Kolumbie: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

© Zastupitelský úřad ČR v Bogotě (Kolumbie)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Kolumbie je pro ČR přirozeným historickým partnerem. Byť vzájemná obchodní výměna v poslední době roste, stále neodpovídá potenciálu obou ekonomik. Existuje prostor pro další rozvoj ekonomické a obchodní spolupráce.

Díky vstupu v platnost mnohostranné obchodní dohody mezi EU a Kolumbií/Peru (v srpnu 2013) došlo v posledních letech k výraznému zlepšení přístupu zboží a služeb na kolumbijský trh a navýšení poptávky po evropských, resp. českých dovozech.

 

Za rok 2019 vzájemný obchod mezi ČR a Kolumbií podle předběžných údajů překročil 124 mil. USD. Jedná se o nejvyšší objem za posledních 5 let. Ve srovnání roku 2018 s rokem 2017 došlo k navýšení vzájemného obratu o více než 33 mil. USD (+ 40 %), z toho českého exportu o 15 mil. USD (+ 30 %). Problémem ve vzájemném obchodu zůstává vysoký podíl reexportů, a to především na kolumbijské straně (přímé exporty činí jen 4 mil. USD).

 

Obchodní výměna mezi ČR a Kolumbií v letech 2015 – 2019 přináší následující tabulka (údaje v mil. USD).

 

2015

2016

2017

2018

2019

Vývoz

62,6

28,3

49,1

65

67,1

Dovoz

24,4

27,9

33,3

50

57

Obrat

87,1

56,2

82,4

115

124,1

Bilance

24,5

1,6

15,8

15

10,1

Zdroj: ČSÚ

 

Díky vstupu v platnost mnohostranné obchodní dohody mezi EU a Kolumbií/Peru (v srpnu 2013) došlo k výraznému zlepšení přístupu zboží a služeb na kolumbijský trh a navýšení poptávky po evropských, resp. českých dovozech. Vzhledem ke struktuře vývozu ČR znamená výše uvedená dohoda poměrně velké úspory na celních tarifech pro české vývozce, a to především pro exportéry textilu a oděvů (o 30 %), automobilů a dopravních prostředků (29 %), výrobků lehkého průmyslu (20 %), potravinářského zboží (17 %) a výrobků těžkého průmyslu (15 %). K úplné liberalizaci došlo dnem vstupu dohody

v platnost v odvětvích zemědělských přístrojů a zařízení, stavebního materiálu, lékařského vybavení, oceli, informačních technologií, textilu, oblečení, keramiky, strojírenských výrobků a optických přístrojů.

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Mezi nejperspektivnější obory pro obchod a investice v rámci dvoustranné spolupráce ČR a Kolumbie do budoucna patří:

 • energetika-tepelné turbíny a turbosoustrojí, dodávky malých a středních vodních elektráren;
 • důlní a těžební průmysl-technologie pro petrolejářský a petrochemický průmysl;
 • infrastruktura-dálnice, silnice, mosty, tunely, MHD, plynofikace;
 • životní prostředí-úpravny pitné vody a čističky průmyslových a odpadních vod, třídírny a spalovny odpadů;
 • vojenský speciál
 • strojírenství-zařízení pro potravinářský zpracovatelský průmysl, ložiska, ruční a průmyslové nářadí;
 • chemický průmysl (močovina, barviva, pigmenty, kyanidy;
 • zdravotnictví-lékařský nábytek, medicínská technika, léčiva;
 • potraviny a nápoje-mléko a mléčné výrobky, pivo;
 • kosmetické výrobky-přípravky na líčení.

 

Vývoz ČR do Kolumbie:

Z hlediska zbožové struktury se na prvních deseti místech nacházejí následující položky dle harmonizovaného systému v cenách FOB:

 

 • Samohybné buldozery, stroje na vyrovnávání terénu (HS 8429) – 3,93 mil. USD
 • Trubky, potrubí, hadice (HS 3917) -3,17 mil. USD
 • El. zařízení k vypínání, spínání nebo k ochraně el. obvodů (HS 8536) – 3,1 mil USD
 • Přístroje telefonní, ost. přístroje pro vysílání, příjem hlasu, dat (HS 8517) – 2,3 mil. USD
 • Tiskařské stroje; ost. tiskárny, kopírovací stroje (HS 8443) – 2,25 mil USD
 • Zařízení pro automat. zpracování dat (HS 8471) – 2,1 mil. USD
 • Osobní automobily (HS 8703) – 1,75 mil. USD
 • Slad (HS 1107) – 1,66 mil. USD
 • Obráběcí stroje pro opracování dřeva, korku, kostí (HS 8465) – 1,5 mil. USD
 • Odstředivky, odstředivé ždímačky; stroje k filtrování, čištění (HS 8421) – 1,35 mil USD

 

 

Naopak v kolumbijském vývozu do ČR v uplynulém období jednoznačně dominovaly zemědělské položky:

 

  • Živé a řezané květiny (kap. 6) – 3,07 mil. USD
 • Ryby, měkkýši, korýši a jiní bezobratlí (kap. 3) – 81,5 tis. USD
 • Káva, čaj, koření (kap. 9) – 69,9 tis. US
 • Nástroje, nářadí, náčiní (kap. 82) – 59,3 tis. USD

 

 • Plasty a výrobky z nich (kap. 39) – 47, 5 tis. USD
 • Drahokamy a polodrahokamy (kap. 70) – 40,4 tis. USD

 

 

 

V letošním roce ZÚ Bogota uskutečnil celkem 5 PROPEDů, a to (1) účast ČR na všeobecném veletrhu Expocomer 2019 v Panama City, (2) podnikatelskou misi SP ČR s účastí 25 firem z oblasti cleantech pod vedením vicepremiéra R. Brabce, (3) podnikatelskou misi českých firem z oblasti zdravotnictví, (4) incomingovou misi kolumbijských touroperátorů zacílenou na podporu kongresové turistiky do ČR, (5) účast ČR na veletrhu obranné a bezpečnostní techniky EXPODEFENSA 2019 v Bogotě. Rovněž se uskutečnila mise z obranného sektoru, která doprovázela ministra Petříčka při jeho návštěvě Kolumbie. Ve spolupráci s Czechtrade se uskutečnila účast 5 českých firem na veletrhu E+S+S (Eficiency+Safety+Securiry: Compelson, BrightWay, Dostan, Sherlog, ESP, MobBars, Sigma). ZÚ Bogota rovněž přispěl k zorganizování výroční schůze třetí největší kolumbijské asociace Fedecajas v Praze.

 

V rámci B2B aktivit ZÚ Bogota uspořádal v prostorách velvyslanectví (ve spolupráci se ZK CzechTrade) během roku prezentační akce pro společnost REDO (balistická ochrana, uhlíkové obvazy), Compelson (forenzní mobilní software) a SOLEK GROUP, MOB Bars či SEISMIK.

Mimoto ZÚ Bogota poskytoval průběžnou podporu společnostem Aero Vodochody, Atomtrace, Excalibur International, Hydropol, Energo Pro, Simplex CZ, Mivalt, Dominant CZ, Seismik, Aducid, Mivalt, Intecha a MOB Bars. ZÚ Bogota dále poskytl podporu zástupcům České technické univerzity (programy bezpečnosti práce s Ministerstvem těžby), společnosti Lesprojekt při realizaci vodohospodářského projektu v rámci B2B dotačního programu České rozvojové agentury, či Masarykově univerzitě (Centrum pro transfer technologií) při navazování kontaktu s kolumbijskými univerzitami.

Mimoto proběhlo v průběhu roku 2019 několik speciálně zaměřených prezentačních akcí a akvizičních cest zástupců českých firem, které zajišťoval CzechTrade v koordinaci a s podporou ZÚ Bogota.

CzechTrade organizoval akviziční cestu předsedy představenstva výrobního družstva KOVOBEL z Domažlic pana ing. Emila Bebera, kdy proběhlo představení výrobků společnosti KOVOBEL (skladovací kontejnery) a s místními kolumbijskými firmami byla projednána možnost spolupráce.

 

Kolumbii navštívila zástupkyně firmy TRUSS ALUMINIUM FACTORY a.s., která zde absolvovala jednání s potenciálními partnery, odběrateli aluminiových konstrukcí, domluvené kanceláří Czechtrade.

 Firma MICOS na základě dlouhodobé spolupráce s CzechTrade v teritoriu prezentovala své výrobky zástupcům mobilních operátorů a instalačních firem, které se zabývají pasivními zařízeními pro optické sítě.

 

Zahraniční kancelář CzechTrade v Bogotě na základě konkrétních požadavků firem realizovala v roce 2019 individuálních asistenční služby pro společnosti KOVOBEL, WOLF INVESTORS (2x), DOVA AIRCRAFT, s.r.o, Chuděj, s.r.o., ELITE BOHEMIA, ZVVZ MACHINERY a.s., Hybrid Company, a.s. ŠKODA PRAHA a.s., DEGIRANS SE (2x), TRUSS ALUMINIUM FACTORY a.s. (2x), Dům zahraniční spolupráce, Dermacol a.s., COMPELSON Trade, s.r.o., MICOS, spol. s r.o. (2x). V převážné většině se jednalo o vyhledání obchodního partnera pro zastupování daných firem na kolumbijském trhu a sjednání a organizaci jednání.

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Aktuální údaje z oblasti služeb nejsou k dispozici. Lze předpokládat, že největší podíl na obchodu službami bude mít nákladní doprava, cestovní ruch a obchodní služby. Vzhledem k uzavření mírových dohod a rostoucímu zájmu o Kolumbii jakožto turistickou destinaci lze očekávat nárůst podílu zejména v oblasti turistického ruchu.

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Mezi nejvýznamnější kolumbijské firmy působící ve vzájemném obchodu patří dovozce a prodejce osobních vozů Škoda, firma Porsche Colombia SAS, která také zajišťuje servis na dodávané vozy, dodávky náhradních dílů a má vybudovanou síť dealerů po celé Kolumbii. Dalším významným partnerem je dovozce a distributor budějovického piva Czechvar, firma Premium Beers.

Tradiční partneři spolupracující s českými exportéry po řadu let jsou převážně firmy, které působí na provizní bázi. Působí především v oborech vodohospodářství, obranného a bezpečnostního průmyslu, letectví a strojírenství.

Z oboru spotřebního a průmyslového zboží patří k tradičním následující firmy:

 • PORSCHE COLOMBIA (distributor vozů Škoda)
 • PREMIUM BEERS (piva)
 • CENCOSUD (potraviny a piva)
 • TECHNOLOGY 4 DEFENSE (zařízení pro bezpečnostní a obranný průmysl)
 • COPIDROGAS (léky, léčivé přípravky, potravinové doplňky)
 • NCG IMPLANTES ORTOPEDICOS (chirurgické nástroje)
 • CICO (vodohospodářství)
 • BAIRD INGENIERÍA ESPECIALIZADA (čistírny odpadních vod)
 • IMPOFER (železářské výrobky, zvedací zařízení)
 • SENSOMATIC (měřicí přístroje, technologie pro vodohospodářství)
 • SYZ COLOMBIA (ventily, měřicí přístroje, železářské výrobky)
 • TRASAF COLOMBIA (obranný a bezpečnostní průmysl) 
 • INDUSTRIA TAYLOR (zařízení pro potravinářský průmysl)
 • PT ENGINEERING SUPLIES (technologie pro petrolejářský a petrochemický průmysl)

Na kolumbijském trhu působí nebo zde mají rozjednané kontrakty následující české firmy:

 • Škoda Auto a.s.
 • 4M Systems
 • Geomin
 • Česká zbrojovka a.s.
 • MEDIN, a.s.
 • Intecha
 • REDO
 • CONTEG
 • HL Propan
 • Wolf Investors LTD, organizační složka
 • KOVOBEL, výrobní družstvo
 • SunLuc s.r.o.
 • Czech Royal Beer, s.r.o.
 • Budějovický Budvar, n.p.
 • STROS Sedlčanské strojírny, a.s.
 • ERA a.s.
 • T – CZ a.s.
 • DOVA AIRCRAFT, s.r.o.
 • ŠKODA PRAHA a.s.
 • ASIO, spol. s r.o.
 • LIMESA meters s.r.o.
 • Technistone a.s.
 • Pivovar Náchod
 • CROSS Zlín a.s.
 • General Bytes
 • DEGIRANS SE
 • Compelson
 • Kentico Software
 • Keramika Celina s.r.o.
 • PSP Engineering s.r.o.  

Investice ČR v Kolumbii: Podle dostupných údajů žádný z českých subjektů zahraničního obchodu v současné době v Kolumbii investice nerealizuje.

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

 • Základní dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Kolumbijskou republikou, Bogota, 13.07.1971
 • Dohoda o kulturní výměně mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kolumbijské republiky, Bogota, 23.04.1979
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Kolumbijské republiky o zrušení vízové povinnosti pro diplomatické, služební a úřední pasy sjednaná výměnou nót, Praha/Bogota, 03.05.1995
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Kolumbijské republiky o sukcesi do dvoustranných smluv sjednaná výměnou nót, Bogota, 24.02.1997
 • Ujednání o technické a vědecké spolupráci mezi Ministerstvem zemědělství České republiky a Ministerstvem zemědělství a rozvoje venkova Kolumbijské republiky v oblasti zemědělství, chovu skotu, lesnictví, rybářství a rozvoje venkova, Bogota, 08.02.2002
 • Memorandum o porozumění mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Kolumbijské republiky pro zavedení mechanismu politických konzultací v otázkách společného zájmu, Praha, 29.11.2004
 • Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem národní obrany Kolumbijské republiky o spolupráci v oblasti obranného materiálu, Bogota, 03.07.2006
 • Rámcová dohoda o spolupráci v oblasti energetiky a hornictví mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem hornictví a energetiky Kolumbijské republiky, Bogota, 15.05.2008
 • Memorandum o spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí mezi Ministerstvem životního prostředí České republiky a Ministerstvem životního prostředí, bydlení a územního rozvoje Kolumbijské republiky, Bogota, 15.05.2008
 • Smlouva mezi Českou republikou a Kolumbijskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, Bogota, 22.03.2012 (v platnost vstoupila v květnu 2015, ale uplatňování jednotlivých ustanovení Smlouvy začalo až k 1. 1. 2016)

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

V současné době Kolumbie nefiguruje mezi prioritními zeměmi pro poskytování rozvojové pomoci. Proto z hlediska poskytování rozvojové spolupráce do budoucna připadá v úvahu pouze realizace tzv. malých lokálních projektů (MLP).

V roce 2019 Velvyslanectví ČR v Kolumbii opět (již potřetí) realizovalo malý lokální projekt v kolumbijském departamentu La Guajira, který byl financován z prostředků oficiální rozvojové pomoci ČR. Cílem projektu byla pomoc suchem postiženým územím indiánského kmene Wayuu, který se dlouhodobě potýká s velmi špatnou humanitární situací z důvodu velmi omezeného přístupu k pitné vodě. Díky projektu se podařilo zajistit pitvou vodu a částečnou obživu pro zhruba 300 indiánských rodin. V roce 2020 tento projekt pokračuje, spolu s MLP v městě Medellín – zavádění výpočetní techniky do škol. S ČRA probíhá projekt B2B se společností Cross Zlín.

ČR poskytuje každoročně Kolumbii v rámci rozvojové spolupráce vládní stipendia ke studiu na českých vysokých školách. Pro školní rok 2018/2019 se jednalo o 2 stipendia pro magisterské studium v českém jazyce a 2 stipendia pro navazující magisterské studium v anglickém jazyce.

 

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Bogotě (Kolumbie) ke dni 15. 5. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem