Komory: Zahraniční obchod a investice

© Zastupitelský úřad ČR v Addis Abebě (Etiopie)

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

Obchodní bilance za posledních 5 let (% HDP, dle SB, údaje 2015 a 2016 převzaty z www.theglobaleconomy.com/Comoros)):

 

2012

2013

2014

2015

2016

vývoz

16,1

16,4

17,3

17,79

15,94

dovoz

58,4

61,8

62,6

47,29

43,94

saldo

– 42,3

– 45,4

– 45,3

– 29,5

– 27,8

Obchodní bilance (mld USD, www.theglobaleconomy.com/Comoros)

  2013 2014 2015 2016
vývoz 0,1 0,11 0,1 0,1
dovoz 0,37 0,39 0,27 0,27
saldo – 0,27 – 0,28 – 0,17 – 0,17

Zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Statistiky Eurostat neuvádějí samostatně obchod EU s Komorami.

Partneři ve vývozu (r. 2016, dle CIA):

 • Francie 25,5 %
 • Jižní Korea 15 %
 • Německo 11,8 %
 • Indie 10,4 %
 • Singapur 4,4 %

Partneři v dovozu (r. 2016, dle CIA):

 • SAE 29,5 %Čína 18,9 %
 • Francie 21,2 %
 • Čína 11,3 %
 • Pákistán 7,3 %
 • Madagaskar 6,2 %

Zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Komodity vývozu:

 • hřebíček (2016: 55 % vývozu dle https://atlas.media.mit.edu)
 • vanilka (2016: 12 % vývozu dle https://atlas.media.mit.edu)
 • ylang-ylang
 • kopra

Komodity dovozu:

 • rýže a ostatní potraviny, nápoje
 • spotřební zboží
 • ropné produkty
 • cement
 • dopravní zařízení

Zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Na Komorách nejsou.

Zpět na začátek

2.5. Investice – přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Přímé zahraniční investice (mil. USD, dle SB):

2012

2013

2014

2015

2016

10,4

9,5

14,0

5,1

8,0

Zpět na začátek

2.6. Investice – podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Institucionální omezení pro vstup zahraničního kapitálu nejsou. Přesto zahraniční investice jsou vzhledem k omezeným možnostem a nestabilní politické situaci minimální.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Addis Abebě (Etiopie) ke dni 15. 5. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem