Kolumbie: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

© Zastupitelský úřad ČR v Bogotě (Kolumbie)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Kolumbie je pro ČR přirozeným historickým partnerem. Byť vzájemná obchodní výměna v poslední době roste, stále neodpovídá potenciálu obou ekonomik. Existuje prostor pro další rozvoj ekonomické a obchodní spolupráce.

Roku 2018 činil obrat dvoustranného obchodu mezi ČR a Kolumbií rekordních 110,8 mil. USD, z toho vývoz ČR 58,6 mil. USD a dovoz 52,2 mil. USD. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku jde o zvýšení dynamiky vývozu, a to především u hlavní komodity – osobních automobilů, kde se zvýšil vývoz v důsledku změny obchodní strategie importní společnosti Porsche Colombia. V roce 2017 Škoda Auto výrazně posílila svou přítomnost v Kolumbii prezentací svého prvního SUV Škoda Kodiaq.

Vzájemná obchodní výměna tak převýšila úroveň z přechozích let. Pro srovnání, v roce 2015 dosáhla vzájemná obchodní výměna mezi ČR a Kolumbií 87 mil. USD, z toho český export činil 63 mil. USD a dovoz 24 mil. USD. To, že ve srovnání s rokem 2015 došlo k poklesu českého vývozu, je dáno především ukončením dodávek energetických technologií pro elektrárnu Termotasajero (společnosti Colgener). Naopak se podařilo diverzifikovat vyvážené zbožové položky, a především zvýšit podíl zboží s vysokou přidanou hodnotou. Současně se zvýšil export i mléka, což bylo jednou z proexportních priorit ve snaze pomoci českým producentům postižených vysokou nadprodukcí mléčných výrobků v EU a uzavřením trhu pro tuto komoditu v Rusku. Lze očekávat, že tento trend bude ještě výrazněji pokračovat, neboť na podzim roku 2016 získalo dalších 22 českých mlékárenských společností certifikaci orgánů ICA a INVIMA.

Obchodní výměna ČR – Kolumbie (mil. USD)
  2014 2015 2016 2017 2018
Vývoz ČR 70,4 62,6 28,3 49,1 58,6
Dovoz ČR 28,3 24,4 27,9 33,3 52,2
Obrat 98,7 87,1 56,2 82,4 110,8
Bilance +42,1 +24,5 +1,6 +15,8 +6,3

Zdroj: ČSÚ

Díky vstupu v platnost mnohostranné obchodní dohody mezi EU a Kolumbií/Peru (v srpnu 2013) došlo k výraznému zlepšení přístupu zboží a služeb na kolumbijský trh a navýšení poptávky po evropských, resp. českých dovozech. Vzhledem ke struktuře vývozu ČR znamená výše uvedená dohoda poměrně velké úspory na celních tarifech pro české vývozce, a to především pro exportéry textilu a oděvů (o 30 %), automobilů a dopravních prostředků (29 %), výrobků lehkého průmyslu (20 %), potravinářského zboží (17 %) a výrobků těžkého průmyslu (15 %). K úplné liberalizaci došlo dnem vstupu dohody

v platnost v odvětvích zemědělských přístrojů a zařízení, stavebního materiálu, lékařského vybavení, oceli, informačních technologií, textilu, oblečení, keramiky, strojírenských výrobků a optických přístrojů.

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Mezi nejperspektivnější obory pro obchod a investice v rámci dvoustranné spolupráce ČR a Kolumbie do budoucna patří:

 • energetika-tepelné turbíny a turbosoustrojí, dodávky malých a středních vodních elektráren;
 • důlní a těžební průmysl-technologie pro petrolejářský a petrochemický průmysl;
 • infrastruktura-dálnice, silnice, mosty, tunely, MHD, plynofikace;
 • životní prostředí-úpravny pitné vody a čističky průmyslových a odpadních vod, třídírny a spalovny odpadů;
 • vojenský speciál
 • strojírenství-zařízení pro potravinářský zpracovatelský průmysl, ložiska, ruční a průmyslové nářadí;
 • chemický průmysl (močovina, barviva, pigmenty, kyanidy;
 • zdravotnictví-lékařský nábytek, medicínská technika, léčiva;
 • potraviny a nápoje-mléko a mléčné výrobky, pivo;
 • kosmetické výrobky-přípravky na líčení.

 

Vývoz ČR do Kolumbie:

Z hlediska zbožové struktury se na prvních deseti místech nacházejí následující položky dle harmonizovaného systému v cenách FOB: 

 • Samohybné buldozery, stroje na vyrovnávání terénu (HS 8429) – 3,93 mil. USD
 • Trubky, potrubí, hadice (HS 3917) – 3,17 mil. USD
 • El. zařízení k vypínání, spínání nebo k ochraně el. obvodů (HS 8536) – 3,1 mil. USD
 • Přístroje telefonní, ost. přístroje pro vysílání, příjem hlasu, dat (HS 8517) – 2,3 mil. USD
 • Tiskařské stroje; ost. tiskárny, kopírovací stroje (HS 8443) – 2,25 mil. USD
 • Zařízení pro automat. zpracování dat (HS 8471) – 2,1 mil. USD
 • Osobní automobily (HS 8703) – 1,75 mil. USD
 • Slad (HS 1107) – 1,66 mil. USD
 • Obráběcí stroje pro opracování dřeva, korku, kostí (HS 8465) – 1,5 mil. USD
 • Odstředivky, odstředivé ždímačky; stroje k filtrování, čištění (HS 8421) – 1,35 mil. USD

Naopak v kolumbijském vývozu do ČR v uplynulém období jednoznačně dominovaly zemědělské položky:

 • Živé a řezané květiny (kap. 6) – 3,07 mil. USD
 • Ryby, měkkýši, korýši a jiní bezobratlí (kap. 3) – 81,5 tis. USD
 • Káva, čaj, koření (kap. 9) – 69,9 tis. USD
 • Nástroje, nářadí, náčiní (kap. 82) – 59,3 tis. USD 
 • Plasty a výrobky z nich (kap. 39) – 47, 5 tis. USD
 • Drahohamy a polodrahokamy (kap. 70) – 40,4 tis. USD.

V rámci ekonomické diplomacie se v březnu 2018 uskutečnil v Kolumbii s podporou ZÚ Bogota PROPED ve spolupráci se zahraniční kanceláří Czechtourism účast na veletrhu cestovního ruchu Vitrina Anato 2018 v Bogotě a následně propagační turistické akce ve městech Cali, Bucaramanga a Medellín.Mimoto se ZÚ Bogota zúčastnil největšího regionálního zemědělského veletrhu Expomalocas 2018 ve měste Villavicencio (s propagací výrobků Škoda Auto, Budvar, Intecha, BMT). Současně ZÚ Bogota poskytl místnimu zástupci Škoda Auto záštitu a pomoc při slavnostnímu uvedení vozu Škoda Kodiaq na místní trh. V roce 2019 ZÚ Bogota uskutečnil v rámci PROPED účast ČR na všeobecném veletrhu Expocomer 2019 v Panama City a v Kolumbii podnikatelskou misi (účast na 25 společností) z oblasti environmentálních technologií pod vedením vicepremiéra R. Brabce. Dále se připravuje podnikatelská mise českých firem z oblasti zdravotnictví, incomingová mise kolumbijských touroperátorů zacílenou na podporu kongresové turistiky do ČR a účast ČR na veletrhu obranné a bezpečnostní techniky EXPODEFENSA 2019 v Bogotě.

V rámci B2B aktivit ZÚ Bogota uspořádal v prostorách velvyslanectví (ve spolupráci se ZK CzechTrade) během roku prezentační akce pro společnost REDO (balistická ochrana, uhlíkové obvazy), Compelson (forenzní mobilní software) a SOLEK GROUP. Mimoto proběhlo v průběhu roku 2018 několik speciálně zaměřených prezentačních akcí a akvizičních cest zástupců českých firem, které zajišťoval CzechTrade v koordinaci a s podporou ZÚ Bogota.

Ve dnech 12.–14. března organizoval CzechTrade akviziční cestu předsedy představenstva výrobního družstva KOVOBEL z Domažlic pana ing. Emila Bebera, kdy proběhlo představení výrobků společnosti KOVOBEL (skladovací kontejnery) a s místními kolumbijskými firmami byla projednána možnost spolupráce.

Ve dnech 12.–15. června navštívili Kolumbii zástupci firmy ŠKODA PRAHA a.s., kteří zde za pomoci CzechTrade absolvovali jednání s potenciálními partnery a navštívili současné projekty v energetice.V polovině září byl pořádán společný stánek organizovaný CzechTrade, ZÚ Bogota a Domem zahraniční spolupráce na veletrhu EduExpo Bogota, na kterém participovalo celkem šest českých univerzit.

Zástupci univerzit a Domu zahraniční spolupráce přijeli své placené programy prezentovat osobně a to ve dnech 15. a 16. září a tato snaha byla podpořena i oficiální recepcí na Zastupitelském úřadě, pořádanou dne 15. září.

Ve dnech 1.–6. října navštívila Kolumbii zástupkyně firmy TRUSS ALUMINIUM FACTORY a.s., paní Jana Zahradová, která zde absolvovala jednání s potenciálními partnery, odběrateli aluminiových konstrukcí domluvené kanceláří CzechTrade v rámci asistenční služby a stejně tak navštívila veletrh audiovizuální techniky a stage zařízení Tecno Multimedia Info Comm, který se konal na výstavišti Corferia v Bogotě.

Firma MICOS, spol. s r.o. navštívila Kolumbii v roce 2018 celkem dvakrát a to ve dnech 14.–17. května a ve dnech 31. října–3. listopadu, kdy na základě dlouhodobé spolupráce s CzechTrade v teritoriu prezentovala své výrobky zástupcům mobilních operátorů a instalačních firem, které se zabývají pasivními zařízeními pro optické sítě.

První týden v listopadu (1.–6. 11.) navštívila Kolumbii také firma SOLEK Group a to za účelem získání informací o trhu se solární energií a zajištění potenciálních partnerů pro konkrétní projekty. Firmě po celou dobu pobytu osobně asistovali zástupci ZÚ Bogota s tlumočnickou pomocí ze strany CzechTrade.

Ve dnech 14.–19. listopadu proběhla prezentační a akviziční cesta firmy COMPELSON Trade, s.r.o., která spočívala nejen v individuálních jednáních s potenciálními partnery, domluvených ze strany kanceláře CT Bogota, ale také v odborném vzdělávacím semináři, na jehož přípravě a organizaci spolupracovala kancelář CzechTrade se zastupitelským úřadem. Tento seminář proběhl dne 15. 11. v prostorách ZU a byl cílen na vyšetřovatelské oddíly ozbrojených složek.

Od 19. listopadu do 3. prosince pak CzechTrade Bogota asistoval firmě DEGIRANS SE, která v Kolumbii hledala partnery pro své lesnické projekty. V rámci návštěvy byla dohodnuta jednání s firmami zabývajícími se lesnickými operacemi, wealth managementem a dalšími i vládními organizacemi. Druhou aktivitou v rámci cesty byl průzkum a návštěva co-workingových center.

Zahraniční kancelář CzechTrade v Bogotě na základě konkrétních požadavků firem realizovala v roce 2018 celkem 18 individuálních asistenčních služeb pro společnosti KOVOBEL, WOLF INVESTORS (2x), DOVA AIRCRAFT, s.r.o, Chuděj, s.r.o., ELITE BOHEMIA, ZVVZ MACHINERY a.s., Hybrid Company, a.s. ŠKODA PRAHA a.s., DEGIRANS SE (2x), TRUSS ALUMINIUM FACTORY a.s. (2x), Dům zahraniční spolupráce, Dermacol a.s., COMPELSON Trade, s.r.o., MICOS, spol. s r.o. (2x). V převážné většině se jednalo o vyhledání obchodního partnera pro zastupování daných firem na kolumbijském trhu a sjednání a organizaci jednání.

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Aktuální údaje z oblasti služeb nejsou k dispozici. Lze předpokládat, že největší podíl na obchodu službami bude mít nákladní doprava, cestovní ruch a obchodní služby. Vzhledem k uzavření mírových dohod a rostoucímu zájmu o Kolumbii jakožto turistickou destinaci lze očekávat nárůst podílu zejména v oblasti turistického ruchu.

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Mezi nejvýznamnější kolumbijské firmy působící ve vzájemném obchodu patří dovozce a prodejce osobních vozů Škoda, firma Porsche Colombia SAS, která také zajišťuje servis na dodávané vozy, dodávky náhradních dílů a má vybudovanou síť dealerů po celé Kolumbii. Dalším významným partnerem je dovozce a distributor budějovického piva Czechvar, firma Premium Beers.

Tradiční partneři spolupracující s českými exportéry po řadu let jsou převážně firmy, které působí na provizní bázi. Působí především v oborech vodohospodářství, obranného a bezpečnostního průmyslu, letectví a strojírenství.

Z oboru spotřebního a průmyslového zboží patří k tradičním následující firmy:

 • PORSCHE COLOMBIA (distributor vozů Škoda)
 • PREMIUM BEERS (piva)
 • CENCOSUD (potraviny a piva)
 • TECHNOLOGY 4 DEFENSE (zařízení pro bezpečnostní a obranný průmysl)
 • COPIDROGAS (léky, léčivé přípravky, potravinové doplňky)
 • NCG IMPLANTES ORTOPEDICOS (chirurgické nástroje)
 • CICO (vodohospodářství)
 • BAIRD INGENIERÍA ESPECIALIZADA (čistírny odpadních vod)
 • IMPOFER (železářské výrobky, zvedací zařízení)
 • SENSOMATIC (měřicí přístroje, technologie pro vodohospodářství)
 • SYZ COLOMBIA (ventily, měřicí přístroje, železářské výrobky)
 • TRASAF COLOMBIA (obranný a bezpečnostní průmysl) 
 • INDUSTRIA TAYLOR (zařízení pro potravinářský průmysl)
 • PT ENGINEERING SUPLIES (technologie pro petrolejářský a petrochemický průmysl)

Na kolumbijském trhu působí nebo zde mají rozjednané kontrakty následující české firmy:

 • Škoda Auto a.s.
 • 4M Systems
 • Geomin
 • Česká zbrojovka a.s.
 • MEDIN, a.s.
 • Intecha
 • REDO
 • CONTEG
 • HL Propan
 • Wolf Investors LTD, organizační složka
 • KOVOBEL, výrobní družstvo
 • SunLuc s.r.o.
 • Czech Royal Beer, s.r.o.
 • Budějovický Budvar, n.p.
 • STROS Sedlčanské strojírny, a.s.
 • ERA a.s.
 • T – CZ a.s.
 • DOVA AIRCRAFT, s.r.o.
 • ŠKODA PRAHA a.s.
 • ASIO, spol. s r.o.
 • LIMESA meters s.r.o.
 • Technistone a.s.
 • Pivovar Náchod
 • CROSS Zlín a.s.
 • General Bytes
 • DEGIRANS SE
 • Compelson
 • Kentico Software
 • Keramika Celina s.r.o.
 • PSP Engineering s.r.o.  

Investice ČR v Kolumbii: Podle dostupných údajů žádný z českých subjektů zahraničního obchodu v současné době v Kolumbii investice nerealizuje.

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

 • Základní dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Kolumbijskou republikou, Bogota, 13.07.1971
 • Dohoda o kulturní výměně mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kolumbijské republiky, Bogota, 23.04.1979
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Kolumbijské republiky o zrušení vízové povinnosti pro diplomatické, služební a úřední pasy sjednaná výměnou nót, Praha/Bogota, 03.05.1995
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Kolumbijské republiky o sukcesi do dvoustranných smluv sjednaná výměnou nót, Bogota, 24.02.1997
 • Ujednání o technické a vědecké spolupráci mezi Ministerstvem zemědělství České republiky a Ministerstvem zemědělství a rozvoje venkova Kolumbijské republiky v oblasti zemědělství, chovu skotu, lesnictví, rybářství a rozvoje venkova, Bogota, 08.02.2002
 • Memorandum o porozumění mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Kolumbijské republiky pro zavedení mechanismu politických konzultací v otázkách společného zájmu, Praha, 29.11.2004
 • Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem národní obrany Kolumbijské republiky o spolupráci v oblasti obranného materiálu, Bogota, 03.07.2006
 • Rámcová dohoda o spolupráci v oblasti energetiky a hornictví mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem hornictví a energetiky Kolumbijské republiky, Bogota, 15.05.2008
 • Memorandum o spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí mezi Ministerstvem životního prostředí České republiky a Ministerstvem životního prostředí, bydlení a územního rozvoje Kolumbijské republiky, Bogota, 15.05.2008
 • Smlouva mezi Českou republikou a Kolumbijskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, Bogota, 22.03.2012 (v platnost vstoupila v květnu 2015, ale uplatňování jednotlivých ustanovení Smlouvy začalo až k 1. 1. 2016)

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

V současné době Kolumbie nefiguruje mezi prioritními zeměmi pro poskytování rozvojové pomoci. Proto z hlediska poskytování rozvojové spolupráce do budoucna připadá v úvahu pouze realizace tzv. malých lokálních projektů (MLP).

V roce 2018 Velvyslanectví ČR v Kolumbii opět (již potřetí) realizovalo malý lokální projekt v kolumbijském departamentu La Guajira, který byl financován z prostředků oficiální rozvojové pomoci ČR. Cílem projektu byla pomoc suchem postiženým územím indiánského kmene Wayuu, který se dlouhodobě potýká s velmi špatnou humanitární situací z důvodu velmi omezeného přístupu k pitné vodě. Díky projektu se podařilo zajistit pitvou vodu a částečnou obživu pro zhruba 300 indiánských rodin.

ČR poskytuje každoročně Kolumbii v rámci rozvojové spolupráce vládní stipendia ke studiu na českých vysokých školách. Pro školní rok 2018/2019 se jednalo o 2 stipendia pro magisterské studium v českém jazyce a 2 stipendia pro navazující magisterské studium v anglickém jazyce.

Na rok 2017 bylo schváleno celkem 6 projektů ekonomické diplomacie, z nichž se jako první uskutečnil společný PROPED s MMR a ZK CzechTourism Mexiko na podporu cestovního ruchu, dále v červnu 2017 proběhl v Bogotě společný projekt ekonomické diplomacie s MO (seminář českých firem ze zbrojního průmyslu), který byl předvojem účasti ČR na veletrzích F-AIR 2017 (červenec) a Expodefensa 2017 (v rámci PROPED a programu podpory Novumm). Rovněž proběhla incomingová mise zástupců kolumbijského mlékařského sektoru do ČR (listopad 2017).

V roce 2018 Česká rozvojová agentura pomohla firmě GEOMIN s.r.o. v rámci projektů B2B realizovat projekt na podporu efektivnější a ekologičtější těžby zlata a platiny. Projekt se uskutečnil na území Chocó, bohaté na ložiska obou surovin, ale zároveň trpí silným znečištěním a erozí kvůli neefektivnosti tamních technologií. Česká firma do regionu přinesla know-how a otevřela tak cestu pro další investice.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Bogotě (Kolumbie) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem