Kiribati: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

Autoři neuvádějí.

© Zastupitelský úřad ČR v Kuala Lumpur (Malajsie)

6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Zpět na začátek

6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

Je zakázáno dovážet padělanou měnu, potraviny prohlášené za nebezpečné, pornografii, zvířata a kožešiny dle zvláštního předpisu, sirky s bílým či žlutým fosforem, zboží porušující ochrannou známku kiribatských subjektů, opium a přípravky ke kouření opia. Zboží s národním znakem Kiribati nebo znakem natolik podobným, že by mohlo dojít k záměně, fiktivní poštovní známky a materiál k jejich výrobě, vystřelovací nože, gravitační nože, „boxery“, věrné imitace střelných zbraní, zařízení k hazardním hrám, ostatní zakázané zboží dle zvláštních předpisů.

Omezením podléhá dovoz alkoholu, půdy a dalšího zboží dle zvláštních předpisů. Zákaz vývozu platí pro veškeré zboží, jehož vývoz je dle zvláštních předpisů zakázán.

Zpět na začátek

6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Zpět na začátek

6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Zpět na začátek

6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Právo ochrany duševního vlastnictví se v Kiribati řídí čtyřmi přejatými britskými zákony, z nichž nejnovější je z roku 1977. Právní rámec je tedy velmi zastaralý. Rozeznává užitné vzory, patenty, ochranné známky a copyright. Více informací je na webu Ministerstva obchodu, průmyslu a spolupráce Kiribati.

Zpět na začátek

6.6. Trh veřejných zakázek

Státní orgány vypisují tendry sporadicky na webových stránkách jednotlivých ministerstev. Většina projektů je však zaštiťována mezinárodními organizacemi (Světová banka, Asian Development Bank, EU a další).

Zpět na začátek

6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební morálka

Zpět na začátek

6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba

Úřední jazyk:

 • kiribatština, angličtina

Státní svátky 2015:

 • 1.1. Nový rok
 • 2.3. Den žen
 • 29.3. Velký pátek
 • 6.4. Velikonoční pondělí
 • 19.4. Národní den zdraví
 • 12.7. Den nezávislosti
 • 13.7. Den evangelia
 • 14.7. Den seniorů
 • 5.8. Den mládeže
 • 12.10. Národní den vzdělání
 • 9.12. Den lidských práv a míru
 • 25.12. Vánoce
 • 26.12. Vánoce

Používaná měna:

 • Australský dolar

Zpět na začátek

6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

Občané České republiky nemají povinnost opatřit si vízum před cestou. Pro vydání povolení k návštěvě je nutné mít zpáteční letenku či dostatečné prostředky k jejímu zakoupení a dostatečné prostředky pro dobu pobytu.

Zpět na začátek

6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Občané ČR mají povinnost získat v místě pracovní povolení. Tato agenda spadá pod Ministerstvo zahraničí a imigrace v Tarawě.

Zpět na začátek

6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Zdravotnictví na Kiribati nedosahuje západního standardu. Vzhledem k situaci, kdy lékaři předpokládají platbu za ošetření v hotovosti, je nezbytně nutné zařídit si před cestou kvalitní mezinárodní zdravotní pojištění platné pro oblast Oceánie, které umožní pozdější refundaci vzniklých výdajů.

V zemi se občas vyskytuje horečka dengue, a proto je třeba se bránit kousnutí komáry častým používáním repelentních prostředků. Důrazně se doporučuje pít pouze balenou nebo převařenou vodu. Všechnu zeleninu je třeba před konzumací uvařit a ovoce oloupat.

Povinné očkování: Očkování proti žluté zimnici se požaduje od osob starších 1 roku, které přijíždějí ze zemí s endemickým výskytem žluté zimnice. Očkování by mělo proběhnout nejméně 10 dní před vstupem do země.

Doporučená očkování: Naléhavě se doporučuje očkování proti virové hepatitidě A a proti břišnímu tyfu. V případě dlouhodobého pobytu se doporučuje očkování proti virové hepatitidě B. Zkontrolujte si svá očkování proti záškrtu, tetanu a spalničkám.

Malárie: Není.

Další rizika infekčních onemocnění: průjmová onemocnění, horečka dengue, lymfatická filarióza, virová hepatitida C, venerická onemocnění.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Kuala Lumpur (Malajsie) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Doporučujeme