Kongo (Brazzaville): Mapa oborových příležitostí – perspektivní položky českého exportu

© Zastupitelský úřad ČR v Abuji (Nigérie)

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Konžský trh je malý a kupní síle většiny obyvatel nízká. Vývozce by se měl orientovat na celou oblast CEMACu. Na druhé straně je podíl domácí výroby velmi nízký, téměř všechno zboží se do Konga dováží. Prostor pro uplatnění českého zboží na trhu přes stále silný francouzský vliv a rychle rostoucí čínskou konkurenci nicméně existuje.

K perspektivním položkám pro vývoz patří zejména ty výrobky, které vyhovují strategii „Le chemin d’avenir“. Patří k nim v současné době zejména potravinářské komodity a technologická zařízení pro potravinářský průmysl (pekárny, mlýny, zpracování ovoce a zeleniny). Značný zájem by mohl z konžské strany být také o traktory a ostatní zemědělské stroje pro soukromé farmáře, včetně dodávek hnojiv a chemikálií proti škůdcům. Velký potenciál bude v blízké budoucnosti skýtat program rozšíření mořského i říčního rybolovu a chov sladkovodních ryb (technologie na zpracování ryb, mrazící provozy apod.).

Nejperspektivnějšími odvětvími jsou stále ropný a těžební sektor (diamanty, rudy) a sektor zpracování vytěženého dřeva. Očekává se rozvoj těžby zejména nově objevených zásob železné rudy. Využití těchto zásob bude potřebovat dodávky zejména těžebních technologií a příslušných dopravních prostředků. Kongo investuje do rozvoje infrastruktury – perspektivní jsou z tohoto hlediska stavební stroje, vybavení letišť, obytných budov, nemocnic, zařízení pro vodní elektrárny, malé vodní elektrárny, ale i obnovitelné zdroje elektrické energie (solární…), které je možné zapojit off-grid. Kongo má velké zásoby využitelné dřevní hmoty. Konžská vláda omezuje vývoz nezpracovaného dřeva a kulatiny, naskýtá se prostor pro firmy, které budou schopny dodat zařízení/investovat do velkokapacitních pil a linek na zpracování dřeva.

Konžský lehký průmysl bude tvořit značný potenciál pro vstup zahraničních společností nebo dodávky komponent, pokud se podaří snížit stávající vysoké náklady na energie a dopravní infrastrukturu. Velký potenciál má turistický průmysl. Úspěch by mohla mít rovněž nabídka subdodávek pro zahraniční společnosti působící v Kongu. Kongo nabízí perspektivně dobrý trh také například pro česká malá dopravní letadla, dále stále se rozvíjející trh pro telekomunikační zařízení a služby.

Země potřebuje investice v podstatě do všech sektorů ekonomiky.

Perspektivními oblastmi pro investice jsou:

 • geologický průzkum a využití nových ložisek surovin
 • výroba stavebních materiálů
 • energetika (včetně netradičních zdrojů energie)
 • těžba a zpracování dřeva
 • rybolov mořských a pěstování sladkovodních ryb
 • zpracování zemědělských produktů
 • zemědělství (včetně pěstování technických plodin)
 • výroba mouky a těstovin
 • výroba nápojů (včetně minipivovarů)
 • služby (telekomunikace, bankovnictví)
 • hotelový průmysl a turistika

Privatizace: V Kongu do konce 80tých let vládl marxistický režim charakterizovaný státním vlastnictvím ekonomických subjektů. Státní monopol existoval ve všech důležitých sektorech národního hospodářství. Po pádu režimu a zejména v souvislosti s velmi špatnou ekonomickou situací země vyhlásila vláda program privatizace. V současnosti je pouze malá část podniků ve státních rukách a to zejména v energetice a ropném a dřevařském průmyslu (např. Société Nationale des Pétroles du Congo,  Société Nationale d’Electricité (SNE), Société Nationale de distribution d´eau (SNDE). Jejich privatizace pokračuje velmi pomalu. Jednou ze závažných překážek jsou ekonomické zájmy prezidenta a jeho rodiny v ropném a dřevařském sektoru.

Zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Významné veletrhy a výstavy v teritoriu:

 • Foire Internationale et nationale de Pointe-Noire: organizuje Centre congolais du Commerce extérieur každoročně koncem srpna – začátkem září
 • Salon international de l’alimentation et de l’industrie agroalimentaire, v Brazzaville, organizuje Centre congolais du Commerce extérieur

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Abuji (Nigérie) ke dni 13.5.2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem