CAD

Zahraniční pomoc byla ve fiskálním roce 2017-18 teritoriálně rozdělena následovně:

 • Afrika – 39 %
 • Asie – 21 %
 • Latinská Amerika – 12 %
 • Blízký Východ – 10 %
 • východní Evropa – 3 % 

10 největších příjemců kanadské zahraniční pomoci:

 • Sýrie – 105 mil. CAD 
 • Irak- 72 mil. CAD
 • Libanon- 64 mil. CAD
 • Jemen – 49 mil. CAD
 • Jordánsko- 40 mil. CAD
 • Etiopie – 39mil. CAD
 • Bangladéš – 35 mil. CAD
 • Somálsko – 33 mil. CAD
 • Kongo – 32 mil. CAD
 • Jížní Súdán- 30mil. CAD

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno Zastupitelským úřadem ČR v Ottawě (Kanada) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem