Kazachstán: Mapa oborových příležitostí – perspektivní položky českého exportu

© Zastupitelský úřad ČR v Nur-Sultanu (Kazachstán)

Kazachstán pokračuje v programech industrializace země, což generuje poptávku po moderním zařízení a technologiích v celé řadě sektorů. Možnosti pro české výrobce existují v sektorech dopravy, strojírenství, zdravotnictví, ve vojenské oblasti, ve finančním sektoru, u spotřebního zboží (sklo, nábytek apod.) a v dalších sektorech.

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Aktuální sektorové příležitosti pro Kazachstán

Další oborové příležitosti pro všechny země naleznete v Mapě oborových příležitostí na portálu BusinessInfo.cz (www.businessinfo.cz/mop).

Kazachstánská ekonomika již překonala dopady devalvace tenge o cca 50 %, která proběhla v průběhu roku 2015 a na začátku roku 2016. Ta v minulých letech znesnadnila celé řadě exportujících společností z ČR pozici na kazachstánském trhu.

V současnosti existuje celá řada perspektivních oblastí pro obchodní a hospodářskou spolupráci s Kazachstánem: energetický průmysl, důlní, těžební a ropný průmysl, strojírenský průmysl, zemědělský a potravinářský průmysl, vodohospodářský a odpadní průmysl, zdravotnický a farmaceutický průmysl atd.

Zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

V roce 2019 proběhly, či se předpokládají následující akce v Kazachstánu:

  •  Dne 15. – 17. dubna se v Almaty uskutečnila prezentace českých regionů a regionální produkce. Součástí byla přítomnost na mezinárodním veletrhu KITF, kde se ČR a regiony představily na stánku společnosti SCAT, která v červnu 2019 otevírá přímou leteckou linku Praha-Nur-Sultan. Kazachstánu). (PROPED)
  • Ve dnech 15. – 17. května se představily české společnosti na mezinárodním veletrhu zdravotnické techniky KIHE v Almaty.
  •  Ve dnech27. – 29. května proběhne podnikatelská mise firem dodávajících technologie pro hlubinné dobývá do měst Nur-Sultan, Almaty, Karaganda a Usť-Kamenogorsk.
  •  Na 19. -23. 8. se chystá incomingová mise KZ farmářů na výstavu Země živitelka (PROPED)
  •  V první polovině září proběhne incomingová mise KZ potravinářů do ČR (PROPED)
  •  V polovině října se uskuteční podnikatelský seminář v jihokazachstánském regionu, zaměřený mimo jiné na chemický průmysl (PROPED).
  •  Na listopad se plánuje 10. zasedání Mezivládní smíšené komise ČR-KZ

ZÚ Nur-Sultan dále uskuteční v roce 2019 několik pracovních cest do regionů s cílem rozvoje hospodářské spolupráce ČR s vybranými regiony Kazachstánu.

Aktuální kalendář investičních fór, výstav a veletrhů v Kazachstánu v roce 2019 je možné sledovat na stránkách ZÚ Nur-Sultan v sekci Kalendář akcí.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Nur-Sultanu (Kazachstán) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem