Keňa: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

© Zastupitelský úřad ČR v Nairobi (Keňa)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

 

Období

Vývoz USD(tis.)

Dovoz USD(tis.)

Bilance USD(tis.)

2014

28 208

5794

22 414

2015

20 616

6198

14 417

2016

22 548

7528

15 020

2017

39 473

6044

33 429

2018

30 594

5 696

24 898

2019

19 941

5 277

14 664

 

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Vývoz

Název zboží

Stat. hodnota USD(tis.)

Stroje automat zprac dat jednotky snímače ap

8 762

Zbraně ostatní ne zbraně sečné bodné

1 885

Telefonní přístroje

1 227

Papír aj nenatíraný ne k popisování hyg účelu

1 205

Perly imitace perel drahokamů ap ze skla

798

Hygienické vložky,tampony,dětské pleny apod.

580

Monitory a projektory

491

Trouby trubky hadice příslušenství z plastů

350

Elektrická zařízení k vypínání, spínání nebo k ochraně elektrických obvodů

228

Pračky pro domácnost prádelny i se sušičkami

207

 

 Dovoz

Název zboží

Stat. hodnota USD(tis.)

Květiny řezané na kytice ap čersvé sušené aj

2 015

Zelenina ostatní čerstvá chlazená

613

Datle fíky ananas avocato apod čerstvé sušené

608

Šťávy ovocné zeleninové nezkvašené i slazené

331

Luštěniny i vyluštěné čerstvé chlazené

221

Rostliny živé ostatní řízky rouby podhoubí

219

Ovoce skořápkové ost čerstvé sušené loupané

177

Káva i pražená dekofeinovaná slupky náhražky

130

Rostliny plody aj pro parfumerii lékařství ap

100

Cibule šalotka česnek pór aj čerstvé chlazené

75

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Objem vývozu služeb z ČR do Keni je velmi omezený.

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

České aktivity jsou v tomto ohledu doposud omezené.

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

V r. 1996 Keňa akceptovala sukcesi ČR do následujících smluv:

  • Dohoda o vědecké a technické spolupráci mezi vládou ČSSR a vládou Keňské republiky (Nairobi, 9. 3. 1964)

Dohoda mezi ČSSR a Keňskou republikou o platnosti:

  • Smlouvy mezi ČSR a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska o právní pomoci ve věcech občanských z 11. 11. 1924
  • Smlouvy mezi ČSR a Spojeným královstvím o vzájemném vydávání zločinců z 11. 11. 1924 a Protokolu ke Smlouvě z 4. 6. 1926
  • Dodatkové úmluvy o soudním civilním řízení mezi ČSR a Spojeným královstvím z 15. 2. 1935 (Nairobi 5. 1. 1970)
  • Dohoda o kulturní spolupráci mezi vládou ČSSR a vládou Keňské republiky (Nairobi, 2. 10. 1986)
  • Dohoda o leteckých službách mezi vládou ČSSR a vládou Keňské republiky (Nairobi 3. 3. 1989)
  • Dohoda o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a Ministerstvem cestovního ruchu Keňské republiky (Praha, 28. 4. 2010)

 

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

 

 

V kontextu zahraniční rozvojové spolupráce České republiky nepatří Keni k prioritním zemím. V zemi tak nejsou realizovány žádné velké bilaterální projekty.

Česká republika poskytuje příležitostně financování v rámci programu malých lokálních projektů. Více informací o možnostech zapojení do malých lokálních projektů lze získat na: https://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/rozvojova_spoluprace/dvoustranna_zrs_cr/sektory_projekty/male_lokalni_projekty/index.html

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Nairobi (Keňa) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem