Kapverdy: Zahraniční obchod a investice

© Zastupitelský úřad ČR v Lisabonu (Portugalsko)

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

Obchodní bilance (v tis. CVE)

2014

2015

2016

2017

2018

Dovoz

64 131

60 059

63 965,3

77 206

76 274

Vývoz

6 695

6 646

5 962

4 893

7 060

Reexport

22 978

14 656

11 961

20 907

23 769

Pokrytí dovozu vývozem (v %)

10,4

11

9

6,3

9,3

Saldo

-5 7437

-53 413

-58 064

-72 313

-69 125

Zdroj: INE CV

Zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

V roce 2018 zaznamenal vývoz do zemí Evropy masívní růst o 43,7 %, přičemž dovoz se snížil o 2,2 %. Hlavním evropským zákazníkem je Španělsko, kam směřovalo 78,4 % veškerého kapverdského vývozu, což představovalo růst o 59,9 %. Druhým největším odbytištěm bylo Portugalsko, kam i přes meziroční pokles o 3,5% směřovalo 16,6 % vývozu.  V posledních dvou letech se Kapverdám dařilo zvyšovat vývozy do všech regionů s výjimkou Afriky.

Na evropské země připadá 78,0 % všech kapverdských dovozů. Portugalsko je hlavním dodavatelem s 40,6 %, následuje Španělsko s 13,9 %.

Zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Nejdůležitějším vývozním artiklem v roce 2018 byly rybí konzervy (60,9 %), dále ryby a mořské plody (18,1 %) a oděvy a obuv (8,9 %).
K hlavním dováženým položkám patří stroje a zařízení (17,9 %), paliva (12,1 %), potraviny (11,0 %), výrobky živočišného původu (9,9 %), dopravní prostředky (9,8 %) a výrobky rostlinného původu (7,6 %).

Zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Činnost podniku v bezcelní zóně upravuje zákon 99/IV/93. V režimu bezcelní zóny může operovat společnost vyrábějící zboží nebo poskytující služby pouze na export.

Zpět na začátek

2.5. Investice – přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Kapverdy se ve výši investic na hlavu řadí na přední místo v západní Africe. V posledních letech přesahuje roční příliv přímých zahraničních investic 100 mil. USD, v letech 2007 a 2008 se dokonce pohyboval okolo výše 200 mil. USD. Nejvíce investic tradičně proudí do oblasti cestovního ruchu.

Zpět na začátek

2.6. Investice – podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Kapverdská republika má mnoho předpokladů pro úspěšnou realizaci investic. Její výhodou je stabilní politické a ekonomické prostředí, kurs domácí měny CVE je pevně svázán s EUR. Země má dohodu o Zvláštním partnerství s EU, je aktivním členem ECOWAS. K dalším výhodám patří strategická poloha souostroví nedaleko od pobřeží západní Afriky a přibližně na půli cesty mezi Evropou a Jižní Amerikou.

Investiční klima je relativně příznivé, vláda se snaží přilákat investory řadou pobídek včetně daňových prázdnin a bezcelního dovozu v některých sektorech. Vyjma odvětví taxativně vyjmenovaných v Ústavě (je zde však možnost koncesované činnosti) je přístup zahraničního kapitálu volný. Země disponuje čtyřmi mezinárodními a čtyřmi regionálními letišti, třemi mezinárodními přístavy, relativně vyspělou telekomunikační sítí a průmyslovými zónami s disponibilními pozemky.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Lisabonu (Portugalsko) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem