Keňa: Zahraniční obchod a investice

© Zastupitelský úřad ČR v Nairobi (Keňa)

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

 

2015

2016

2017

2018

2019

Vývoz mil USD

5 982

5 747

5 798

6 313

5 854

Dovoz mil USD

14 357

13 413

15 994

-16 524

-16 211

Saldo služeb mil USD

1 318

1 422

1 556

1 788

1 980

Saldo obchodní bilance mil USD

-8 375

-7 666

-10 202

-10 211

-10 357

Zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

 

Hlavní exportní partneři

 

země

podíl na exportu %

Uganda

10

Pakistán

9

USA

7,8

Nizozemsko

7,6

UK

6,5

 

 

Hlavní dovozní partneři

 

země

podíl na dovozu %

ČLR

21

Indie

10,5

Saudská Arábie

9,8

SAE

8,4

Japonsko

5,6

 

Zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

 

 

Hlavní exportní položky

 

název položky

podíl na exportu %

čaj

19,7

květiny řezané

8,7

zelenina mražená

4,2

ropné oleje

4,0

kovové soli

1,7

 

 

Hlavní dovozní položky

název položky

podíl na dovozu %

ropné oleje

17,0

ropné oleje surové

9,4

rostlinné tuky a oleje

4,0

válcované železo a ocel

2,7

léčiva

2,4

 

Zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Exportní výrobní zóny, které jsou v Keni zřízeny jsou spravovány státním úřadem Export Processing Zones Authority http://www.epzakenya.com/

Zpět na začátek

2.5. Investice – přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

 

 

země

podíl na investicích %

VB

33

ČLR

15

Jižní Afrika

12

Francie

12

Švýcarsko

9

Zpět na začátek

2.6. Investice – podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

V Keni byla v minulosti zřízena národní Keňská investiční rada (Kenya Investment Council), jejímž úkolem bylo představit Keňu zahraničním potencionálním investorům jako vhodného příjemce investic. Zároveň měly být založeny oblastní Komise pro podporu investic (District Investment Promotion Committee), které měly, za plné asistence rady, vyhledávaly  vhodné oblasti pro investiční projekty a oslovovaly případné investory. Tyto aktivity byly zrušeny.

Keňa si je přesto plně vědoma nutnost přilákat zahraniční investory do země. V současné době se může investor obrátit na Keňský investiční úřad (Kenya Investment Authority), což je vládní agentura, která poskytuje poradenskou činnost. http://invest.go.ke/

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Nairobi (Keňa) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem