Kanada: Vztahy země s EU

© Zastupitelský úřad ČR v Ottawě (Kanada)

3.1. Zastoupení EU v zemi

Delegation of the European Union to Canada
Mrs. Delphine Sallard, Minister Counsellor (obchodní rada)

Mrs. Maud Labat, First Counsellor

Mrs. Marta Middlebro, Trade Affairs Manager

150 Metcalfe Street, Suite 1900
Ottawa, Ontario, Canada K2P 1P1 
Tel: +1-613-238-6464
Fax: +1-613-238-5191
E-mail: Delegation-Canada@eeas.europa.eu
Web: http://eeas.europa.eu

Zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Obchodní výměna se zbožím mezi Kanadou a EU v roce 2019 dosáhla hodnoty 125,7 mld. CAD a meziročně se zvýšila o 6 % (118,1 mld. CAD v roce 2018). Kanadský vývoz do EU dosáhl hodnoty 48,3 mld. CAD a meziročně se zvýšil o 8,0 % (44,5 mld. CAD v roce 2018). Kanadský dovoz z EU dosáhl hodnoty 77,4 mld. CAD a meziročně se zvýšil o 5 %.

Na kanadské straně deficit činil 29,1 mld. CAD a meziročně tedy zůstává neměnný. Na celkovém kanadském exportu se EU podílela 8,1 % a na celkovém kanadském importu 12,9 %.

Kanada si i s ohledem na vysokou závislost na USA uvědomuje potřebu diverzifikace svého obchodu. V této souvislosti se snaží šířit mezi kanadskými exportéry povědomí o Komplexní hospodářské a obchodní dohodě (Comprehensive Economic and Trade Agreement – CETA) a jejích výhodách.

Dohoda CETA je nejrozsáhlejší dohodou podobného druhu v kanadské historii. CETA svým významem překonává severoamerickou obchodní dohodu CUSMA (původně NAFTA). V první den platnosti CETA došlo k odstranění téměř 98 % existujících celních položek, zatímco v případě NAFTA to bylo 29 % celních položek.

Kanada je první ze zemí G7, s níž EU uzavřela dohodu o volném obchodu. Kanada je 4. největší zahraniční investor v EU a EU je naopak 2. největší zahraniční investor v Kanadě. Kanadští exportéři mají díky CETA preferenční přístup na trh více než 500 mil. spotřebitelů EU. Kanadě se však zatím nedaří využít plný potenciál CETA a vzájemného obchodu tak jako EU; pro kanadské firmy je stále snažší obchodovat s USA. 

Zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Kanadská vláda neposkytuje žádnou rozvojovou pomoc EU.

Kanada v roce 2015 poskytla Mezinárodnímu visegrádskému fondu příspěvek ve výši 110 tis. USD, který je určený na podporu 3. Jihokavkazského bezpečnostního fóra a na podporu reformy bezpečnostního sektoru na Ukrajině.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno Zastupitelským úřadem ČR v Ottawě a Torontu (Kanada) ke dni 13. května 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem