Kanada: Vztahy země s EU

© Zastupitelský úřad ČR v Ottawě (Kanada)

3.1. Zastoupení EU v zemi

Delegation of the European Union to Canada
Mrs. Delphine Sallard, Minister Counsellor (obchodní rada)

Mrs. Maud Labat, First Counsellor

Mrs. Marta Middlebro, Trade Affairs Manager

150 Metcalfe Street, Suite 1900
Ottawa, Ontario, Canada K2P 1P1 
Tel: +1-613-238-6464
Fax: +1-613-238-5191
E-mail: Delegation-Canada@eeas.europa.eu
Web: http://eeas.europa.eu

Zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Obchodní výměna se zbožím mezi Kanadou a EU v roce 2018 dosáhla hodnoty 118,1 mld. CAD a meziročně se zvýšila o 9,5 % (107,9 mld. CAD v roce 2017). Kanadský vývoz do EU dosáhl hodnoty 44,5 mld. CAD a meziročně se zvýšil o 7,0 % (41,6 mld. CAD v roce 2017). Kanadský dovoz z EU dosáhl hodnoty 73,6 mld. CAD a meziročně se zvýšil o 11,0 %.

Na kanadské straně deficit činil 29,1 mld. CAD a meziročně se tedy zvýšil (24,8 mld. CAD v roce 2017). Na celkovém kanadském exportu se EU podílela 7,6 % a na celkovém kanadském importu 12,4 %.

Obchodní vztahy Kanady a EU do budoucna významně podpoří Komplexní hospodářská a obchodní dohoda (Comprehensive Economic and Trade Agreement – CETA), která byla po složitých závěrečných jednáních podepsána dne 30.10.2016 na summitu EU-Kanada v Bruselu. Jednání o CETA trvala více než 5 let a jejich zahájení bylo oznámeno na summitu EU-Kanada v květnu 2009 v Praze. ČR ratifikovala dohodu CETA dne 13. 9. 2017.

Dohoda CETA je nejrozsáhlejší dohodou podobného druhu v kanadské historii. CETA svým významem překonává severoamerickou obchodní dohodu USMCA (původně NAFTA). V první den platnosti CETA došlo k odstranění téměř 98 % existujících celních položek, zatímco v případě NAFTA to bylo 29 % celních položek.

Kanada je první ze zemí G7, s níž EU uzavřela dohodu o volném obchodu. Kanada je 4. největší zahraniční investor v EU a EU je naopak 2. největší zahraniční investor v Kanadě. Kanadští exportéři budou mít preferenčí přístup na trh více než 500 mil. spotřebitelů EU. CETA vešla v předběžnou platnost dne 21.9.2017. Po úplné implementaci dohody se očekává zvýšení obchodu se zbožím a službami mezi Kanadou a EU o 23 % (tj. o 37 mld. CAD nebo 26 mld. EUR). 

Zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Kanadská vláda neposkytuje žádnou rozvojovou pomoc EU.

Kanada v roce 2015 poskytla Mezinárodnímu visegrádskému fondu příspěvek ve výši 110 tis. USD, který je určený na podporu 3. Jihokavkazského bezpečnostního fóra a na podporu reformy bezpečnostního sektoru na Ukrajině.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno Zastupitelským úřadem ČR v Ottawě (Kanada) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem