Kiribati: Zahraniční obchod a investice

Zdroj: Asian Development Bank (v mil. USD)

© Zastupitelský úřad ČR v Kuala Lumpur (Malajsie)

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

Obchodní bilance 2013-2017
  2013 2014 2015 2016 2017
Vývoz 6,7 5,4 6,7 6,9 5,7
Dovoz 97,1 95,0 72,7 102,1 109,3
Saldo -90,4 -89,6 -65,0 -95,2 -103,6

Zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Největšími partnery ve vývozu jsou (r. 2016):

 • 1 Malajsie 33,2%
 • 2 USA 21,2%
 • 3 Fidži 14,9%
 • 4 Nový Zéland 14,4%
 • 5 Japonsko 4,3%
 • 9 EU28 0,8%

Největšími partnery v dovozu jsou (r. 2016):

 • 1 Austrálie 21,4 %
 • 2 Fidži 21,4 %
 • 3 Čína 9,4 %
 • 4 Nový Zéland 8,0 %
 • 5 Singapur 7,4
 • 10 EU28 3%

Zdroj:  Eurostat

Zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Mezi exportní komodity patří:

 • kopra
 • kokosové ořechy
 • mořské řasy
 • ryby

Mezi nejdůležitější dovážené komodity patří:

 • potraviny a živá zvířata
 • stroje a zařízení
 • dopravní prostředky
 • palivo
 • tabák

Zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Autoři neuvádějí.

Zpět na začátek

2.5. Investice – přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Dle UNCTAD čítaly celkové přímé zahraniční investice za rok 2015 do teritoria 1,06 mil. USD (data za rok 2016 nejsou známa), což je výrazně méně než za předchozí rok. Rok 2014 byl však s 4,44% HDP velmi výjimečný.

Zpět na začátek

2.6. Investice – podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Příliv zahraničních investic upravuje Foreign Investment Act z roku 1985, Foreign Investment Regulation z roku 1986, Foreign Investment Policy z roku 1996 a některé další dokumenty týkající se chráněných odvětví, oblastí a aktivit. Investice může být plně ve vlastnictví zahraničního subjektu nebo formou společného podniku se subjektem z Kiribati či jeho vládou. Účast státu v zahraniční investici může být formou spolufinancování, nebo poskytnutím půdy.

Foreign Investment Commission, kterou řídí státní tajemník ministerstva obchodu, průmyslu a turistiky, posuzuje záměry pro zahraniční investice. Tato komise vydává souhlas s investicí v objemu do 250 tis. AUD (místní měnou je australský dolar), ve větších investicích má konečné slovo vláda. Posuzování žádosti trvá 2-3 měsíce a licence schvalující investici je udělována podle objemu investovaných prostředků na 5 roků (do 2,5 mil. USD), 10 roků (do 5 mil. USD) a 20 roků (nad 5 mil. USD). Není evidován případ vyvlastnění zahraniční investice, ale ústava takovou možnost připouští v zájmu zdraví a bezpečnosti občanů a obrany země. Kiribati není členem Multilateral Investment Guarantee Agency ani International Center for Settlement of Investment Disputes.

Zahraničním investorům je garantováno stejné zacházení jako domácím, v zásadě žádný sektor není omezen pro zahraniční investování, ale to nebude povoleno, pokud bude konkurovat 12-ti státním podnikům a místnímu průmyslu (řemeslná výroba, doprava mezi ostrovy, chov prasat a drůbeže, velkoobchod, export salátu z humra; některé druhy zemědělství a rybolovu jsou povoleny s omezeními) nebo naruší přírodu či sociální prostředí. Ochrana nemovitého majetku je dána zákonem; cizinci nemohou vlastnit půdu, ale mohou si ji pro investiční záměr dlouhodobě pronajmout. Regulační rámec pro vytváření soukromých firem je v počátcích, zákony nejsou dobře známy či veřejně široce publikovány, ani zákon o zahraničních investicích není transparentní a byrokracie soukromé podnikání efektivně nepodporuje.

Investiční pobídky jsou udělovány případ od případu. Např. pionýrský statut umožňuje snížení sazby daně ze zisku firem z běžných 25 % na 10 % po dobu 5 let. Dovozy investičních technologií, zařízení, stavebních materiálů, nábytku a lodí mohou být oproštěny od cla částečně či zcela. Zvláštní postavení v systému investičních pobídek má turistický ruch.

Kontakt na místní agenturu pro podporu přímých zahraničních investic:

Mr. Teuarai Ereata, Senior Foreign Investment Officer Foreign Investment Promotion Secretariat Kiribati Ministry of Commerce, Industry & Cooperatives PO Box 510, Betio, Tarawa Republic of Kiribati;

Tel: +686 26 156/157/158; Fax: +686 26 233; Email: tereata@mcic.gov.ki

případně

Business Promotion Centre

Mr. Tiare Erekana, Director for Business Promotion; Ministry of Commerce, Industry & Cooperatives; PO Box 510, Betio, Tarawa, Republic of Kiribati                                                                       

Tel: (686) 26156/26157/26158; Email: tereata@mcic.gov.ki

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Kuala Lumpur (Malajsie) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Doporučujeme