Komory: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

© Zastupitelský úřad ČR v Addis Abebě (Etiopie)

Obchodně ekonomické i politické Informace o Komorském svazu lze získat na Velvyslanectví České republiky v Addis Abebě, e-mail: „addisabeba@embassy.mzv.cz“ a/nebo „Commerce_AddisAbeba@mzv.cz“, mobilní tel. č. ekonomického diplomata: +251 911 214 612.

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

Oficiální název státu:

Komorský svaz
L’Union des Comores

Složení vlády:

V prezidentských volbách r. 2016 zvítězil bývalý vůdce převratu z r. 1999 (následně potvrzen volbami r. 2002 a u moci do r. 2006, kdy na konci svého volebního období odstoupil) Azali Assoumani. Svého protivníka, kandidáta vládnoucí strany a dosavadního viceprezidenta Ali Soilihi porazil poměrem 41 % ku 39 %. Azali Assoumani se ujal úřadu koncem května 2016, následně byla jmenována nová vláda:

 • Moustadroine ABDOU – viceprezident pověřený řízením ministerstva zemědělství, rybolovu, životního prostředí, územního rozvoje a urbanizace
 • Djaffar Ahmed HASSANI – viceprezident pověřený řízením ministerstva hospodářství, plánování, energetiky, průmyslu, umění a řemesel, cestovního ruchu, investic soukromého sektoru a záležitostí nemovitostí
 • Abdallah Said SAROUMA – viceprezident pověřený řízením ministerstva dopravy, pošt a telekomunikací, informací a komunikačních technologií
 • Said Ali CHAYANE – ministr financí a rozpočtu
 • Mohamed Bacar DOSSAR – ministr zahraničních věcí, mezinárodní spolupráce a diaspory
 • Moussa MAHOMA – ministr zdravotnictví, solidarity, sociální ochrany a podpory rovnosti pohlaví
 • Mohamed DAOUDOU – ministr vnitra, informací, decentralizace, vztahů s institucemi a vládní mluvčí
 • FAHMI Said Ibrahim – ministr spravedlnosti, záležitostí islámu, veřejné správy a lidských práv
 • ABDOU Mhoumadi – ministr národního vzdělání, výuky, výzkumu a umění
 • Salime Mohamed ABDEREMANE – ministr mládeže, zaměstnání, pracovního začlenění, kultury a sportu

Zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

Počet obyvatel: 808 080 (červenec 2017)

Průměrný roční přírůstek: 1,64 (2017)

Demografické složení:

 • 49,6 % ženy
 • 50,4 % muži
 • Průměrný věk: 19,9 let
 • Průměrná délka života: 64,6 let

Národnostní složení: 

 • Komořané (97 % – Antalote, Cafre,  Oimtsaha, Sakalava)
 • Makuové (2 %)

Náboženské složení: 

 • islám (98 %)
 • křesťanství (2 %)

Zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

Komory jsou jednou z nejchudších zemí vůbec. Jeho mladé a početně rostoucí obyvatelstvo postrádá odpovídající vzdělání; pro zemi je charakteristické samoživitelství, vysoká nezaměstnanost a značná závislost na zahraniční pomoci. Podíl obyvatel žijících pod úrovní chudoby je vysokých 45 %. Vývoz spočívá na třech hlavních zemědělských komoditách (vanilka, ylang-ylang, hřebíček) a země není soběstačná v základní potravině – rýži – která tak představuje hlavní položku dovozu. Poukazy diaspory žijící v zahraničí (200 tisíc Komořanů) tvoří plnou čtvrtinou HDP země.

Zdrojem růstu ekonomiky je zemědělství; dále pak maloobchod, stavebnictví, cestovní ruch, bankovnictví a ostatní služby. Země potřebuje uskutečnit strukturální změny – podíl zemědělství zůstává na stabilní vysoké úrovni 50 % a podíl služeb v posledních letech dokonce klesl na současných 38 %.

Komorská ekonomika aktuálně prochází obdobím nízkého růstu v důsledku nedostatku elektrické energie a nedostatečné infrastruktury. Růst r. 2016 je odhadován na 1 % a je v zásadě výsledkem výkonu zemědělského sektoru a služeb. V polovině r. 2016 nastoupila nová vláda, která jako první kroky přijala opatření na stabilizaci státního rozpočtu a iniciovala reformu energetiky. Tyto snahy jsou rovněž podpořeny probíhajícím programem MMF. Daná opatření mají vyústit ve zvýšení růstu HDP na 2 %.

Nominální HDP/obyv. (USD, běžný kurz, dle SB):

2012

2013

2014

2015

2016

750

795

810

717

763

Vývoj objemu HDP (mil. USD, běžný kurz, dle SB):

2012

2013

2014

2015

2016

550,5

599,0

624,0

565,7

617

Míra inflace (%, dle www.statista.com, 2018)

2012

2013

2014

2015

2016

2017 odhad

5,91

1,57

1,35

2,01

1,8

1,0

Míra nezaměstnanosti: oficiální údaje ILO pro r. 2016 udávají 20 %, skutečnost bude pravděpodobně vyšší.

Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru:

Růst HDP je ovlivněn nedostatkem elektrické energie. V roce 2017 byl zahájen provoz nové elektrárny. Pro rok 2018 obdržely Komory od Africké rozvojové banky finance na pokrytí „Comoros Energy Support Project“ (PASEC). Část těchto fondů má jít na rehabilitaci dieslových elektráren Voidjou.

Pro léta 2018 a 2019 je předpokládán ekonomický růst ve výši cca 3 % tažený službami a průmyslovým sektorem.

Vláda si nicméně svou strategií zrychleného růstu (Stratégie de croissance accélérée et de dévelopment durable) stanovila pro období 2015 – 19 cíl růstu HDP na úrovni vysoce optimistických 6 % p.a., – což nedosahuje. Nástroji by měly být rozvoj základní infrastruktury, zlepšením podnikatelského prostředí a podporou soukromého podnikání.

Země spolupracuje s Mezinárodním měnovým fondem, je příjemcem prostředků od Světové banky, Africké rozvojové banky i Evropského rozvojového fondu.

Zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet – příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

Státní rozpočet (% HDP, dle MMF):

 

2014

2015

2016

2017

2018 odhad

příjmy

23,9

25,9

22,7

24,3

24,3

výdaje

24,4

25,3

28,0

29,0

28,1

saldo

– 0,5

0,6

– 2,5

– 3,0

– 3,8

Zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

MMF (Country Report 16/393)

  2014 2015 2016 2017 odhad 2018 projekce
bilance běžného účtu (%HDP) – 8,6 0,6 – 9,3 – 10,1 – 10,6
celková platební bilance (miliony USD) 19,2 47,6 – 28,6 – 21,5 – 16,1

bilance běžného účtu, miliony USD (www.economywatch.com)

  2013 2014 2015 2016 2017
  – 104 – 74 – 60 – 92 – 102

Devizové rezervy (mil. USD, běžný kurz, dle MMF „Country Report 16/393“):

2014

2015

2016

2017 odhad 2018 projekce

186,0

204,0

177,8

171,7 169,3

Zahraniční zadluženost, % HDP (dle MMF „Country Report 16/393“):

2014 2015 2016 2017 odhad 2018 projekce
20,2 24,2 25,4 267,7 27,3

Veřejný dluh, % HDP (tradingeconomics.com, převzato od Banque centrale des Comores)

2013 2014 2015 2016 2017
29,6 28,7 28,9 31,5 27,6

Dluhová služba (% vývozu zboží, služeb a prvotních důchodů, dle MMF):

2014

2015

2016

2017 odhad 2018 projekce

0,5

0,3

1,8

2,0 2,4

Zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Banky:

Banque Centrale
Box 405, Moroni
tel.: +264 731002

Banque d’International Des Comoros
Box 175, Moroni 731588
tel.: +264 730243

Pojišťovny:

Assurance Al Mana
Moroni
tel: +264 731353

Assurance Grimaldi
Box 53, Moroni
tel.: + 264 730956

Zpět na začátek

1.7. Daňový systém

Daňový systém je zcela odvozen z francouzského systému.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Addis Abebě (Etiopie) ke dni 15. 5. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem