Kiribati: Vztahy země s EU

Pro Kiribati je místně příslušná Delegace EU na Fidži:
Adresa: Delegation of the European Union for the Pacific  Level 6, Tappoo City Complex,  Corner of Scott & Usher St, Suva
Email:  DELEGATION-FIJI@eeas.europa.eu
Poštovní adresa:  Delegation of the European Union for the Pacific  Private Mail Bag, G.P.O. Suva
Tel: (+679) 3313633 
Fax: (+679) 3300370
Web:  http://eeas.europa.eu/delegations/fiji

© Zastupitelský úřad ČR v Kuala Lumpur (Malajsie)

3.1. Zastoupení EU v zemi

Republika Kiribati je jedním z nejstarších partnerů EU. Dohoda o partnerství byla podepsána již v roce 1979.

Zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Vzájemný obchod mezi EU a Kiribati je zanedbatelný. Pro EU je Kiribati zcela marginálním partnerem (celkem 200.) – co do importu 205. a do exportu 199. Celková obchodní bilance je pozitivní pro EU a za období 2013-2016 odpovídá 16 mil. EUR, z čehož nejvíce se na tomto objemu podílí vývoz z EU v roce 2013 (8 mil. EUR). Dovoz z Kiribati do EU v letech 2015-2016 meziročně stoupl o 4,6%, zatímco vývoz z EU poklesl o 9,6%.  Co se dovozní skladby týče, jedná se z 65% o průmyslové zboží a z 35% pak rybí produkty. Naopak do Kiribati se vyvezlo 71% průmyslových a 29% zemědělských produktů.

Zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Po Austrálii a Japonsku je EU třetím největším poskytovatelem pomoci v regionu. Kiribati je jedním z nejméně rozvinutých ostrovních států v Pacifiku a jeho nízko položené korálové ostrovy jsou extrémně citlivé na dopady klimatických změn. Rozvojová pomoc se tedy zaměřuje zejména na zlepšení životních podmínek na odlehlejších ostrovech.

Kiribati je příjemcem finanční pomoci na rozvojovou spolupráci z Evropského rozvojového fondu (EDF). Z tohoto finančního nástroje bylo v rámci víceletého programovacího období na léta 2014-2020 pro země Pacifiku a zámořská území Unie v teritoriu alokováno 800 ml. EUR se zaměřením na 6 oblastí (odolnost proti klimatickým vlivům, klimatická změna, udržitelnost infrastruktury, ekonomický růst, genderová vyváženost a regionální integrace. V případě Kiribati se jedná zejména o rozvoj ostrova Kiritimati. Alokace pro tento projekt činí 23 mil. EUR, což je téměř dvojnásobná finanční podpora oproti předcházejícímu programovému období.

Regionální projekty se zaměřují na rybolov, risk management živelních katastrof, turismus, obchod, suroviny z mořského dna a klimatickou změnu.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Kuala Lumpur (Malajsie) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Doporučujeme