Katar: Mapa oborových příležitostí – perspektivní položky českého exportu

© Zastupitelský úřad ČR v Kuvajtu (Kuvajt)

Stavebnictví:

Po získání pořadatelství MS světa v kopané v r. 2022 nastartoval Katar mohutný investiční boom. Do roku 2022 má být proinvestováno okolo 220 mld. USD na infrastrukturní projekty v oblasti dopravy, energetiky, vodního hospodářství a bydlení. Projekty zahrnují např. vybudování národního železničního systému včetně metra (25 mld. USD), rozšíření letiště až na kapacitu 50 mil. cestujících ročně (10 mld. USD), rozšíření kapacity přístavu (7 mld. USD), přemostění zálivu v hlavním městě (1 mld. USD).  Čeští dodavatelé by se mohli uplatnit subdodávkami stavební, osvětlovací a klimatizační techniky, chladících zařízení, elektrických rozvodů, ocelových konstrukcí, osobních i nákladních výtahů, či stavebních a izolačních materiálů.

Ropný průmysl:

Těžba a zpracování ropy a zejména plynu zůstává přes určitou diverzifikaci stěžejním ekonomickým sektorem. Státní společnost Qatar Petroleum plánuje masivní rozšíření rafinerie na výrobu zkapalněného zemního plynu v Ras Laffan. Tento petrochemický komplex se po dostavbě v roce 2018 stane největším svého druhu na světě. Plánované investice mají přesáhnout 20 mld. USD. České firmy by se mohly uplatnit subdodávkami bezešvého potrubí, armatur, ventilů, pump, kompresorů a měřící / řídící techniky.

Automobily a dopravní technika:

Od roku 2002 probíhá export automobilů Škoda a dnes tvoří přes 7 % českých exportů do Kataru (vítězství v tendru na vozy taxislužby v Doha). V budoucnu by se zde v souvislosti s plánovaným rozvojem hromadné dopravy mohly uplatnit autobusy. Potenciál mají též nákladní automobily, stavební a speciální technika (čistící a kropicí vozy), náhradní díly k automobilům a pneumatiky.

Potraviny:

Katar dováží až 90 % potravin, přičemž jejich sortiment na zdejším trhu stále ještě zaostává za nabídkou ve vyspělých zemích. Z české produkce by uplatnění mohlo najít mléko (sušené a kondenzované), dětské výživy, nápoje a polévky v prášku, čokoláda a cukrovinky, produkty zdravé výživy, potravinové doplňky (omáčky, dochucovací přípravky) a podobně. 

Spotřební zboží:

Trh se spotřebním zbožím má i v Kataru stabilně rostoucí tendenci, což ve spojení s masivní kupní silou místních spotřebitelů vytváří potenciál pro české dodavatele. I zde je důležitější než cena výrobku jeho image, originalita a zajímavost. Potenciál zde má české sklo (nápojové i dekorativní), šperky a bižuterie, kosmetika (péče o pleť, make up), luxusní textil (šaty, krajky, lemovky, výšivky), bytové doplňky, umělé květiny, umělecká díla (obrazy, sochy), hudební nástroje a designový nábytek.

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Perspektivními položkami jsou položky z oborů a odvětví identifikovaných v Mapě oborových příležitostí (MOP) – viz předchozí kapitola. Základním pilířem katarské ekonomiky samozřejmě v dohledné době zůstává další rozvoj ropného, petrochemického a plynárenského průmyslu a export LNG. Příležitosti se rýsují i v oblasti alternativních a obnovitelných zdrojů, případně pro dodavatele enviromentální techniky – sběr a spalování odpadků, čističky vody pro obyvatelstvo i pro rozvíjející se turistický průmysl a zemědělství. Při prudkém rozvoji v oblasti realit je široké pole uplatnění i u stavebních projektů, zejména projektové činnosti, dodávkách stavebních materiálů (či místní výroba ekologických a recyklovaných stavebních materiálů) a techniky i elektrovybavení a zabezpečovací techniky. Perspektivními oblastmi pro posílenou česko-katarskou obchodně-ekonomickou spolupráci jsou dále nejen tradiční české lázeňství a zdravotnictví (zejména oblast fyzioterapie), ale například i oblast zemědělství a potravinářství v souvislosti s již zmíněnou snahou Kataru dosáhnout větší míry potravinové bezpečnosti. 

Katarský úřad pro veřejnou výstavbu (Ashghal) pracuje na dlouhodobých programech modernizace dálničních a silničních sítí, soustavy tunelů, kanalizačních sítí, systému čističek odpadních vod a dalších součástí městské a příměstské infrastruktury Doha. Součástí těchto komplexních plánů je například i pětiletý rámcový kontrakt na provoz, údržbu, modernizaci a rozšíření inteligentních dopravních systémů (dopravní telematika) v hodnotě přesahující 4 mld. Kč, či rámcový kontrakt na údržbu a modernizaci soustavy čističek a kanalizačních sítí v Doha a okolí. Na těchto kontraktech v hodnotě miliard USD by se například mohly podílet i české společnosti.

Katarská vládní strategie diverzifikace národní ekonomiky vychází z předpokladu, že za pomoci koncentrované státní podpory pro budování high-tech průmyslové základny země bude postupně možné čím dál větší část zahraničních dodávek high-tech produktů nahradit dodávkami domácími. Za tímto účelem v Kataru v současnosti probíhá paralelně několik velkoryse dotovaných iniciativ, jejichž cílem je stimulace domácího soukromého sektoru, který má do země přilákat špičkové zahraniční vědecko-technologické firmy za účelem transferu technologií a know-how do Kataru. Tyto katarsko-zahraniční joint-ventures jsou státem finančně štědře dotovány, např. prostřednictvím Katarské rozvojové banky (Qatar Development Bank – QDB), která může poskytnout až 80 % kapitálu společného podniku. Při budování domácí průmyslové high-tech základny Kataru mají šanci i vyspělé české technologické společnosti v oblasti strojírenství, elektrotechniky a elektroniky, ICT, kybernetiky a energetiky.

Příležitosti samozřejmě v neposlední řadě skýtá i katarské pořadatelství MS v kopané v r. 2022, při kterém by se české společnosti mohly uplatnit v roli subkontraktorů a dodavatelů. Jen dopravně-infrastrukturní stavby budované v souvislosti s MS v kopané 2022 přijdou katarský stát na cca 96 mld. USD, další desítky miliardy budou vynaloženy na související výstavbu komerčních a rezidenčních kapacit. Celkově by stavební boom v souvislosti s MS v kopané měl výrazně napomoci modernizovat zemi dle Národního generálního plánu do r. 2032. Tento plán zahrnuje řadu dalších infrastrukturních projektů, jako např.: národní železniční systém včetně metra za 25 mld. USD do r. 2025, letiště za 10 mld. USD do r. 2027 pro 50 mil. cestujících ročně, přístav za 7 mld. USD do r. 2027, 12 km přemostění zálivu v hl. městě za 1 mld USD do r. 2014, opravu starých a vybudování nových silnic, nové domy a byty, 9 nových a 3 rekonstruované fotbalové stadióny s klimatizací, hotely, železniční most mezi Katarem a Bahrajnem. To vše bude impulsem pro katarskou ekonomiku poté, až velké plynové projekty budou ukončeny.

Aktuální sektorové příležitosti pro Katar

Další oborové příležitosti pro všechny země naleznete v Mapě oborových příležitostí na portálu BusinessInfo.cz (www.businessinfo.cz/mop).

Zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Katar není klasickou veletržní destinací. V místě pořádané „veletrhy“ nemají mezinárodní přesah, jsou malého rozsahu a jsou zaměřeny především na prodej spotřebního zboží koncovému zákazníkovi. Veletrhy spotřebního zboží jsou pořádány většinou v únoru a v březnu. Dominantním pořadatelem je Qatar National Convention Centre.

 

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Kuvajtu (Kuvajt) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem