Kazachstán: Vztahy země s EU

Vedle tradiční vazby na Rusko a sílícího vlivu Číny se Kazachstán snaží o vícevektorou politiku, zejména o dobré vztahy s EU a USA.

3.1. Zastoupení EU v zemi

Delegace Evropské unie pro Kazachstán se nachází v Nur-Sultanu na adrese 62 Kosmonavtov street, Chubary District, Nur-Sultan, 010000, Kazakhstan, tel.: +7(7171) 971 040, e-mail: delegation-kazakhstan@eeas.europa.eu, web: http://eeas.europa.eu/delegations/kazakhstan/index_en.htm.

Zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

EU zůstává největším investorem a obchodním partnerem Kazachstánu s 29,0 % podílem na zahraničním obchodu Kazachstánu. Kazachstánský export do EU je tvořen zejména ropou a plynem (cca 86,2 % KZ exportu do EU). Export ze zemí EU do Kazachstánu je tvořen zejména stroji, dopravním zařízením, chemickými výrobky, spotřebním zbožím apod.

Vývoj obchodu v mld. EUR:

 

EU import

EU export

saldo

2015

22,4

6,3

-16,1

2016

16,9

5,2

-11,7

2017

24,2

5,7

-18,5

2018

31

6,7

-24,3

2019

18,8

6,3

-12,4

Obchodní a ekonomické vztahy mezi EU a Kazachstánem se rozvíjejí na základě posílené Dohody o partnerství a spolupráci (The EU-Kazakhstan Enhanced Partnership and Cooperation Agreement), podepsaná v Astaně dne 25. 12. 2015, která vstoupila v platnost 1. března 2020.

Další významný rámec pro spolupráci s EU je vytvářen regionální EU strategií pro střední Asii, v jejíž rámci probíhají tři programy a to podpora revize investičního právního rámce (2020-2023), podpora obchodu mezi zeměmi střední Asie (2020-2024) a podpora právního státu (2020-2024). Spolupráce se též zaměřuje na rozvoj kontaktů a spolupráce mezi výzkumnými institucemi, univerzitami, soukromým sektorem a občanskou společností. EU podporuje a účastní se celé řady aktivit dalších mezinárodních organizací, jako je např. OECD.

Zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

EU poskytuje zemím Střední Asie rozvojovou pomoc. Od roku 2014 přestal být Kazachstán přímým příjemcem bilaterální rozvojové pomoci EU, nicméně celá řada projektů stále probíhá.

Zpět na začátek

Zastupitelský úřad

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem