Komory: Vztahy země s EU

© Zastupitelský úřad ČR v Addis Abebě (Etiopie)

Vztahy se soustředí hlavně na rozvojovou spolupráci, dále na politické otázky a rozvoj sektoru trybářství.

Ve vztazích EU – Komory přetrvává zásadní zahraničně-politické téma statutu ostrova Mayotte (ten zůstává součástí Francie jako její 101. département, pro mnohé ale představuje pozůstatek kolonialismu, ostrov bývá pravidelně zmiňován během summitů AU). Roste také počet pokusů ilegálně překročit hranice z Komor do Francie – ostrovy Anjouan (Komory) a Mayotte (Francie) dělí pouze sedmdesát kilometrů.

3.1. Zastoupení EU v zemi

Kontakty na Delegaci EU:

Delegation of the European Union to Mauritius, to the Union of Comoros and to the Republic of Seychelles
St. James Court, St. Denis Street
P.O.Box 1148, Port Louis
Mauritius
tel.: +230 207 1515
fax: +230 211 6624
e-mail: delegation-mauritius@eeas.europa.eu
web: https://eeas.europa.eu/delegations/mauritius_en 

Zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Komory, coby země kategorie LDC („Least Developed Country“), benefitují ve vzájemném obchodu z programu „Everything but Arms“. Na evropské trhy mají plně bezcelní a bezkvótový přístup (s vimkou kategorie zbraní).

Statistiky Eurostat neuvádějí separátní údaje obchodu EU s Komorami a Komory jsou v těchto statistikách zahrnuty jen do celku zemí ACP. Jediný dostupný údaj o celkovém obchodu je zapracován Evropskou komisí do „EU Agri Food Statistical Fact Sheet“:

Celkový obchod a obchod s potravinami a zemědělskými výrobky EU 28 s Komorami, 2017, z „EU Agri Food Statistical Fact Sheet“:

  jednotka vývoz dovoz bilance
celkový obchod miliony EUR 53 20 33
podíl na obchodu EU 28 % 0,0 0,0 0,0
„agri-food“ obchod miliony EUR 20 20 0
podíl na „agri-food“ obchodu EU 28 % 0,0 0,0 0,0
podíl „Agri-food“ na celkovém obchodu EU 28 s Komorami % 37,7 100  

Hlavní položky „agri-food“ dovozů EU28 z Komor, 2017, z „EU Agri Food Statistical Fact Sheet“:

položka miliony EUR %
tropické ovoce, ořechy, koření 10 50
vzácné oleje 10 50

Hlavní položky „agri-food“ vývozů EU28 na Komory, 2017, z „EU Agri Food Statistical Fact Sheet“:

položka miliony EUR 5
kuřecí maso 11 52
jiné potravinové výrobky 4 19
mouka 2 10
voda a nealko. nápoje 1 5
potravinové přípravky, nespecifikované 1 5
jídlo pro děti: obilniny, škrob, mléčné výrobky 1 5
hovězí maso 1 5

Zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Rozvojová spolupráce se v rámci všech předchozích i současného 11. EDF soustředí na:

  • budování infrastruktury – cest a přístavu
  • rozvoj venkova a rybolovu
  • mikro projekty
  • podpara vzdělání
  • dobré vládnutí

Podrobnější informace:

https://eeas.europa.eu/delegations/madagascar_en/2075/Comoros%20and%20the%20EU

Země také benefituje z jiných fondů EU, jimiž jsou FLEX a VFLEX, „Water Energy Facilities“ a rozpočtové podpory spjené s problematikou změny klimatu a s podporou lidských práv.

11 EDF (2014 – 2020) je v souladu s nově akcelerovanou růstovou a rozvojovou strategií pro Komory pro období 2015 – 2019 (SCA2D). V indikativní obálce pro 11 EDF je 68 milionů EUR.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Addis Abebě (Etiopie) ke dni 15. 5. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem