Komory: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

© Zastupitelský úřad ČR v Addis Abebě (Etiopie)

6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Vzhledem k omezené kapacitě trhu se dovozy realizují přímo, popř. prostřednictvím k tomu zřízených státních orgánů.

Zpět na začátek

6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

Při dovozu nejsou vyžadovány žádné specifické dokumenty. Celní systém je liberální, vycházející z francouzského systému. Dovozní clo se pohybuje v rozmezí 15–30 % v závislosti na druhu zboží. Ochrana domácího trhu je pouze celními sazbami, rovněž nejsou uplatňována žádná devizová omezení.

Zpět na začátek

6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Veškeré podnikání vyžaduje registraci. Předpisy vycházejí z francouzských zvyklostí.

Zpět na začátek

6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Obvyklá je propagace v tisku. Je nutno mít k dispozici materiály ve francouzštině. Na Komorách se vzhledem k velikosti trhu nekonají žádné veletrhy.

Zpět na začátek

6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Ochrana duševního vlastnictví v evropském chápání na Komorách neexistuje. Krádeže technologických softwarových aplikací jako i obcházení patentových práv však narážejí na nízkou technologickou kulturu v zemi.

Zpět na začátek

6.6. Trh veřejných zakázek

Případné veřejné zakázky se zadávají formou tendrů. V případě tendrů, které jsou financovány bankami nebo agenturami, kde ČR není členem (např. African Development Bank – ADB), je nutné, aby český dodavatel využil pro svou nabídku firmu sídlící v zemi, která je členskou zemí dané banky (agentury).

Informace o publikovaných tendrech lze získat na placených internetových portálech (např. webová stránka o tendrech, apod.).

Zpět na začátek

6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební morálka

V rámci afrického regionu jsou Komory hodnoceny jako země s vyššími riziky. Doporučené platební podmínky jsou stejné jako v případě jiných rizikových afrických zemí – neodvolatelný, pokud možno potvrzený akreditiv (L/C) či optimálně platba předem. Obchodní právo vychází z kontinentálního práva. Českým subjektům se nedoporučuje jít do sporů s místními partnery.

Za rizika lze považovat velmi obtížnou dostupnost potřebných informací, neznalost prostředí, obtížnost navázání kontaktu s distributory, velmi slabou kupní sílu obyvatelstva, užívání francouzštiny a arabštiny.

Zpět na začátek

6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba

Komory jsou islámskou zemí, která však praktikuje svou (méně rigidní) verzi islámu, adaptovanou na místní podmínky.

Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky:

  • komorština (směs svahilštiny a arabštiny)
  • arabština
  • francouzština

Státní svátky:

  • 18. březen výročí smrti prezidenta Saida Mohameda Cheika
  • 1. května Den práce
  • 6. červenec Den nezávislosti
  • 27. listopad výročí zavraždění prezidenta Abdallaha

Dále se slaví muslimské svátky Eid al–Fitr, Eid al–Adha, Muharram, Ashoura, Leilat al–Meiraj, které jsou závislé na islámském kalendáři.

Pracovní doba:
obvykle 8:00–12:00 a 14:00–16:00

Zpět na začátek

6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

Vízový poplatek je USD 100 a vízum lze obdržet při příletu do země, na konzulátu v Nairobi nebo v Paříži. Dle informací honorárního konzula v Nairobi nevyžadují úřady žádné očkování; nicméně vzhledem k teritoriu lze doporučit žlutou zimnici, choleru, žloutenku A a B, břišní tyfus. I přes zlepšenou stabilitu politické situace je doporučeno se před cestou informovat o aktuálním stavu v zemi.

Zpět na začátek

6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Cizinci potřebují ke své činnosti pracovní povolení. Pro zaměstnání místních sil platí místní pracovní právo.

Zpět na začátek

6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Místní zdravotnická péče není na úrovni srovnatelné s evropskou a nelze ji doporučit.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Addis Abebě (Etiopie) ke dni 15. 5. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem